Резултати от търсене за студенти

Университетски подсайтове

Университетски център за мобилност на студенти и преподаватели
Университетски център за мобилност на студенти и преподаватели
Чуждестранни кандидат-студенти и студенти
Информация за чуждестранните студенти и кандидат-студенти в УНСС

Специалности

Структура

Преподаватели

Служители

Страници

683 results found
Записване след трето класиране 19.7.2022 г. ... новоприети студенти във всички специалности от ОКС „бакалавър" и ОКС „магистър" за специалност „Право", за учебната 2022/2023 година се извършва онлайн или на място в УНСС в отдел „Студенти-бакалавър“ (партерен етаж, кабинет ...
Компенсации на високите цени на електронергия за студенти и докторанти, живеещи в общежитие 1.7.2022 г. ...      Уважаеми колеги, студенти и докторанти, живущи в студентските общежития на УНСС, След проведени преговори между Националното представителство на студентските съвети в РБ /НПСС/, Министерството на образованието и науката /МОН/ и Министерството на финансите ...
Контакти за прием на документи за кандидатстване в УНСС 12.6.2022 г. ... .bg Отдел "Кандидат-студенти":  тел.: (02) 81 95 701  priem@unwe.bg За технически въпроси и проблеми при кандидатстване онлайн:  тел.: 088 501 0500  webpriem@unwe ...
Обявяване на трето класиране 10.6.2022 г. ... незаетите места. Класираните кандидат-студенти се записват в специалността, в която са приети ...
Обявяване на второ класиране с резерви 10.6.2022 г. ... класираните на първо класиране кандидат-студенти, които са потвърдили желанието си да се обучават в УНСС; 2. резервите, които са потвърдили желанието си да се обучават в УНСС от първо класиране. Класираните кандидат-студенти могат: 1. да се запишат в специалността, в ...
Обявяване на първо класиране с резерви 10.6.2022 г. ... с резерви класираните кандидат-студентите могат: 1. да се запишат в специалността, в която са приети, като представят всички необходими документи за записване. В следващите етапи на класирането, записалите се за студенти не участват. Записването ...
Записване на новоприети студенти 7.7.2022 г. ... студенти се записват със заповед на ректора. Студентите, които не са се записали в определените срокове, губят студентските си права. Записването на студентите се извършва: Онлайн За онлайн записването е необходимо да се използва приложението Evrotrust, с ...
Класиране 10.6.2022 г. ... класирането участват кандидат-студентите, подали документи за кандидатстване в определените за това срокове и: които са издържали успешно конкурсните изпити или кандидатстват с оценката от държавен зрелостен изпит. Класирането се извършва по низходящ ред на бала и по ...
ENGAGE.EU от началото досега 25.5.2022 г. ... , и са алма матер на общо над 100 000 студенти: University of Mannheim (Германия) – координатор; Luiss Libera Università Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli (Италия); NHH Norwegian School of Economics (Норвегия); Tilburg ...
Нови стандарти в управлението на УНСС 21.5.2022 г. ... на системата за кандидатстване, оценка и прием на студентите в УНСС. По негово време е разработена и внедрена системата за единен приемен изпит (ЕПИ) в тестова форма и електронен вариант за провеждане и за оценяване веднага след полагането на теста по всяка една от приемните изпитни дисциплини. За ...
Конкурс учебни програми ОКС "Магистър" 18.5.2022 г. ... , между партньорските университети и/или между студентите и техните университетски преподаватели и ментори.             Проектът залага на включване на голяма част от преподавателите, участващи в неговата реализация, в програмите за ...
Конкурс "МИО (съвместна програма)" 13.5.2022 г. ... , между партньорските университети и/или между студентите и техните университетски преподаватели и ментори. Проектът залага на включване на голяма част от преподавателите, участващи в неговата реализация, в програмите за повишаване на квалификацията и/или за краткосрочна специализация в ...
Конкурс "Бизнес икономика с преподаване на английски език (съвместна програма)" 9.5.2022 г. ... , между партньорските университети и/или между студентите и техните университетски преподаватели и ментори. Проектът залага на включване на голяма част от преподавателите, участващи в неговата реализация, в програмите за повишаване на квалификацията и/или за краткосрочна специализация в ...
За конференцията 15.4.2022 г. ... прояви и инициативи за младите хора – студентите, докторанти, постдокторанти и млади учени, се споделя ценен изследователски опит, повишава се взаимодействието „студент-преподавател“ и се осигурява добра приемственост в научно-изследователската дейност. В различни ...
Такси за административно обслужване 7.4.2022 г. ... услуги за лица, които не са студенти   1. Академична справка на завършил или напуснал университета до 1995 г. 145 лв. 2. Академична справка на завършил или напуснал университета след 1995 г. 75 лв. 3 ...
Такси за административно обслужване 7.4.2022 г. ... . Административни услуги за лица, които не са студенти   1. Академична справка на завършил или напуснал университета до 1995 г. 145 лв. 2. Академична справка на завършил или напуснал университета след 1995 г. 75 лв. 3 ...
Налична литература за стартъп екосистемата 6.4.2022 г. ... изследвания, този сбит учебник предоставя на студенти и академици по предприемачество практическо ръководство за придобиване на подходящи ресурси, за да стартират нова фирма. Innovation, Commercialization, and Start-Ups in Life Sciences - James F. Jordan Иновацията е превръщането на нов метод, идея ...
За проекта 28.4.2022 г. ... ноу-хау, между партньорските университети и/или между студентите и техните университетски преподаватели и ментори. Проектът залага на включване на голяма част от преподавателите, участващи в неговата реализация, в програмите за повишаване на квалификацията и/или за краткосрочна специализация в ...
Срокове за записване за спорт за летен семестър на учебната 2021/2022 г. 31.1.2022 г. ... възпитание и спорт“ във връзка със записване на студенти на спорт за летен семестър на учебната 2021/2022 г. Уважаеми студенти, Срокът за записване в учебните групи по спорт за летен семестър на академичната 2021/2022 е от 31 януари до 28 февруари 2022 година. След този срок записването ще става в ...
Отдел „Учебна документация, отчетност и контрол“ 3.2.2022 г. ... , възстановени, прекъснали и обучавали се в чужбина студенти в съответствие с ПУД Съгласуване на дисциплини и изготвяне на документация за студенти, участващи в мобилност Изготвяне на уверения за признаване на изпити и трансфер на кредити на студентите по програма Еразъм + и други програми за ...
Правилник за приемане на студенти в ОКС "Бакалавър" и "Магистър" след средно образование 27.1.2022 г. ... . 5. (1) Студентите се приемат с успешно положен единен приемен изпит (ЕПИ) или с оценка от държавен зрелостен изпит (ДЗИ)/матура, Приложение № 2. (2) За прием в УНСС се признават оценките от държавен зрелостен изпит, както следва: 1. за завършилите средно образование през 2022 ...
Правилник за приемане на студенти в ОКС "Бакалавър" и "Магистър" след средно образование 27.1.2022 г. ... , умножена с коефициент 3 (три). (2) за кандидат-студенти, чиято диплома за средно образование е издадена преди въвеждането на ДЗИ (2008 г.) и нямат оценка от държавен зрелостен изпит по български език и литература, за балообразуваща, се взема оценката от зрелостния изпит по български език и литература ...
Правилник за приемане на студенти в ОКС "Бакалавър" и "Магистър" след средно образование 17.6.2022 г. ... изучаване на чужд език (за завършилите кандидат-студенти през 2022 г. се признава чуждия език по ПП (B2); сертификат за владеене на чужд език, съответстващ минимум на ниво В2 по Общата европейска референтна рамка за езици ...
График – допълнителен прием януари 2022 г. 25.1.2022 г. ... на документи – от 26.01.2022 г. Новоприетите студенти се записват със заповед на ректора. Приемът за всички специалности в образователно-квалификационна степен „магистър“ се извършва чрез конкурс по документи. Класификатор на областите на висше образование и професионалните ...
Уникално комплексно изследване в областта на теорията на международните отношения 25.1.2022 г. ... тома на книгата. Ползата от изданието за преподаватели, студенти, специалисти, журналисти и коментатори е извън съмнение и тя е посочена в множество отзиви за книгата от водещи професионалисти, изследователи, преподаватели, дипломати и практици в областта на международните отношения, дипломацията и външната ...
Отдел „Кандидат-студенти“ 3.2.2022 г. ... обслужване Телефон, имейл Радостина Петрова  началник отделкабинет 1002 тел.: +359 2 81 95 701 petrova@unwe.bg priem@unwe.bg priem.magistri@unwe.bg Десислава Брънчева главен експерт Център за прием на документи тел.: +359 ...
Отдел „Чуждестранни студенти и европриложения към дипломите“ 8.8.2022 г. ... обслужване по специалности Служител, телефон, имейл                                Централно фоайе Кабинет 1030 Анита Цанева началник отдел тел.: +359 2 81 ...
Отдел „Студенти – Магистър” - редовно обучение 19.7.2022 г. ... обслужване по специалности Служител, телефон, имейл Кабинет 1029 Мария Павлова началник отдел тел.: +359 2 81 95 597 maria_a_pavlova@unwe.bg Гише №1 Финанси Финансов мениджмънт Публичен финансов мениджмънт Международно ...
Отдел „Студенти – Бакалавър” - редовно обучение 10.5.2022 г. ... – поток 201 Здравно осигуряване на студентите Цветелина Павлова старши експерт тел.: +359 2 81 95 573 tpavlova@unwe.bg  Зала „Главни книги“ Цветелина Стоименова старши специалист тел.: +359 2 81 95 579 tsvetis@unwe.bg    Таня ...
КОНТАКТИ 3.2.2022 г. ... „Кандидат-студенти“ Отдел „Студенти – Бакалавър” - редовно обучение Отдел „Студенти – Магистър” - редовно обучение Отдел „Чуждестранни студенти и европриложения към дипломите“ Дистанционно обучение - бакалавър и ...
ЧУЖДЕСТРАННИ СТУДЕНТИ И ЕВРОПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ДИПЛОМИТЕ 17.1.2022 г. ...       Анита Цанева началник отдел    Централно фоайе - кабинет 1030 тел.: +359 2 81 95 438 fstudents@unwe ...
Контакти 18.1.2022 г. ... ...
Еразъм стажове/практики 17.2.2022 г. ... (временна работа, практика и др.) в чужбина за студенти, които в момента са записани във висши учебни заведения в държави по програмата за степен бакалавър или магистър, както и докторанти. Възможностите са отворени и за наскоро завършили студенти. Чрез стажуване в чужбина по „Еразъм+“ ...
Прием магистри 18.1.2022 г. ... и международно сътрудничество „Всички наши студенти са част от Европейския университет ENGAGE.EU – един от университетите на бъдещото“ Проф. д-р Цветана Стоянова, зам.-ректор по институционално и бизнес сътрудничество и студентски политики „Осигуряваме ...
Документи за записване - РЦДО Хасково 11.5.2022 г. ... студенти се записват със заповед на ректора в срок от 05.09.2022 г. до 13.09.2022 г., вкл. (без събота и неделя). Представят следните документи: 1. документи за записване на новоприети студенти (по образец, валиден за УНСС); 2. лична карта, която след проверката се връща на ...
Жива памет - проф. д-р Благой Колев 16.12.2021 г. ... преподавателския състав, адекватен на обучението на студентите; за създаване на две специалности – Социология и Икономическа социология и психология в две професионални направления – Икономика и Социология, антропология и науки за културата;  за разработване на нова учебна документация ...
Справочно-библиографско обслужване 11.5.2022 г. ... към повишаване на информационната грамотност на студенти, преподаватели и докторанти.4. Консултация на преподаватели и докторанти относно възможностите и изискванията за публикуване в научни бази данни (CEEOL, Български портал за отворена наука и др.). Информация за ...
ЖИВА ПАМЕТ 21.5.2022 г. ... пребъде в своето столетие. „Важно за нашите студенти е да знаят кои са хората, които ги правят горди да учат в най-добрия бизнес университет в Югоизточна Европа“, изтъква ректорът на УНСС проф. д-р Димитър Димитров. „Историческата памет е повече от това просто да си спомниш. ...
Важен срок за кандидат-магистрите с чуждестранни дипломи! 2.12.2021 г. ... съюз - в отдел „Студенти – магистър“ (каб. 1029, тел. 02 8195 597) или в Центъра за прием на документи (тел.: 02 8195 702, 02 8195 704); Граждани на страни извън Европейския съюз и Европейското икономическо пространство – в отдел ...
Студенти в неравностойно положение 23.11.2021 г. ... в неравностойно ...
За нас 10.5.2022 г. ... (алумни), обучаващи се студенти и преподаватели. Алумни център УНСС изгражда университетска инфраструктура за създаване и координиране на дейността на  алумни клубовете по специалности, катедри и факултети, както и подпомага развитието на алумни ...
Регламент за провеждане на Националното състезание по икономика и управление през 2021/2022 уч.г. 29.11.2021 г. ... в Правилника за приемане на студенти ОКС „бакалавър“ и „магистър“ след средно образование през учебната 2022/2023 година. Първенците представят сертификат с резултата от състезанието или конкурса. Подробна информация е публикувана на ...
Регламент за провеждане на Националното състезание по икономикс през 2021/2022 уч.г. 10.2.2022 г. ... в Правилника за приемане на студенти ОКС „бакалавър“ и „магистър“ след средно образование през учебната 2022/2023 година. Първенците представят сертификат с резултата от състезанието или конкурса. Подробна информация е публикувана на ...
Регламент за провеждане на Националното състезание по финанси и счетоводство през 2021/2022 уч.г. 7.12.2021 г. ... в Правилника за приемане на студенти ОКС „бакалавър“ и „магистър“ след средно образование през учебната 2022/2023 година. Първенците представят сертификат с резултата от състезанието или конкурса. Подробна информация е публикувана на ...
За катедрата 1.7.2022 г. ... са обучавали американски студенти от Международния университет на Флорида в Маями, Държавния (щатски) университетит "Сагъно Вали", Мичиган, студенти и предприемачи от технически университети в Мексико, предприемачи от Сърбия и Северна ...
Специалност Творчески индустрии и бизнес със специализация „Интелектуална собственост и бизнес в индустрията“ 14.7.2022 г. ... на интелектуалната собственост. Студентите развиват компетентности като за творческо учене, комуникативни и социални компетентности, професионални компетентности в областта на идентифицирани и приложение на интелектуалната собственост в индустрията.   ...
Специалност Творчески индустрии и бизнес със специализация "Интелектуална собственост и бизнес в културата" 28.10.2021 г. ... програма е да запознае студентите с обхвата и системата на творческите и в частност на културните индустрии, с условията, средата и начина на тяхното функциониране, да разкрие природата на създаваните от тях интелектуални продукти и икономическият им ...
Специалност "Интелектуална собственост и бизнес" 28.10.2021 г. ... Дипломираните студенти в магистърска програма „Интелектуална собственост и бизнес” могат да продължат подготовката си в образователно-научната степен „доктор” в докторски програми, предлагани от катедра ИСТТ , други ...
Издаване на препоръки 23.9.2021 г. ... на препоръки на студенти на катедра ИСТТ се извършва по утвърдени правила и на база подадена от студента молба до ръководителя на катедра ИСТТ. Молбата се входира при административния секретар на катедра ИСТТ в кабинет 1076 ...
Допълнителен прием - магистри 2021/2022 17.9.2021 г. ... наши студенти са част от Европейския университет ENGAGE.EU – един от университетите на бъдещото“ Проф. д-р Цветана Стоянова, зам.-ректор по институционално и бизнес сътрудничество и студентски ...
Специалност Творчески индустрии и бизнес със специализация „Интелектуална собственост и бизнес в културата“ 17.9.2021 г. ... програма е да запознае студентите с обхвата и системата на творческите и в частност на културните индустрии, с условията, средата и начина на тяхното функциониране, да разкрие природата на създаваните от тях интелектуални продукти и икономическият им ...
Специалност Творчески индустрии и бизнес със специализация „Интелектуална собственост и бизнес в индустрията“ 17.9.2021 г. ... използване на интелектуалната собственост. Студентите развиват компетентности като за творческо учене, комуникативни и социални компетентности, професионални компетентности в областта на идентифицирани и приложение на интелектуалната собственост в индустрията.   ...
Редовно обучение 16.9.2021 г. ... Дипломираните студенти в магистърска програма „Интелектуална собственост и бизнес” могат да продължат подготовката си в образователно-научната степен „доктор” в докторски програми, предлагани от катедра ИСТТ , други обучителни ...
Специалност Творчески индустрии и бизнес със специализация „Интелектуална собственост и бизнес в културата“ 29.10.2021 г. ... на магистърската програма е да запознае студентите с обхвата и системата на творческите и в частност на културните индустрии, с условията, средата и начина на тяхното функциониране, да разкрие природата на създаваните от тях интелектуални продукти и икономическият им потенциал с ...
Редовно обучение 29.10.2021 г. ... студенти в магистърска програма „Интелектуална собственост и бизнес” могат да продължат подготовката си в образователно-научната степен „доктор” в докторски програми, предлагани от катедра ИСТТ, други обучителни звена в ...
Специалност Творчески индустрии и бизнес със специализация „Интелектуална собственост и бизнес в индустрията“ 29.10.2021 г. ... използване на интелектуалната собственост. Студентите развиват компетентности като за творческо учене, комуникативни и социални компетентности, професионални компетентности в областта на идентифицирани и приложение на интелектуалната собственост в индустрията. Завършилите специалността ...
Докторски програми 23.11.2021 г. ... за индивидуална мобилност на студенти, докторанти, преподаватели и служители на висшите училища за участие в учебния процес в университети на страните от ЕС. Мобилността по програмата се осъществява на основата на сключени двустранни ЕРАЗЪМ споразумения между УНСС ...
Конференции и семинари 17.9.2021 г. ... , 17 февруари 2021 г. Мастър клас за студенти по въпросите на интелектуалната собственост с фокус върху темите за изкуствения интелект и софтуера, лектор: г-н Люк де Вос, Европейско патентно ведомство, 11-12 ноември 2019 г. Перспективи пред развитието на иновациите в ...
За нас 15.9.2021 г. ... собственост (СОИС/WIPO) и обучава студенти в съвместна магистърска програма с Академията на СОИС. Провежда съвместно обучение и стажантска програма с Европейското патентно ведомство (ЕПВ/ЕPO) и Службата на ЕС за интелектуална собственост (СЕСИС/EUIPO) и  предлага и ...
Класиране по специалности за студенти, прекъсващи след 1-ви курс 13.9.2021 г. ... да подадете желанията си за класиране по специалности на следния адрес: https://student.unwe ...
Условия за допълнителен прием 17.9.2021 г. ... или история и цивилизация; За кандидат-студенти, чиято диплома за средно образование е издадена преди въвеждането на държавни зрелостни изпити (2008 г.) и нямат оценка от държавен зрелостен изпит по български език и литература, за балообразуваща се взема оценката от зрелостния изпит ...
Допълнителен прием 10.9.2021 г. ... от 10 до 17 септември 2021 г. Кандидат-студентите могат да подадат документи, ако притежават диплома за завършено средно образование и отговорят на едно от следните условия:  имат оценка от държавен зрелостен изпит (ДЗИ), за завършилите средно образование след 2007 г. по ...
График за получаване на електронни книжки 8.10.2021 г. ... ресорни отдели:  отдел "Студенти - бакалавър" отдел "Студенти - магистър" Център за дистанционно обучение -  бакалавър и магистър                    ...
Срокове за записване за летен семестър на учебната 2021/2022 година 12.1.2022 г. ...   ГРАФИК за записване на студентите от ОКС „бакалавър“ - редовно обучение № СРОКОВЕ ЗА ЗАПИСВАНЕ КУРС 1. 31.01. – 04.02.2022 г. ЧЕТВЪРТИ И ПЕТИ КУРС 2. 07.02. – 11.02.2022 г. ТРЕТИ КУРС 3. 14.02. – 18.02 ...
Дигитални маркетингови стратегии 25.8.2021 г. ... . По достъпен и лесно разбираем начин студентите придобиват структурирани и задълбочени знания, но същевременно се научават да анализират реални бизнес ситуации и да прилагат наученото, сблъсквайки се с актуални бизнес казуси, разглеждайки успешни маркетингови кампании и ...
За конференцията 14.12.2021 г. ... е също отворена за участие на студенти (бакалавърска и магистърска степен на обучение), представящи техните изследователски интереси и проучвания. Студентите ще вземат участие в сесиите и дискусиите с изтъкнати преподаватели, учени, полиси-мейкъри и представители на ...
Големи данни и изкуствен интелект 2.8.2021 г. ... програмата могат да кандидатстват студенти, завършили ОКС "бакалавър" от всички професионални направления. Обучението в специалността има за цел да подготви бъдещите магистри да могат: да използват, прилагат и изграждат системи за организация и управление на големи ...
Международен бизнес и управление с преподаване на английски език - дуална магистърска програма между УНСС и Шанхайския университет „Джао Тонг“ 2.8.2021 г. ... между двата университета, българските студенти заплашат първите два семестъра такси за обучение в УНСС, а третият и четвъртият семестър – таксите на Шанхайския университет „Джао Тонг“. Подписаното споразумение за сътрудничество между двата университета по ...
Международен бизнес с преподаване на англ. език - дуална магистърска програма между УНСС и UNINT - Рим, Италия 2.8.2021 г. ... , размерът на таксите за българските студенти е еднакъв за всички семестри и се заплаща в УНСС. Българските студенти в дуалната магистърска програма имат право на стипендия по програмата „Еразъм +“ за семестрите, през които ще се обучават в UNINT – Рим ...
„Икономика на отбраната и сигурността" със специализация „Ядрена сигурност" с преподаване на англ. език 17.8.2021 г. ... е за срок от три семестъра за студенти, които са завършили бакалавърска степен или еквивалентна на нея. Магистърската програма е структурирана в съответствие с държавните изисквания за обучение в  магистърската степен и съобразно изискванията на Международната ...
Национална сигурност 2.8.2021 г. ... е предназначена за студенти, които желаят да навлязат или да продължат своето развитие в областта на изграждането, реформирането и функционирането на специфичен публичен сектор в неговите национални, наднационални, интеграционни и транснационални измерения ...
Проф. д-р Цветана Стоянова, зам.-ректор по институционално и бизнес сътрудничество и студентски политики: Осигуряваме стажантски програми във водещи компании и открити лекции с лидери от практиката 5.1.2022 г. ... за сътрудничество. Завършващите УНСС студенти са предпочитани от работодателите и за това говорят и данните от НОИ, според който 98% от дипломиращите се, се реализират по специалността си. Водени от желанието да доближим нашите студенти до реалната бизнес среда в ...
Доц. д-р Михаил Мусов, зам.-ректор по научноизследователска дейност и международно сътрудничество: Всички наши студенти са част от Европейския университет ENGAGE.EU – един от университетите на бъдещото 29.7.2021 г. ... , по качествено нов и различен за студентите начин. Това обучение едновременно изисква от студентите повече, но и дава повече. Обикновено магистърските програми са по-тясно специализирани и интердисциплинарни от бакалавърските, но основната разлика между едните и другите е ...
Проф. д-р Димитър Димитров, ректор на УНСС: Най-големият бизнес университет в България ви очаква 3.1.2022 г. ... с практиката обучение на своите студенти. Преминавайки през предизвикателствата на времето, виждаме как светът се променя, съвременното образование се дигитализира, превръща се в икономика на интелекта и ние трябва да сме готови за това. УНСС успя само за два дни да ...
Цифрово управление и администрация 2.8.2021 г. ... реализация Завършилите специалността студенти могат да се реализират в: административни структури на законодателната, централната изпълнителна и съдебна власт; регионални и местни административни структури (секретар по информационно осигуряване); организации, ...
Дигитални маркетингови стратегии 2.8.2021 г. ... . По достъпен и лесно разбираем начин студентите придобиват структурирани и задълбочени знания, но същевременно се научават да анализират реални бизнес ситуации и да прилагат наученото, сблъсквайки се с актуални бизнес казуси, разглеждайки успешни маркетингови кампании и ...
Магистри УНСС 2021/2022 24.9.2021 г. ... сътрудничество „Всички наши студенти са част от Европейския университет ENGAGE.EU – един от университетите на бъдещото“ Проф. д-р Цветана Стоянова, зам.-ректор по институционално и бизнес сътрудничество и студентски политики ...
Допълнителен прием 12.8.2021 г. ... до 8 септември 2021 г. Кандидат-студентите могат да подадат документи, ако отговорят на следните условия: да притежават диплома за средно образование; да са положили успешно конкурсен изпит в УНСС; или да имат оценка от държавен зрелостен изпит за завършилите ...
Информационна среща за участие в състезанията „Copernicus Masters” и “Galileo Masters” 19.7.2021 г. ... на бизнеса, научните организации, студенти и всички лица над 18 г., които имат желание да решават предизвикателствата в аеро-космическата индустрия в областите: изкуствен интелект, машинно обучение, анализ на данни     здравеопазване, интелигентно ...
Документи и такси за кандидатстване 15.7.2022 г. ... направления 5. кандидат-студентите за специалностите „Дигитален маркетинг с преподаване на английски език“, „Икономика на отбраната и сигурността с преподаване на английски език“ със специализация „Ядрена сигурност“, ...
Стани един от нас 7.2.2022 г. ... на нашия университет десетки хиляди студенти от различни страни са завършили бакалавърски, магистърски и докторски степени на образование.  Със създаването на „Алумни УНСС“ се цели обединяването на неговите възпитаници в алумни общност, ...
Консултативен съвет 7.2.2022 г. ... въпроси на учащите и чуждестранните студенти Гергана Кирилова Директор на Кабинета на ректора Доц. д-р Петър Чобанов Директор на Института по икономически политики Доц. д-р Мария Воденичарова Заместник-декан по ...
ЧЗВ 8.4.2022 г. ... може да откриете и да се свържете със своите състуденти и преподаватели. Само парични дарения ли приемате? Не, в основата на идеята за създаване на алумни общност е съпричастността. Дарението освен парични средства, може да има материален и нематериален характер. Вие може да бъдете и ...
Защо да даря? 7.2.2022 г. ... своите цели. Те са в основата на формирането на студентите в лидери, предприемачи и иноватори, независимо от техния пол, раса, социална принадлежност и  финансови възможности.  Подкрепяни каузи Дарението и доброволчеството са насочени към подкрепа на списък от седем каузи, предложени ...
СРОКОВЕ за етапите на класиране, потвърждаване и записване на студентите 8.7.2021 г. ... за онлайн записване на класираните кандидат-студенти 8 юли обявяване на първо класиране с резерви 9 юли - 12 юли потвърждаване или записване на класираните и потвърждаване на резервите - онлайн, на място в Център за прием на документи на УНСС. Новоприетите ...
Необходими документи 28.6.2021 г. ... ,5 см. 3. Документи за записване на новоприети студенти по образец на УНСС с подробна информация за електронната студентска книжка и заявление за нейното издаване. 4. Лична карта, която след проверка се връща на студента. 5. Медицинско удостоверение от личния лекар. 6. Документ за ...
Записване на новоприетите студенти 29.9.2021 г. ... студенти се записват със заповед на ректора. Студентите, приети в специалност с изучаване на чужд език, се записват в езиковите групи с езика, с който са кандидатствали. Студенти, които не са се записали в определените срокове, губят студентските си права. Записването на новоприети ...
Трето класиране 2.7.2021 г. ... на незаетите места. Класираните кандидат-студенти могат да се запишат в специалността, в която са приети ...
Второ класиране 13.7.2021 г. ... . класираните на първо класиране – кандидат-студенти, които са потвърдили желанието си да се обучават в УНСС; 2. резервите, които са потвърдили след първо класиране. Те се класират по низходящ ред на състезателния им бал и по реда на посочените специалности. При второто класиране резервите ...
Първо класиране 2.7.2021 г. ... първо класиране с резерви класираните кандидат-студенти могат: 1. да се запишат в специалността, в която са приети, като представят всички необходими документи за записване. Записаните студенти не участват в следващите етапи на класирането. 2. да потвърдят желанието си да се обучават в УНСС ...
Първа страница сайт 14.6.2022 г. ... СЪСТЕЗАНИЯ И КОНКУРСИ ЗА ПРИЕМАНЕ НА СТУДЕНТИ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА. ПРИЕМЪТ В СПЕЦИАЛНОСТ СОЦИОЛОГИЯ, НАПРАВЛЕНИЕ "СОЦИОЛОГИЯ, АНТРОПОЛОГИЯ И НАУКИ ЗА КУЛТУРАТА" В УНСС ЩЕ СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА С ДЗИ (матура), ЕПИ ИЛИ ОТЛИЧНО ПРЕДСТВЯНЕ В НАЦИОНАЛЕН ...
Приложения за Онлайн приемен изпит 11.6.2021 г. ... . Регистрацията е безплатна за всички кандидат-студенти на УНСС. Стъпки при първоначалната регистрация: Изберете ПИН, с който впоследствие ще се автентикирате пред Евротръст - запомнете го или си го запишете на сигурно място Въведете три тайни въпроса и отговора, както е показано на екрана ...
ОЦЕНКА ОТ ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ 11.6.2021 г. ... или история и цивилизация. За кандидат-студенти, чиято диплома за средно образование е издадена преди въвеждането на държавни зрелостни изпити (2008 г.) и нямат оценка от държавен зрелостен изпит по български език и литература, за балообразуваща се взема оценката от зрелостния изпит по ...
#ИзбирамУНСС2022 24.3.2022 г. ... всички кандидат-студенти с добре дошли в най-големия бизнес университет в Югоизточна Европа! Запознайте се с нашите специалности. Предлагаме Ви виртуално да се срещнете със студенти, с които се гордеем и с ярки представители на общността на завършилите УНСС, ...
Специалност Мениджмънт и администрация 20.5.2021 г. ... за международна и вътрешна мобилност на студенти и преподаватели. Широкият обхват на обучението предполага езикова компетентност на студентите по английски или друг разпространен западен език – испански, френски. Обучението се извършва от екип преподаватели от факултет ...
Бизнес администрация 20.5.2021 г. ... допълнителни умения и способности на нашите студенти. Тези умения, в реална професионална среда, са едни от най-често изтъкваните предимства, които нашите възпитаници признават за полученото обучение. От друга страна, учебният план е структуриран по начин, който позволява на студента сам да ...
Жива памет - проф. Стефан Бобчев 26.4.2022 г. ... . Благодарение на усилията на преподаватели, студенти и бивши възпитаници обаче, висшето училище продължава съществуването си под ново име: Държавно висше училище за финансови и административни науки (ДВУФАН). Това е и вторият етап в историята на нашия университет. ОБЕДИНЯВАНЕ ...
#СедмицаНаУНСС #ИзбирамУНСС 2.6.2021 г. ... #ИзбирамУНСС. Приветстваме всички кандидат-студенти с добре дошли в най-големия бизнес университет в Югоизточна Европа! Предлагаме Ви виртуално да се срещнете със студенти, с които се гордеем и с ярки представители на общността на завършилите УНСС, както и да се запознаете с ...
За конференцията 9.8.2022 г. ... в Конференцията е предвидена за участие на студенти (бакалавърска и магистърска степен на обучение) и докторанти, където ще могат да представят резултатите от своите изследвания.        Представените на научната конференция доклади на български език, ...
Специалност Икономика с преподаване на английски език по Dual Bachelor Programme for students of Tianjin Foreign Studies University 23.4.2021 г. ... . Дуалната програма е предназначена за студенти от Китай. Тя е от типа “3+1” – първите три години студентите ще се обучават в TFSU, а през четвъртата година тези, които са положили успешно изпитите си, ще продължат следването си в УНСС. Освен обучението през ...
Dual Bachelor Programme for students of Tianjin Foreign Studies University 23.4.2021 г. ... . Дуалната програма е предназначена за студенти от Китай. Тя е от типа “3+1” – първите три години студентите ще се обучават в TFSU, а през четвъртата година тези, които са положили успешно изпитите си, ще продължат следването си в УНСС. Освен обучението през ...
