Чуждестранни кандидат-студенти и студенти

Обновено: петък, 25 октомври 2013 9:15

Спорт

             В образователно-квалификационна степен „бакалавър“ в първи и втори курс студентите имат задължителна учебна дисциплина „Физическа култура и спорт“.

         Записването за спорт е чрез "WEB - Студент". Обучението се провежда в катедра „Физическо възпитание и спорт“ – Университетски спортен комплекс „Бонсист“.

 

Местонахождение