Проф. д-р Христина Николова: Студентите ни се обучават в управление на умни системи за зелен транспорт и енергетика 12.4.2021 г. ... години. За новите възможности пред студентите да усвоят управлението на зелените енергийни и транспортни системи разговаряме с проф. д-р Христина Николова, ръководител на катедра „Икономика на транспорта и енергетика (на снимката долу). Проф. ...
Важно за кандидатите с чуждестранни дипломи! 11.5.2022 г. ... – в отдел „Чуждестранни студенти и европриложения към дипломите“ на УНСС. След подаването на документите в едномесечен срок УНСС ги подготвя и изпраща в Националния център за информация и документация с цел установяване на статута на висшето училище, издало ...
#ИзбирамУНСС #ТвоятУниверситет 28.5.2021 г. ... за кандидат-студенти 2021/2022 УНСС - бизнес университет със 100-годишна традиция, най-старото висше икономическо училище в България и Югоизточна Европа, Ви очаква!  Вижте ...
Документи и такси за кандидатстване – редовни изпити и класиране 29.6.2022 г. ... сертификат) – 60 лв. Кандидат-студенти заплатили такса за кандидатстудентски изпит/и не заплащат такса за участие в класирането. Таксата за кандидатстудентски изпит/и и класиране (при подаване на документи на място в ЦПД, РЦДО - Хасково и ЦКПИ) се внася по банкова сметка ...
Балообразуване 19.5.2022 г. ... за всички специалности: За кандидат-студенти, чиято диплома за средно образование е издадена преди въвеждането на държавни зрелостни изпити (2008 г.) и нямат оценка от държавен зрелостен изпит по български език и литература, за балообразуваща се взема оценката от зрелостния изпит ...
Анализ на бизнес данни със специализиран софтуер 27.4.2022 г. ... основи, както и да създаде реални практически умения у студентите относно анализа на данни за дейността на бизнес организациите на локално, регионално, национално и международно равнище. В резултат от обучението по специалността завършилите ще придобият ключови знания и богати практико-приложни умения ...
Автоматично записване за следващ семестър 10.1.2022 г. ... онлайн записване не важи за новозаписващи се студенти в първи курс, първи семестър – ОКС „бакалавър“ и  ОКС „магистър“. Услугата не се отнася и за студентите със специални потребности,  както и за чуждестранните студенти ...
Документи и такси за кандидатстване 5.2.2021 г. ... .01.2021 г. В Центъра за прием на документи кандидат-студентите подават: 1. Заявление до ректора (по образец, валиден само за УНСС). 2. Диплома за завършено висше образование и приложението към нея (оригинал и ксерокопие от него). Оригиналът на дипломата се връща на кандидат-студента след сверяване с ...
20 години специалност "Публична администрация" 28.1.2021 г. ... „Управление на териториални системи“ студентите се подготвят за работа в специализирани звена на териториалната администрация, изпълнителните и управленските органи. В зала "Тържествена"   Доц. Вълков проследи пътя на развитие пред годините, промените, новите ...
Десета юбилейна международна научна конференция за студенти и докторанти 28.1.2021 г. ... научна конференция за студенти и докторанти „Инфраструктура: бизнес и комуникации“ е традиционна за факултет „Икономика на инфраструктурата“ в Университета за национално и световно стопанство. Конференцията е приемник на Международната студентска научна конференция ...
ПО-ВАЖНИ СЪБИТИЯ: 15.12.2021 г. ... г. С изложба „Динамична Европа“ студенти представиха Българското председателство на Съвета на ЕС май 2018 г. Отворен семестър на катедра „Публична администрация“ на тема: „АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЗ БЮРОКРАЦИЯ. Дигитални решения 2018“ април 2018 г ...
За кандидат-студентите 24.6.2021 г. ... . Къде се реализират нашите студенти и какво мислят за специалност "Финанси" вижте тук. Обучението се осъществява от висококвалифицирани хабилитирани преподаватели, които са изявени специалисти в научноизследователската област и в практиката, което допринася за ...
Държавен изпит и защитата на магистърска теза 6.7.2022 г. ... изпит на студентите от специалност „Политическа икономия“ ОКС Бакалавър ще се проведе на   20.10.2022 г. от 09:00 часа в аудитория 3031.  Изпитът е с продължителност три часа, върху изтеглена тема от конспекта.  В периода 03.10 ...
Срокове за записване 21.1.2022 г. ... записване на студентите от ОКС „бакалавър“ - редовно обучение и ОКС „магистър“ - специалност „Право“ за летен семестър на учебната 2021/2022 г. № СРОКОВЕ ЗА ЗАПИСВАНЕ КУРС 1. 31.01. – 04.02.2022 г ...
Документи и такси за кандидатстване за предварителните изпити 25.3.2022 г. ... по градове на ЦКПИ кандидат-студентите е необходимо да: 1. попълнят регистрационна карта (по образец на УНСС); 2. предоставят личните си данни – документ за самоличност (лична карта), издаден от Министерството на вътрешните работи на Р България; 3. ...
Онлайн услуги за студенти 10.1.2022 г. ... за задълженията на настанените студенти към ПССО - (конкретно за всеки месец - наем, ток, вода) 14. Онлайн плащане на наем за студентско общежитие 15. Подаване на молба за стипендия и справка за резултатите 16. Подаване на заявление за помощи за ...
Връчване на дипломи 9.11.2020 г. ... на дипломите на успешно завършилите студенти на специалности „Политическа икономия“ и „Дигитална ...
На вниманието на студентите в Дистанционна форма 11.2.2022 г. ... вниманието на студентите в Дистанционна форма на обучение! Нов достъп до системите за дистанционно обучение! Уважаеми студенти, във връзка със стратегията на УНСС за непрекъснато повишаване на качеството на обучение, от настоящата учебна година в дистанционна ...
Документи за записване на новоприети студенти - ОРИГИНАЛ 23.9.2020 г. ... студенти се записват със заповед на ректора по приложения график. Студентите, приети в направление/поднаправление и специалност (за платено обучение) с изучаване на чужд език, се записват в езиковите групи с езика, с който са кандидатствали. Записването ...
Условия за кандидатстване за допълнителен прием 28.9.2020 г. ... и цивилизация. За кандидат-студенти, чиято диплома за средно образование е издадена преди въвеждането на държавни зрелостни изпити (2008 г.) и нямат оценка от държавен зрелостен изпит по български език и литература, за балообразуваща се взема оценката от ...
Доц. д-р Михаил Мусов, УНСС: Изграждане на общ виртуален кампус е една от целите на университетите на бъдещето 17.7.2020 г. ... , който ще бъде достъпен за всички студенти от 7 университета. От него те ще могат да избират съответна дисциплина, която е включена в учебния им план, да избират университет, в който да посетят курса и съответно да положат изпита. След това ще преминем към създаването ...
Новини 15.12.2021 г. ... среща на студенти с гост лектори от министерство на труда и социалната политика Споразумение между УНСС и МТСП за интегриране на темата за корпоративна социална отговорност в обучението Конференция на катедра "Икономикс"-"Икономически предизвикателства, криза, ...
Приложения за Онлайн записване за студент 7.7.2022 г. ... е безплатна за всички кандидат-студенти на УНСС. Стъпки при първоначалната регистрация: Изберете ПИН, с който впоследствие ще се автентикирате пред Евротръст - запомнете го или си го запишете на сигурно място Въведете три тайни въпроса и отговора, както е ...
ИНФОРМАЦИЯ И ИНСТРУКЦИИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОНЛАЙН ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ПО СПЕЦИАЛНОСТ "БИЗНЕС ЛОГИСТИКА" 23.6.2020 г. ... допускане до държавния изпит студентите подават молба /по образец/ и 2 снимки паспортен формат в отдел "Студенти - Бакалавър", гише №13 с приемно време от 09.00 ч. до 15.00 ч. Срокът за подаване на молбите е до 30.06.2020 г. Въз основа на подадените молби ще ...
Информация за предстоящия държавен изпит 16.3.2021 г. ... студенти, Държавният изпит по специалността ще се проведе на 29.03.2021 г. ОНЛАЙН чрез системата Microsoft Teams. Формата на провеждане са два теста (всеки тест съдържа 20 въпроса) за време 20 минути на тест и устен изпит. От 10 ч. започва първата част ...
Ръководство за проблеми възникнали при онлайн обучението 14.1.2022 г. ... студенти, Влизането в системата Microsoft Teams за всеки студент се осъществява с неговата поща с домейн @unwe.bg и съответно паролата към нея. Ако някой от студентите има проблем при влизането в пощата, може да се обади на тел. 0885010500 ; 0888772350 ...
Дипломни работи 1.6.2020 г. ... проверява в отдел „Студенти-Магистър“ своето студентско положение (взети семестриални изпити, внесени оценки в главната книга и др.).   Допускане до защита се осъществява след представяне в отдел „Студенти-Магистър“ на ...
Специалности 20.6.2022 г. ... срок на обучение. Студентите от икономическите специалности извън Финансово-счетоводен факултет имат възможност да придобият знания и умения в сферата на одита през трисеместриалния срок на обучение. Придобиването на образователната степен ...
Държавен изпит 21.5.2021 г. ... проверява в отдел „Студенти-Бакалавър“ своето студентско положение (взети семестриални изпити, внесени оценки в главната книга и др.).   В отдел „Студенти-Бакалавър“ се представят следните документи: 1. Заявление по образец ...
Учебна практика 31.3.2021 г. ... на учебната практика за студентите от специалност „Финансов контрол“, може да изтеглите тук. Образци на документи за отчитане и защита на учебната практика за студентите от специалност "„Финансов контрол“, може да намерите тук (на ...
ВАЖНО ЗА ОНЛАЙН ИЗПИТИТЕ ЗА ЛЕТНИЯ СЕМЕСТЪР! 23.6.2020 г. ... студенти,  С цел запазване на Вашето здраве и във връзка със спазването на противоепидемиологичните мерки, изпитите за летния семестър ще се проведат онлайн.     Какво трябва да направите преди всеки онлайн ...
Обратна връзка 6.11.2020 г. ... поща за обратна връзка от студенти  iiptt@unwe ...
TOC - Supporting and Reforming the Transport Operator's Competence - Developing a unified training package for the transport operator in Europe 22.12.2020 г. ... световно стопанство с над 20 хиляди студенти. Института осъществява професионално обучение и продължаващо обучение от 1970г. Към настоящия момент ИСК към УНСС е водещ в следдипломното обучение по икономика, мениджмънт и право и предлага обучение на български и чуждестранни ...
Онлайн платформа B.O.S.S. 14.5.2020 г. ... Платформата цели да стимулира възможностите на студенти, изследователи и преподаватели да използват резултатите от своите изследвания и да стартират предприемачески проекти. Това е възможно чрез предоставяне на свободен достъп до специално разработените за целта: Методология за самооценка на ...
Студентски практики - Фаза I - 2016-2017 г. 10.5.2020 г. ... за приключено практическо обучение на студенти Удостоверенията за приключено практическо обучение се връчват, както следва: за приключилите студенти през м. Декември 2016 г. - на 3 Февруари 2017 г. (петък) от 13.00 часа в кабинет 1011. за приключилите студенти през м. Януари 2017 ...
Условия за кандидатстване 23.11.2021 г. ... икономическо пространство се приемат за студенти при условията и по реда за българските граждани. Право да кандидатстват по реда и условията, установени за български граждани, имат и следните лица: 1. Чужденци, постоянно пребиваващи на територията на Р България. Постоянното ...
Условия за кандидатстване 30.6.2022 г. ... Наредбата за държавните изисквания за прием на студенти във висшите училища на Република България – раздел IV. Чуждестранните граждани могат да кандидатстват и да се обучават в УНСС в образователно квалификационна степен „магистър“: 1. в изпълнение на междуправителствени ...
КАК ДА КАНДИДАТСТВАМ 28.7.2022 г. ... такса за обучение срещу заплащане за студентите от 1  курс, ОКС "бакалавър", специалност “Икономика на туризма” през учебната 2022 - 2023 г., редовно обучение, е 860.00 лв.   КАНДИДАТСТВАНЕ В ОКС „МАГИСТЪР“! Скъпи ...
Правилник за прием на бакалаври 12.6.2020 г. ... ЗА КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ ...
ДЗИ (матура) или приемни изпити 17.6.2022 г. ... или география и икономика; За кандидат-студенти, чиято диплома за средно образование е издадена преди въвеждането на ДЗИ (2008 г.) и нямат оценка от държавен зрелостен изпит по български език и литература се взема оценката от зрелостния изпит по български език и литература или от ...
НАЧАЛНА СТРАНИЦА - ТЕКСТ ГОРЕ ЛЯВО 17.11.2021 г. ... ПРИЕМ 2022#ТвоятУниверситет Приемът на студенти в Университета за национално и световно стопанство за учебната 2022/2023 година е по СПЕЦИАЛНОСТИ от шест професионални направления Уважаеми кандидат-студенти, Университетът за национално и световно стопанство (УНСС) е ...
Университетски конкурс за финансиране на научни проекти 2022 16.2.2022 г. ... в научните области, в които УНСС подготвя студенти и докторанти; 2. Проекти за частично финансиране на научни форуми. Приоритетни направления: 1. Изследвания за утвърждаване на лидерските позиции на УНСС сред бизнес университетите в Европа; 2. Икономически, политически, социални и ...
ОКС Бакалавър 12.5.2022 г. ... завършили специалност "Икономика на туризма" студенти, работят на високи позиции в туристическата индустрия. https://www.facebook.com/103690421305973/videos/690888725012350/ - Студентите придобиват университетски знания, осигуряващи фундаментална икономическа подготовка и професионални ...
Съобщение за заплащане на наеми и консумативи по банков път за живеещи в студентско общежитие на УНСС 2.4.2020 г. ... 19, П"ССО" – УНСС за улеснение на своите студенти, живеещи в студентско общежитие на УНСС, ще обяви наемите и консумативите до месец март в уеб студент. Очаквайте заповед на ректора след 08.04. 2020г. с подробности за месец април и май. При възникнали въпроси може да се обаждате на ...
Документи и такси за кандидатстване за предварителните онлайн изпити 2.6.2020 г. ... УНСС могат да подават документи само кандидат-студенти със специални потребности. Онлайн подаване на документи За онлайн подаване на документи за явяване на предварителните изпити е необходимо да се регистрирате и въведете личните си данни. Таксата за изпит/и се заплаща онлайн с банкова ...
Стажантски позиции 4.3.2020 г. ... изследвания представя възможностите за стаж за студенти, обучаващи се в специалностите "Социология" и "Икономическа социология". ПРОГРАМА ЗА СТУДЕНТСКИ СТАЖ – 1 – обща, текуща ЦЕНТЪР ЗА СОЦИОЛОГИЧЕСКИ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ, УНСС ПРОГРАМА ЗА СТУДЕНТСКИ СТАЖ - 2 ЦЕНТЪР ...
Почетен председател на КС 4.3.2020 г. ... изследвания и др. по които води лекционни курсове пред студенти в образователно-квалификационна степен „бакалавър“, „магистър“ и образователна и научна степен „доктор“ в УНСС и други университети. Като специалист в посочените научни области, проф. Цакова е ръководила и ...
Конферентни такси 26.7.2021 г. ... Късна регистрация* Студенти, докторанти, преподаватели от УНСС и индивидуални членове на БАЛ Без такса Индивидуални участници без доклад 70/90 лв. Учени, докторанти и студенти с един доклад 75/95 лв. Учени, докторанти и студенти с два ...
Тематични направления и целева група 22.7.2021 г. ...    докторанти и студенти – магистри и бакалаври‚ специализиращи или проявяващи интерес към Л&УВД ...
ВТОРА НАУЧНА И БИЗНЕС КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ЛОГИСТИКА И УПРАВЛЕНИЕ НА ВЕРИГАТА НА ДОСТАВКИТЕ на тема: "Иновации и добри практики в логистиката и управлението на веригата на доставките" 20.9.2021 г. ... между представители на бизнеса, учени, преподаватели и студенти; Конференцията е силно значима за обществото ни, тъй като насърчава развитието на практиката, науката и обучението по Л&УВД в България и привеждането им в съответствие със световните тенденции, както и популяризира професионалното развитие в ...
Годишен отчет за дейността на Комисията за академична етика в УНСС през 2019 г. 28.1.2020 г. ... , свободата на научните изследвания и обучението на студентите, положителния имидж на УНСС сред академичните среди и обществеността. Своята дейност Комисията по академична етика в УНСС осъществяваше в тясно сътрудничество и взаимодействие с Омбудсмана на УНСС и Ръководството на Университета. Комисията по ...
Стратегия за развитието на професионално направление „Социология, антропология и науки за културата“ в УНСС 9.1.2020 г. ... , както и на предприемаческите и иновативните умения на студентите в професионално направление „Социология, антропология и науки за културата“. Мярка 3. Разширяване на приложението на гъвкави, иновативни подходи за обучение и методи за преподаване за подобряване на качеството в професионално ...
Номинации за членове на Aкадемичния съвет на УНСС 3.12.2019 г. ... И СТУДЕНТИ Ангел Тодоров Стойков Анета Христова Христова Георги Стоянов Стаматов Илиян Мирославов Чабуклийски Кристиян Руменов Маджуров Любомир Яворов Цветанов Тодор Василев Вуков Забележка: Номинациите на докторантите и студентите за членове на ...
Ден на доброволеца 22.1.2020 г. ... което се посочва: „От името на доброволците – студенти, докторанти и преподаватели, изказваме благодарност за Вашата безрезервна отдаденост на университета и на академичната наука; за това, че превърнахте доброволчеството в политика на нашия университет, насочена към студентите и докторантите, които се ...
Актуално 15.2.2021 г. ... в University of British Columbia (UBC) за чуждестранни студенти. Кандидатстване: зимен семестър на 2020/2021 г. Финансови условия: $5,250 CAD (такса за участие в курсовете, такса за материали, настаняване, транспорт от и до летището, медицинска застраховка, обиколка на града, социални мероприятия и др.) ...
Партньори 25.11.2019 г. ... дейности: насърчаване на международната мобилност на студенти и преподаватели; разработване на съвместни магистърски и докторски програми; разработване на международни образователни и научноизследователски проекти и участие в такива; организиране и провеждане на международни образователни и научни прояви и ...
Класиране по специалности след 2-ри курс 8.4.2020 г. ... е обявено в WEB-студент   Правила за класиране на студенти след втори курс Календарен план-график - прием по специалности след втори курс за учебната 2020/2021 г. Kалендарен план-график за записване в трети ...
За конференцията 30.10.2019 г. ... . Конференцията ще има отделна секция за докторанти и студенти.   Място на провеждане на конференцията: Университет за национално и световно стопанство (УНСС) Голяма конферентна зала Студентски град „Хр. Ботев”, Бул. „8 декември” София 1700 България Желая Ви активно и ...
Важно за гласуването на студентите на изборите за Европейски парламент на 26 май 2019 г. 23.5.2019 г. ... горепосоченото изискване на Избирателния кодекс:   Студентите редовно обучение с електронни студентски книжки, както и студентите редовно обучение с изгубени студентски книжки могат да си извадят уверения, че имат надлежно заверена студентска книжка за летния семестър за учебната 2018/2019 година, които да ...
Специализиран курс по "Основи на съответствието (compliance)" 12.4.2019 г. ... процеси, одит, управление на риска, както и за студенти, проявяващи интерес към материята. На завършилите обучението се издава сертификат за успешно преминат специализиран курс „Основи на Съответствието/ Compliance Basics”, но при посетени 20 учебни часа от курса. Таксата за ...
СПЕЦИАЛИЗИРАН КУРС ПО ОСНОВИ НА СЪОТВЕТСТВИЕТО (COMPLIANCE) 5.12.2019 г. ... процеси, одит, управление на риска, както и за студенти, проявяващи интерес към материята. На завършилите обучението се издава сертификат за успешно преминат специализиран курс „Основи на Съответствието/ Compliance Basics”, но при посетени 20 учебни часа от курса. Таксата за ...
Участници 7.5.2019 г. ... по маркетинг 2019 участие ще вземат екипи от студенти на следните университети: Икономически университет – гр. Варна, www.ue-varna.bg Нов български университет – гр. София, www.nbu.bg Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ – гр. Пловдив, https://uni-plovdiv ...
Регламент 8.4.2019 г. ... практически казус, предложен от А1 България ЕАД. Студентите се разпределят в два екипа от по трима участника – бакалаври, магистри и чуждестранни студенти, които се обучават по програма Еразъм +. Екипите трябва да разработят обосновано решение на казуса и да го защитят пред жури на олимпиадата, ...
НOM 2019 25.4.2019 г. ... студентско съревнование. Тя е състезание между студенти, които се обучават в бакалавърски и магистърски програми по специалност „Маркетинг“ в България. Олимпиадата ежегодно свързва университетските знания и умения с реалните бизнес практики, като създава условия за обмен на опит и идеи ...
Студентите за нас 10.1.2022 г. ... , Калинка Илиева   Уважаеми студенти, Най-големият атестат за нашата работа е вашето мнение. Благодарим ви за доверието! Dear Snejana, Thank you very much for your  friendship, support and cooperation. ICAEW will continue to support UNWE – students and professors as ...
Специалност Творчески индустрии и бизнес със специализация „Интелектуална собственост и бизнес в културата“ 17.9.2021 г. ... програма е да запознае студентите с обхвата и системата на творческите и в частност на културните индустрии, с условията, средата и начина на тяхното функциониране, да разкрие природата на създаваните от тях интелектуални продукти и икономическият им ...
Специалност Творчески индустрии и бизнес със специализация „Интелектуална собственост и бизнес в индустрията“ 17.9.2021 г. ... на интелектуалната собственост. Студентите развиват компетентности като за творческо учене, комуникативни и социални компетентности, професионални компетентности в областта на идентифицирани и приложение на интелектуалната собственост в индустрията. Завършилите ...
Специалност Творчески индустрии и бизнес със специализация „Интелектуална собственост и бизнес в културата“ 17.9.2021 г. ... програма е да запознае студентите с обхвата и системата на творческите и в частност на културните индустрии, с условията, средата и начина на тяхното функциониране, да разкрие природата на създаваните от тях интелектуални продукти и икономическият им ...
Специалност Творчески индустрии и бизнес със специализация „Интелектуална собственост и бизнес в индустрията“ 17.9.2021 г. ... на интелектуалната собственост. Студентите развиват компетентности като за творческо учене, комуникативни и социални компетентности, професионални компетентности в областта на идентифицирани и приложение на интелектуалната собственост в индустрията.   ...
Избираеми дисциплини за втори курс 8.9.2020 г. ... се чете от 2006 г. пред студентите от професионално направление “Администрация и управление” в УНСС, образователно-квалификационна степен “бакалавър”, редовна форма на обучение. 2. Описание на съдържанието на дисциплината : ...
Индивидуално обучение 21.2.2019 г. ... интелектуалната собственост. Студентите развиват компетентности като за творческо учене, комуникативни и социални компетентности, професионални компетентности в областта на идентифицирани и приложение на интелектуалната собственост в индустрията. Завършилите ...
Редовно обучение 17.9.2021 г. ... Дипломираните студенти в магистърска програма „Интелектуална собственост и бизнес” могат да продължат подготовката си в образователно-научната степен „доктор” в докторски програми, предлагани от катедра ИСТТ, други ...
Редовно обучение 11.8.2021 г. ... Дипломираните студенти в магистърска програма „Интелектуална собственост и бизнес” могат да продължат подготовката си в образователно-научната степен „доктор” в докторски програми, предлагани от катедра ИСТТ , други ...
ПЪРВА НАУЧНА И БИЗНЕС КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ЛОГИСТИКА И УПРАВЛЕНИЕ НА ВЕРИГАТА НА ДОСТАВКИТЕ - "Знанието по логистика и управление на веригата на доставките в България: образование, бизнес, наука", 10.5.2019 г. ... , учени, преподаватели и студенти.   Конференцията е значима за цялото общество, тъй като насърчава развитието на практиката, науката и обучението по Л&УВД в България и привеждането им в съответствие със световните тенденции, както и ...
Сътрудничество със Световната организация по интелектуална собственост 2.9.2021 г. ... обучение за студенти в катедра ИСТТ Сътрудничеството на катедра ИСТТ със СОИС започва от втори курс на обучението на студентите в бакалавърска степен (редовна и дистанционна форма на обучение) чрез специализиран обучителен интерактивен ...
Сътрудничество с Европейското патентно ведомство и Службата на Европейския съюз по интелектуална собственост 2.9.2021 г. ... обучение за студенти в катедра ИСТТ Обучението в четвърти курс по двете специалности  на катедра ИСТТ: „Интелектуална собственост и бизнес“ и „Творчески индустрии и бизнес“, по определени дисциплини се провежда с участието на ...
България 8.9.2020 г. ... на epi и за epi студенти, но са поканени за участие и други заинтересовани колеги, за които темата на семинара представлява интерес, като например българските представители по индустриална собственост не членове на epi. За участие в семинара е ...
Стажантска програма Pan-European Seal 17.1.2022 г. ... двете институции списък със студенти, от които на конкурсен принцип ЕПВ и СЕСИС избират най-подходящите за провеждане на едногодишен платен стаж, вземайки предвид изискванията на програмата и нуждите на двете институции.     СТАЖАНТСКА ПРОГРАМА ...
Национално състезание за творчески разработки по медии и журналистика 1.3.2022 г. ... , установен в Правилника за приемане на студенти в ОКС „бакалавър“ и „магистър“ след средно образование през учебната 2022/2023 г. Първенците представят сертификат с резултата от състезанието. Повече информация може да откриете ...
Издаване на препоръки 11.8.2021 г. ... на препоръки на студенти на катедра ИСТТ се извършва по утвърдени правила и на база подадена от студента молба до ръководителя на катедра ИСТТ. Молбата се входира при административния секретар на катедра ИСТТ в кабинет 1076.   Запознайте ...
Докторанти 17.9.2021 г. ... за индивидуална мобилност на студенти, докторанти, преподаватели и служители на висшите училища за участие в учебния процес в университети на страните от ЕС. Мобилността по програмата се осъществява на основата на сключени двустранни ЕРАЗЪМ споразумения между ...
Специалности в ОКС "Магистър" 21.8.2020 г. ... икономика. Целта на обучението е подготовката на студентите за работа в организации с външноикономическа дейност.  Завършилите специалността отговарят на специфичните изисквания за заемане на длъжности на висше и средно управленско равнище в държавната и местна администрация и в компаниите с ...
Документи и такси за кандидатстване за предварителни изпити 6.3.2020 г. ... и науката). Освободените от такса кандидат-студенти предоставят оригинал и ксерокопие на документа удостоверяващ обстоятелството ...
Годишен отчет за дейността на Комисията за академична етика в УНСС през 2018 г. 29.1.2019 г. ... , свободата на научните изследвания и обучението на студентите, положителния имидж на УНСС сред академичните среди и обществеността. Своята дейност Комисията по академична етика в УНСС осъществяваше в тясно сътрудничество и взаимодействие с омбудсмана на УНСС и ръководството на Университета ...
Политика на партньорство в подкрепа на ученето през целия живот в България и Фландрия – сравнителен анализ 30.1.2019 г. ... на информационни кампании за насърчаване на студентите към професии и умения, които са необходими на пазара на труда, като същевременно се увеличава количеството информация, достъпна онлайн. 2.2. Развитие на умения и компетенции в контекста на ученето през целия живот Основно ...
Система за управление на качеството 9.3.2021 г. ... описани основните процеси на: обучение на студенти, докторанти и специализанти; научноизследователска дейност;  издателска и печатна дейност; библиотекарска дейност и архив; студентски общежития. За всеки от тях е разработена процесна диаграма, включваща информация за ...
Специалности в ОКС "Бакалавър" 13.6.2022 г. ... език.  Завършилите тази специалност студенти се реализират много бързо на пазара на труда, тъй като имат отлична подготовка в специализирани области като международен бизнес, международен маркетинг, международен мениджмънт, международни финанси, притежават задълбочени ...
Mодул 3 - "География на България" 23.1.2020 г. ... , География на България за ученици и кандидат-студенти, изд. „Сиела”, 2017г. 2.Каракашев,Хр., Д.Дончев, С.Дерменджиева, Р.Янков, Н.Апостолов, Т.Личев, М.Пенерлиев, ЕПИ модул 3 „География на България”, УИ „Стопанство”, 2010г. 3.Каракашев, Хр., Д.Дончев, С ...
Mодул 3 - "Математика" 18.12.2020 г. ... . Сборници и учебни пособия за кандидат студенти ...
Класиране 20.11.2018 г. ... и класирането на студентите и докторантите, взели участие в конкурс за мобилност с цел обучение през съответната учебна година, се извършват от специална университетска комисия. Класирането се извършва на основата на комплексна оценка на кандидатите, отчитаща средния успех, степента ...
Правила 20.11.2018 г. ... на студентите и докторантите по програма ЕРАЗЪМ+ предоставя възможност за реализиране на определен период на обучение в европейски висши училища, който е в рамките на един или два семестъра, от минимум 3 до максимум 12 календарни месеца в една учебна година.   Студентите и ...
Регламент за провеждане на Националното състезание по приложна информатика и статистика 2018/2019 уч.г. 19.2.2019 г. ... в.и.д. ръководител отдел „Кандидат-студенти“, УНСС Марияна Филипова - помощник-директор НТГ Пловдив Десислава Митева - главен учител НТБГ София Владка Маринова - старши учител НТБГ ...
Регламент за провеждане на Националното състезание по икономикс 2018/2019 уч.г. 7.11.2018 г. ... в.и.д. ръководител отдел „Кандидат-студенти“ Саша Петрова Спасова - страши учител НТБГ  Недялка Атанасова Диева - стараши учител НТБГ Димитрина Райкова - главен учител НТГ Пловдив Евгения Иванова - старши учител НТГ ...
Регламент за провеждане на националното състезание по финанси и счетоводство за 2018/2019 уч.г. 7.11.2018 г. ... – в.и.д. ръководител отдел „Кандидат-студенти“ Десислава Милева - главен учител "Информатика и информационни технологии" НТБГ Добринка Нанчева - старши учител по счетоводство НТБГ Росица Маринова - старши учител по Финанси и счетоводство ...
Регламент за провеждане на националния конкурс по счетоводство 2018/2019 уч.г. 7.11.2018 г. ... , в.и.д. ръководител отдел „Кандидат-студенти” в ...
Завършили студенти 26.1.2021 г. ... своите данни за Алумни клуба Архив: защитени магистърски тези Архив: защитени докторски ...
Съобщение на Комисията по социално-битовите въпроси на учащите относно класиране за общежитие на студентите в ОКС „магистър” и допълнително класиране на всички студенти в ОКС „бакалавър“ през учебната 2018/2019 година 16.10.2018 г. ... успех за класиране за общежитие на студентите в ОКС „магистър”: 4,00 включително. Минимален успех за допълнително класиране за общежитие на всички студенти в ОКС „бакалавър”: 4,00 включително. Студентите с успех под 4,00 ще получат разменни писма за легловата база на ...
Съобщение на КСБВУ относно допълнителен срок за подаване на документи за кандидатстване за общежитие 2.10.2018 г. ... на документи за кандидатстване за общежитие за всички студенти от I, II, III и IV курс. Документи се подават през информационната система web-student ...
EДИНСТВЕНАТА В СВЕТА МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА ПО ЯДРЕНА СИГУРНОСТ 14.9.2018 г. ... за нуждите на ядрената сигурност. В нея се обучават студенти от България, Нигерия, Ливан, Замбия, Йордания, Буркина Фасо, Конго, Судан, Мавритания, Уганда, повечето от които са стипендианти на Международната агенция за атомна енергия. Обучението e с продължителност 3 семестъра и се осъществява на английски ...
Международна акредитация от Европейската асоциация по логистика (European Logistics Association – ELA) 31.7.2020 г. ... ефективност. В резултат на акредитацията, всички студенти, които са завършили успешно обучението си по съответната програма, ще имат право да получат международно признат професионален сертификат от ELA, който ще гарантира тяхната професионална пригодност, ще им осигури предимство на пазара на труда и ...
Съобщение на Комисията по социално-битовите въпроси на учащите относно класиране за общежитие на новоприетите студенти, I курс, ОКС „бакалавър” 11.9.2018 г. ... ,48 включително. Настанителните заповеди на класираните студенти ще бъдат при домакин-управителите на съответните блокове. Справки за блок и стая ще могат да се правят през информационната система Web-студент от 12.09.2018 г. ВАЖНО! Настаняването на студентите е от 17.09. до 28.09.2018 г.  (в работните ...
ИТАЛИАНСКА И БЪЛГАРСКА ДИПЛОМА ПО „MЕЖДУНАРОДЕН БИЗНЕС“ ОТ ДУАЛНАТА МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА НА УНСС И УНИВЕРСИТЕТА ПО МЕЖДУНАРОДНИ НАУКИ В РИМ (UNINT) 11.9.2018 г. ... двата университета, размерът на таксите за българските студенти е еднакъв за всички семестри и се заплаща в УНСС. Българските студенти имат право на стипендия по програмата „Еразъм +“ за семестрите, през които ще се обучават в UNINT ...
Класиране за общежитие на първокурсниците 4.9.2018 г. ... учащите относно класиране за общежитие на новоприетите студенти, I курс, ОКС „бакалавър” Минимален успех, нужен за класиране за общежитие през учебната 2018/2019 г.: 4,48 включително. Настанителните заповеди на класираните студенти ще бъдат при домакин-управителите на съответните блокове. Справки ...
Ива Зарева, бакалавър, специалност Международни икономически отношения – целогодишна студентска мобилност в Пфорцхайм, Германия 24.8.2018 г. ... положителни емоции. Силно препоръчам на всички студенти да се впуснат в приключението Еразъм възможно най-скоро ...
Бориса Борисова, магистър, специалност Маркетинг, летен семестър 2017-2018 г. във Вормс, Германия 20.8.2018 г. ... . Беше любопитно и интересно да уча сред местните студенти и да усвоявам по-бързо немския език, макар самото обучение да беше изцяло на английски. Един от предметите включваше разрешаване на стратегически поставени задачи в симулационна платформа CRM. Друг се провеждаше под формата на дискусии, като ...
Срокове 29.9.2021 г. ... студенти в редовна форма на обучение се записват в отдел „Студенти - магистър“ (централен вход на УНСС, партерен етаж). Новоприети студенти в дистанционна форма на обучение се записват в Центъра за дистанционно обучение (централен вход на УНСС, партерен етаж). Новоприети студенти в ...
Документи за записване 5.7.2022 г. ... студенти се записват със заповед на ректора в срок от 05.09. до 13.09.2022 г., вкл. (без събота и неделя). Представят следните документи: 1. документи за записване на новоприети студенти (по образец, валиден за УНСС); 2. лична карта, която след проверката се връща на кандидат-студента; 3. ...
Важно за кандидатите с чуждестранни дипломи! 21.3.2019 г. ... граждани на страни от Европейския съюз - в отдел „Студенти – магистър“ или в Центъра за прием на документи Граждани на страни извън Европейския съюз и Европейското икономическо пространство – в сектор „Чуждестранни студенти и европриложения към дипломите“. След подаване на ...
Важно за кандидатите с чуждестранни дипломи! 1.8.2018 г. ... граждани на страни от Европейския съюз - в отдел „Студенти – магистър“ или в Центъра за прием на документи Граждани на страни извън Европейския съюз и Европейското икономическо пространство – в сектор „Чуждестранни студенти и европриложения към дипломите“. След подаване на ...
Мариела Кацарова, магистър, специалност “Финанси“, летен семестър 2017-2018 г. “ във VIA University College в Хорсенс, Дания 26.7.2018 г. ... от България. Разбира се, се сприятелих и с много студенти, дошли на „Еразъм“ в същия университет, като мен - от Полша, Франция, Германия и Италия. Заедно с тях бях на екскурзия до Копенхаген и Орхус, а също така отидохме до най-високата точка в Дания (Ejer Bavnehøj). Опитах традиционни ...
Обмен на опит 27.1.2019 г. ... заети лица, университетски преподаватели и студенти ...
График – прием зимен семестър 2022 г. 4.7.2022 г. ... на класиране 31.08.2022 г. Записване на новоприети студенти 05 – 13.09.2022 г., вкл.   Приемът за всички специалности в образователно-квалификационна степен „магистър“ се извършва чрез конкурс по документи и/или полагането на конкурсен изпит – електронен ...
Редовно и дистанционно обучение 30.6.2022 г. ... база на университета; позволява участие на студентите в разнообразни извънаудиторни форми и социализирането им в младежка среда. гъвкава организация на учебния процес и провеждане на обучение в късните часове на деня (след 17.45ч.), модулно и онлайн обучение. Редовната форма на ...
На вниманието на некласираните кандидат-студенти! 21.7.2018 г. ... поръчка са запълнени. Некласираните кандидат-студенти могат да подадат заявление за платено обучение в желаното от тях направление/поднаправление, с изключение на специалност „Право“, от 23 до 25 юли (от понеделник до сряда), от 8 до 16.30 часа в Центъра за прием на документи на УНСС ...
Тодор Василев, бакалавър, специалност Бизнес информатика и комуникации, летен семестър 2017-2018 г. в Политехнически институт Кавадо и Аве - Барселош, Португалия. 10.7.2018 г. ... бях, беше малко. Човек можеше да преброи Еразъм студентите на пръсти, което изобщо не ми попречи да се чувствам добре и да си изкарам страхотно. Даже беше по-добре, защото имах възможност да се запозная и с повече местни, а не да стоя в Еразъм общността. Лекциите бяха на португалски. ...
Документи за записване на новоприети студенти - допълнителен прием 23.9.2020 г. ... студенти се записват със заповед на ректора. Студентите, приети в направление/поднаправление и специалност (за платено обучение) с изучаване на чужд език, се записват в езиковите групи с езика, с който са кандидатствали. Записването на новоприети студенти се извършва на място в ...
Важно за кандидат-студенти със сертификати от национални състезания и конкурси 22.6.2018 г. ... за участие в класиране на кандидат-студенти, които са победители в национални състезания и конкурси, могат да се подават в Центъра на прием на документи на УНСС – София и в бюрата за прием на документи по градове. Normal 0 false false ...
Прессъобщение 8.6.2018 г. ... , на университетите, млади учени, докторанти, студенти, широка общественост, медии ...
Кръгла маса на тема „Актуални аспекти на регионалното развитие” 2017г. 6.6.2018 г. ... съвет към УНСС, преподаватели от катедрата, студенти. Доц. Стела Ралева поздрави организаторите и участниците от името на ректора проф. д.ик.н. Стати Статев. Вие сте щастливци, защото се обучавате в една от най-търсените специалности на пазара на труда. Проблематиката на регионалното развитие е ...
Студентски научен форум „Регионално развитие – вчера, днес и утре” 2016г. 6.6.2018 г. ... , с водещи Славена Николова и Борислав Васев, студенти IV курс, специалност „Регионално развитие”, присъстваха всички преподаватели и студенти от катедра "Регионално развитие". Студентската кръгла маса допринесе за очертаване на основните насоки за развитие на Smart- технологиите в ...
Информация за сформирани целеви групи по проект BG05M2OP001-2.009-0012 4.6.2018 г. ... проектът е насочен към следните целеви групи: студенти, докторанти, пост докторанти, млади учени и преподаватели. Със Заповед на Ректора на УНСС от 07.07.2017 г. са сформирани целевите групи на проекта. В проектните дейности ще вземат участие докторанти, постдокторанти, млади учени, ...
Защита на личните данни 22.12.2021 г. ... на лицата по защита на личните данни за кандидат-студенти, студенти и докторанти на УНСС 2. Задължителна информация за правата на лицата по защита на личните данни на студентите на Университет за национално и световно стопанство 3. Задължителна информация за правата на лицата по защита ...
Научна конференция „Омниканална търговия и иновации“ 22.5.2018 г. ... от различни университети, докторанти и студенти. Във форума участваха и ръководителите на катедри „Икономика и управление на търговията“ в Икономическия университет – Варна и „Търговски бизнес“ в СА „Д. А. Ценов“ – Свищов. Участниците в ...
Акценти 30.3.2022 г. ... 17.03.2022 в MS TEAMS пред студентите от специалност „Статистика и иконометрия“, в часа по дисциплината „Подготовка на данни и проучвателен анализ“, водена от доц. д-р Екатерина Тошева, преподавател в катедра „Статистика и ...
Alumni 7.6.2018 г. ... обратна връзка между преподаватели, студентите и бизнеса; 2)      Отчитане на професионална реализация; 3)      Представяне на своите научни интереси и области на развитие; 4)      Провеждането на ...
Мобилност с цел преподаване в Университет на Долна Силезия, гр. Вроцлав, Полша 22.1.2019 г. ... и от страна на техните международни студенти, с които с удоволствие дискутирахме предвидените в програмата теми. Щастливи сме от факта, че бяхме поканени да участваме в съставянето на учебно помагало по една от дисциплините в магистърска степен с публикации, свързани с ...
Мобилност с цел преподаване в Университет за приложни социални науки, Вилнюс, Литва 4.5.2018 г. ... история. Университетът има над 2400 студенти, като от тях близо сто са чуждестранни. Обучението се осъществява в два кампуса – във Вилнюс и в Клайпеда.  Предлагат се пет бакалавърски програми на английски език (само в кампус Вилнюс)  и 12 бакалавърски ...
СЕРТИФИЦИРАЩ КУРС ЗА ОБУЧЕНИЕ НА МЕДИАТОРИ 5.12.2019 г. ... 20 % - за студенти - 480 лева с ДДС. Забележка: Едно лице може да ползва само един вид отстъпка от посочените по-горе видове отстъпки. Записването се извършва чрез подаване на формуляр на имейла на Центъра за правни изследвания към УНСС: ...
Най-нови учебници 1.12.2019 г. ... е предназначен преди всичко за студентите, които изучават университетската дисциплина „Икономическа социология“, и е съобразен с нейната учебна програма. Той обаче може да послужи и като допълнителен учебен текст при подготовката на студентите по сродни ...
Национален конкурс за есе на социално-икономическа тема 24.11.2021 г. ... по реда, установен от Правилника за прием на студенти в ОКС „Бакалавър” в УНСС. 19. По условията на Регламента за провеждане на Национален конкурс за есе на социално-икономическа тема и в съответствие с Правилник за приемане на студенти в ОКС „Бакалавър” в УНСС през ...
Правила за провеждане на Държавен изпит в ОКС „Бакалавър” 28.2.2018 г. ... ПРАВИЛА за провеждане на държавен изпит за студентите от ОКС "Бакалавър", специалност "Икономика на човешките ресурси "   Обучението на студентите от ОКС "Бакалавър", специалност ''Икономика на човешките   ресурси"    завършва   ...
25 години катедра 21.2.2018 г. ... среща със студенти относно Програма „Еразъм +“ за академична година 2018/2019 ...
Петя Петрова - Вроцлав, Полша 16.2.2018 г. ... . Имах възможността да се запозная с амбициозни студенти от Колумбия, Мексико, Испания, Франция, Гватемала и Румъния. Никога не съм предполагала, че е възможно изпит по дисциплина да включва управляване на дрон и заснемане на снимки с него. От друга страна, успях да осъществя пътувания до Варшава ...
Документи за кандидатстване за редовна изпитна сесия и класиране 11.6.2020 г. ... могат да подават документи само кандидат-студенти със специални потребности.   Онлайн подаване на документи За онлайн подаване на документи за явяване на редовни изпити и класиране е необходимо да се регистрирате, въведете личните си данни, оценките от дипломата за средно ...
Често задавани въпроси 17.6.2022 г. ... или география и икономика; За кандидат-студенти, чиято диплома за средно образование е издадена преди въвеждането на ДЗИ (2008 г.) и нямат оценка от държавен зрелостен изпит по български език и литература се взема оценката от зрелостния изпит по български език и литература или от ...
Правила за провеждане на защита на дипломна работа 6.2.2018 г. ... ОКС „магистър”  Обучението на студентите в ОКС „магистър” завършва със защита на дипломна работа по специалността, за която в учебния план (УП) са определени 15 кредита и извънаудиторна заетост най-малко 375 ч. и най-много 450ч. Защитата на дипломната работа се ...
КУРСОВЕ И ОБУЧЕНИЯ 5.12.2019 г. ... бизнес,• Юристи,• Одитори,• Студенти,• Служители в държавната администрация,• Работещи в различни области лица, които искат да повишат квалификацията си в сферата на защитата на личните данни ПРЕДСТАВЯНЕ НА КУРСА ПРОГРАМА За повече подробности посетете сайта на ...
Редовни изпити и класиране 29.6.2022 г. ... за потвърждаване и записване на новоприетите студенти 5 юли 2022 г. Обявяване на първо класиране с резерви 6 юли – 9 юли 2022 г., вкл. Потвърждаване или записване на класираните и потвърждаване на резервите – онлайн и на място в УНСС ...
Правила за провеждане на Държавен изпит в ОКС „Бакалавър” 30.1.2018 г. ... ОКС “бакалавър” Обучението на студентите в образователна степен „бакалавър” завършва с държавен изпит по специалността, за която в учебния план са определени 8 кредита и извънаудиторна заетост най-малко 240 ч. Държавният изпит се провежда съобразно ...
Годишен отчет за дейността на Комисията за академична етика в УНСС през 2016 г. и 2017 г. 22.1.2018 г. ... на научните изследвания и обучението на студентите, положителния имидж на УНСС сред академичните среди и обществеността.   Своята дейност Комисията за академична етика в УНСС осъществяваше в тясно сътрудничество и взаимодействие с омбудсмана на УНСС и ръководството на ...
Модул 4 - "Английски език" или "Руски език" или "Френски език" или "Немски език" или "Испански език" 21.12.2017 г. ... на компютър). На него се явяват кандидат-студенти, които искат да учат в професионални направления/поднаправления, за които задължително се полага изпит по съответния чужд език. Тестът се състои от четиридесет въпроса, разделени на три модула: разбиране при ...
Модул 4 - "Английски език" 21.12.2017 г. ... на компютър). На него се явяват кандидат-студенти, които искат да учат в професионални направления/поднаправления, за които задължително се полага изпит по съответния чужд език. Тестът се състои от четиридесет въпроса, разделени на три модула: разбиране при ...
Mодул 3 - "Български език и литература" или "Математика" или "География на България" или "История на България" 21.1.2019 г. ... . Сборници и учебни пособия за кандидат студенти.  ПРОГРАМАПО ГЕОГРАФИЯ НА БЪЛГАРИЯ - модул 3 на ЕПИ 1. ГЕОГРАФСКО ПОЛОЖЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ Същност и характерни особености на географското положение. Оценка на географското положение. Астрономическо. Физикогеографско. ...
Mодул 2 - "Математика - основи" 21.1.2019 г. ... . Сборници и учебни пособия за кандидат студенти ...
Mодул 1 - "Български език и езикова култура" 10.2.2020 г. ... им и коментари към тях за ученици, кандидат-студенти и студенти от всички специалности (Поредица "Езикова компетентност", № 3), Регалия 6, С., 1998. 16. Георгиева, Е., Б. Георгиев, Правописни упътвания за малки и големи, трето преработено издание (Поредица "Езикова компетентност", № 2), ...
Тотев 14.12.2017 г. ... - София: Издание на фонда за подпомагане на студентите, 1945. - 369 с.9. Съдебна статистика. Учебник за студенти юристи. - 3. изд.: Ч. 1. - София: Наука и изкуство, 1972. - 239 с.10. Съдебна статистика. - София: Наука и изкуство, 1958. - 360 с.11. Съдебна статистика. - 2. изд. - София: ...
Мишев 20.6.2018 г. ... анализ на времеви редове“ пред студенти от бакалавърска степен в УНСС. Титуляр на лекционни курсове по „Статистика“, „Иконометрични методи за финансов анализ“, „Иконометрични методи във финансовия мениджмънт“, „Статистически методи ...
Редовно и дистанционно обучение 16.5.2022 г. ... на студенти в ОКС „бакалавър“ за учебната 2022/2023 година е по СПЕЦИАЛНОСТИ – редовно или дистанционно обучение. Редовно обучение Учебният процес в редовната форма на обучение е разделен на два семестъра – зимен и летен, всеки с продължителност 15 учебни ...
Правила за провеждане на защита на магистърска теза в катедра „Икономика на туризма“ 14.11.2017 г. ... на студентите от катедра „Икономика на туризма“ в образователна степен „магистър“ завършва със защита на магистърска теза по специалността, за която в учебния план са определени 15 кредита и 375 часа извънаудиторна заетост ...
Регламент за провеждане на националното състезание по приложна информатика и статистика 24.10.2017 г. ... в.и.д. ръководител отдел „Кандидат-студенти“, УНСС Марияна Филипова - помощник-директор НТГ Пловдив Десислава Митева - главен учител НТБГ София Владка Маринова - старши учител НТБГ ...
Регламент за провеждане на националното състезание по икономикс 16.1.2018 г. ... в.и.д. ръководител отдел „Кандидат-студенти“ Саша Петрова Спасова - страши учител НТБГ  Недялка Атанасова Диева - стараши учител НТБГ Димитрина Райкова - главен учител НТГ Пловдив Евгения Иванова - старши учител НТГ ...
Регламент за провеждане на националния конкурс по счетоводство 24.10.2017 г. ... , в.и.д. ръководител отдел „Кандидат-студенти” в ...
Регламент за провеждане на националното състезание по финанси и счетоводство 5.12.2017 г. ... в.и.д. ръководител отдел „Кандидат-студенти“ Десислава Милева - главен учител "Информатика и информационни технологии" НТБГ Добринка Нанчева - старши учител по счетоводство НТБГ Росица Маринова - старши учител по Финанси и счетоводство ...
График – допълнителен прием януари 2022 г. 26.1.2022 г. ... – Хасково. Новоприетите студенти се записват със заповед на ректора. Приемът за всички специалности в образователно-квалификационна степен „магистър“ се извършва чрез конкурс по документи. Класификатор на областите на висше образование и ...
Допълнителен прием за платено обучение в ОКС "Бакалавър" за учебната 2022/2023 26.7.2022 г. ... през септември т.г. за кандидат-студенти с оценка от държавен зрелостен изпит (или от зрелостния изпит по български език и литература за завършилите преди 2008 г.) и за кандидат-студенти, които са положили успешно приемни изпити в УНСС за учебната 2022/2023 г., със следните ...
Международни магистърски програми в УНСС 1.9.2017 г. ... за нуждите на ядрената сигурност. В нея се обучават студенти от България, Нигерия, Ливан, Замбия, Йордания, Буркина Фасо, Конго, Судан, Мавритания, Уганда, като повечето от тях са стипендианти на Международната агенция за атомна енергия. Обучението e 4 семестъра и се осъществява на английски език. В ...
Класиране по специалности след втори курс 31.8.2018 г. ... в WEB-студент    Правила за класиране на студенти след втори курс Календарен план-график - прием по специалоности след втори курс за учебната 2018/2019 г. Календарен план-график за записване в трети курс ...
Магистърски специалности с преподаване на английски език в УНСС 31.8.2017 г. ... на Англия и Уелс (ICAEW). Специалността предоставя на студентите широк спектър от теоретични и практически знания в областта на счетоводството, одита, финансите и стратегическото планиране. След успешното завършване на магистърската специалност „Финанси и счетоводство с преподаване на английски ...
Нови магистърски специалности в УНСС 31.8.2017 г. ... създаването и управлението на дигитално съдържание. Студентите получават цялостна представа за същността на дигиталния маркетинг, неговото интегриране в общата маркетингова стратегия на фирмата, използването на дигиталните маркетингови канали, планирането и изпълнението на дигитални кампании. Те придобиват ...
МЕЖДУНАРОДНА МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА ПО ИКОНОМИКА НА ОТБРАНАТА И СИГУРНОСТТА СЪС СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ „ЯДРЕНА СИГУРНОСТ“ С ПРЕПОДАВАНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК 3.8.2017 г. ... за нуждите на ядрената сигурност. В нея се обучават студенти от България, Нигерия, Ливан, Замбия, Йордания, Буркина Фасо, Конго, Судан, Мавритания, Уганда, като повечето от тях са стипендианти на Международната агенция за атомна енергия. Обучението e 4 семестъра и се осъществява на английски език. В ...
MЕЖДУНАРОДЕН БИЗНЕС С ПРЕПОДАВАНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК дуална магистърска програма между УНСС и Университета по международни науки в Рим (UNINT) 30.7.2020 г. ... двата университета, размерът на таксите за българските студенти е еднакъв за всички семестри и се заплаща в УНСС. Българските студенти в дуалната магистърска програма имат право на стипендия по програмата „Еразъм +“ за семестрите, през които ще се обучават в UNINT – Рим ...
Проект BG05М2OР001-2.009 -0012 25.7.2017 г. ... цели са: - подобряване на подготовката на студенти в ОКС „магистър“ и докторанти с оглед успешната им професионална реализация; - повишаване на квалификацията на преподавателския състав в съответствие с изискванията на съвременната наука и информационните технологии; - създаване на ...
проект № BG05M2OP001-2.009-0012 „Повишаване на изследователския потенциал на УНСС и подобряване на условията за провеждане на научни изследвания - инвестиция с много измерения“ 25.7.2017 г. ... цели са: - подобряване на подготовката на студенти в ОКС „магистър“ и докторанти с оглед успешната им професионална реализация; - повишаване на квалификацията на преподавателския състав в съответствие с изискванията на съвременната наука и информационните технологии; - създаване на ...
График за кандидатстуденстка кампания 2.7.2018 г. ... на класиране: 28.09.2018 г. Записване на новоприети студенти: от 02.10.2018 г. до 09.10.2018 г. (без събота и неделя)   Кандидатстудентска кампания, ОКС „магистър“ – януари 2019 г.: Прием на документи за хартиена и електронна сесия: от 10.12.2018 г. до 21.12.2018 г. и  от 02 ...
За конференцията 6.1.2021 г. ... колегия. Конференцията е също отворена за участие на студенти (бакалавърска и магистърска степен на обучение), представящи техните изследователски интереси и проучвания. Студентите ще вземат участие в сесиите и дискусиите с изтъкнати преподаватели, учени, полиси-мейкъри и представители на бизнеса ...
За конференцията 29.7.2019 г. ... колегия. Конференцията е също отворена за участие на студенти (бакалавърска и магистърска степен на обучение), представящи техните изследователски интереси и проучвания. Студентите ще вземат участие в сесиите и дискусиите с изтъкнати преподаватели, учени, полиси-мейкъри и представители на бизнеса. Желая Ви ...
Критерии за оценяване на академичните постижения на студентите 7.6.2018 г. ... оценяване на академичните постижения на студенти    Компоненти на знанията, уменията и компетенциите, които са обект на проверка и оценка Студентът трябва да представи в писмената си работа    Репродуктивност Дефиниране на понятия Познаване ...
Оценяване и контрол на академичните постижения на студентите 22.6.2017 г. ... уреждат реда и формите на оценяване на придобитите от студентите знания и умения по време на обучението от катедра „Регионално развитие“ в съответствие с чл. 44, чл. 44а и чл. 45 от Закона за висшето образование и  спазване на  Правилника за учебната дейност в УНСС. ОБЩИ ...
Дейности 15.6.2017 г. ... . 6. Да подпомага изследователската дейност на студентите и докторантите в Университета и да осигурява възможности за реализация и допълнителна квалификация на студенти с професионални интереси в областта на социологическите и психологическите изследвания и анализи.   За постигането на ЦЕЛИТЕ ...
Дейности 15.6.2017 г. ... на информационни и дискусионни срещи с участието на студенти, докторанти, преподаватели и представители на бизнеса, на които се обсъждат актуални проблеми на икономическата социология и психология ...
Европейски бизнес и финанси 14.6.2017 г. ... г. ще се дипломира деветият випуск студенти.  Обучението по „Европейски бизнес и финанси“ подготвя успешни мениджъри в пан-европейската бизнес среда. В програмата се разглеждат финансови и бизнес теми на оперативно и стратегическо ниво. Завършилите ...
За програмата 14.6.2017 г. ... ниво. Завършилите програмата студенти получават българска и английска диплома. Срок на обучение: 4 семестъра / 2 години   Първа учебна година   През първата академична година обучението се осъществява в УНСС - София. През този период студентите ...
Класиране 21.7.2022 г. ... класиране на кандидатствалите студенти, които продължават обучението си през предстоящата 2022/2023 учебна година и допълнителен срок за подаване на документи за общежитие  КСБВУ определи минимален успех необходим за общежитие през учебната 2022/2023 г ...
График и условия 21.7.2022 г. ... за учебната 2022/2023 г. за всички студенти, продължаващи обучението си през предстоящата нова учебна година. Всички важни срокове, относно настанителната кампания, можете да намерите в Графикa за провеждане на настанителния процес в студентските общежития на ...
График и условия 1.3.2022 г. ... за предоставяне на стипендии на студенти, докторанти и специализанти от държавните висши училища и научни организации, стипендии се изплащат в срок до 5-о число на месеца, следващ месеца, за който се полагат ...
Държавни изпити 15.7.2022 г. ... на гише 12 в отдел „Студенти-бакалавър“  от 1 до 10 октомври 2022 г. (линк за изтегляне) заедно с две снимки в паспортен формат. За специалност „Медия икономика“ на 23 юни 2022 г. от 09:00 ч. Подава се заявление при ...
Новини 22.5.2017 г. ... AWARENESS SESSION ЗА СТУДЕНТИ ОТ ФСФ Дата: 16.05.2017 Финансово-счетоводният факултет, съвместно с Institute of Chartered Accountants in England and Wales (ICAEW), организира Commercial Awareness Session за студенти на УНСС. Партньори на събитието ...
Защита на магистърски тези през м. октомври 2022 г. за студентите от ОКС "Магистър" редовна и дистанционна форма на обучение 28.6.2022 г. ... ще се проведе както следва: 1. За студентите от ОКС "Магистър" , специалност "Счетоводство" и спец. "Счетоводство" със специализации: "Финансова отчетност", "Счетоводство и стандартизация в публичния сектор" и "Счетоводство и бизнес анализ" редовна форма на обучение, ще ...
Обучение 4.12.2018 г. ... м. СЕПТЕМВРИ 2018 г.: Всички студенти от спец. "Счетоводство" (1 г.), ще изучават следните дисциплини: I семестър (зимен)  АНАЛИЗ НА ФИНАНСОВИТЕ ОТЧЕТИ НА ФИНАНСОВОТО ПРЕДПРИЯТИЕ   II семестър (лете 1. МАГИСТЪРСКИ ...
Кандидат-магистърски изпити 13.4.2017 г. ... студенти от ОКС „Бакалавър“, специалност „Счетоводство“ и специалност „Финанси и счетоводство с преподаване на английски език“ могат да се явят на предварителните сесии под формата на кандидат-магистърски изпит (електронен или на ...
Специалности 18.6.2021 г. ... за прием на студенти в ОКС "магистър" в УНСС през учебната 2021/2022 г ...
Държавен изпит 8.7.2022 г. ... проверява в отдел „Студенти-Бакалавър“ – гише № 14 своето студентско положение (взети ли са всички семестриални изпити, внесени ли са оценките от изпитите в главната книга и т.н.). Всеки студент задължително представя в отдел ...
Учебна практика 31.3.2022 г. ... на учебната практика на студентите от спец. "Счетоводство" Образци на документи за отчитане и защита на учебната практика за студентите от спец." Счетоводство". Уважаеми студенти, Във връзка с Заповед № 183/28.01.2021 г. на Ректора на УНСС, ...
Обучение 3.5.2022 г. ... се от всички студенти   В края на VI семестър студентите попълват електронна форма (молба)  Срок за записване: от 03.05.2022 г до 03.06.2022 г.   Внимание: Студентите, неподали заявка, ще бъдат ...
доц. д-р Блага БЛАГОЕВА 30.3.2017 г. ... и протокол в политиката пред студенти в бакалавърска и магистърска степен на УНСС. От 2015 г. е ръководител на катедра „Политология“ в УНСС. От 2014 г. е член на УС на Българската асоциация по политически науки – заместник-председател и ...
Публикации 3.8.2017 г. ... научна конференция със студенти и докторанти "Актуални проблеми на науката, образованието и реализацията в областта на приложната статистика и информатика", 06.07.1905 ( ас. Иван Иванов) P. Nedyalkov, I. Ivanov, M. Ivanova, Optimization of the Shape of ...
Конференции и форуми 3.8.2017 г. ... научна конференция със студенти и докторанти "Актуални проблеми на науката, образованието и реализацията в областта на приложната статистика и информатика"Геометрия на фракталите и използването им за определяне размерността на атракторите при дискретни ...
Международни акредитации 18.11.2020 г. ... ACCA дава възможност на нашите студенти да бъдат признати общо до 8 изпита от ACCA qualification. Източник: https://www.accaglobal.com   The Chartered Institute of Management Accountants (CIMA) The Chartered Institute of Management ...
Консултативен съвет 15.11.2017 г. ... обучения. Съвместни срещи със студенти за насоките на тяхното професионално развитие и други. Участниците в консултативния съвет са: Представител // Представител // Представител // ...
Финанси, счетоводство и контрол 25.6.2019 г. ... контрол“ СЪОБЩЕНИЕ   За студентите четвърти курс специалност „Финанси, счетоводство и контрол“ – дистанционно обучение, РЦДО – Пловдив Във връзка с изпита по учебна дисциплина № 45 от учебния план на специалността, записана като ...
Държавни изпити 25.6.2019 г. ... Държавен изпит се явяват само студенти положили всички семестриални изпити!!! На студентите, които ще се явявят на Държавен изпит през месец юли 2019 г. трябва да: 1, Изпратят заявление за явяване за  Държавен изпит от 01.06.2019 г. на е- mail: rcdo_plovdiv@unwe ...
Акредитация 18.2.2020 г. ... 7. Симона Руменова Маджурова – студенти, специалност „Икономика на туризма“, 4 к.                         8. г-жа Мария Кирилова Кирчева – ...
Акценти 26.5.2021 г. ... на студенти с представители на ВРР (Profesional Education) и АССА (Association of Chartered Certified Accountants) относно квалификации на АССА Г-н Стефан Димитров – изпълнителен директор на TMF Services Bulgaria Г-жа Андрея ...
Становища (Архив) 23.1.2018 г. ... на УНСС и поделенията - обучението на студенти и докторанти. 5. През 2017 г.  УНСС и поделения са  реализирали  приходи  в  размер на  16 292 794 лв. или 99,37 % от планираните. Получените собствени  приходи от такси за обучение, продажби на ...
Препоръки (Архив) 5.4.2018 г. ... на Академичния съвет от квотата на студентите и докторантите, да се придружава от документи, които удостоверяват процедурата за номиниране и реда за нейното спазване.             3. Удостоверяването на статута на обучаеми ...
ПРЕДВАРИТЕЛНИ ИЗПИТИ В РЦДО -ХАСКОВО 26.1.2022 г. ... по едни и същи програми. Кандидат-студентите, явили се на предварителните изпити, имат право да се явят и на редовните конкурсни изпити през м. юли. При образуването на състезателния бал се взема най-високата оценка, независимо на коя изпитна сесия е получена. С ...
РЕГЛАМЕНТ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ЕСЕ 26.11.2021 г. ... от  Правилника за прием на студенти в ОКС „Бакалавър” в УНСС.   19. По условията на Регламента за провеждане на Национален конкурс за есе на социално-икономическа тема и в съответствие с Правилник за приемане на студенти в ОКС ...
ПРИЕМ 2022 26.11.2021 г. ... 2022/2023 година приемът на студенти в ОКС „бакалавър“ в  Университета за национално и световно стопанство е по СПЕЦИАЛНОСТИ. ПРИЕМЪТ В СПЕЦИАЛНОСТ ИКОНОМИЧЕСКА СОЦИОЛОГИЯ И ПСИХОЛОГИЯ, НАПРАВЛЕНИЕ "ИКОНОМИКА" В УНСС ЩЕ СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА С ДЗИ ...
Семинар 12/12/2016 9.12.2016 г. ... него.На заседанието ще присъстват студенти (от инициативен комитет) и представители на Студентски съвет УНСС ...
Кандидат-студенти 21.1.2022 г. ... бъдещи колеги, Катедра „Медии и обществени комуникации” предлага обучение в две бакалавърски, две магистърски и две докторски специалности. Моля, последвайте линковете за повече информация: Бакалаври: специалност „МЕДИИ И ...
Регламент за провеждане на националното състезание по приложна информатика и статистика 23.10.2016 г. ... . ръководител отдел „Кандидат-студенти“, УНСС Марияна Филипова - помощник-директор НТГ Пловдив Десислава Митева - главен учител НТБГ София Владка Маринова - старши учител НТБГ ...
Регламент за провеждане на националното състезание по икономикс 23.10.2016 г. ... . ръководител отдел „Кандидат-студенти“ Саша Петрова Спасова - страши учител НТБГ  Недялка Атанасова Диева - стараши учител НТБГ Димитрина Райкова - главен учител НТГ Пловдив Евгения Иванова - старши учител НТГ ...
Регламент за провеждане на националното състезание по финанси и счетоводство 23.10.2016 г. ... . ръководител отдел „Кандидат-студенти“ Десислава Милева - главен учител "Информатика и информационни технологии" НТБГ Добринка Нанчева - старши учител по счетоводство НТБГ Росица Маринова - старши учител по Финанси и счетоводство ...
Регламент за провеждане на националния конкурс по счетоводство 3.12.2016 г. ... . ръководител отдел „Кандидат-студенти” в ...
Класиране за общежитие на новоприетите студенти в ОКС "магистър" 25.10.2016 г. ... . КСБВУ класира всички новоприети студенти в ОКС „магистър“, за учебната 2016/2017 г., които са подали заявления в срок и имат успех 4,00 включително. 2. КСБВУ започва издаване на получените разменни писма на студентите подали заявления за кандидатстване за ...
Студентски практики – фаза 2 - 2020-2023 г. 8.7.2022 г. ... НА ОБУЧАВАЩИ ОРГАНИЗАЦИИ, МЕНТОРИ И СТУДЕНТИ. Цели на проекта да подпомогнем подобряването на качеството на висшето образование чрез предоставяне на възможности за придобиване на практически опит и усъвършенстване на практическите умения на студентите от висшите ...
Съобщение на Комисията по социално-битовите въпроси на учащите относно допълнително класиране за общежитие за студентите обучаващи се в ОКС „Бакалавър“ 21.9.2016 г. ... на общежитие през учебната 2016/2017 г. за студентите от I, II, III и IV курс – 4,00 включително.   Класираните студенти могат да получат настанителните си заповеди от Сектор „Настаняване“ – блок 23, вх.А (ниско тяло).   ВАЖНО! Срокът за настаняване на ...
Съобщение на Комисията по социално-битовите въпроси на учащите относно класиране за общежитие на новоприетите студенти I курс - ОКС „Бакалавър” 21.9.2016 г. ... на общежитие през учебната 2016/2017 г. за студентите I курс - ОКС „Бакалавър” – 4,95 включително. Настанителните заповеди на класираните студенти ще бъдат при домакин-управителите по съответните блокове. Справки ще могат да се правят през информационната система ...
Съобщение на Комисията по социално-битовите въпроси на учащите относно класиране за общежитие на новоприетите студенти I курс - ОКС „Бакалавър” 21.9.2016 г. ... на КСБВУ относно класиране на кандидатствалите студенти за общежитие през учебната 2016/2017 г.   Минимален успех нужен за класиране на общежитие през учебната 2016/2017 г. за студентите: II курс - ОКС „Бакалавър”– 4,20 включително; III курс - ОКС ...
<center>Допълнителен прием</center> 5.8.2016 г. ... ПРИЕМ   НА СТУДЕНТИ ПО ПРОФЕСИОНАЛНИ НАПРАВЛЕНИЯ/ПОДНАПРАВЛЕНИЯ ЕДИНЕН ПРИЕМ - ДЪРЖАВНА ПОРЪЧКА ЗА УЧЕБНАТА 2016/2017 ГОДИНА В УНИВЕРСИТЕТА ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО   Номер по ред Професионални направления и поднаправления ...
Конферентни такси 24.6.2016 г. ... . – за външни участници, за докторанти и студенти от други висши училища– 30 лв.  Сметка за внасяне на таксите правоучастие в научно-практическата конференция: Банка БНБ, IBAN: BG03 BNBG 9661 3100 1746 01,                   BIC: ...
Правила за провеждане на защита на дипломна работа в ОКС "Магистър" 19.6.2021 г. ... на студентите в образователна степен „магистър” завършва със защита на дипломна работа по специалността. След успешно полагане на всички семестриални изпити от учебния план на съответната специалност студентите могат да се явят на защита на ...
Поправителна сесия 13.7.2016 г. ... ПОПРАВИТЕЛНА ИЗПИТНА СЕСИЯ на студенти, ОКС „магистър“, специалност „Икономика на търговията“, 1 г., II -ри семестър № УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА ПРЕПОДАВАТЕЛ ДАТА И ЧАС ЗАЛА 1 Организация на сделките по търговско ...
Сесия МП 7.6.2016 г. ... със спец. "Приложна социология" - семестър 2- 2 студенти 2015/2016 П/Г дата (от-до) час седмица дисциплина вид тип преподавател зала Занятия, които се провеждат модулно:   13.6.2016 г. 14.00 Управление на ...
Учебен план МП "Бизнес психология и социология" 22.12.2018 г. ... работа/Diploma Thesis За студенти, записани за обучение през месец септември/октомври: първа сесия: юни/юли втора сесия: септември/октомври трета сесия: февруари/март За студенти, записани за обучение през месец януари/февруари: първа сесия: февруари/март втора сесия: ...
МП “Бизнес психология и социология” 16.9.2020 г. ... . В нея могат да се обучават по държавна поръчка студенти, завършили бакалавърска степен в професионалните направления „Икономика“ и „Социология, антропология и науки за културата”. Срещу заплащане могат да се обучават а) студенти, завършили бакалавърска и магистърска степен в ...
Учебен план МП “Социални изследвания, анализи и проекти” 22.12.2018 г. ... работа/Diploma Thesis За студенти, записани за обучение през месец септември/октомври: първа сесия: юни/юли втора сесия: септември/октомври трета сесия: февруари/март За студенти, записани за обучение през месец януари/февруари: първа сесия: февруари/март втора сесия: ...
РЕДОВНА ИЗПИТНА СЕСИЯ 13.7.2016 г. ... ИЗПИТНА СЕСИЯ на студенти, ОКС „магистър“, специалност „Икономика на търговията“, 1 г., II -ри семестър № УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА ПРЕПОДАВАТЕЛ ДАТА И ЧАС ЗАЛА 1 Организация на сделките по търговско посредничество доц. д-р Янко ...
Конферентни такси 18.2.2019 г. ... , докторанти, преподаватели от УНСС и индивидуални членове на БАЛ Без такса Бивши студенти от специалност “Бизнес логистика“ в УНСС 50 лв. Индивидуални участници без доклад 70 лв. Учени, докторанти и студенти с един доклад 75 лв ...
Тематични направления и целева група 15.2.2019 г. ... докторанти и студенти – магистри и бакалаври‚ специализиращи или проявяващи интерес към Л&УВД. -          мениджъри на фирми и практикуващи ...
За конференцията 18.2.2019 г. ... представители на бизнеса, учени, преподаватели и студенти.   Конференцията е значима за цялото общество, тъй като насърчава развитието на практиката, науката и обучението по Л&УВД в България и привеждането им в съответствие със световните тенденции, както и популяризира професионалното ...
Семинар 18 април 2016 9.10.2017 г. ... дейност на нехабилитираните колеги, докторантите и студентите. -         По препоръка на модераторите (по т.1), най-добрите доклади да бъдат пренасочени към катедрената конференция. -         Събитието (по т.1) да се отрази ...
ПЪРВА НАУЧНА И БИЗНЕС КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ЛОГИСТИКА И УПРАВЛЕНИЕ НА ВЕРИГАТА НА ДОСТАВКИТЕ 18.2.2019 г. ... представители на бизнеса, учени, преподаватели и студенти.   Конференцията е значима за цялото общество, тъй като насърчава развитието на практиката, науката и обучението по Л&УВД в България и привеждането им в съответствие със световните тенденции, както и популяризира професионалното ...
Становище ЕК 04.16 г. - Взаимоотношения между студенти 22.4.2016 г. ... агресия и императивно поведение от страна на нейни състуденти, провокирани според нея от заболяването й. След проучване на случая и разисквания по темата Комисията установи, че студентка на УНСС е сезирала националната Комисия за защита от дискриминация. Тя е предприела това действие, тъй като й било ...
Сесия Социология със спец. "Приложна социология" 22.4.2016 г. ... със спец. "Приложна социология" - семестър 2- 2 студенти 2015/2016 П/Г дата (от-до) час седмица дисциплина вид тип преподавател зала Занятия, които се провеждат модулно:   13.6.2016 г. 14.00 Управление на ...
Акредитация на ICAEW 16.2.2017 г. ... всички изпити от първо сертификацинно ниво на студентите от Финансово-счетоводен факултет на УНСС. В международен план има две професионални организации, които подготвят квалифицирани експерт счетоводители и държат 100 % от пазара на тяхната подготовка - Institute of Chartered Accountants in ...
Ден на отворените врати в УНСС - 14 април, 10-13 ч., аула "Максима" 14.4.2016 г. ... до Кандидат-студентите Драги кандидат-студенти, На 14 април 2016 г. ще се проведе Ден на отворените врати в УНСС от 10 ч. до 13ч. Каним всички кандидат-студенти, които се интересуват от възможностите за кандидатстване в УНСС за учебната 2016-2017 година, да се запознаят с кандидатстудентската ...
Международни отношения: международна публична администрация 6.8.2018 г. ... ОКС „Магистър“. Представлява интерес за студенти, които желаят да навлязат или да продължат своето развитие на полето на изграждането, реформирането и функционирането на публичния сектор в неговите национални, наднационални, интеграционни и транснационални измерения. Курсът е съобразен също с ...
Национална сигурност 6.8.2018 г. ... . Представлява интерес за студенти, които желаят да навлязат или да продължат своето развитие на полето на изграждането, реформирането и функционирането на специфичен публичен сектор в неговите национални, наднационални, интеграционни и транснационални ...
Нашите студенти 23.3.2016 г. ... в специалност "Международни отношения" - младежки делегат в ООН Анина Йовкова е на 22 години, студентка в специалност „Международни отношения” в УНСС. Като студент по "Международни отношения" Анина се интересува от въпроси за мира и ...
График за провеждане на консултации на студенти, специалност "Икономика на търговията", ОКС "магистър" 18.5.2016 г. ... провеждане на консултации на студенти, ОКС „магистър“, специалност „Икономика на търговията, 1 г., II -ри семестър № УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА ПРЕПОДАВАТЕЛ ДАТА И ЧАС КАБ. 1 Организация на сделките по ...
Начало 10.3.2016 г. ... на ООН.Проектът с УНСС ще включва студенти от различни специалности и предвижда серия от публични лекции, семинари и онлайн обучение по въпросите на борбата с ...
Правила за провеждане на защита на магистърски тези 18.2.2016 г. ... провеждане на дипломни защити на студентите от ОКС „Магистър” в специалностите към катедра „Икономика на транспорта и енергетиката” ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Тези правила определят реда и начина за подготовка и провеждане на дипломни защити за ...
Правила за провеждане на ДИ за ОКС "бакалавър" 15.2.2021 г. ... , необходими за подготовка на студентите във връзка с явяването им на държавния изпит. Студентите имат възможност предварително да се запознаят със съдържанието на конспекта и да използват необходимата литература най-рано три месеца преди датата на изпита. За ...
Пети курс 23.5.2022 г. ... СЪОБЩЕНИЕ!!! Уважаеми студенти, Заявките за избираеми дисциплини се подават само онлайн. Всеки студент подава своята заявка от университетската си електронна поща до служебния имейл адрес, създаден специално за избираемите дисциплини:     ...
Четвърти курс 23.5.2022 г. ... от 4-ти курс следва да проведат своята учебна практика по "Частноправни науки" в рамките на осми семестър с продължителност 60 часа. В прикачени файлове са необходимите два броя бланки, които следва да бъдат ...
Трети курс 23.5.2022 г. ... от 3-ти курс следва да проведат своята учебна практика по "Наказателноправни науки" в рамките на шести семестър с продължителност 60 часа. В прикачени файлове са необходимите два броя бланки, които следва да ...
Втори курс 23.5.2022 г. ... от 2-ри курс следва да проведат своята учебна практика по "Публичноправни науки" в рамките на четвърти семестър с продължителност 60 часа. В прикачени файлове са необходимите два броя бланки, които следва да ...
Първи курс 13.1.2022 г. ... студенти, Уведомяваме Ви, че поради подаден малък брой заявления за избираемата дисциплина „Етически учения“, за летен семестър на уч. 2021/2022 год., не може да бъде сформирана група и няма да се проведе лекционен курс ...
Конспекти за студенти от икономически специалности 15.2.2022 г. ... "Търговско право", направление "Администрация и управление" конспект "Търговско право", специалност "Финанси" конспект по "Данъчно право", специалност "Финанси" конспект "European union law" конспект "Търговско право" конспект "Commercial law" конспект ...
Становише ЕК 01.2016 г. - Поведение в социалната мрежа 15.2.2016 г. ... , изследователи, докторанти, студенти и служители - да използват обидни квалификации и език в публичната среда извън университета, което включва и дискусиите в социалната мрежа Фейсбук, поне по две причини: Първо, защото уронват доброто име на УНСС като ...
Становише ЕК 11.2014 г. - Поведение на служител 15.2.2016 г. ... 21 нейни колежки от отдел „Студенти – бакалавър“, както и от нейния ръководител - Мария Христова – зам.-директор „Студенти“ и началник отдел „Студенти – бакалавър“. След разисквания Комисията взе следните ...
Акредитация 22.12.2018 г. ... дейност на преподаватели и студенти. • Прилагат се съвременни методи на преподаване като решаване на казуси, разработване на проекти, групови дискусии. • В семинарните упражнения за практическото обучение на студентите са въведени: • ...
Важни дати 3.2.2021 г. ... студенти и докторанти, които НЕ се обучават по специалности към факултет „Икономика на инфраструктурата“, в т.ч. и външни за УНСС участници Подаване на онлайн заявка за участие в конференцията (Онлайн заявката е приложима за студенти и ...
За конференцията 28.1.2021 г. ... научна конференция за студенти и докторанти „Инфраструктура: бизнес и комуникации“ е традиционна за факултет „Икономика на инфраструктурата“ в Университета за национално и световно стопанство. Конференцията е приемник на ...
За нас 19.5.2020 г. ... на практическите умения на студентите от УНСС в съответствие с потребностите на пазара на труда. 2.Улесняване прехода на студентите от образователния процес към работното място и повишаване тяхната реализация на пазара на труда. 3.Подпомагане ...
Студентски практики 2013-2015 г. 20.2.2016 г. ... обучение: За приключилите студенти през месец август и месец септември 2013 г. – на 22.01.2014 г. (сряда) от 15.00 часа в зала 2006; За приключилите студенти през месец октомври и месец ноември 2013 г ...
Становища 28.7.2016 г. ... г. - Взаимоотношения между ...
Годишен отчет за дейността на Комисията за академична етика в УНСС през 2015 г. 29.1.2016 г. ... изследвания и обучението на студентите, положителния имидж на УНСС сред академичните среди и обществеността.   Своята дейност Комисията за академична етика в УНСС осъществяваше в тясно сътрудничество и взаимодействие с Омбудсмана на УНСС и ...
Етичен кодекс на УНСС 29.1.2016 г. ... стандарти за преподаватели, студенти, изследователи, докторанти, служители, както и за целия друг персонал в Университета за национално и световно стопанство (наричан по-долу „Университет”) – публична институция с ярко изявен стремеж да се ...
ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНА РАБОТА (МАГИСТЪРСКА ТЕЗА) В ОКС „МАГИСТЪР“ 18.1.2016 г. ... В рамките на един месец студентите подават молба по образец с избрани от тях три теми до ръководителя на катедрата. 5.    Ръководителят на катедрата и научният секретар разпределят студентите по научни ръководители и теми съобразно ...
Национално състезание по приложна информатика 25.11.2021 г. ... позициониране като бъдещи студенти в УНСС; Засилване мотивацията на учениците от професионалните гимназии по информатика и електроника в страната за пълноценно усвояване на посочения учебния материал и нагласата за продължаващо и самостоятелно учене чрез ...
Регламент на Национално състезание по приложна информатика 18.3.2020 г. ... позициониране като бъдещи студенти в УНСС; Засилване мотивацията на учениците от професионалните гимназии по информатика и електроника  в страната за пълноценно усвояване на посочения учебния материал и нагласата за продължаващо и самостоятелно ...
Кандидатстудентски състезания и конкурси за приемане на студенти през учебната 2022/2023 година 18.11.2021 г. ... първенците от организираните по решение на Академичния съвет национални състезания и конкурси се признава оценка Отличен 6.00 за резултат от конкурсен изпит в УНСС, съгласно регламентите на състезанията ...
Концепция за работа в мандатния период (2015 – 2019 г.) 14.12.2015 г. ... направления; най-голям брой кандидат-студенти (въпреки задълбочаващата се демографската криза); най-голям брой студенти; висока реализация на випускниците на пазара на труда; най-добра материално-техническа база; завидна репутация и положителен публичен образ. Тези успехи са ...
Номинации за ръководни органи на УНСС 15.12.2015 г. ... членове на Академичния съвет на УНСС Студенти и докторанти Габриела Димитрова Наскова Даниел Славеев Парушев Денис Христов Димитров Калина Иванова Даскалова Николай Димитров Кацарски Станимир Пенев Стаматев Христена Константинова Цветкова За член на Академичния съвет ...
Класиране 22.2.2016 г. ... и по реда на посочените от кандидат-студентите в състезателния картон форми на обучение и специалности. При класирането се спазва последователността на шифрите на специалностите, посочени от кандидата (а не по тяхното словесно описание). При допуснато несъответствие ...
Специалности 19.2.2016 г. ... и броя на обучаваните в тях студенти ще стане с решение на Академичния съвет до 15 юли 2016 г. № по ред  Специалности и специализации Редовно обучение,държавна поръчка Редовно обучение,срещу заплащане Дистанционно обучение, държавна ...
ПРОГРАМА 16.11.2015 г. ... Бунджулов, УНСС САМОИДЕНТИФИКАЦИЯ НА СТУДЕНТИТЕ ОТ СПЕЦИАЛНОСТ "СОЦИОЛОГИЯ" Яна Андреева и Иван Стефанов, студенти II курс УНСС     НЕОБХОДИМОСТ И ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПОВИШАВАНЕ И ЕФЕКТИВНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИНОВАТИВНИЯ КАПАЦИТЕТ НА ИЗСЛЕДОВАТЕЛИТЕ Проф. д.ик ...
Erasmus Student Network 26.10.2015 г. ... те помагат на около 190 000 международни студенти.   ЕСН УНСС е една от секциите на ЕСН в България. Общо в София има 5 секции – към СУ, УНСС, ХТМУ, УАСГ и НБУ, а в България сме общо 10 – освен София имаме секции в Пловдив, Варна, Русе, Велико Търново и Благоевград. ...
ОКС „Магистър“ 13.8.2020 г. ... се организират и се насърчава включването на студентите в престижни форуми и състезания с участие на бизнеса. Сред тях са  Национална олимпиада по маркетинг, Националния конкурс в областта на брандинга и маркетинговите комуникации BAAwards, Националния конкурс в сферата на PR и ...
ОКС "Бакалавър" 20.4.2022 г. ... и стратегическо планиране“ обучава студенти по специалностите „Маркетинг“, „Прогнозиране и планиране“ и „Маркетинг и стратегическо планиране с преподаване на английски език". Обучението се извършва в образователно-квалификационните степени ...
Г Р А Ф И К за провеждане на консултации на студенти, ОКС "магистър", спец. "Икономика на търговията", 1,5 г., 1-ви семестър 30.10.2015 г. ... Г Р А Ф И К за провеждане на консултации на студенти, ОКС „магистър“, специалност „Икономика на търговията, 1,5 г., II-ри семестър № УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА ПРЕПОДАВАТЕЛ ДАТА КАБ.   1     Приложение на математически ...
График за провеждане на консултации, ОКС "магистър", спец. "Икономика на търговията", 1г., 1-ви семестър 30.10.2015 г. ... Р А Ф И К за провеждане на консултации на студенти, ОКС „магистър“, специалност „Икономика на търговията, 1 г., I-ви семестър № УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА ПРЕПОДАВАТЕЛ ДАТА И ЧАС КАБ.     1       Приложение ...
Важно! Ново съобщение на КСБВУ 23.10.2015 г. ... . КСБВУ класира всички новоприети студенти в ОКС „магистър“ за учебната 2015/2016 г., които са подали заявления в срок и имат успех 4,00 включително.   2. КСБВУ класира студентите, подали заявления за кандидатстване за общежитие извън сроковете в Графика за ...
Важно! Допълнително класиране за общежитие 5.10.2015 г. ... за общежитие КСБВУ класира допълнително студентите от I, II, III и IV курс - ОКС „бакалавър”, подали молби-декларации в срок, с минимален успех, както следва:   I курс - ОКС „бакалавър” – 5,28 включително; II курс - ОКС „бакалавър” ...
Важно! Класиране за общежитие 12.10.2015 г. ... социално-битовите въпроси на учащите класира студентите от I, II, III и IV курс - ОКС „бакалавър”, подали молби-декларации в срок, с минимален успех, както следва:   I курс - ОКС „бакалавър” – 4,50 включително; II курс - ОКС ...
Важно! Класиране за общежитие на първокурсниците 18.9.2015 г. ... общежитие през учебната 2015/2016 година на студентите от първи курс – 5,41 включително.   Всички класирани студенти от първи курс могат да видят блока и стаята, в която са класирани, през профила си в WEB-студент – „Общежития“.   Настанителните ...
Регламент за провеждане на националното състезание по приложна информатика и статистика 15.2.2016 г. ... Маринова – ръководител отдел „Кандидат-студенти“, УНСС Марияна Филипова - помощник-директор НТГ Пловдив Десислава Митева - главен учител НТБГ София Владка Маринова - старши учител НТБГ ...
Регламент за провеждане на националното състезание по финанси и счетоводство 23.10.2015 г. ... Маринова – ръководител отдел „Кандидат-студенти“ Десислава Милев - главен учител "Информатика и информационни технологии" НТБГ Добринка Нанчева - старши учител по счетоводство НТБГ Росица Маринова - старши учител по Финанси и счетоводство НТБГ   ...
Регламент за провеждане на националния конкурс по счетоводство 5.11.2015 г. ...  Маринова, старши експерт в отдел „Кандидат-студенти” в ...
Регламент за провеждане на националното състезание по икономикс 20.1.2016 г. ... Петрова – ръководител отдел „Кандидат-студенти“ Саша Петрова Спасова - страши учител НТБГ  Недялка Атанасова Диева - стараши учител НТБГ Димитрина Райкова - главен учител НТГ Пловдив Евгения Иванова - старши учител НТГ ...
ЮБИЛЕЙНА КОНФЕРЕНЦИЯ "ИКОНОМИЧЕСКА СОЦИОЛОГИЯ 4.0" 7.11.2018 г. ... и в продължение на 20 г. се обучават студенти от 3 и 4 курс на специалност „Политическа икономия”. Акад. Жак Натан е учен с широк поглед върху стопанската история на България, върху непосредствено протичащите процеси в нашето общество, както и върху науките, които го изучават. ...
Магистърски програми в РЦДО-Хасково - дистанционна форма на обучение 11.7.2022 г. ... център за дистанционно обучение в гр. Хасково приема студенти и по магистърски програми. В тях могат да се обучават студенти, които са завършили образователно-квалификационна степен „професионален бакалавър” и такива с ОКС „Бакалавър” или ОКС „Магистър”. Обучението в ...
Редовни изпити и класирания 26.7.2022 г. ... кандидат-студенти, Срок за подаване на документи за класиране и участие в редовната изпитна сесия:  13 -29.06.2022 г., включително В РЦДО ХАСКОВО се приемат документи и на кандидат-студентите за УНСС - София ГРАФИКза провеждане на редовните изпити за учебната 2022/2023 г., 30.06. -03 ...
Дистанционна форма на обучение в РЦДО-Хасково 26.1.2022 г. ... център на УНСС в Хасково приема студенти в специалностите: Икономика Счетоводство и контрол Мениджмънт и администрация Приемни изпити или ДЗИ (матура) КАК ДА КАНДИДАТСТВАМ? За завършилите средно образование през 2022 година: оценката от ДЗИ по български език и ...
<span style="display:none">Други</span> 14.12.2017 г. ... , законосъобразността на действия или бездействия на студенти и докторанти на УНСС, както и по други въпроси на организацията на дейностите на университета и негови структури.     СТАНОВИЩЕ на Контролния съвет на УНСС ОТНОСНО:  писмо от Мартин Пенчев, Марин Дандаров и Кезим Медев – ...
<span style="display:none">По чл. 34а, ал. 3, т. 2 от ЗВО</span> 8.4.2022 г. ... основната дейност на УНСС и поделенията - обучението на студенти и докторанти. 5. През 2021 г.  УНСС и поделения са  реализирали собствени приходи  в  размер на  18 152 969 лв. (за сравнение през предходния отчетен период реализираните собствени приходи са 15 864 556 лв.) ...
Документи архив 7.4.2015 г. ... представители на студентите и докторантите във факултета, които се не по-малко от 15 на сто от състава на Общото събрание; -          представители на административния персонал.   Забележка: Този текст може да се ...
П Р А В И Л А ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАЩИТИ НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ /МАГИСТЪРСКИ ТЕЗИ/ НА СТУДЕНТИ ОТ ОКС „МАГИСТЪР”, СПЕЦИАЛНОСТ „ДИГИТАЛНА ИКОНОМИКА“ 18.2.2019 г. ... 1. Студентите могат да се явят на защита на дипломна работа (магистърска теза) след успешното полагане на всички изпити от учебния план.             2. Справка за полагането на изпитите по учебен ...
ОКС "Магистър" 10.2.2015 г. ... ДИПЛОМНИ РАБОТИ /МАГИСТЪРСКИ ТЕЗИ/ НА СТУДЕНТИ ОТ ОКС „МАГИСТЪР”, спец. „Политическа икономия на креативната икономика“. НОРМАТИВНИ ИЗИСКВАНИЯ И ПРОЦЕДУРИ 1. Студентите могат да се явят на защита на дипломна работа (магистърска теза) след успешното полагане на всички изпити от учебния ...
Алманах 9.2.2015 г. ... на студенти ОКС Бакалавър ...
Бакалаври 28.5.2019 г. ... и организации. В резултат на обучението студентите придобиват умения за: анализ на основни показатели за равнище, динамика и тенденции в развитието на публичните структури; анализ на публични политики и стратегии; разработване и ефективно управление на публични програми и ...
Бакалаври 22.6.2022 г. ... прием на студенти в редовно и задочно/ дистанционно обучение по специалност „Публична администрация“ е през учебната 1997/1998 г. През последното десетилетие ежегодно в бакалавърска степен се приемат около 150 студенти в ...
докторанти - обучение 15.1.2015 г. ... с участието си в обучението на студенти по логистика, както и при подготовката на своите публикации и участията си в научни форуми. Качеството на обучението по докторската програма се обуславя и от факта, че то се провежда в неголеми групи или индивидуално, ...
Магистър 17.6.2021 г. ... 3 семестъра - предназначена за студенти, завършили бакалавърска или магистърска степен в УНСС и във всички други висши учебни заведения в България и чужбина независимо от придобитата специалност;  "Управление на веригата на доставките”  със срок ...
Специалност „Управление на веригата на доставките” в ОКС магистър (специалността е акредитирана от Европейската асоциация по логистика – ELA, European Logistics Association) 17.1.2018 г. ... семестъра) и е предназначено за студенти, завършили бакалавърска степен по „Бизнес логистика“. Тази специалност надгражда икономическата и управленската подготовка по бизнес логистика с предоставянето на знания и развиването на умения за интегрирано ...
Критерии за избор и класиране на проекти за изследвания и научни форуми, кандидатстващи за финансиране със средствата, отпуснати целево от държавния бюджет за присъщата на УНСС научна дейност 1.8.2017 г. ... Участие на млади изследователи /студенти, докторанти, асистенти/.                    2.2. Формирани програмни колективи ...
Квалификационна характеристика на специалност "Икономическа социология и психология" 22.12.2018 г. ... обучението са: Да осигури на студентите бакалаври широкопрофилни теоретични знания за социологическите и псхологическите направления в съвременната наука. Да изгради практически умения за анализ на проблемите в съвременните общества, техните икономически ...
График за връщане на дипломите за средно образование на студентите от ОКС "бакалавър" 29.1.2015 г. ... за средно образование на студентите от окс “бакалавър“ (решение на РС № 28/22.10.2014 г.) ПЕРИОД КУРС 19.11.2014 – 19.12.2014 ВТОРИ КУРС и ТРЕТИ КУРС ПО ВРЕМЕ НА ЗАПИСВАНЕ ЗА ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР, СЪОБРАЗНО ОПРЕДЕЛЕН ...
Разписание за Социология със спец. "Приложна социология" 22.4.2016 г. ... социология" - семестър 2- 2 студенти 2015/2016 П/Г дата (от-до) час седмица дисциплина вид тип преподавател зала Занятия, които се провеждат модулно:   16.04.2016 9.00 ...
Съобщение на Комисията по социално-битовите въпроси на учащите се за студентите 15.10.2014 г. ... класира всички студенти в ОКС "магистър", приети по държавна поръчка, редовно обучение, за учебната 2014/2015 г., които са подали заявления в срок и имат успех 4,00 ...
Съобщение на Комисията по социално-битовите въпроси на учащите се, относно допълнително класиране 6.10.2014 г. ... за ОКС „бакалавър“ за студенти, подали молби-декларации в срок: Минимален успех, необходим за класиране на общежитие  за учебната 2014/2015 г. за студентите в ОКС „бакалавър“, както следва: I курс - ОКС „бакалавър” – 4,00 включително ...
Професионални направления и специалности в ОКС"Бакалавър" 14.5.2018 г. ... се обучават в две професионални направления, включващи три специалности:  № по ред    Професионални направления                         ...
Регионален център за дистанционно обучение 14.5.2018 г. ... училище е осъществен прием на студенти в дистанционна форма на обучение в образователно-квалификационна степен “бакалавър” по държавна поръчка. Обучението се извършва по специалностите “Икономика”, "Мениджмънт и администрация” и ...
Минимален бал за получаване на еднопосочно разменно писмо 30.9.2014 г. ... .   Важно! Класираните студенти могат да получат своите еднопосочни разменни писма в бл. 23 А – ниско тяло, Сектор „Настаняване” от 01.10.14 г. до 03.10.14 г. включително ...
Минимален бал за получаване на еднопосочно разменно писмо 26.9.2014 г. ... .   Важно! Класираните студенти могат да получат своите еднопосочни разменни писма в бл. 23 А – ниско тяло, Сектор „Настаняване” от 29.09.14 г. до 30.09.14 г. включително ...
На 15 септември ще бъде открита новата учебна година 15.9.2014 г. ... часа. Важно за новоприетите студенти бакалавърска степен с дистанционна форма на обучение ...
Съобщение на Комисията по социално-битовите въпроси на учащите се за студентите I курс - ОКС „Бакалавър” 2.9.2014 г. ... през учебната 2014/2015 г. за студентите I курс - ОКС „Бакалавър” – 5.35 включително. Настанителните заповеди на класираните студенти ще бъдат при домакин-управителите по блоковете.   Справки ще могат да се правят през информационната система web-студент ...
Съобщение на Комисията по социално-битовите въпроси на учащите се, относно класиране на кандидатствалите студенти за общежитие 24.7.2014 г. ... през учебната 2014/2015 г. за студентите:   II курс - ОКС „Бакалавър”– 4,42 включително; III курс - ОКС „Бакалавър”– 4,58 включително; IV курс - ОКС „Бакалавър”– 4,69 включително; V курс - ОКС „Магистър”– 4,00 включително.   Важно! Срок за ...
Подаване на документи за явяване на държавен изпит спец. "Бизнес информатика" и спец. "Бизнес информатика с преподаване на английски език"", ОКС "Бакалавър" 26.9.2014 г. ... студенти, ОКС "Бакалавър" от специалности "Бизнес информатика" и "Бизнес информатика с преподаване на английски език", които ще се явяват на държавен изпит през м. септември 2014 година, трябва да подадат молба с темата на дипломния си проект при ...
„Отнемане на незаконно имущество: българският опит“ от Пламен Георгиев 30.5.2014 г. ... и преподаватели присъстваха на публична лекция на тема: „Отнемане на незаконно имущество: българският опит“, организирана от катедра „Икономическа социология“ и Юридическия факултет. Гост-лектор бе Пламен Георгиев, председател на Комисията за отнемане на незаконно придобито ...
Working papers 16.2.2020 г. ... papers" представяме проекти на наши студенти от специалностите Икономическа социология и Социология, както и непубликувани разработки на наши преподаватели ...
ВЪЗОБНОВЯВАНЕ НА ИНТЕРЕСА КЪМ ПОЛИТИЧЕСКАТА ИКОНОМИЯ В УНСС 1.4.2014 г. ... фундаментална подготовка на нашите студенти и за модерно образование, съзвучно с най-високите световни стандарти. Създаването на катедра и специалност „Политическа икономия” в УНСС е напълно в съзвучие със световните тенденции и практиката на водещите университети в света, ...
Професонален стаж 9.6.2017 г. ... . Витоша N2 ще се проведе първата среща на студентите - стажанти с прокурорите в отдел "Аналитичен" при Върховна касационна прокуратура. На срещата ще бъдат представени задачите за работа по изследване посветено на имотните измами в България. Желаещите да се включат студенти от трети ...
Публична лекция на проф. д.ф.н. Кръстьо Петков по повод неговата 70-годишнина 23.5.2014 г. ... доц. д-р Лилия Йотова, преподаватели, студенти. Проф. Кръстьо Петков (на трибуната) по време на академичното му слово. Вдясно: проф. Стати Статев и доц. Андрей Нончев Ректорът приветства юбиляря „Изключително ми е приятно от името ...
ПРАВИЛА И ПРОЦЕДУРА ЗА РАЗРАБОТВАНЕ И ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНА РАБОТА НА СТУДЕНТИТЕ ОТ СПЕЦИАЛНОСТИТЕ „БИЗНЕС ЛОГИСТИКА И ВЕРИГИ НА ДОСТАВКИТЕ“ И „УПРАВЛЕНИЕ НА ВЕРИГАТА НА ДОСТАВКИТЕ“ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН „МАГИСТЪР“ 8.3.2022 г. ... „магистър” дипломирането на студентите става с разработване и защита на дипломна работа, за което са предвидени 15 кредита и 375 часа извънаудиторна заетост. За да разработят и защитят дипломна работа, студентите трябва да изпълнят определени изисквания и определена ...
Проект “iPro / iProfessional” –<br> RE: 540097-LLP-1-2013-1-BG-ERASMUS-EQR 11.11.2013 г. ... да приведат учебните програми на техните студенти по (дигиталните) медии и художествени изкуства в съответствие с професионалните изисквания на бизнеса в тази област ...
Важно за студентите и преподавателите! 7.11.2013 г. ... учебните занятия и достъпът до него на студенти, преподаватели и служители, считано от 23 октомври 2013 г. Вече се работи по укрепването на сградата. След неговото приключване и получаване на разрешение от компетентните органи занятията ще бъдат възобновени ...
ВАЖНО: За студентите от първи курс на учебната 2012/2013 г., които ще прекъснат през учебната 2013/2014 г. 2.10.2013 г. ... и бизнес“ и „Икономика и инфраструктура“) студентите от първи курс на учебната 2012/2013 г., които ще прекъснат учебната 2013/2014 г., следва да подадат молба, в която да подредят по реда на желанията си новите поднаправления. Класирането за новите поднаправления ще се извърши на ...
Записване 28.3.2015 г. ... at:   Записване на новоприети студенти Чл. 39. (1) Новоприетите студенти се записват със заповед на ректора по обявения график. (2) Кандидат-студентите, които не са се записали в определените срокове, губят студентските си права. Чл. 40. При записване ...
Прием 12.9.2016 г. ... . Внесената такса не се връща. Кандидат-студенти, които ще участват в класирането с оценката от предварителен изпит и не заявяват конкурсен изпит по време на редовната изпитна сесия не заплащат такса! От такса за кандидатстудентски изпит се освобождават: инвалиди с изгубена ...
Такси за обучение 22.1.2018 г. ... се за всички студенти в ОКС"Бакалавър" За записване и получаване на учебни материали  за летен семестър на уч. 2017/2018г.със студентската книжка за заверка на семестъра и документ за платена таксаот 12.02.2018 г. до 28.02.2018 г. / ...
Важно за студентите и преподавателите! 9.10.2013 г. ... преподаватели и студенти, Приключи  ремонтът в новия учебен корпус. От днес, 9 октомври (сряда), всички занятия ще се провеждат по разписание ...
Кредитиране 14.2.2020 г. ... най-важни условия Закон за кредитиране на студенти и ...
За РЦДО-Пловдив 7.10.2015 г. ... създаден през 2010 г. и обучава студенти в образователно–квалификационна степен „Магистър“. За учебната 2015 / 2016 г. РЦДО  ще приема студенти в образователно–квалификационна степен„Бакалавър“ в дистанционна форма на ...
Класиране на кандидатствалите студенти за общежитие 17.7.2013 г. ... на общежитие през учебната 2013/2014 г. за студентите:                     II курс - ОКС „Бакалавър”– 4,45 ...
Начало 26.7.2018 г. ... Обучение Бъдещи студенти Информационно ...
Извънредна годишна поправителна сесия 27.7.2013 г. ... извънредна годишна поправителна сесия за студентите от бакалавърска и магистърска степен с два неположени изпита. В магистърска степен могат да се явят студенти от четирисеместриално обучение, след втори семестър. Студентите имат право да се явят по избор само на един от ...
Съвместна магистърска програма между УНСС и Universite du Littoral Cote d’Opale, Франция, “Икономика на туризма и свободното време” 5.7.2013 г. ... е два семестъра. Предлага се за студенти, владеещи английски и/или френски език.  Характеристика на обучението в съвместната магистърска програма “Икономика на туризма и свободното време” между УНСС и университета Universite Du Littoral Cote d’Opale – Франция След ...
Проект „Студентски практики“ 12.11.2015 г. ... практическо обучение: За приключилите студенти през месец август и месец септември 2013 г. – на 22.01.2014 г. (сряда) от 15.00 часа в зала 2006; За приключилите студенти през месец октомври и месец ноември 2013 г. – на 23.01.2014 г. (четвъртък) от 15.00 часа в зала ...
Съобщение на Комисията по социално-битовите въпроси на учащите се, относно приемното й време 11.6.2013 г. ... ще приема студенти в кабинета си, намиращ се в бл. 23 А – ниско тяло, всeки втоник, сряда и четвъртък с приемно време от 10:00 ч. до 14:00 ч.;   ВАЖНО!!! Студентите, които желаят да ползват общежитие през месец юли и август 2013 г., удължават срока на ...
Дипломиране - ОКС "Магистър" 16.6.2022 г. ... .1.    Обучението на студентите в ОКС „магистър“ завършва с подготовка и защита на дипломна работа по специалността, за която в учебния план се определят 15 кредита и извънаудиторна заетост най-малко 375 часа и най-много 450 часа. 1.2 ...
Същност и предимства 14.2.2018 г. ... пакет в началото на всеки семестър. Студентите в образователно-квалификационната степен “Бакалавър” заплащат държавна семестриална такса – 231 лв. , студентите в образователно-квалификационна степен "Магистър" заплащат семестриална такса - 800 лв ...
Начало 3.7.2018 г. ... студенти Учебен график за 2018/2019 г ...
Учебна практика 28.4.2022 г. ... и иконометрия”, студентите са задължени да вземат участие в учебна практика (стаж). Последната трябва да се проведе в рамките на периода след годишната поправителна сесия на III-ти курс до края на 7-ми семестър на IV-ти курс (31 декември), за срок от 2 ...
Европейски стипендии 29.6.2015 г. ... ще се изплатят на всички класирани студенти. Специалните стипендии са намалени до три броя на човек, поради недостиг на средства. Недостигът на средства е породен от класираните студенти с равен успех над определената квота. Плащането ще се извърши на трети юли 2015 г ...
Правила за организация и провеждане на защита на дипломна работа в ОКС “Магистър” 10.1.2018 г. ... на студентите в ОКС „магистър” завършва със защита на дипломна работа по специалността, за която в учебния план (УП) са определени 15 кредита и извънаудиторна заетост най-малко 375ч. и най-много 450ч. Защитата на дипломната ...
Правила за провеждане на държавен изпит за ОКС "Бакалавър" 22.12.2018 г. ... на студентите в образователна степен „Бакалавър” завършва с държавен изпит по специалността, за която в учебния план са определени 10 кредита и извънаудиторна заетост най-малко 250 ч. и най-много 300 ч. Държавният изпит се ...
Правила за провеждане на държавен изпит за ОКС "Бакалавър" 30.3.2013 г. ... "бакалавър" Обучението на студентите в образователна степен „бакалавър” завършва с държавен изпит по специалността, за която в учебния план са определени 10 кредита и извънаудиторна заетост най-малко 250 ч. и най-много 300 ч. Държавният изпит се провежда съобразно ...
Правила за организация и провеждане на защита на дипломна работа в ОКС “магистър” 20.3.2013 г. ... „магистър”   Обучението на студентите в ОКС „магистър” завършва със защита на дипломна работа по специалността, за която в учебния план (УП) са определени 15 кредита и извънаудиторна заетост най-малко 375ч. и най-много 450ч. Защитата на дипломната работа се ...
„Приложна икономика и финанси“ 19.5.2020 г. ... на тази програма на потенциални студенти в УНСС дава възможност на един от най-големите икономически университети в Югоизточна Европа да се доближи до образователния профил на най-добрите висши училища в областта на икономиката и финансите. Програмата по приложна ...
„Макроикономически политики и пазари“ 20.8.2020 г. ... квалификационно равнище завършилите студенти получават образователната степен „Магистър по макроикономически политики и пазари“. Срокът на обучението е една година. На завършилите специалисти по "Макроикономически политики и пазари"могат да се възлагат ...
Контакти 7.3.2019 г. ... „Чуждестранни студенти и европриложения към дипломите”             кабинет: централно фоайе             тел.     /+359 2/ 81 ...
Контакти 7.3.2019 г. ... „Чуждестранни студенти и европриложения към дипломите”             кабинет: централно фоайе             тел.     /+359 2/ 81 ...
Правилник на КС 7.4.2014 г. ... и административни длъжности в УНСС, както и на студентите, докторантите и специализантите, обучаващи се в УНСС.   Чл. 3. (1) Контролният съвет се конституира и осъществява своята дейност в съответствие с изискванията на Закона за висшето образование (ЗВО), Правилника за дейността на ...
<span style="display:none">Отчети</span> 9.12.2020 г. ... и действията на неговия академичен състав, студенти и докторанти. В работата си Контролният съвет се е водил от своя опит и добри практики в контролната дейност, както и от принципите на законност, обективност, справедливост и публичност ...
Такси 25.5.2022 г. ... студенти с двойно гражданство, едното от които е българско, заплащат 50 % от пълната такса за обучение на чужденци. Таксите за обучение се определят ежегодно с решение на Министерския съвет. Normal 0 21 ...
Прием 12.7.2022 г. ... език и по английски език на чуждестранните студенти се провежда от Департамента за езиково обучение към Софийския университет „Св. Климент Охридски”.           Чуждестранните граждани, приети за студенти в УНСС, могат да продължат обучението ...
Контакти 6.3.2019 г. ... „Чуждестранни студенти и европриложения към дипломите”             кабинет: централно фоайе             тел.     /+359 2/ 81 ...
Такси 20.5.2022 г. ... студенти с двойно гражданство, едното от които е българско, заплащат 50% от пълната такса за обучение на чужденци. Таксите за обучение се определят ежегодно с решение на Министерския съвет ...
Прием 12.7.2022 г. ... Обучението на чуждестранните студенти в подготвителния езиков курс (по български език и по английски език) се провежда от Департамента за езиково обучение към Софийския университет „Св. Климент Охридски”.             ...
Контакти 6.3.2019 г. ... „Чуждестранни студенти и европриложения към дипломите”             кабинет: централно фоайе             тел.     /+359 2/ 81 ...
Такси 11.7.2022 г. ... "Бакалавър" и ОКС "Магистър" за специалнст "Право" на студентите, обучаващи се по реда на ПМС № 103/1993 г. и ПМС № 228/1997 г., през учебната 2022 - 2023 г. (в лева) Направления: Редовно Икономика (всички специалности) 300.00 лв. Администрация и управление ...
Стипендии 5.1.2022 г. ... Стипендии получават чуждестранните студенти, приети в редовна форма на обучение по междуправителствени спогодби за образователен, научен и културен обмен или по актове на Министерския съвет (ПМС № 103/1993 г. и ПМС № 228/1997 г.).          ...
Студентски общежития и столове 5.1.2022 г. ... настаняване в студентско общежитие имат чуждестранните студенти в редовна форма на обучение по междуправителствени спогодби за образователен, научен и културен обмен и по реда на чл. 4, ал. 1 от ПМС № 103/1993 г. и чл. 3, ал .1 на ПМС № 228/1997 г. Всички останали чуждестранни студенти се настаняват според ...
Здравно осигуряване 14.5.2020 г. ... Чуждестранните студенти, приети в редовна форма на обучение по реда на:              - междуправителствени спогодби за образователен, научен и културен ...
Записване 11.7.2022 г. ... .10.2022 г. в канцеларията на отдел „Чуждестранни студенти и европриложения към дипломите“.             Важно! 22.09.2022 г. /четвъртък/ - почивен ден             Документи за кандидатите ...
Web Студент 7.3.2013 г. ... . Факултетен номер получавате при записването ви за студенти в УНСС, а ЕГН/ЛНЧ - при издаване на лична карта от МВР – София. Същата информация, както и много допълнителна можете да получите и непосредствено чрез информационната система „Студент“ на партерния етаж на университета. За вход също са ...
Такси 12.7.2022 г. ... такси за обучение на студентите в ОКС "Магистър" след придобита образователно-квалификационна степен "Бакалавър" или "Магистър", обучаващи се по реда на ПМС № 103/1993 г. и ПМС № 228/1997 г., през учебната 2022 – 2023 г. (в ...
Записване 11.7.2022 г. ... на отдел „Чуждестранни студенти и европриложения към дипломите“              Важно! 22.09.2022 г. /четвъртък/ - почивен ...
Онлайн услуги 14.3.2013 г. ... и сигурно обслужване на студентите, предоставяйки достъп до информационните ресурси на УНСС.  Предимство на системата е, че се осъществява непрекъснат достъп до данните, а промените се отразяват в реално време. SMS известяване за резултатите от ...
Вече имам диплома 14.5.2020 г. ...     Успешно завършилите студенти получават диплома за висше образование за образователно-квалификационна степен „бакалавър“ или „магистър“. При поискване те получават и европейско дипломно приложение.          Дипломите ...
Изберете УНСС 6.3.2019 г. ... Уважаеми кандидат-студенти,          Благодарим ви, че избрахте Университета за национално и световно стопанство, който е авторитетно висше икономическо училище, предлагащо модерно образование, признато в бизнес средите ...
Студенти 8.2.2013 г. ... ...
Кандидат-студенти 8.2.2013 г. ... ...
Контакти 14.7.2022 г. ... „Кандидат-студенти“ Отдел „Студенти – Бакалавър” - редовно обучение Отдел „Студенти – Магистър” - редовно обучение Отдел „Чуждестранни студенти и европриложения към дипломите“ Дистанционно ...
ДО 02-302 11.12.2012 г. ... , достъпна за преподаватели и студенти след приключване на проекта. Изготвяне на анализ на факторите, водещи до устойчивост на дефицита по текущата сметка Извършване на анализ за влиянието на ПЧИ върху дефицита по текущата сметка Проучване на влиянието на туризма ...
Проект BG051PO001-3.3.076-0002 5.12.2012 г. ... на практическите умения на студентите от висшите училища в съответствие с потребностите на пазара на труда. По този начин ще бъде улеснен преходът от образователните институции към работното място и ще се повиши успешната реализация на младите хора на трудовия ...
Правила за провеждане на ЕКМИ 6.7.2015 г. ... е един астрономичен час Кандидат-студентите са длъжни да се явят 45 минути преди началото на изпита и да носят със себе си компютърната разпечатка с входящия (регистрационния) номер и документ за самоличност (лична карта). Кандидат-студентът няма право да използва ...
доц. д-р Иван Цветанов Иванов 16.2.2016 г. ... „Търговско право” пред студенти от бакалавърски и магистърски програми в УНСС. Заема длъжностите заместник-председател на Контролния съвет на УНСС, заместник-декан по международното сътрудничество на Юридическия факултет на УНСС за мандат 2015-2019 г. и ...
<span style="display:none">СТАНОВИЩА НА КОНТРОЛНИЯ СЪВЕТ</span> 19.11.2012 г. ... УНСС и поделенията - обучението на студенти и докторанти. С най висок относителен дял са следните приходи: -          приходи от такси за обучение на студенти и ...
<span style="display:none">ПРЕПОРЪКИ НА КОНТРОЛНИЯ СЪВЕТ</span> 14.6.2021 г. ... УНСС да се включва представител на студентите и докторантите в университета, предложени от Студентския съвет. Всички работни комисии на Общото събрание – Мандатна комисия, Комисия по предложенията и Комисията по изборите (тайните), да се избират със статут на ...
ДОКУМЕНТИ 14.6.2021 г. ... за представителство на студентите и докторантите, които трябва да са не по-малко от 15 на сто (но може да са повече от 15 на сто) от състава на Общото събрание (чл. 31, ал. 3, т. 2 от ПДУНСС). 4. Организация на актуализиране на списъчния състав на ...
Специалност „Енергиен бизнес“ – ОКС „Магистър“ 31.3.2017 г. ... на умения от студентите за определяне на основните икономически параметри в енергийния бизнес, критериите и показателите за ефективност на този вид стопанска дейност.   СЪДЪРЖАНИЕ НА ...
Бакалавърска специалност "Мениджмънт на недвижимата собственост" 2.3.2018 г. ... години). В първите две години студентите изучават задължителни и избираеми общоуниверситетски учебни дисциплини, включени в професионалното поднаправление „Икономика и бизнес". Задължителните дисциплините в двугодишния блок са фундаментални – Основи ...
Връзки с обществеността 15.7.2021 г. ... e магистърска програма за студенти, завършили бакалвърския етап на обучението си. Програмата предлага развиване на практически умения и натрупване на задълбочени познания в областта на връзките с обществеността и корпоративните комуникации като елемент от ...
Класиране за общежитие 16.11.2012 г. ... да бъдат включени и студенти подали молби-декларации извън срок. Минимален успех необходим за класиране на общежитие за учебната 2012/2013 г. за студентите ОКС “Бакалавър”, както следва:   I курс - ОКС „Бакалавър” – 4.00 включително; II ...
Класиране за общежитие 31.10.2012 г. ... за учебната 2012/2013г. за студентите ОКС “Бакалавър”, както следва:   I курс - ОКС „Бакалавър” – 5.00 включително; II курс - ОКС „Бакалавър” – 4,00 включително; III курс - ОКС „Бакалавър” – 4,00 включително; IV курс - ОКС „Бакалавър” – 4,00 ...
Клуб на социолога 22.12.2018 г. ... , в които се обучават студенти по специалност Социология. Клубът е колективен член на БСА и на 3 изследователски комитета – Социология на селото, Социология на образованието и Урбаносоциология. На отчетно-изборно събрание на Клуб на социолога, ...
Библиотечни услуги 7.4.2022 г. ... информационната грамотност на студенти, преподаватели и докторанти; Справки за цитирания на преподаватели от УНСС. 7. Адаптирани библиотечни услуги за хора с намалено зрение. 8. Достъп до система "plag.bg" - онлайн многоезична система за ...
Център за социологически и психологически изследвания 12.2.2020 г. ... , млади научни работници, докторанти и студенти. Да  подпомага  решаването на проблеми на практиката и общественото управление и за повишаване на квалификацията на практикуващи специалисти в областта на икономическата социология и психология. Да подпомага ...
Класиране за общежитие 19.10.2012 г. ... на учащите се I. КСБВУ класира всички студенти ОКС “Магистър” приети редовно обучение за учебната 2012/2013 г; II. Минимален успех необходим за класиране на общежитие за учебната 2012/2013 г. за студентите ОКС “Бакалавър”, както следва: II курс - ОКС „Бакалавър”– 4,17 ...
Класиране по специалности след втори курс 12.10.2012 г. ... до 12 октомври (петък) в отдел “Студенти” в приемното време. За допълнителна информация: Учебен отдел и отдел “Студенти” ...
Класиране на кандидатствалите студенти за общежитие (2.10.2012 г.) 2.10.2012 г. ... 4,60 включително;   Важно: Студентите могат да получат своите еднопосочни разменни писма в бл. 23 А – ниско тяло, Сектор „Настаняване” от 02.10 до 05.10.12г ...
Класиране за общежитие 8.10.2012 г. ... разменно писмо за ТУ-София за студенти I курс ОКС”Бакалавър” – 5,32 включително. Важно: Студентите могат да получат своите еднопосочни разменни писма в бл. 23 А – ниско тяло, Сектор „Настаняване” от 01.10 до 05.10.12 г ...
Ресурси за студенти 28.1.2022 г. ... СТАНДАРТИ ЗА ТЕХНИЧЕСКО ОФОРМЛЕНИЕ Примерни стандарти за оформление на дипломни работи: (1) ОКС "МАГИСТЪР" (2) указания към образеца (3) курсови работи Моля, изтеглете файловете, като последвате линковете; следвайте указанията към образеца. ПРИМЕРНИ УКАЗАНИЯ ЗА ...
Класиране за общежитие 28.9.2012 г. ... на кандидатствалите студенти за общежитие               Допълнително класиране за общежитие през учебната 2012/2013 г. за студентите с минимален ...
Център за факултативно обучение 19.11.2020 г. ... на допълнителна квалификация на студентите по време на тяхното обучение. Дейността на Центъра е насочена към придобиване на знания и умения по различни специалности за изграждането им като адаптивни и конкурентноспособни специалисти за стопанската и обществената практика ...
Съобщение на Комисията по социално-битовите въпроси на учащите се за студентите от първи курс 4.9.2012 г. ... общежитие през учебната 2012/2013 г. за студентите I курс - ОКС „Бакалавър” – 5.44 включително;       !!! ВАЖНО Настаняването на студентите I курс - ОКС „Бакалавър” е от 10.09 – 21.09.2012г; Настанителните заповеди на класираните студенти ще бъдат при ...
Специалност "Бизнес икономика" 2.8.2022 г. ... направления за курсови работи за студентите от четвърти курс Срок за избор на тема за курсова работа в 4-ти курс - 10.2021 Правила за провеждане на дипломни защити на студентите от ОКС „Магистър” Разпределение за Магистърски тези 2022 Бланка - ...
Такси 28.8.2012 г. ... студенти с двойно гражданство, едното от които е българско, заплащат 50 % от пълната такса за обучение на чужденци. Таксите за обучение се определят ежегодно с постановление на Министерския съвет ...
Процедура за кандидатстване 28.8.2012 г. ... стопанство – сектор „Чуждестранни студенти и европриложения към дипломите”. Те могат да бъдат подадени лично от кандидата или от упълномощен представител. След като приеме документите, сектор „Чуждестранни студенти и европриложения към дипломите” в едномесечен срок ги ...
Условия за кандидатстване 28.8.2012 г. ... студенти от държави извън ЕС и Европейското икономическо пространство ОКС „магистър”               Чуждестранните граждани могат да кандидатстват и да се обучават в УНСС: в изпълнение на ...
Такси 28.8.2012 г. ... студенти с двойно гражданство, едното от които е българско, заплащат 50% от пълната такса за обучение на чужденци.   Таксите за обучение се определят ежегодно с постановление на Министерския съвет ...
Процедура за кандидатстване 28.8.2012 г. ... се подават в УНСС – сектор „Чуждестранни студенти и европриложения към дипломите” (централно фоайе). Те могат да бъдат подадени лично от кандидата или упълномощен от него представител. След като приеме документите, сектор „Чуждестранни студенти и европриложения към дипломите” в ...
Условия за кандидатстване 28.8.2012 г. ... студенти от държави извън ЕС и Европейското икономическо пространство ОКС „бакалавър”             Чуждестранните граждани могат да кандидатстват и да се обучават в УНСС: в изпълнение на междуправителствени ...
Такси 28.8.2012 г. ... студенти с двойно гражданство, едното от които е българско, заплащат 50 % от пълната такса за обучение на чужденци. Таксите за обучение се определят ежегодно с постановление на Министерския съвет ...
Процедура за кандидатстване 28.8.2012 г. ... стопанство – сектор „Чуждестранни студенти и европриложения към дипломите”. Те могат да бъдат подадени лично от кандидата или от упълномощен представител. След като приеме документите, сектор „Чуждестранни студенти и европриложения към дипломите” в едномесечен срок ги ...
Условия за кандидатстване 12.9.2012 г. ... студенти от държави извън ЕС и Европейското икономическо пространство ОКС „магистър”               Чуждестранните граждани могат да кандидатстват и да се обучават в УНСС: в изпълнение на ...
Контакти 27.8.2012 г. ... „Чуждестранни студенти и европриложения към дипломите” кабинет 1/1030 (централно фоайе) тел. +359 2/ 81 95 438 +359 2/ 81 95 360 е-mail: anitacn@unwe.acad ...
Такси 28.8.2012 г. ... студенти с двойно гражданство, едното от които е българско, заплащат 50% от пълната такса за обучение на чужденци.   Таксите за обучение се определят ежегодно с постановление на Министерския съвет ...
Процедура за кандидатстване 28.8.2012 г. ... се подават в УНСС – сектор „Чуждестранни студенти и европриложения към дипломите” (централно фоайе). Те могат да бъдат подадени лично от кандидата или упълномощен от него представител. След като приеме документите, сектор „Чуждестранни студенти и европриложения към дипломите” в ...
Условия за кандидатстване 28.8.2012 г. ... студенти от държави извън ЕС и Европейското икономическо пространство ОКС „бакалавър”             Чуждестранните граждани могат да кандидатстват и да се обучават в УНСС: в изпълнение на ...
УНСС обявява допълнителен прием за попълване на отделни незаети места 24.8.2012 г. ... август 2012 г. Балът на кандидат-студентите от допълнителния  прием се образува аналогично на балообразуването в УНСС за съответните професионални направления/поднаправления. Кандидат-студенти, които за първи път подават документи за участие в допълнителния ...
Класиране за общежитие 24.9.2012 г. ... през учебната 2012/2013 г. за студентите:                     II курс - ОКС „Бакалавър”– 4,63 ...
Важно 6.7.2015 г. ... Български граждани  - в отдел „Студенти-магистър“ или в Център за прием на документи - Граждани на страни извън и от Европейския съюз и Европейското икономическо пространство – в сектор „Чуждестранни студенти и европриложения към дипломите“. В едномесечен срок след ...
Политическата икономия става все по-необходима 4.7.2012 г. ... фундаментална подготовка на нашите студенти и модерно образование, съзвучно с най-високите световни стандарти. За създаването на катедрата Политическа икономия има поне няколко сериозни обективни основания, както от теоретично, така и от практическо естество, които се ...
Често задавани въпроси 6.4.2017 г. ... Балът за класиране на кандидат - студентите по предлаганите магистърски специалности от Катедра „Национална и регионална сигурност” се образува като сума от следните оценки: 1. успех от дипломата за завършена степен на висше образование (това е успехът, ...
Икономика на отбраната и сигурността - 2 семестъра специализация „Корпоративна сигурност” 6.4.2017 г. ... дни по време на семестъра. Студентите разработват казуси и различни курсови задачи, като участват в дискусии, подготвят мултимедийни презентации и си взаимодействат като екипи в рамките на симулационни игри.  Програмата завършва със държавен изпит "Защита на ...
Икономика на отбраната и сигурността - 2 семестъра 15.6.2012 г. ... дни по време на семестъра. Студентите разработват казуси и различни курсови задачи, като участват в дискусии, подготвят мултимедийни презентации и си взаимодействат като екипи в рамките на симулационни игри. Програмата завършва със държавен изпит "Защита ...
Проект на НАТО SfP-982063 15.6.2012 г. ... е да бъдат привличани млади учени и студенти. Активното сътрудничество с утвърдените учени и специалисти от екипа и участието в изпълнението на проектните дейности цели ускоряване на развитието на кариерата и утвърждаването на младите членове на екипа. Проектът е със ...
Специалността „Регионално развитие“ отбеляза своята петгодишнина с международна научна конференция 31.5.2012 г. ... ректора възможностите за стаж на студенти от УНСС в Министерството на икономиката, енергетиката и туризма Ректорът съобщи, че „с Делян Добрев - най-младият министър в правителството на Бойко Борисов, завършил с отличие магистратура по „Маркетинг” в УНСС - университет ...
Организация за научно практическо развитие на студентите 30.5.2012 г. ... за научно практическо развитие на студентите (ОНПРС) е сдружение с нестопанска цел в обществена полза, регистрирано съгласно ЗЮЛНЦ през 2009г. в СГС. Получава удостоверението си за регистрация към Регистъра за сдруженията с нестопанска цел в обществена полза към ...
Необходими документи за кандидатстване на общежитие по критерии, различни от „общо основание” 22.5.2012 г. ... .     Семейство студенти: Удостоверение за сключен граждански брак; Актове за раждане на съпрузите; Акт за раждане на детето, ако има такова.   2.     Несемейни, разведени или овдовели с деца до 2-годишна ...
Съобщение на Комисията по социално-битовите въпроси на учащите се 22.5.2012 г. ... ще приема студенти в кабинета си, намиращ се в бл. 23 А – ниско тяло, всеки вторник и сряда с приемно време от 10:00 ч. до 14:00 ч.   ВАЖНО! Студентите, които желаят да ползват общежитие през месеците юли и август 2012 г., удължават срока на настанителните ...
Правила за организиране на почивния сезон през 2014 г. в УОБ - с. Равда 24.4.2014 г. ... с деца до 18 г., а ако децата са студенти - до 25 г. втора група пенсионери на УНСС трета група семейства на деца на щатни преподаватели и служители четвърта група външни лица (български граждани и чужденци). 4. Срок за ...
Международна научна конференция „Икономиката на България - пътят към еврото" 24.2.2012 г. ... желаещите да присъстват на форума, включително студенти от катедрите и специалностите на Финансово-счетоводния факултет. По време на конференцията ...
Статистика и иконометрия 23.2.2012 г. ... план е в седми семестър. По време на стажа студентите се запознават с различни области на приложение на статистическите и иконометрични изследвания. Като част от курса „Проектиране на статистическите изследвания” четвъртокурсниците разработват курсов проект. Той се състои в подробен план ...
Бизнес информатика 23.2.2012 г. ... Типове теми за ОКС ‘Магистър’ За студенти от ОКС ‘Магистър’ се предлагат аналогични типове теми както за ОКС ‘Бакалавър’.   2.2.1.1  Структура на дипломна работа Структурата на дипломната работа за ОКС ‘Магистър’ е разширен вариант на структурата за ОКС ‘Бакалавър’, ...
Редовно и дистанционно обучение 10.2.2012 г. ... на студенти в УНСС е с единен приемен изпит (ЕПИ) на хартиен носител или на електронен носител (ЕлЕПИ) и е по професионални направления. Обучението е в редовна и дистанционна форма. Срокът на обучение в ОКС "Бакалавър" е четири години - осем семестъра. Общият брой на ...
От ЕС и европейското икономическо пространство 10.2.2012 г. ... и реда за българските граждани се приемат за студенти и граждани на държави - членки на Европейския Съюз и Европейското икономическо пространство ...
Архив на лекции с чуждестранно участие 9.2.2012 г. ... в България – 29.04.2009 г. Лекция пред студенти от специалност Икономика на отбраната и сигурността на тема: „Международно сътрудничество в областта на изследванията за нуждите на отбраната” на д-р Хайнрих Бух – NATO Project Director, Университет на Бундесвера, Мюнхен, Германия – 11 ...
Архив на международни конференции и срещи с партньорски организации, чиито организатор и домакин е УНСС 9.2.2012 г. ... на представители на ЕК със студенти от УНСС на тема: „Дайте своето мнение за по-ефективен бюджет на Европейския съюз” – 06.03.2008 г.; Научна конференция „Авангардни научни инструменти в управлението” в УОБ – с. Равда – 19 -23.09.2008 г.; Двудневен пътуващ семинар ...
От държави извън ЕС и европейското икономическо пространство 14.2.2012 г. ... си в УНСС, сектор "Чуждестранни студенти и европриложения към дипломите" - кабинет 1030, в срок до 1 ок­том­ври в годината на кандидатстването. Необходими документи за кандидатстване: Молба (по образец). Копие от документа за завършено средно образование и от ...
От ЕС и европейското икономическо пространство 10.2.2012 г. ... и реда за българските граждани се приемат за студенти и граждани на държави - членки на Европейския Съюз и Европейското икономическо пространство ...
Чуждестранни студенти 14.2.2012 г. ... и реда за българските граждани се приемат за студенти и граждани на държави - членки на Европейския Съюз и Европейското икономическо пространство. От държави извън ЕС и европейското икономическo пространство УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ В УНСС НА ГРАЖДАНИ НА ДЪРЖАВИ,  ИЗВЪН ЕВРОПЕЙСКИЯ ...
Записване 6.7.2015 г. ... неделя)    При записване кандидат-студентите представят следните документи:  1.документи за записване на нови студенти  (по образец); 2.лична карта, която след проверката се връща на кандидат-студента; 3.две снимки с паспортен формат ; 4.документ за внесена ...
Общи положения 4.9.2015 г. ... условията за кандидатстване и прием на студенти в образователно-квалификационна степен "магистър" в УНСС. (2) Условията за кандидатстване и прием в магистърска сте­пен на обучение се регламентират в съответствие със: 1.   Закона за висшето образование; 2.   ...
От държави извън ЕС и европейското икономическо пространство 14.2.2012 г. ... си в УНСС, сектор "Чуждестранни студенти и европриложения към дипломите" - кабинет 1030, в срок до 1 ок­том­ври в годината на кандидатстването. Необходими документи за кандидатстване: Молба (по образец). Копие от документа за завършено средно образование и от ...
От ЕС и европейското икономическо пространство 10.2.2012 г. ... и реда за българските граждани се приемат за студенти и граждани на държави - членки на Европейския Съюз и Европейското икономическо пространство ...
Чуждестранни студенти 14.2.2012 г. ... и реда за българските граждани се приемат за студенти и граждани на държави - членки на Европейския Съюз и Европейското икономическо пространство. От държави извън ЕС и европейското икономическo пространство УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ В УНСС НА ГРАЖДАНИ НА ДЪРЖАВИ,  ИЗВЪН ЕВРОПЕЙСКИЯ ...
Записване 6.7.2015 г. ... . 39. (1) Новоприетите студенти се записват със заповед на ректора по обявения график. (2) Кандидат-студентите, които не са се записали в определените срокове, губят студентските си права. Чл. 40. При записване кандидат-студентите представят следните документи: документи за записване на ...
Документи и такси 6.7.2015 г. ... . 15. (1) В срока, посочен в Графика, кандидат-студентите за об­­разователно-квалификационна степен "магистър" подават следните до­ку­менти: Заявление до ректора (по образец, валиден само за УНСС). Диплома за завършено висше образование (оригинал и ксерокопие от него). Оригиналът ...
Общи положения 6.7.2015 г. ... условията за кандидатстване и прием на студенти в образователно-квалификационна степен "магистър" в УНСС. (2) Условията за кандидатстване и прием в магистърска сте­пен на обучение се регламентират в съответствие със: 1.   Закона за висшето образование; 2.   ...
График 26.9.2015 г. ... 01.10.2015 г. Записване на новорприети студенти – от 02.10.2015 г. до 09.10.2015 г. /без събота и неделя/ Онлайн заявка за електронна сесия:  от 24.08.2015 г. до 12.09.2015 г. Онлайн заявка за хартиена сесия  от 24.08.2015 до 22.09.2015 г. ВАЖНО: Кандидат студентите ...
Какво е ЕПИ? 6.2.2012 г. ... на студенти в УНСС е с единен приемен изпит (ЕПИ). Така наричаме тестовете, които вие ще решавате, а ние ще оценяваме с помощта на безпристрастните компютри. По този начин университетът ни се приобщава към най-добрите световни и европейски практики за кандидатстване във висше училище ...
Записване 17.5.2012 г. ... . 79. (1) Новоприетите студенти се записват със заповед на ректора по обявен в приложенията график. (2) Студентите, приети в направление/поднаправлениe с изучаване на чужд език, се записват в езиковите групи с езика, с който са кандидатствали. (3) Студенти, които не са се ...
Балообразуване 9.4.2012 г. ... . 67. (1) Балът за класиране на кандидат-студентите за професионалните направления/поднаправле­ния с един основен предмет се образува като сума от: средния успех от дипломата за средно образование, умножен с коефициент 1 (едно); оценката от успешно положен единен приемен изпит (ЕПИ) ...
Класиране 9.4.2012 г. ... на кандидатите се извършва в два раздела - приети за студенти и резерви, по професионални направления и поднаправления в две категории: мъже и жени. (2) Незаетите места за категория мъже в хода на класирането се прехвърлят в категория жени и обратно. Чл. 73. Лауреати на национални и международни ...
Условия за преместавне от чуждестранни висши училища 17.5.2012 г. ... . 81. (1) Български студенти, приети в Университета за национално и световно стопанство и заминали да се обучават за пълен или частичен срок в чуждестранни висши училища съгласно подписани междуправителствени спогодби за образователен, културен и научен обмен, при прекратяване на обучението си преди срока ...
От държави извън ЕС и европейското икономическo пространство 9.4.2012 г. ... , подават документите си в УНСС, сектор "Чуждестранни студенти и европриложения към дипломите" - кабинет 1030, в срок до 1 ок­том­ври в годината на кандидатстването. Необходими документи за кандидатстване: Молба (по образец). Копие от документа за завършено средно образование и от ...
Правила 16.5.2012 г. ... подаване на регистрационната карта.  (2) Кандидат-студентите са длъжни да се явят 30 минути преди началото на изпита в определената зала. Те задължително носят със себе си компютърна разпечатка с входящия номер, документ за самоличност (лична карта) и химикалка, пишеща синьо. (3) По времe на изпита се ...
Какво е ЕлЕПИ? 6.2.2012 г. ... се съставя протокол с имената на явилите се кандидат-студенти и номерата на генерирания за тях ЕлЕПИ. Всеки кандидат-студент трябва да подпише този протокол, защото той удостоверява по кой номер изпит работи.  И така - вече сте пред компютъра. Пред вас е основният екран, на който ще отговаряте на ...
Условия за кандидатстване 9.4.2012 г. ... условията и по реда за българските граждани се приемат за студенти и граждани на държави - членки на Европейския съюз и Европейското икономическо пространство. Чл. 29. (1) Български граждани, завършили средно образование в чуждестранни училища, могат да кандидатстват и да бъдат приети за студенти след ...
Правилник за прием 27.9.2012 г. ... ПРИЕМАНЕ НА СТУДЕНТИ В ОКС "БАКАЛАВЪР"  В УНИВЕРСИТЕТА ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО  ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2012/2013 г. Чл. 1. Приемането на студенти в Университета за национално и световно стопанство се основава на Закона за висшето образование, Наредбата за ...
Изпити 16.5.2012 г. ... ИЗПИТ Чл. 45. (1) Кандидат-студентите полагат eдинен приемен изпит по учебни предмети и чужди езици за съответните професионални направления, посочени в приложение № 5.1. (2) Организацията и провеждането на изпитите се извършват от комисии, определени със заповед на ректора. (3) Състезателните ...
Студентска информационна мрежа 2.2.2012 г. ... и изграждането на професионални знания и умения сред студентите – чрез стимулиране на творческо и иновативно мислене в областта на информационните технологии. За постигането на своите цели СИМ осъществява научно-изследователска и практико-приложна дейност в ИТ-областта и предлага експертна консултантска ...
Студентска организация за изследване на международните отношения 6.12.2013 г. ... за национално и световно стопанство, и е насочена към студенти от професионално направление „Политически науки“ и специалностите „Международни отношения“ и „Европеистика“. Вярваме, че практиката в обучението на младите хора е също толкова важна, колкото и теорията. Мисията ни е да предоставяме поле за изява и ...
Организация на студентите от индустриалния бизнес 2.2.2012 г. ... студентска организация, учредена през 1998 г. от студенти в специалност “Икономика и управление на индустрията” към Университета за национално и световно стопанство – гр. София. Главна цел на организацията е подпомагане натрупването на практически знания и умения на студентите и младите хора и оказване на ...
Студентско сдружение "ЕГО ПОЛИТИКО" 2.2.2012 г. ... ПОЛИТИКО” е неправителствена организация, създадена от студенти по „ Политология” и „Политически науки” в УНСС през 2009 година. За името и девиза: ЕГО ПОЛИТИКО е игра на думи. Във философията на Аристотел „зоон политикон” е онова "животно", ангажиращо се с участието в управлението и общите дела. ...
AIESEC София - УНСС 15.3.2022 г. ... , ръководена от младежи и развиваща лидерския потенциал на студентите. Тя е с представителства в над 100 държави по целия свят и се фокусира върху изграждане на позитивни лидери за обществото. Мисията на AIESEC e Peace and fulfillment of humankind's potential или Мир и реализиране на човешкия потенциал. AIESEC ...
Катедри 11.4.2012 г. ... провежда са: Международни икономически отношения за студенти завършили: 1)бакалавърска степен МИО; 2) други икономически специалности; 3) неикономически специалности; Управление на международни проекти и Международен бизнес в два варианта – с обучение на български език и на английски език. Завършилите ...
История 1.2.2012 г. ... .2002 г., т.3, се възлага на ЦСИ системното анкетиране на студенти, преподаватели и служители относно проблемите на Университета. Пето. Със Заповед на Ректора на УНСС № 2362 / 26.11.2002 г. за Директор на ЦСИ към УНСС е назначен доц.д-р Валентин Димитров Гоев.   2. Предмет на дейност на ...
История 22.12.2018 г. ... . За първи път започват да се четат следните курсове пред студентите от Общоикономическия факултет – по Обща социология от проф. д.ф.н Минчо Семов, по Икономическа социология от проф. д. ик. н. Ташо Пачев, по демография - от проф. д. ик. н. Минко Минков, по социална психология от проф. д.ф.н. Минчо Драганов, ...
История 3.2.2012 г. ... планиране”, като започна обучението на студенти по новата специалност. По-късно на основата на една от специализациите в „Маркетинг и мениджмънт” се разви специалността „Стопанско управление” (сега „Бизнес администрация” под ръководството на катедра „Управление”), а новата специалност се ...
История 23.3.2017 г. ... е извършвала обучението по математика на всички студенти от Университета. В различни периоди са четени и други математически курсове пред студентите от различни специалности, като: Висша математика І и ІІ част, Теория на вероятностите, Линейна алгебра и математическо програмиране, Финансова ...
История 17.9.2016 г. ... Берковска (волейбол). След увеличаването на броя на студентите се привличат нови преподаватели. През 1965-1975 г. са назначени змс Александър Ангелов (хандбал), змс Георги Панов (баскетбол), змс Виктория Колчева (волейбол) Иван Несторов (плуване и ЛФК), змс Нитула Борисова (баскетбол), проф. Сима ...
История 3.9.2012 г. ... специалността са наши гости и се срещат с настоящите студенти. Катедра “Индустриален бизнес” отговаря за обучението на студентите от специалност “Икономика на индустрията” в бакалавърска и магистърска образователно-квалификационни степени, а от учебната 2006/2007 година и за новата бакалавърска ...
История 28.9.2012 г. ... “Икономика на търговията” провежда обучение на студенти в ОКС “бакалавър” и ОКС “магистър”, както и в образователната и научна степен “доктор”  по научна специалност Икономика и управление (Икономика на търговията). По своя облик "Икономика на търговията" е икономическа специалност в ...
История 26.8.2020 г. ... на транспорта” се приемат по 70-80 студенти в бакалавърска и по 20-30 в магистърска степен, което говори за интереса към специалността и за нейния авторитет. Подготвените от катедрата специалисти, с използването на съвременна компютърна техника са в състояние да разработват стратегии и ...
История 3.2.2012 г. ... през 1997 г. В момента в нея се обучават 396 студенти. Завършилите тази специалност могат да намерят практическа реализация като могат професионално да се реализират във висшите държавни структури на законодателната, изпълнителната и съдебната власт като Министерски съвет, министерства и ...
История 3.2.2012 г. ... "Туризъм". В момента в нея се обучават 752 студенти. Завършилите тази специалност могат да ръководят и участват в маркетинговата, производствената, иновационната, инвестиционната, счетоводната, финансовата и посредническата дейност на фирмите от отрасъла туризъм, както и да осъществяват ...
История 7.2.2019 г. ... кампания в новосъздадената специалност са приети 60 студенти – 40 в редовна и 20 в задочна форма на обучение. През 1975 година във ВИИ „Карл Маркс” се формира самостоятелен факултет „Международни икономически отношения” с две основни специалности „Международни ...
История 31.3.2021 г. ... контрол“ осъществява обучение на студенти в образователно-квалификационни степени “бакалавър” и “магистър” и образователна и научна степен „доктор”. Приемът на студенти в бакалавърска степен на обучение е по специалност „Финансов контрол“ ...
История 3.10.2017 г. ... 1999/2000 г. и по него завършват седем випуска студенти. След 2001 г. се развива магистърското и докторското обучение. Разработени са три нови магистърски програми – за завършилите бакалавърска степен по Стопанска логистика, за завършилите бакалавърска степен по други икономически ...
Партньори 3.9.2012 г. ... да се определи като особено полезно за обучаваните студенти поради възможностите за студентска мобилност (у нас и в чужбина), за участие в обучението на изявени чуждестранни лектори и представители на практиката ...
Партньори 9.2.2016 г. ... , както и с други заинтересувани от обучението на студенти и докторанти страни. Интерес към обучението и изследванията в катедрата проявяват специалисти и експерти от публични институции и нестопански организации, с които катедрата поддържа тесни контакти, като: Българска търговско-промишлена ...
Партньори 27.9.2012 г. ... провежда в рамките на семестъра практически стаж за студенти от специалност „Право". Тази инициатива продължава с подкрепата на настоящия председател на АССГ съдия Радостин Радков, който официално заяви своята позиция за запазване на сътрудничеството между АССГ и катедра „Публичноправни ...
За катедрата 24.4.2018 г. ... по политически изследвания (ECPR). Първият випуск студенти по специалност "Политология" в УНСС са приети през учебната 1991/1992 г. в т. нар. спонсорирано обучение, по силата на Закона за академичната автономия (обучение, спонсорирано от фирми). От този випуск са и първите дипломирали се студенти по ...
За катедрата 11.12.2019 г. ... на търговията” провежда обучение на студенти в ОКС “бакалавър” и ОКС “магистър”, както и в образователната и научна степен “доктор”  по научна специалност Икономика и управление (Икономика на търговията). С решение на Академичния съвет  през ...
За катедрата 23.2.2016 г. ... планиране”, като започна обучението на студенти по новата специалност. По-късно на основата на една от специализациите в „Маркетинг и мениджмънт” се разви специалността „Стопанско управление” (сега „Бизнес администрация” под ръководството на катедра ...
За катедрата 21.1.2021 г. ... е извършвала обучението по математика на всички студенти от Университета. В различни периоди са четени и други математически курсове пред студентите от различни специалности, като: Висша математика І и ІІ част, Теория на вероятностите, Линейна алгебра и математическо програмиране, Финансова ...
За катедрата 14.11.2015 г. ... "Информационни технологиии и комуникации" обучава студенти в образователни степени "Бакалавър", "Магистър" и "Доктор".  В ОКС "Бакалавър" катедрата ръководи специалност "Бизнес информатика" в поднаправление "Приложна информатика, комуникации и иконометрия" и " "Бизнес информатика с преподаване ...
За катедрата 28.9.2012 г. ... "Частноправни науки" обучава студенти от специалност "Право" съвместно с катедри "Публичноправни науки"  и "Наказателноправни науки". Наред с обучението на студенти по специалност "Пправо" преподавателите от катедрата участват активно ...
За катедрата 17.9.2016 г. ... дисциплини, изучавани от студентите от специалност "Право", както и от студенти от други специалности в зависимост от учебните им планове ...
За института 6.5.2020 г. ... са създадени десетки фирми от студенти, като част от тези предприемачи участват в учебния процес под различни форми. През годините двете структури, заедно с Българската асоциация за развитие на мениджмънта и предприемачеството (БАРМП), са ръководили и участвали в ...
За катедрата 26.3.2014 г. ... подготовка на нашите студенти и модерно образование, съзвучно с най-високите световни стандарти. За създаването на катедрата Политическа икономия има поне няколко сериозни обективни основания, както от теоретично, така и от практическо естество, които ...
За нас 22.11.2021 г. ... . През 2004 г. са приети първите студенти в специалност "Журналистика и масмедии", която през 2008 г. е преименувана на "Медии и журналистика". През 2017 г. катедрата получава акредитационна оценка от 9.42 (от максимални 10) точки от Националната агенция по ...
Катедрата 28.5.2019 г. ... „Динамична Европа“ студенти представиха Българското председателство на Съвета на ЕС май 2018 г. Отворен семестър на катедра „Публична администрация“ на тема: „АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЗ БЮРОКРАЦИЯ. Дигитални решения ...
Конференции и форуми 18.5.2022 г. ... .) 2. Втора научна конференция за студенти и докторанти „Икономика, общество и човешки ресурси в предизвикателство на времето” (6 април 2022г.) ----------------------------------------------------------- 1. ПЪРВА научна конференция на студентите от ОИФ ...
Конференции и семинари 25.8.2020 г. ... - 2013" "Конференция със студенти и докторанти: „Актуални проблеми на науката, образованието и реализацията в областта на приложната статистика и информатика“", ноември 2014 г. "Приложение на информационните и комуникационните технологии и ...
Конференции и семинари 12.4.2016 г. ... , преподаватели, докторанти и студенти. Сред присъстващите на тържественото заседание бяха проф. д.ик.н. Стати Статев, ректор на университета, проф. д-р Георги Генов, декан на факултет „Международна икономика и политика“, проф. д-р Георги Янков, ...
Научни форуми 11.10.2017 г. ... традиции и дух, от обичта към студентите и верността към общата ни благородна мисия, която е неподвластна на превратностите на времето“, подчерта ректорът. Той посочи, че има и личен повод за гордост като съвременник на създаването на катедрата ...
Конференции и семинари 22.4.2020 г. ... . провежда научна конференция за студенти и докторанти под наслов "Многообразието на туризма в научното познание". След всяка конференция, катедра "Икономика на туризма" организира издаването на сборник с докладите, представени на конференцията. -Катедра "Икономика ...
Конференции и семинари 27.9.2012 г. ... от социалната практика, както и студенти от специалност “Публична администрация” на УНСС. Конференцията беше уважена и от чуждестранни гости ...
Проекти 22.12.2018 г. ... център за мобилност за студенти и преподаватели, Междууниверситетски център за развитие на кариерата Обучение чрез практика в мултикултурна среда 2009-2012   Доц. д-р Андрей Нончев катедри: “Частноправни науки”, ...
Проекти 9.2.2016 г. ... обучават  седем випуска студенти от 1999 до 2006.  Изследване на тема “Състояние и тенденции в развитието на логистиката в България”, с ръководител доц.д-р. Павел Димитров и авторски колектив от катедра “Стопанска ...
Наука 17.4.2020 г. ... и съвместно с докторанти и студенти, както и с предтавители на бознеса. - Проучванията се огласяват на национални и международни конференции, както и в различни научни списания и интернет сайтове насочени към развитието на туристическата индустрия. - ...
Наука 7.2.2019 г. ... . Нашите преподаватели и студенти участват в редица научни и практико-приложни проекти както на национално, така и на международно ниво. Повечето ни преподаватели са канени като експерти в международни изследователски и преподавателски екипи, което ...
Специалности 24.4.2018 г. ... Европа". Само в УНСС студентите по политология получават солидна подготовка по основни икономически дисциплини, което ги прави уникални специалисти. В трети курс се изучават задължителни и избираеми факултетни ...
Специалности 2.3.2018 г. ... е предназначена за студенти, завършили ОКС "Бакалавър". Срок на обучение - 2 семестъра. НОВА МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА! Магистърска програма "Бизнес с недвижими имоти" Защо да избера тази магистърска програма? Катедра „Мениджмънт на ...
Специалности 18.11.2015 г. ... . Подготовката на студентите от специалност "Икономика на търговията" отговаря на съвременните изисквания на икономическата теория и практика и прави възпитаниците на тази специалност конкурентоспособни. Има за цел обучение на висококвалифицирани ...
Специалности 14.2.2012 г. ... степен е 4 години, студентите се дипломират с полагане на държавен изпит по специалността. В магистърска степен срокът на обучение е 1 до 2 години, в зависимост от получената професионална квалификация в бакалавърска степен.   В първи и ...
Специалности 16.2.2012 г. ... институции.Дипломиралите се студенти имат големи възможности за професионална реализация в контролните системи на публичната администрация /Държавна агенция за приходите, Митническа администрация, Сметна палата, Агенция за държавен вътрешен финансов ...
Бакалавърска степен 1.10.2012 г. ... и умения, подпомагащи студентите с потенциал да създават и развиват свой конкурентен бизнес. Заедно с това, обучението по специалността формира предприемаческа култура, дух и отговорност сред студентите, давайки им възможност да заемат и други ...
Бъдещи студенти 6.3.2014 г. ... и комуникации" обучава студенти в образователни степени "Бакалавър", "Магистър" и "Доктор".  В ОКС "Бакалавър" катедрата ръководи специалности "Бизнес информатика" и "Икономика на ...
Консултации 12.7.2018 г. ... НА КОНСУЛТАЦИИ СЪС СТУДЕНТИ В ИНДИВИДУАЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ    Специалност „Творчески индустрии и бизнес", специализация, "Интелектуална собственост и бизнес в индустрията", прием месец септември 2017 г ...
Обучение 31.3.2021 г. ... обучението е да подпомогне студентите да придобият актуални знания и устойчиви практически умения за организацията и анализа на данни от разнообразни сфери на човешката дейност - както в бизнеса, така и в нестопанския сектор. Учебната работа се осъществява ...
Обучение 28.9.2012 г. ... на търговията” провежда обучение на студенти в ОКС “бакалавър” и ОКС “магистър”, както и в образователната и научна степен “доктор”  по научна специалност Икономика и управление (Икономика на търговията) ...
Обучение 2.3.2018 г. ... , изразил се в големия брой кандидат-студенти, посочили специалността като първо желание; големият брой кандидат-студенти за едно място; високият входящ бал за специалността и др.п. По-нататъшното развитие обаче показа, че независимо от спада в пазара, резултат (или причина) ...
Кандидат - студенти 26.5.2021 г. ... „Аграрен бизнес“ Изберете специалност „Аграрен бизнес“, ако за Вас са значими и интересни проблемите за: Бъдещето на планетата и възможностите да осигури достатъчна по количество и качество храна; Климатичните промени и въздействията им ...
Обучение 17.9.2016 г. ... "Публичноправни науки" обучава студенти от специалност "Право" съвместно с катедри "Частноправни науки" и "Наказателноправни науки". Освен това преподавателите от катедрата участват активно в учебния процес на други направления и специалности (например "Публична ...
Обучение 26.9.2017 г. ... и приложна лингвистика" обучава всички студенти в направленията и специалностите с изучаване на чужд език. Бакалавърска степен, които са положили успешно приемен изпит по английски, немски, испански, френски или руски, а именно: ...
Обучение 28.9.2012 г. ... "Частноправни науки" обучава студенти от специалност "Право" съвместно с катедри "Публичноправни науки"  и "Наказателноправни науки". Наред с обучението на студенти по специалност "Пправо" преподавателите от катедрата ...
Обучение 13.6.2022 г. ... "МИО и Бизнес" обучава студенти във всички образователно-квалификационни степени - "Бакалавър", "Магистър" и "Доктор". В ОКС „Бакалавър” катедрата подготвя специалисти по международни икономически отношения (МИО) на български и английски език ...
Бакалаври 23.9.2020 г. ... годишно се обучават около 200 студенти.  Завършилите тази специалност намират реализация в: Органите на централната и местна държавна администрация по отбраната и сигурността (вкл. ДА “Държавен резерв и военновременни запаси” и звената по ...
Обучение 26.8.2020 г. ... предлага обучение на студенти в ОКС „бакалавър“, „магистър“ и ОНС „доктор“ по научна специалност „Икономика и управление (икономика на транспорта)“.     Катедрата подготвя специалисти по всички видове ...
За факултета 29.3.2017 г. ... е, че в него се обучават студенти в две професионални направления: икономика и администрация и управление. Това съжителство е много показателно в контекста на съвременните тенденции в развитието на науката и образованието – наличието на зони на преливане ...
Студентите по право да имат обучения в реална среда 24.1.2017 г. ... доц. д-р Живко Драганов в Хърватия Студентите по право да имат обучения в реална среда ("Правен свят") Студенти от УНСС ще стажуват в институцията на омбудсмана "ПРАВЕН СВЯТ": Български отбор стана пети в най-престижното състезание по инвестиционно ...
Държавни изпити и защити 30.7.2020 г. ... факултет обучава студенти от специалност "Право". Обучението завършва с държавни изпити, които се провеждат съгласно указания подготвени на основание чл.11, ал. 1 от НЕДИСП. 1. Провеждат се три държавни изпита: по гражданскоправни, публичноправни и наказателноправни ...
Обучение 11.10.2018 г. ... „Право“ осигурява на студентите широкопрофилна подготовка в различни области на правната материя чрез изучаване на разнообразни задължителни, избираеми и факултативни учебни дисциплини. Студентите могат да получат познания в областта на международната защита ...
История 23.3.2021 г. ... него по седем специалности се обучават студенти в бакалавърска, магистърска степен и докторанти. Основната дейност на факултета е обучението в бакалавърски, магистърски, докторски програми и подготовката на специалисти по организация и управление на дейностите, свързани с ...
За факултета 23.3.2021 г. ... него по седем специалности се обучават студенти в бакалавърска, магистърска степен и докторанти. Основната дейност на факултета е обучението в бакалавърски, магистърски, докторски програми и подготовката на специалисти по организация и управление на дейностите, свързани с ...
Стажантски програми 6.3.2012 г. ... ориентация и адаптация на завършващите студенти към условията на реалния пазар на труда.        Всяка от специалностите във факултета разработва съответстващи на професионалната подготовка на своите студенти стажантски програми. Програмите се ...
Партньори 6.3.2012 г. ... на кариерата; Център за мобилност на студенти и преподаватели. Факултет „Международна икономика и политика“ поддържа традиционно широки международни контакти, в т. ч. с Асоциацията на университетите с професионално обучение по международни отношения , САЩ (Американски ...
Бизнесът за нас 11.3.2019 г. ... студенти, Най-големият атестат за нашата работа е вашето мнение. Благодарим ви за доверието! Благодарствено писмо от Георги Стоянов.   Благодарствено писмо от Татяна Грозева                       ...
История 25.2.2021 г. ... , 15 доценти, 3 главни асистенти и 3 студенти. Във факултета има три катедри: “Финанси”; “Счетоводство и анализ”; “Финансов контрол”. Във факултета се обучават студенти в образователно-квалификационна степен ...
За факултета 5.5.2022 г. ... главни асистенти - трима и  трима студенти. Във факултета има три катедри: “Финанси”; “Счетоводство и анализ”; “Финансов контрол”. Финансово-счетоводен факултет обучава студенти в образователно-квалификационна степен ...
В медиите 16.5.2017 г. ... на университетите за 2016 г. най-много студенти се обучават по направление “Икономика” в страната – те са 52 хиляди. Следват тези със специалността “Администрация и управление” – 23 хиляди, според вас какъв процент от тях намират реализация по ...
Университетски проекти 15.5.2017 г. ... , Университетски център за мобилност за студенти и преподаватели, Междууниверситетски център за развитие на кариерата/ 2009 2012 4 НИД НИ 1-16/2011 “Българската “социалистическа” държавна собственост – политикономически ...
История 25.1.2018 г. ... от факултета обучават около половината от студентите в института по специалностите: Политическа икономия, Планиране на народното стопанство, Статистика и Счетоводна отчетност. През следващите три десетилетия се осъществяват структурни промени, в резултат на които някои от тези специалности и ...
За факултета 12.5.2017 г. ...    Общоикономическият факултет обучава студенти в образователно - квалификационната степен „бакалавър“ и „магистър“ и в образователно – научната степен „доктор“ по специалности, които са акредитирани от Националната агенция по оценяване и ...
Начало 30.1.2018 г. ... от факултета обучават около половината от студентите в института по специалностите: Политическа икономия, Планиране на народното стопанство, Статистика и Счетоводна отчетност. През следващите три десетилетия се осъществяват структурни промени, в резултат на които някои от тези специалности и ...
История 10.4.2013 г. ... структура. Във факултета се обучават студенти в образователно-квалификационните степени “бакалавър” и “магистър” по специалностите “Икономика на индустрията”, “Бизнес икономика”, “Икономика на недвижимата собственост”, “Аграрен бизнес”, “Екоикономика”, “Предприемачество” и ...
За факултета 10.4.2013 г. ... структура. Във факултета се обучават студенти в образователно-квалификационните степени “бакалавър” и “магистър” по специалностите “Икономика на индустрията”, “Бизнес икономика”, “Икономика на недвижимата собственост”, “Аграрен бизнес”, “Екоикономика”, “Предприемачество” и ...
Държавни изпити и защити 27.3.2012 г. ... Типове теми за ОКС ‘Магистър’ За студенти от ОКС ‘Магистър’ се предлагат аналогични типове теми както за ОКС ‘Бакалавър’. 2.2.1.1       Структура на дипломна работа Структурата на дипломната работа за ОКС ‘Магистър’ е разширен вариант на структурата за ...
Подготовка 16.6.2022 г. ... класиране на студентите, УЦМСП изпраща номинационни писма до всички европейски университети, в които ще се обучават студенти от УНСС. Приемащият университет осъществява контакт с номинирания студент по имейл и му предоставя информация относно необходимите за регистрация документи, предлаганите ...
Класиране 13.1.2017 г. ... и класирането на студентите и докторантите, взели участие в конкурс за мобилност с цел обучение през съответната учебна година, се извършват от специална университетска комисия. Класирането се извършва на основата на комплексна оценка на кандидатите, отчитаща средния успех, степента на ...
Конкурси 13.1.2017 г. ... за подбор на студенти и докторанти за участие в мобилност за обучение по програма ЕРАЗЪМ+ се организират и провеждат от УЦМСП при УНСС. УЦМСП организира и извършва една основна селекционна процедура (конкурс), която се открива в началото на м. март на всяка година. Конкурсът се ...
Условия за участие 2.2.2017 г. ... в мобилност по програма ЕРАЗЪМ+ имат всички студенти на УНСС, които са български граждани или са лица, официално признати от България за бежанци, или са постоянно пребиваващи чужди граждани. В програмата могат да участват студенти в бакалавърска, магистърска степен или в докторантура, ...
Правила 12.1.2017 г. ... на студентите и докторантите по програма ЕРАЗЪМ+ предоставя възможност за реализиране на определен период на обучение в европейски висши училища, който е в рамките на един или два семестъра, от минимум 3 до максимум 12 календарни месеца в една учебна година.   Студентите и ...
Обща информация 16.12.2011 г. ... предлага възможности за индивидуална мобилност на студенти, докторанти, преподаватели и служители на висшите училища за участие в учебния процес в университети на страните от ЕС. Програма ЕРАЗЪМ обхваща четири основни децентрализирани дейности: Мобилност, която включва: ...
За факултета 19.9.2017 г. ... учебни планове и програми, по които се обучават студентите. Тези планове и програми са резултат на задълбочени изследвания на нашите и чуждестранни традиции, опит и насоки за развитие на съответните области. Разработени са с участието на преподаватели и сътрудничеството на студенти и изтъкнати ...
Преподаватели и служители 1.12.2011 г. ... гостуват и изнасят кратки курсове от лекции пред студенти и докторанти на УНСС. На преподавателите, участващи в мобилност по програма ЕРАЗЪМ, се предоставя финансова помощ (грант). Индивидуалният грант е седмичен и се отпуска от УНСС за допустимия по програма ЕРАЗЪМ период на преподаване, който е ...
Студенти и докторанти 1.12.2011 г. ... ЕРАЗЪМ дава възможност на студенти и докторанти от УНСС да проведат част от следването си в европейски университети. Правилата на програмата позволяват студенти и докторанти на УНСС да се изпращат за обучение в рамките на един или два семестъра в европейски университети. За същия период ...
Дейности 1.12.2011 г. ... център за мобилност на студенти и преподаватели осъществява сътрудничество с европейски и други чуждестранни университети, свързано с възможности за международна мобилност на студенти, докторанти и преподаватели от УНСС за участие в учебния процес. Центърът организира и ...
Контакти 1.12.2011 г. ... на Университетския център за мобилност на студенти и преподаватели на УНСС-София институционален координатор на УНСС по програма “Еразъм”, ас. Димитър Дамянов, зам.-директор на Университетския център за мобилност на студенти и преподаватели на УНСС-София Детелина Ангелова – старши ...
Тестови център 14.1.2021 г. ... е оборудван с 200 компютъра, на които 200 студенти и кандидат-студенти едновременно могат да държат различни изпити. Площта на залата е 740 кв. м, като помещението е разделено на четири зони, създадена е високонадеждна сървърна система. В тестовия център се провеждат кандидатстудентски, ...
УНИВЕРСИТЕТСКИ ЦЕНТЪР ЗА МОБИЛНОСТ НА СТУДЕНТИ И ПРЕПОДАВАТЕЛИ КЪМ УНСС 27.5.2022 г. ... ВРЕМЕ: Понеделник, сряда, четвъртък: 09.00 ч. -11.00 ч. и 13.30 ч. -15.00 ч. Вторник: 09.00 ч. - 11.00 ч. Петък: Неприемен ден Доц. д-р Камелия Асенова Директор  Институционален координатор на УНСС по програма ЕРАЗЪМ+ e-mail: kameliaa@unwe.bg Кремена ...
Контакти 26.11.2019 г. ... international@unwe.bg Мобилност на студенти и преподаватели Email: erasmus@unwe.bg Чуждестранни студенти Email: fstudents@unwe.bg Чуждестранни докторанти Email: phd@unwe.bg Верификация на дипломи Email: vzlatkova@unwe.bg Кариерно развитие Email: iccd1@unwe ...
Новини 9.4.2021 г. ... предоставят отлична среда и възможност на студентите да избират измежду 12 вида спорт, а тези с травми или здравословни проблеми се насочват към часовете по лечебна физкултура. Началото на организирания студентски спорт в нашата страна започва от УНСС когато на 27 ноември 1923 г. е ...
Успехи 14.12.2011 г. ... на УНСС събра в комплекс „Бонсист“ стотици студенти, преподаватели и гости, дошли да отпразнуват спортната слава на своя университет и да премерят сили в оспорвани състезания. Под аплодисментите на своите колеги почетни места в голямата баскетболна зала заеха шампионите – мъжките и ...
Отбори 4.4.2012 г. ... се провеждат  международни турнири на студенти от икономическите университети (Икономиади) на ГДР, Полша, Чехословакия, СССР (Киев, Ленинград), България и др. страни от източния блок. В състезанията по волейбол, баскетбол, футбол активно се включват студенти и от нашия университет. ...
Спортен комплекс "Бонсист" 9.4.2021 г. ... предоставят отлична среда и възможност на студентите да избират измежду 12 вида спорт, а тези с травми или здравословни проблеми се насочват към часовете по лечебна физкултура. Началото на организирания студентски спорт в нашата страна започва от УНСС когато на 27 ноември 1923 г. е ...
Членство в организации 4.4.2013 г. ... се осъществява чрез: - мобилност на студенти и преподаватели - създаване на общи образователни програми, включително за следдипломно обучение - съвместно публикуване на статии и резултати от научни изследвания - участие в разработване на съвместни изследователски проекти, научни ...
Партньори 8.12.2011 г. ... се осъществява чрез: - мобилност на студенти и преподаватели - създаване на общи образователни програми, включително за следдипломно обучение - съвместно публикуване на статии и резултати от научни изследвания - участие в разработване на съвместни изследователски проекти, научни ...
Форми и организация 27.2.2012 г. ... се осъществява чрез: - мобилност на студенти и преподаватели - създаване на общи образователни програми, включително за следдипломно обучение - съвместно публикуване на статии и резултати от научни изследвания - участие в разработване на съвместни изследователски проекти, научни ...
Текущи - по години 30.5.2017 г. ... - 2006 г.; Публикация на преподаватели и студенти от УНСС по договор за университетска научна поръчка № НИД 21.03.-4/2006 г. Университетски проекти за научни изследвания - 2005 г ...
Университетски 22.10.2021 г. ... - 2006 г.;Публикация на преподаватели и студенти от УНСС по договор за университетска научна поръчка № НИД 21.03.-4/2006 г. Университетски проекти за научни изследвания - 2005 г.; Завършени университетски проекти за научни изследвания Завършени университетски проекти за научни ...
Научни институти и центрове 1.10.2013 г. ... център за мобилност на студенти и преподаватели Център за стратегически изследвания в отбраната и сигурността при УНСС Университетски център за логистични изследвания и обучение при УНСС Център за изследователски и образователни проекти Център за статистически ...
Чуждестранни студенти! 27.8.2012 г. ... УНСС се обучават чуждестранни студенти от следните държави: Албания, Армения, Виетнам, Казахстан, Косово, Македония, Молдова, Монголия, Русия, Сърбия, Турция и Украйна. Предпочитаните от тях специалности в степен "бакалавър" са: Международни икономически отношения; ...
Кандидатстване за общежитие 29.6.2017 г. ... КСБВУ относно класиране на кандидатствалите студенти за общежитие през учебната 2017/2018 г. (19.07.2017 г.) Важно! До 7 юли се удължава срокът за подаване на документи за общежитие График за провеждане на настанителния процес в студентските общежития за учебната 2017/2018 г. ЗАПОВЕД ...
Такси за обучение 11.1.2019 г. ... обучение срещу заплащане по специалности на студентите в образователно-квалификационна степен “магистър”  за учебната 2018/2019 г.   ПРИЕТИТЕ СТУДЕНТИ В ОКС "МАГИСТЪР" ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018 ЗАПЛАЩАТ: ЗА ВСИЧКИ СТУДЕНТИ, ПРИЕТИ ПЛАТЕНО ОБУЧЕНИЕ - ...
Учебен график 7.12.2016 г. ... .09.2016 г.  Записване на новоприетите студенти - от 03.10. до 10.10.2016 г. (без събота и неделя) ЗА УЧЕБНАТА 2016/2017 ГОДИНА     Кандидат-магистърски прием януари 2017 г. Прием на документи за хартиена и електронна сесия – от 12.12.2016 г. до 12.01.2017 г ...
Такси за обучение 20.6.2022 г. ... такси за обучение на студентите български граждани и граждани на държави-членки на Европейския съюз или на държава-страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство или на Конфедерация Швейцария, приети през учебната 2022/2023 година   РЕДОВНА ФОРМА НА ...
Учебен график 6.7.2017 г. ... на класиране: 28.09.2017 г.Записване на новорприети студенти: от 02.10.2017 г. до 09.10.2017 г. (без събота и неделя) Кандидатстудентска кампания ОКС „магистър“ – януари 2018 г.: Прием на документи за хартиена и електронна сесия: от 11.12.2017 г. до 22.12.2017 г. и  от 03.01.2018 г. ...
Такси за обучение 13.6.2022 г. ... онлайн записването си след класирането кандидатстудентите за ОКС „бакалавър“ за учебната 2022/2023 г. трябва да преведат по сметката на УНСС, освен семестриалната такса, и стойността на услугата по издаването на електронната студентска книжка в размер на 7.00 (седем) лева. Семестриални ...
Правила 7.2.2017 г. ... , на който ще се извършва преподаването и обучението на студенти в приемащия университет. При селекцията на кандидатите за участие в преподавателска мобилност известно предимство имат контактните лица по сключените двустранни споразумения. По-голямата част от споразуменията са отворени за свободно усвояване, ...
Подготовка 14.5.2013 г. ... приключване на конкурса за подбор на студенти/докторанти за участие в мобилност за обучение УЦМСП изпраща служебни номинационни писма до всички европейски университети, в които ще се обучават студенти от УНСС. Приемащият университет осъществява контакт с всеки студент и му предоставя информация относно ...
Конкурси 24.11.2011 г. ... за подбор на студенти и докторанти за участие в мобилност за обучение по програма ЕРАЗЪМ се организират и провеждат от УЦМСП при УНСС. Конкурсите се провеждат за усвояване на осигурените по сключени двустранни ЕРАЗЪМ споразумения с европейски университети и финансирани от Националната агенция места за ...
За студенти и докторанти 15.10.2019 г. ... на студентите и докторантите по програма ЕРАЗЪМ+ предоставя възможност за реализиране на определен период на обучение в европейски висши училища, който е в рамките на един или два семестъра, от минимум 3 до максимум 12 календарни месеца в една учебна година.   Студентите и докторантите ...
Студентска мобилност с цел практика 21.11.2011 г. ... с цел практика по програма ЕРАЗЪМ обхваща изпращане на студенти от УНСС за провеждане на практическо обучение (стаж) за период от 3 до 10 месеца в европейско търговско предприятие, научноизследователски център или друга подобна организация, с която УНСС има сключен договор за ЕРАЗЪМ практики.   В ...
Студентска мобилност с цел обучение 21.11.2011 г. ... с цел обучение по програма ЕРАЗЪМ обхваща изпращане на студенти и докторанти от УНСС за обучение в рамките на един или два семестъра (в една академична година) в европейски университети, с които УНСС има сключени двустранни ЕРАЗЪМ споразумения, както и приемане за обучение в УНСС на чуждестранни студенти и ...
Дейности 9.3.2020 г. ... с цел обучение по програма ЕРАЗЪМ обхваща изпращане на студенти и докторанти от УНСС за обучение в рамките на един или два семестъра (в една академична година) в европейски университети, с които УНСС има сключени двустранни ЕРАЗЪМ споразумения, както и приемане за обучение в УНСС на чуждестранни студенти и ...
Програма ЕРАЗЪМ+ 18.12.2020 г. ... предлага възможности за индивидуална мобилност на студенти, докторанти, преподаватели и служители на висшите училища за участие в учебния процес в университети на страните от ЕС. УНСС се включва в осъществяването на МОБИЛНОСТ по програма ЕРАЗЪМ през академичната 1999/2000 г. – първата година, в ...
Спортен комплекс "Бонсист" 30.3.2021 г. ... , които предоставят отлична среда и възможност на студентите да избират измежду 12 вида спорт, а тези с травми или здравословни проблеми се насочват към часовете по лечебна физкултура. Началото на организирания студентски спорт в нашата страна започва от УНСС когато на 27 ноември 1923 г. е основан първият ...
Достъпна среда 8.7.2022 г. ... осигурява достъпна среда за студентите в неравностойно положение, обучаващи се в университета. Отношението към хората със специални потребности в обществото е един от важните елементи на ценностната система. Създаването на равни възможности и достъпна среда за получаване на образование, както и успешната ...
Дарители 27.7.2022 г. ... 130, направление "Икономика с английски език" Дар от студенти от специалност "Право", випуск 2011 г. Дарение от студенти от специалност "Право", випуск 2013 г. Дарение от студенти от специалност "Право", випуск 2021 г. Дар по проект BG051PO001/07/3.3-02/71 "Докторантурата-инструмент за формиране на ...
УНСС №1 17.3.2022 г. ... е най-големият български университет с 21 534 студенти, които се обучават в редовна и дистанционна форма в 43 бакалавърски специалности и 88 магистърски специалности, и близо 500 български и чуж­де­странни док­то­ран­ти, които се обучават в 43 докторантски програми. УНСС си ...
Визия и мисия 15.1.2020 г. ... висшите училища в Югоизточна Европа, обучаващи студенти и провеждащи изследвания в областта на икономиката, управлението и администрацията, правото и политиката.   УНСС ще продължи да бъде значим фактор за реформите и развитието на висшето образование, изследователската и развойната ...
За УНСС 8.12.2011 г. ... висшите училища в Югоизточна Европа, обучаващи студенти и провеждащи изследвания в областта на икономиката, управлението и администрацията, правото и политиката. Мисия Университетът за национално и световно стопанство е призван да формира високообразовани личности, които да водят обществото ...

Новини

2597 results found
Кандидат-студентите в УНСС - два и половина пъти повече спрямо държавната поръчка 15.8.2022 г. ... след средно образование са запълнени. Броят на кандидат-студентите спрямо държавната поръчка беше около два пъти и половина по-висок. В платеното обучение приемът продължава през следващите месеци. Процесът е много динамичен. Дипломите на зрелостниците тази година се забавиха и трябваше отново в съкратени срокове ...
От новата учебна година: иновативни специалности и дигитално обучение в нашия университет 15.8.2022 г. ... и студентски политики на УНСС: „Учим нашите студенти не просто да възпроизвеждат знания, а знанията да бъдат основа за адекватни бизнес и житейски решения, да имат нужните „меки умения“. И това води до много висок процент реализация на завършилите“. Кои са новите ...
Информация за дипломантите от Редовно обучение относно сроковете за предаване, записване и провеждане на присъствен Държавен изпит „Защита на дипломна работа“ на 10.10.2022г. от 09,00 часа 8.8.2022 г. ... 10 часа до 12 часа.     Записването на студентите в отдел „Студенти-магистър“ ще се извършва присъствено на същите дати – 12.09.2022г., 13.09.2022г. и 14.09.2022г. в канцеларията при г-жа Даниела Илиева в приемното й време от 10 часа до 15 часа ...
Информация за специалност „Финансов мениджмънт“ – дистанционно обучение, относно сроковете за предаване, записване и провеждане на он-лайн Държавен изпит „Защита на дипломна работа“ на 14.10.2022г. от 13 часа 8.8.2022 г. ... на студентите от специалност „Финансов мениджмънт“ - дистанционно обучение ще се проведе он-лайн през MS Teams на 14.10.2022г. от 13,00 часа. Предаването на готовите и одобрени от научните ръководители дипломни работи за студентите от специалност „Финансов мениджмънт“ – ...
Лятно училище по проект RUR’UP се проведе в Гърция 5.8.2022 г. ... селски райони“ се проведе лятно училище с 23 студенти и 8 преподаватели от 7 различни университети от България, Гърция, Ирландия, Румъния, Финландия, Франция и Хърватска. Проект RUR’UP се финансира по програма „Еразъм+“ 2020 г. Домакини на лятното училище от 17 до ...
С мащабна премиера представиха книгата „Енергийният преход – геополитика и енергийна дипломация“ от д-р Янко Янакиев 2.8.2022 г. ... , научни работници, преподаватели, докторанти, студенти и всички, които се интересуват от международни отношения,  енергийна политика и дипломация ...
Важно! Прием на студенти в ОКС "магистър" 28.7.2022 г. ... 31.08.2022 г.  Записване на новоприети студенти: 05 – 13.09.2022 г.  Класирането на подалите документи се извършва чрез конкурс по документи и/или полагането на конкурсен изпит – електронен кандидатмагистърски тест (ЕКМТ).    Кандидат-студентски документи ...
Важно! Прием на студенти в ОКС "бакалавър" 27.7.2022 г. ... такса за обучение срещу заплащане за студентите от 1  курс, ОКС "бакалавър", специалност “Икономика на туризма” през учебната 2022 - 2023 г., редовно обучение е 860.00 лв ...
УНСС и Областна администрация на София-област обсъдиха съвместното си сътрудничество 28.7.2022 г. ... , бяха възможностите за стажантски позиции на наши студенти в Областната управа, както и обучението на служители от областната администрация в бакалавърските, магистърските и докторските програми на УНСС.  Проф. Цветана Стоянова и Дарина Николаева разговаряха и за участие на университета и ...
Защита на дипломни работи през месец октомври 2022 г. 26.7.2022 г. ... за подаване на документи е: 1. В отдел "Студенти - Магистър" (редовно обучение) - 14.10.2022 г. 2. В ЦДО – 17.10.2022 г.   Необходими документи: копие на първата страница на дипломната работа; 2 снимки (паспортен формат); студентска книжка с печат от библиотеката, че ...
Допълнителен прием, платено обучение, за незаетите места по всички специалности с изключение на специалност „Право“ 26.7.2022 г. ... и третото класиране! Честито на всички новоприети студенти! Местата за държавна поръчка са запълнени изцяло и обявеният прием за държавна поръчка от 25 до 27 юли 2022 г. няма да се проведе. За всички желаещи да учат в УНСС има още една възможност! От 25 юли 2022 г., започва кандидатстването и ...
УНСС и Стопанска академия „Димитър А. Ценов” с 12 съвместни учебни програми 23.7.2022 г. ... подписаха споразумения за съвместно обучение на студенти по разработени  12 съвместни учебни програми. Споразуменията се сключват в рамките на проект BG05M2OP001-2.016-0004-СО1 „Икономическото образование в България 2030“, по който УНСС и Стопанска академия „Димитър А. ...
Университетът ще си сътрудничи с Фонд мениджърът на финансови инструменти в България 22.7.2022 г. ... предприемаческите и иновационните умения на нашите студенти и да ги подпомогнем да стартират бизнес, в УНСС открихме университетски Startup Hub. В него младите хора ще могат да се информират за възможностите за финансиране на стартъпи, да се обучат как да изготвят бизнес планове и как да представят ...
Научна конференция на тема „Кризите и България“ се проведе в университета 22.7.2022 г. ... , декани, ръководители на катедри, преподаватели и студенти. Ректорът на УНСС проф. д-р Димитър Димитров,  зам.-ректорът по институционално и бизнес сътрудничество и студентски политики проф. д-р Цветана  Стоянова и полк. Чавдар Петров, председател на  Национална асоциация ...
УНСС и НСА сключиха споразумение за откриване на нова съвместна магистърска програма „Спортен бизнес“ 21.7.2022 г. ... за двата партньорски университета, но най-вече за студентите. Магистратурата по специалност „Спортен бизнес“ обхваща дисциплини като основи, систематология и мениджмънт на спортния бизнес, фасилити мениджмънт и бизнес анализ в спорта, маркетинг и финансиране на спортния ...
Ан-Никол Войнска, студент по „Право“, представила УНСС на семинар в Залцбург: УНСС дава страхотни възможности за развитие на всеки амбициозен и млад студент 20.7.2022 г. ... - най-голямата асоциация за студенти в Европа. Те имат клон у нас и аз до май тази година бях директор на „Партньорства и връзки с обществеността“. Министерство на правосъдието отправи допитване за промяната на тази Наредба до различни ...
Проф. д-р Надя Миронова: Активно работим за стимулиране на предприемаческия дух на студентите чрез проекта CO WORKING 15.7.2022 г. ... предприемаческия дух на студентите и младите хора в Хасково. Проф. Миронова, младите хора в Хасково имат ли желание да останат да работят в града и да развиват свой бизнес там след като преминат обучение през вашия регионален център? Ние ...
Проект по програма ИНТЕРРЕГ, в който участва УНСС, насърчава студенти да повишат предприемаческия си потенциал 15.7.2022 г. ... , има за цел да насърчава студентите да повишават своя предприемачески потенциал. Той е финансиран по програма ИНТЕРРЕГ Гърция – България 2014-2020 г. „УНСС е партньор към проекта, който се ръководи от Иновативна зона Александър в Солун, Гърция, ...
Зрелостниците, които ще бъдат студенти редовно обучение, плащат сами здравните си осигуровки през летните месеци 15.7.2022 г. ... зрелостниците, които ще бъдат студенти редовно обучение! Те трябва да плащат сами здравните си осигуровки през летните месеци, напомнят от Националната агенция за приходите (НАП). Всички ученици, които са завършили средното си образование тази година и са ...
Проект „Насърчаване на предприемачеството чрез подкрепа на перспективни иновативни идеи чрез създаване на механизми за предварително инкубиране“ /CO-WORKING/, Програма ИНТЕРРЕГ Гърция – България 2014 – 2020г. 15.7.2022 г. ... екипи /предимно от млади хора, студенти, безработни младежи/, като на ранен етап да се валидира потенциала на дадена бизнес идея при реални условия, преди да се поеме бизнес риск. Проектът включва провеждане на обучение, организиране на наставничество, както и ...
Семинар на тема „Сигурност, безопасност, уязвимост“ на СИФАМ се проведе в университета 12.7.2022 г. ... на учащите и чуждестранни студенти, доц. д-р Янко Христозов, главен секретар по международно сътрудничество (на снимката долу). На летния семинар от нашия университет бяха още доц. д-р Елена Симеонова, зам.- декан по учебната работа на ...
УНСС подписа договор за сътрудничество с КОНТРАКС 11.7.2022 г. ... . И това се прави в името на студентите, за да могат да имат повече възможности за практика и кариерно развитие. „УНСС е бизнес университет. Затова връзката с бизнеса за нас винаги е била приоритет. УНСС предлага 42 бакалавърски и над 90 магистърски ...
Държавен изпит на студентите от специалност „Финанси“ - 4 курс, ОКС „Бакалавър“ – редовно обучение 8.7.2022 г. ... ,      Втората сесия за Държавен изпит за завършващите студенти от специалност „Финанси“ - ОКС „Бакалавър“, редовно обучение ще се проведе присъствено на ...
Отворен е приемът в магистърските програми на катедра "МИО и бизнес" 1.8.2022 г. ... "МИО и бизнес" обучава студенти в следните магистърски програми: МИО - 3 семестъра, редовно, за студенти, завършили други специалности Управление на международни проекти 2 семестъра, редовно и дистанционно Международни финанси и бизнес 2 ...
Университетът ще си сътрудничи с Yettel 7.7.2022 г. ... да дадем възможност на нашите студенти да се докоснат до реалната бизнес среда и от друга да отговорим на очакванията на бизнеса да получава необходимите кадри, добре подготвени млади хора с подходящо образование, с точен профил на специализация, насочени към ...
До 9-ти юли е срокът за записване на новоприетите студенти или за потвърждаване за участие в следващо класиране 6.7.2022 г. ... за записване на новоприетите студенти и той ще продължи до 9-ти юли включително. От 06-09 юли е и срокът за потвърждаване за участие в следващо класиране. Ректорът проф. д-р Димитър Димитров посети мястото пред Ректората, обособено за улеснение ...
УНСС посреща новите студенти с подобрения в учебно-материалната база 11.7.2022 г. ... съответствие с очакванията на студентите. С изключение на най-новия корпус „К“, който беше въведен в експлоатация през 2021г. материалната база в другите корпуси на УНСС не беше ремонтирана от много години. До момента са реновирани 107 учебни зали ...
Средношколци от Елин Пелин посетиха нашия университет 5.7.2022 г. ... кариерата, предоставя за реализацията на студентите, включването им в стажантски програми и как УНСС помага на студентите да съчетават учебния процес със стажове. Отдел „Кандидат-студенти“ запозна младите хора със специалностите, които университета предлага, сроковете и ...
Започва приемът по най-новата магистърска програма „Интелигентна цифрова енергетика“ 4.7.2022 г. ... е два семестъра, гарантира на завършилите студенти успешно развитие в енергийния сектор. „Тази магистратура е важна, защото енергетиката в момента, каквато съществува последните 50 години, е изчерпана. И е нужен съвсем нов подход за архитектура на електроенергийната система. А ...
Допълнителни средства за компенсиране на високите цени на тока за живущите в студентските общежития 1.7.2022 г. ... , студенти и докторанти, които живеят в студентските общежития на УНСС, ще получат допълнителни средства за компенсиране на високите цени на  електрическата енергия. В тази връзка УНСС получи писмо от Министерството на образованието и науката ...
Успешно завърши работата на студентите по практически казуси на Българската стартъп асоциация 4.7.2022 г. ... 30 юни 2022 г. студентите от специалности „Икономика на отбраната и сигурността“ и „Бизнес икономика”, 4 курс, представиха техните разработки по практически казуси, предоставен от Българската стартъп асоциация (Besco). Това е второто издание на студентската ...
Кубрат Пулев завърши магистратура „Политика и бизнес“ в УНСС 1.7.2022 г. ... година от програмата са се явили шестима студенти за защита през юни. „Повечето отлагат за есента, защото така имат повече време да си направят разработките.  Групата, в която беше Кубрат Пулев, беше много силна. Мога да кажа, че присъствието му действаше мотивиращо на ...
Делегация с преподаватели от УНСС посети марокански университет по програма „Еразъм+“ 1.7.2022 г. ... по Ключова дейност „Мобилност на студенти и персонал в сферата на висшето образование между програмни и партньорски държави“  между УНСС и Ibn Tofail University. УНСС беше представен пред Prof. Azzedine ELMIDAOUI - Président de l’Université Ibn ...
Официално беше открит реновираният блок 55Г на студентските общежития на УНСС 1.7.2022 г. ... новата учебна година, част от китайските студенти по програмата ще бъдат настанени в реновираното общежитие. „Искам да благодаря на всички, които направиха възможно това събитие да се случи, на Студентски съвет, дирекция „Управление на собствеността“ и  ...
Беше открит Център за управление на дуалната бакалавърска програма по икономика с Университета за чужди езици Тиендзин (TFSU) 1.7.2022 г. ... научно-изследователския потенциал на студентите и да заздравява международни връзки с техни колеги от цял свят, ще превърне Центъра в предпочитано място за обучение и постигане на качествено ново ниво на познанието“, пише в адреса на държавния глава.  „Ние сме ...
Абсолвенти от единствената в света магистърска програма по „Ядрена сигурност“ се дипломираха в УНСС 29.6.2022 г. ... от единствената в света магистърска програма по „Ядрена сигурност“ на английски език защитиха своите дипломни работи в зала „Научни съвети“ на УНСС в присъствието на ректора проф. д-р Димитър Димитров, и зам.-министъра на енергетиката Пламен Данаилов, ...
Катедра ИСТТ и СНЦ "Музикаутор" подписаха меморандум за сътрудничество 27.6.2022 г. ... чрез провеждане на стажантски програми за студенти ...
Първата паралелка по „Медии и комуникации“ на 96. СУ посети учебното телевизионно студио на университета 27.6.2022 г. ... за сътрудничество, като преподаватели, студенти и докторанти от катедра „Медии и обществени комуникации“ ще посетят учениците за часове по „Медийна грамотност“ през новата учебна година. В момента преподаватели от катедрата завършват проект по НИД, ...
Първата паралелка по „Медии и комуникации“ на 96. СУ посети учебното телевизионно студио на университета 27.6.2022 г. ... сътрудничество, като преподаватели, студенти и докторанти от катедра „Медии и обществени комуникации“ ще посетят учениците за часове по „Медийна грамотност“ през новата учебна година. В момента преподаватели от катедрата завършват проект по НИД, ...
УНСС и А1 България откриха дигитална класна стая 24.6.2022 г. ... и студенти от УНСС ще могат да използват новите дигитални класни стаи, които бяха открити от ректора проф. д-р Димитър Димитров и Мартин Йорданов, акаунт мениджър „Държавни структури“ на А1. Събитието е в рамките на проекта „Икономическото ...
УНСС и А1 България откриха дигитална класна стая 15.7.2022 г. ... и студенти от УНСС ще могат да използват новите дигитални класни стаи, които бяха открити от ректора проф. д-р Димитър Димитров и Мартин Йорданов, акаунт мениджър „Държавни структури“ на А1. Събитието е в рамките на проекта „Икономическото ...
Ани Филипова, програмен директор на NIU за Източна Европа представи откритата в УНСС и първа в България - Двойна магистърска специалност по бизнес администрация 23.6.2022 г. ... да дойдат много чуждестранни студенти.“Презентация на програмата може да видите тук.Ани Филипова допълни, че „програмата ще позволи на младите хора да развиват предприемаческите си способности, защото бъдещето е в предприемачеството и е съсредоточена ...
Цветанка Минчева, главен изпълнителен директор на УниКредит Булбанк и член на Алумни борда на УНСС: „Партньорството ни е платинено – много е важно да има тясно сътрудничество между бизнеса и висшето образование“ 23.6.2022 г. ... ще подпомогне кариерно развитие на студентите между университета и УниКредит Булбанк. На срещата с ректора проф. д-р Димитър Димитров стана ясно, че продължава съвместното си сътрудничество с цел осигуряване на по-тясна връзка между наука, образование и бизнес ...
УНСС и Northern Illinois University – USA откриха първата в България двойна магистърска програма по бизнес администрация 22.6.2022 г. ... . Понякога е трудно за чуждестранните студенти да дойдат и да следват в България, точно затова създаваме тези бакалавърски и магистърски програми“, заяви ректорът на УНСС проф. д-р Димитър Димитров. Проф. д-р Димитър Димитров Деканът на NIU д-р ...
Нашият университет участва в 10-то издание на Европейския форум на субектите на социалната и солидарна икономика 22.6.2022 г. ... осигурява достъпна среда за студентите в неравностойно положение, които се обучават при нас. В съвременния свят отношението към хората със специални потребности в обществото е един от важните елементи на ценностната система. Затова създаването на равни възможности и ...
Първата Двойна магистърска програма по бизнес администрация в България откриват УНСС и Northern Illinois University – USA 21.6.2022 г. ... се преподава на английски език и е отворена за студенти от България и всяка друга страна както в Европа така и извън нея. Завършилите магистратурата ще получат две дипломи - от УНСС и от Northern Illinois University (NIU). Програмата е предназначена за студенти със степен ...
Национално съвещание на АИУБ събра директорите на икономическите училища в базата на УНСС в Равда за осми път 17.6.2022 г. ... на проф. Раковска бе отчетен ръст в кандидат-студентите със 7%, както и че броят на кандидат-студентите, явили се на изпит, е намалял с около 45%. Най-много кандидат-студенти има в професионално направление „Икономика“, следвано от „Право“. „Въпреки ...
ПроКредит Банк България дари на университета станции за зареждане на електрически автомобили 20.6.2022 г. ... социална отговорност на банката и смятаме, че студентите трябва да обръщат внимание на подобни инициативи, а също така и да мислят как да се развиват в бъдеще“, каза Камелия Минева. Тя коментира стажантските програми като уточни, че в момента в “ПроКредит Банк България“ има ...
Наши преподаватели обсъдиха възможности за сътрудничество с Yarmouk University 21.6.2022 г. ... бакалавърски програми и обучение на йордански студенти в докторски програми на УНСС. В научната област ще търсим развитие на общи проекти  и научни изследвания“, допълни доц. Асенова. Тя и доц. Христозов разказаха за предимствата в обучението на международни студенти в УНСС по ...
Студенти от специалност "Статистика и иконометрия" започнаха летния си стаж в НСИ 13.6.2022 г. ... всяка година осигурява летен стаж на своите студенти в Централно управление на Националния статистически институт (НСИ), който е задължителна част от учебната програма по специалността "Статистика и иконометрия". След като са преминали през  част от обучението си, сега предстои да се ...
Защита на дипломни работи през месец юни 2022 г. 20.6.2022 г. ... за подаване на документи е: 1. в отдел "Студенти - Магистър" (редовно обучение) - 13.06.2022 г. 2. В ЦДО – 17.06.2022 г.   Необходими документи: копие на първата страница на дипломната работа; 2 снимки (паспортен формат); студентска книжка с печат ...
Държавен изпит през месец юни 2022 г. 13.6.2022 г. ... за подаване на документи е в отдел "Студенти - бакалавър" е 20.06.2022 г.   Необходими документи: 2 снимки (паспортен формат) ...
Конкурс за участие на преподаватели и служители в административна мобилност по програма “Eразъм+” през учебната 2022-2023 година по проект № 2021-1-BG01-KA131-HED-000003309 28.6.2022 г. ... ЦЕНТЪР ЗА МОБИЛНОСТ НА СТУДЕНТИ И ПРЕПОДАВАТЕЛИ към УНСС ОТКРИВА СЕЛЕКЦИОННА ПРОЦЕДУРА (КОНКУРС) за участие на преподаватели и служители в административна мобилност по програма “Eразъм+” за учебната 2022-2023 година по проект ...
Конкурс за участие на преподаватели в мобилност с цел преподаване по програма “Eразъм+” през учебната 2022-2023 година по проект № 2021-1-BG01-KA131-HED-000003309 20.6.2022 г. ... ЦЕНТЪР ЗА МОБИЛНОСТ НА СТУДЕНТИ И ПРЕПОДАВАТЕЛИ към УНСС ОТКРИВА СЕЛЕКЦИОННА ПРОЦЕДУРА (КОНКУРС) за участие на преподаватели в мобилност с цел преподаване по програма “Eразъм+” през учебната 2022-2023 година по проект ...
Катедра ИСТТ подписа меморандуми за сътруничество с ЛТУ и с кантора "Юсаутор" 27.6.2022 г. ... , чрез провеждане на стажантски програми за студенти ...
Национално съвещание на АИУБ събра директорите на икономическите училища в базата на УНСС в Равда за осми път 21.6.2022 г. ... проф. Раковска бе отчетен ръст в кандидат-студентите със 7%, както и че броят на кандидат-студентите, явили се на изпит е намалял с около 45%. Най-много кандидат-студенти има в професионално направление „Икономика“, следвано от „Право“. „Въпреки ...
Официална премиера на книгата на проф. Георги Янков „Сравнителни политически системи. Исторически и съвременни политически системи“ 10.6.2022 г. ... са направили много успешен и полезен за студентите обучителен курс „Съвременни политически системи“. Проф. д-р Димитър Саздов, бивш преподавател в УНСС каза, че книгата е фундаментално изследване, което може да бъде учебник за всички участващи в държавното ...
Бизнес академия с УниКредит Булбанк ще подпомогне кариерно развитие на студентите 13.6.2022 г. ... на Бизнес академия, в която талантливи студенти от различни специалности на Университета за национално и световно стопанство да имат възможност да преминат през редица специализирани практически обучения с лектори от УниКредит Булбанк. По време на срещата беше отбелязано, че са ...
Селекционна процедура за участие на преподаватели и служители в мобилност с цел обучение по програма “Eразъм+” за учебната 2021-2022 година по проект №2020-1-BG01-KA103-078067 20.6.2022 г. ... ЦЕНТЪР ЗА МОБИЛНОСТ НА СТУДЕНТИ И ПРЕПОДАВАТЕЛИ към УНСС ОТКРИВА ДОПЪЛНИТЕЛНА СЕЛЕКЦИОННА ПРОЦЕДУРА (КОНКУРС) за участие на преподаватели и служители в мобилност с цел обучение по програма “Eразъм+” за учебната 2021-2022 година по проект № ...
СЕЛЕКЦИОННА ПРОЦЕДУРА ЗА УЧАСТИЕ В ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ НА СТУДЕНТИ БАКАЛАВРИ И МАГИСТРИ 6.6.2022 г. ... ЦЕНТЪР ЗА МОБИЛНОСТ НА СТУДЕНТИ И ПРЕПОДАВАТЕЛИ (УЦМСП) ОТКРИВА СЕЛЕКЦИОННА ПРОЦЕДУРА за участие на студенти  в мобилност по програма ERASMUS+   1. УЧАСТИЕ В МОБИЛНОСТ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА В УНИВЕРСИТЕТ УНИНТ, РИМ, ИТАЛИЯ ПО ДУАЛНА ...
Министърът на отбраната Драгомир Заков: Обучението ми в УНСС беше фундамент и наученото беше изключително полезно за кариерата ми 3.6.2022 г. ... тази на екипа си, ако УНСС реши да обучава студенти по киберсигурност. От своя страна ректорът проф. д-р Димитър Димитров подчерта, че УНСС се гордее, че негов възпитаник е начело на отбраната на Република България и отбеляза, че в катедра „Национална и регионална ...
Катедра „Недвижима собственост” с меморандум за сътрудничество в помощ на професионалната реализация на студентите 3.6.2022 г. ... в помощ на професионалната реализация на студентите. Доц. д-р Георги Забунов, ръководител катедра „Недвижима собственост” и Савас Кесаноглу, управител на фирма „Гребул Инвест” ЕООД, подписаха договор с предмет на дейност осигуряване на по-добри възможности за ...
Осма международна научно-практическа конференция „Недвижими имоти & Бизнес” 2022 3.6.2022 г. ... въпроси на учащите и чуждестранни студенти на УНСС, доц. д-р Георги Забунов, ръководител на катедра "Недвижима собственост", проф. д-р Мирослава Раковска, зам.-ректор по учебната дейност на УНСС, г-н Джорди Рибо, Асен Македонов, експрезидент на FIABCI World, Иван Велков, ...
УНСС и американският Delta State University работят върху съвместна програма за следдипломна квалификация 3.6.2022 г. ... програма за следдипломна квалификация на студенти от двете висши учебни заведения. Целта е да предостави на обучаващите се знания на високо академично ниво с изразена практическа насоченост. Уилям ЛаФорж, президент на Delta State University, пристигна на визита в УНСС по покана на ...
УНСС и американският Delta State University работят върху съвместна програма за следдипломна квалификация 3.6.2022 г. ... програма за следдипломна квалификация на студенти от двете висши учебни заведения. Целта е да предостави на обучаващите се знания на високо академично ниво с изразена практическа насоченост. Уилям ЛаФорж, президент на Delta State University, пристигна на визита в УНСС по покана на ...
Теми за европейската и алумни общност на университета се представят в летния брой на „Вестник на УНСС“ 3.6.2022 г. ... и какво ваканционно лято предстои за някой студенти? За бъдещето на инициативата „Европейски университети“ и подробности за дейността на ENGAGE.EU ще разберете от доц. Мусов, зам.-ректор по научноизследователска дейност и международно сътрудничество и  координатор на ...
УНСС зарадва децата за празника с инициативата „Детство мое, реално и вълшебно“ 1.6.2022 г. ... , така се наричат университетите, в които се обучават студенти, надявам се, някой ден да дойдете и вие тук като студенти. Лекцията, която ви предстои да чуете ще е много полезна за вас, за да се информирате относно заплахите, които ви дебнат в киберпространството“. „Честит празник ...
Министърът на отбраната връчи почетен плакет на ректора и участва в кръгла маса „Съвременни проблеми на сигурността“ 3.6.2022 г. ... проф. Димитров, Уважаеми колеги, преподаватели и студенти, За мен е огромна чест да бъда гост на едно от най-реномираните учебни висши заведения не само в България. УНСС е мястото, където между 1994 и 1999 г. получих едни от най-ценните знания не само в областта на икономиката и финансите, но и на ...
Еврокомисарят Мария Габриел посети УНСС 28.5.2022 г. ... ,  скъпи студенти,  УНСС е символ на традиция и бъдеще.  Традиция на знание, отдаденост и сътрудничество. ...в полза на едно по-добро бъдеще ...
Меморандум за сътрудничество между УНСС и "ЕксЕл Ар" - дъщерно дружество на "ИННОВЕЙШЪН КЕПИТЪЛ" АД 26.5.2022 г. ... (от ляво надясно) „В УНСС подготвяме нашите студенти за реалната работна среда, поддържаме дългосрочни партньорства с бизнеса за провеждане на стажантски и менторски програми“, каза проф. д-р Димитър Димитров и подчерта: „с цел да развием предприемаческите и иновационните умения на ...
УНСС ще бъде домакин на разширяването на ENGAGE.EU 31.5.2022 г. ... перспектива, и са алма матер на общо над 100 000 студенти: University of Mannheim (Германия) – координатор; Luiss Libera Università Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli (Италия); NHH Norwegian School of Economics (Норвегия); Tilburg ...
УНСС ще бъде домакин на разширяването на ENGAGE.EU 25.5.2022 г. ... перспектива, и са алма матер на общо над 100 000 студенти: University of Mannheim (Германия) – координатор; Luiss Libera Università Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli (Италия); NHH Norwegian School of Economics (Норвегия); Tilburg ...
Инновейшън Кепитъл ще финансира иновативни идеи на студенти от нашия университет 20.6.2022 г. ... УНСС подготвяме нашите студенти за реалната работна среда, поддържаме дългосрочни партньорства с бизнеса за провеждане на стажантски и менторски програми“, каза проф. д-р Димитър Димитров и подчерта: „с цел да развием предприемаческите и ...
Академичен обмен 2022-2023 учебна година по програма CEEPUS 25.5.2022 г. ... се стипендии за преподаватели, студенти, дипломанти и докторанти за краткосрочен и дългосрочен престой в партньорски университет.   Катедра „Икономика на природните ресурси“ за академичната 2022-2023 учебна година участва в следните мрежи за ...
Видеообръщение на ректора по случай 24 май - Ден на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност 24.5.2022 г. ... студенти, преподаватели и служители на Университета за национално и световно стопанство, Уважаеми колеги и студенти от всички университети в страната, Днес, повече от всякога, е нашият празник - Денят на светите братя Кирил и Методий, на ...
Международен конкурс за статистически плакат 2022 - 2023 23.5.2022 г. ... култура на учениците и студентите, да се провокира интерес към статистическите изследвания, да се развият уменията за работа в екип при интерпретирането на статистически данни и използването на графични и математически методи за представянето им. За да ...
Наш преподавател на посещение в Университета Памуккале, Турция 1.6.2022 г. ... трудови платформи" пред студенти и докторанти от Факултета по икономика. Университетът Памуккале е създаден през 1992 г. Днес той включва 15 факултета, 12 професионални училища, 6 института, 3 колежа, 40 изследователски центъра и 2 лаборатории. В ...
Обръщение на ректора по случай Празника на УНСС 21.5.2022 г. ... студенти, преподаватели и служители на Университета за национално и световно стопанство, На 21 май 2022 година се навършват 102 години от създаването на Свободния университет за политически и стопански науки, както се е наричал при създаването си ...
Университетът за национално и световно стопанство - 102 години възход и просперитет 26.5.2022 г. ... състав, Студентския съвет, студенти и гости на празника. Събитието уважи вицепрезидентът на Република България Илиана Йотова. На 21 май 1920 г. 11 видни професори, стопански дейци, общественици, историци, социолози и юристи учредяват Свободен ...
Почетният ректор проф. д-р Борислав Борисов със страница в „Жива памет“ 21.5.2022 г. ... и безрезервната му отдаденост към студентите. Уроците, които остави са да виждаме отвъд хоризонта на възможното и да вярваме в силата на знанието. В страницата на проф. Б. Борисов може да бъде видян и видеозапис на последната му вдъхновяваща реч, произнесена на ...
Спортни легенди раздадоха наградите от Националната универсиада София 2022 на тържествена церемония „Бал на спортиста на УНСС“ 23.5.2022 г. ... Стара Загора 2021,  където студентите на УНСС спечелиха 17 златни, 13 сребърни и 9 бронзови медала. „Чест и привилегия е за мен да бъда сред толкова елитни спортисти и с ръководството на университета. Днес ще покажем нашите спортисти и ...
Финансово-счетоводният факултет отбеляза 70 години с международна научна конференция 26.5.2022 г. ... със знаещи, можещи и амбициозни студенти. В моята работа със студентите забелязвам, че най-активните са именно студентите от този факултет. Задачата на преподавателите е трудна, защото тези студенти ги карат да бъдат активни и на високо ниво, забелязвам, и че ...
Доц. д-р Кристалина Георгиева се срещна със студенти в УНСС 23.5.2022 г. ... беше да се срещне и разговаря със студенти. В Малката конферентна зала на УНСС тя се срещна с представители на Студентския съвет, Националното представителство на студентските съвети и студенти от УНСС. В срещата участваха ректорът на УНСС проф. Димитър Димитров, ...
Доц. д-р Кристалина Георгиева се срещна със студенти в УНСС 31.5.2022 г. ... беше да се срещне и разговаря със студенти. В Малката конферентна зала на УНСС тя се срещна с представители на Студентския съвет, Националното представителство на студентските съвети и студенти от УНСС. В срещата участваха ректорът на УНСС проф. Димитър Димитров, ...
Бакалаврите и магистрите от катедра „Международни отношения“ получиха дипломите си 20.5.2022 г. ... да поздравя родителите на нашите студенти, които също заслужават да бъдат поздравени, затова, че са отгледали деца, които имат такива успехи в катедра „Международни отношения“ и в УНСС.“ Ректорът връчи дипломата на отличничката ...
УНСС откри първият университетски стартъп офис съвместно с представяне на идеи за борбата с климатичните промени 23.5.2022 г. ... , който дава възможност на студентите да осъществяват идеите си от иновацията до реализацията. Той обърна внимание, че пример за иновации е и проявата за представяне на идеи за борба с климатичните промени. Ректорът припомни, че доц. Кристалина Георгиева, ...
Студенти премериха знания по счетоводство, финанси и мениджмънт в Business Case Challenge 19.5.2022 г. ... премериха знания по счетоводство, финанси и мениджмънт в Business Case Challenge, организирано съвместно от Coca Cola HBC, УНСС и Междууниверситетския център за развитие на кариерата (МЦРК). Целта на състезанието е да даде възможност на ...
Ректорът връчи на доц. д-р Кристалина Георгиева почетното звание „Доктор хонорис кауза на УНСС“ 18.5.2022 г. ... ние трябва да сме горди като студенти и общност на нашия университет, че в нейната автобиография стои Университетът за националното и световно стопанство. Благодаря на доц. Георгиева за това, че ще даде възможност на студентската общност да се срещнем лично с ...
Ректорът връчи на доц. д-р Кристалина Георгиева почетното звание „Доктор хонорис кауза на УНСС“ 1.6.2022 г. ... ние трябва да сме горди като студенти и общност на нашия университет, че в нейната автобиография стои Университетът за националното и световно стопанство. Благодаря на доц. Георгиева за това, че ще даде възможност на студентската общност да се срещнем лично с ...
Осма международна научно-практическа конференция „Недвижими имоти & Бизнес” 2022 16.5.2022 г. ... на учащите и чуждестранни студенти на УНСС, доц. д-р Георги Забунов, ръководител на катедра "Недвижима собственост", проф. д-р Мирослава Раковска, зам.-ректор по учебната дейност на УНСС, г-н Джорди Рибо, Асен Македонов, експрезидент на FIABCI World, Иван ...
Катедра „Медии и обществени комуникации“ проведе първото издание на „Форум по бизнес журналистика“ 16.5.2022 г. ... осъществяване на връзка между студентите по „Медии и журналистика“ и „Медия икономика“ и медиите, търсещи стажанти и млади журналисти. Ангел Стойков, председател на Студентски съвет, доц. д-р Стела Ангова, ръководител ...
Първо място за УНСС в класирането на висшите училища на Националната студентска олимпиада по математика 17.5.2022 г. ... година и на нея се състезават студенти от бакалавърски или магистърски програми на всички висши училища. Целта е да се повишава интересът на студентите към математиката и да се създават условия за обмен на опит сред преподавателските екипи. Организацията се ...
Официално беше открита Националната универсиада София 2022 16.5.2022 г. ... универсиада София 2022, където студентите имат основно участие, където спортуват и показват и други възможности извън учебния процес“, каза ректорът проф. д-р Димитър Димитров и подчерта „искам да отбележа, че зад това събитие стои огромен труд, много хора ...
Журналисти и студенти търсят заедно новите бизнес журналисти на България 13.5.2022 г. ... бизнес медии в България се срещнаха със студенти от специалностите „Медии и журналистика“ и „Медия икономика“, за да обсъдят предизвикателствата пред създаването на качествени специалисти. От страна на бизнес медиите в срещата взеха участие Алексей Лазаров ...
Катедра „Медии и обществени комуникации“ проведе първото издание на „Форум по бизнес журналистика“ 13.5.2022 г. ... и за осъществяване на връзка между студентите по „Медии и журналистика“ и „Медия икономика“ и медиите, търсещи стажанти и млади журналисти. Ангел Стойков, председател на Студентски съвет, доц. д-р Стела Ангова, ръководител катедра ...
Ректорът откри Алумни център и учреди Алумни борд от видни представители на бизнеса 13.5.2022 г. ... . Целта също така е да се консултират студентите и да се провеждат дейности за надграждане на техните уменията и възможности за професионална реализация, да се наставляват и канализират усилията на обучаващите се студенти и възпитаници, търсещи по-добри възможности за учене и ...
Ректорът откри Алумни център и учреди Алумни борд от видни представители на бизнеса 31.5.2022 г. ... . Целта също така е да се консултират студентите и да се провеждат дейности за надграждане на техните уменията и възможности за професионална реализация, да се наставляват и канализират усилията на обучаващите се студенти и възпитаници, търсещи по-добри възможности за учене и ...
Подновен е договорът за сътрудничество с Агенция „Митници" 12.5.2022 г. ... всичко това за доброто на нашите студенти, за да им отворим повече възможности за кариерно развитие и израстване. Целта на такива партньорства е да отговорим на очакванията на държавната администрация и на бизнеса да получават необходимите кадри, добре подготвени млади хора ...
УНСС взе участие в кандидатстудентската борса „Училището свърши, сега накъде?” на Ротаракт 10.5.2022 г. ... Мария Божкова от отдел „Кандидат-студенти“. Експертите представиха 6-те професионални направления и разясниха на бъдещите студенти как да изберат своята специалност от 43-те, които предлага УНСС. Те обърнаха внимание на сроковете за подаване на документи за редовните ...
Меморандум за сътрудничество с Киндрил България 10.5.2022 г. ... стартирането на бизнес на нашите студенти, където те ще могат да получават правна, юридическа информация, къде и как да кандидатстват и как да стартират бизнес. Изследователски проекти, където силно разчитаме на участието на нашите студенти, така, че още от студентската ...
УНСС беше домакин на Първата национална студентска научна конференция „2022-Икономическите предизвикателства пред Европа“ 11.5.2022 г. ... на младежта. Гости на събитието бяха и студенти от - Висшето училище по застраховане и финанси, Техническия университет – София, Националната спортна академия „Васил Левски“, Минно-геоложкия университет „Св. Иван Рилски“, Строителното висше училище ...
Доц. д-р Радко Радев: Алумни УНСС - необходимо условие за формиране на една хомогенна алумни общност, съпричастна към каузите на университета 9.5.2022 г. ... възпитаниците, така и неговите студенти и академичен състав в развитието на активна алумни общност. Развиването на общността е важно и за университета, и за възпитаниците му, като ключовата дума е „заедност“.   - „Алумни общност“, ...
Доц. д-р Радко Радев: Алумни УНСС - необходимо условие за формиране на една хомогенна алумни общност, съпричастна към каузите на университета 31.5.2022 г. ... възпитаниците, така и неговите студенти и академичен състав в развитието на активна алумни общност. Развиването на общността е важно и за университета, и за възпитаниците му, като ключовата дума е „заедност“.   - „Алумни общност“, ...
УНСС и представители на бизнеса обсъдиха обучението по киберсигурност 9.5.2022 г. ... ни е да разширим представата на студентите, които завършват УНСС и стават ръководители затова, че това е проблем и трябва да се работи в тази посока. Младите хора трябва да са подготвени по този проблем, за да се реализират по-успешно на пазара на труда и в бизнеса. В ...
УНСС ще си сътрудничи с „МД Електроник“ 5.5.2022 г. ... програми и свързваме нашите студенти с реалната бизнес среда. Тясната връзка между образование и бизнес е причината над 90% от нашите възпитаниците да се реализират успешно на пазара на труда след завършването си“, каза проф. д-р Димитър Димитров и допълни: ...
Проведе се Научен форум на тема „Интелектуална собственост и бизнес“ 4.5.2022 г. ... , ориентирана към кандидат-студенти за двете специалности в БСО на катедрата „ИС и бизнес“ и „Творчески индустрии и бизнес“ в реализация на новата политика на УНСС на образователния пазар. ФОРУМЪТ  продължи с научен модул с ...
Проведе се Научен форум на тема „Интелектуална собственост и бизнес“ 4.5.2022 г. ... , ориентирана към кандидат-студенти за двете специалности в БСО на катедрата „ИС и бизнес“ и „Творчески индустрии и бизнес“ в реализация на новата политика на УНСС на образователния пазар. ФОРУМЪТ  продължи с научен модул с ...
Четвърта среща с кандидат-студенти се проведе в УНСС 3.5.2022 г. ... в четвъртата среща с кандидат-студенти под мотото #ИзбирамУНСС2022/2023. Всички желаещи да се включат в мероприятието можеха да го направят и онлайн чрез платформата Microsoft Teams и чрез livestream във Facebook страницата на УНСС. Атанас ...
Българският екип на една от трите най-големи платформи в света за обмяна на криптовалути дари книги на УНСС 3.5.2022 г. ... от Crypto.com. Тя насърчи студентите, които се интересуват от темата да прочетат книгата „The impact of Bussines Process Outsourcing on privacy and data protection“ на Калин Цветков,  който е част от екипа.  Домакините: ...
Официално беше открита „Университетската седмица на книгата“ 3.5.2022 г. ... и светъл пример за поколенията студенти и докторанти, които образовате и възпитавате.“ Г-жа Аврамова подари на ректора електронно издание на първия известен препис на Паисиевата „История славянобългарска" „За мен е чест да ...
Деветата годишна конференция „Балканите в XXI век – българският поглед“ обсъди отношенията с Република Северна Македония 28.4.2022 г. ... включване на младите хора – студентите. 2022 е европейска година на младежта – посветена на потенциала на младите хора за изграждането на едно по-добро, приобщаващо и устойчиво бъдеще. В този смисъл, провеждането на младежката кръгла маса със съдействието на ...
Шесто издание на „Кариера УНСС 2022“ – успешен старт за студенти и компании 3.5.2022 г. ... формат и даде шанс на близо 1000 студенти онлайн и присъствено да се срещнат и да поговорят с HR специалисти на близо 40 фирми от бизнеса, за да стартират своята кариера. Всеки един от студентите имаше възможност да посети презентацията на конкретна компания, за да чуе ...
Научен форум „Интелектуална собственост и бизнес“ отбеляза Световния ден на интелектуалната собственост 3.5.2022 г. ... и ТТ“, ориентирана към кандидат-студенти за двете специалности в БСО на катедрата „ИС и бизнес“ и „ТИ и бизнес“ в реализация на новата политика на УНСС на образователния пазар. ФОРУМЪТ продължи с научен модул с презентации и доклади на ...
Четвърта онлайн среща с кандидат-студенти под мотото #ИзбирамУНСС2022/2023 26.4.2022 г. ... от поредицата онлайн срещи с кандидат-студенти под мотото #ИзбирамУНСС2022/2023. От 14:30 ч. в платформата Microsoft Teams – оттук и чрез livestreams във Facebook страницата на УНСС всеки, който желае, ще може да се включи и да зададе своите въпроси. В рамките на срещата ...
Информация по организацията и сроковете за провеждане на Държавен изпит „Защита на дипломна работа“ през м.06.2022г. за дипломантите от редовно обучение 20.4.2022 г. ... 12 часа.     Записването на студентите в отдел „Студенти-магистър“ ще се извършва присъствено на същите дати - 25.05., 26.05. и 27.05.2022г. в канцеларията при г-жа Даниела Илиева в приемното й време от 10 часа до 15 часа ...
УНСС подписа рамков договор за сътрудничество с „Капелен България“ 20.4.2022 г. ... институции и това се прави в името на студентите, за да имат повече възможности за практика и кариерно развитие. „УНСС предлага 42 бакалавърски и 88 магистърски програми, които обхващат целия спектър на социално-икономическия живот – финанси и счетоводство, човешки ...
Онлайн информационна среща на Асоциацията за одит и контрол на информационни системи-София със студенти и преподаватели 19.4.2022 г. ... на 14 април 2022 г. се проведе среща със студенти и преподаватели. Срещата беше открита от проф. д-р Цветана Стоянова, зам.-ректор по институционално и бизнес сътрудничество и студентски политики в УНСС. Тя изрази удовлетворение от сътрудничеството на УНСС с Асоциацията за одит и ...
Министърът на електронното управление откри първата в България конференция на тема „Киберсигурност“ от сериите BSIDES в УНСС 18.4.2022 г. ... , да сме изключително полезни на нашите студенти, така, че те да са максимално подготвени за пазара на труда. Поради тази причина развиваме много успешно магистърската програма по „Управление на киберсигурността“. Убедени сме и искаме в бъдеще да разширим значително ...
Дигитализацията на българското висше образование обсъдиха на форум в УНСС 15.4.2022 г. ... върху процесите и активен диалог с ученици, студенти, млади учени“. „Използването на технологии, които да направят така, че знанията, уменията и компетенциите да се придобиват по-бързо, по-лесно, с по-голяма дълбочинност и по-трайно, е изключително важно. В Плана ...
Втора научна конференция за студенти и докторанти „Икономика, общество и човешки ресурси в предизвикателство на времето” 14.4.2022 г. ... УНСС се проведе Втората научна конференция за студенти и докторанти „Икономика, общество и човешки ресурси в предизвикателство на времето”. Форумът бе организиран от Общоикономическия факултет съвместно със Студентския съвет при УНСС под патронажа на ректора на университета проф. ...
Мария Константинова за #unwemediAlumni: Избрах журналистиката и не съжалявам. Сбъднах мечтата си 19.4.2022 г. ... провокира интерес и да привлича внимание. А настоящите студенти на катедра „Медии и обществени комуникации“ с вълнение продължават рубриката #unwemediAlumni, проследявайки успехите на своите предшественици. Интервю на Неделина Пенчева, 2 курс, спец. "Медии и ...
Студенти от УНСС получиха стипендии от Института на дипломираните експерт-счетоводители в България (ИДЕС) 14.4.2022 г. ... от УНСС Ива Иванова и Амелия Филипова получиха стипендии, учредени на името на председателите на ИДЕС – проф. д-р Димитър Добрев и проф. д-р Станчо Чолаков. Наградите се дават на студенти, отличаващи се с високи академични успехи, участия в национални и международни форуми със самостоятелни доклади ...
Студенти от УНСС получиха стипендии от Института на дипломираните експерт-счетоводители в България (ИДЕС) 19.4.2022 г. ... от УНСС Ива Иванова и Амелия Филипова получиха стипендии, учредени на името на председателите на ИДЕС – проф. д-р Димитър Добрев и проф. д-р Станчо Чолаков. Наградите се дават на студенти, отличаващи се с високи академични успехи, участия в национални и международни форуми със самостоятелни доклади ...
Ректорското ръководство поздрави студентите спечелили награди на националния конкурс „Студент на годината“ 13.4.2022 г. ... Ректорът проф. д-р Димитър Димитров поздрави отличените студенти: „Гордеем се с вас и се радваме, че наши студенти печелят призовите места във водещи направления сред другите 52 университета. Това показва, че младите хора, които учат в УНСС са талантливи и постоянно се развиват.“. Проф. Димитров ...
Възможност за стаж в държавната администрация 13.4.2022 г. ... студенти, Администрацията на Министерския съвет организира кампания за летни студентски стажове в държавната администрация. По Програмата за студентски стажове в държавната администрация до момента са проведени над 3500 стажа. На Портала - http://staj.government.bg/ са обявени над 800 позиции за ...
Кръгла маса „Сигурност за бизнеса в условията на кризата (икономически, енергийни и кибер аспекти)" 12.4.2022 г. ... , каза министър Николов и се обърна към студентите „вие сте основната движеща сила, вие сте хората, които ще определят тренда занапред, вие сте предизвикателството пред колегите, които ви обучават. От гледна точка на икономика, на сигурност, стратегия, на който и да е от стълбовете на ...
Кръгла маса „Сигурност за бизнеса в условията на кризата (икономически, енергийни и кибер аспекти)" 16.4.2022 г. ... , каза министър Николов и се обърна към студентите: „вие сте основната движеща сила, вие сте хората, които ще определят тренда занапред, вие сте предизвикателството пред колегите, които ви обучават. От гледна точка на икономика, на сигурност, стратегия, на който и да е от стълбовете на ...
Студенти от УНСС с призови места в националния конкурс „Студент на годината“ 13.4.2022 г. ... социално-битови въпроси на учащите и чуждестранни студенти и доц. д-р Янко Христозов, гл. секретар по международно сътрудничество. Делегацията на Студентския съвет при УНСС бе част от зрителите на събитието, за да подкрепи студентите-участници в конкурса. Студенти от цялата страна имаха ...
Гости от 11 чуждестранни университета посетиха УНСС 12.4.2022 г. ... и подобряване  конкурентната интелигентност на студентите и завършилите (поведение, умения, нагласи) и тяхната способност да създават работни места. В публична лекция пред гостите гл. ас. др. Светослав Калейчев, научен секретар на катедра „Икономика на туризма" и доц. д-р Янко Христозов, ...
Kръгла маса „Обучението в специалност „МИО” 29.4.2022 г. ... за професионална реализация на завършилите студенти” . Форумът е под патронажа на ректора на университета проф. д-р Димитър Димитров и е част от инициативите по случай 70-годишнината от създаването на катедра „Международни икономически отношения и бизнес" В кръглата ...
Трета онлайн среща с кандидат-студенти под мотото #ИзбирамУНСС2022/2023 12.4.2022 г. ... предпоследната трета онлайн среща с кандидат-студенти. В платформата Microsoft Teams и чрез livestream във Facebook страницата на УНСС те бяха информирани какви възможностите има пред тях и защо да изберат УНСС. В срещата участваха: доц. д-р Драгомир Стефанов, главен секретар по ...
Студенти на УНСС със Златна награда на Българската асоциация на рекламодателите 14.4.2022 г. ... Цветкова, Александър Дорохин и Мартина Демирова, студенти от специалност „Маркетинг и стратегическо планиране с преподаване на английски език“, спечелиха Златната награда за категория „Корпоративна социална отговорност“ в конкурса BAAwards ’21-22 на Българската ...
Студенти на УНСС със Златна награда на Българската асоциация на рекламодателите 11.4.2022 г. ... Цветкова, Александър Дорохин и Мартина Демирова, студенти от специалност „Маркетинг и стратегическо планиране с преподаване на английски език“, спечелиха Златната награда за категория „Корпоративна социална отговорност“ в конкурса BAAwards ’21-22 на Българската асоциация ...
Кръгла маса „Обучението в специалност „МИО” и перспективите за реализация на завършилите студенти” 11.4.2022 г. ... за професионална реализация на завършилите студенти”. Форумът е под патронажа на ректора на университета проф. д-р Димитър Димитров и е част от инициативите по случай 70-годишнината от създаването на катедра „Международни икономически отношения и бизнес". Гл. ас. д-р ...
ВАЖНО!!! Държавен изпит и защита на дипломни работи (бакалаври и магистри) 9.4.2022 г. ... ще се проведе на 22.06.2022 г. от 9:00 ч. Всички студенти, които ще се явят на изпит на тази дата, след полагане на всички семестриални изпити, трябва да подадат молби до 20.06.2022 г. в Отдел студенти "Бакалавър". За целта трябва да носят две снимки и студентска книжка. Студентите, които не направят ...
Второ издание на студентската инициатива с Българската стартъп асоциация 8.4.2022 г. ... с асоциацията. За втора поредна година екипи от студенти ще работят по конкретни казуси, които представляват реални проблеми от българската икономическа практика. Те ще изготвят проучване по дадена тема с менторството на експерти от Българската стартъп асоциация. За студентите подобно участие ...
И Н Ф О Р М А Ц И Я за Държавния изпит на студентите от специалност „Финанси“, ОКС „Бакалавър“ – редовно обучение през м.06.2022г. 7.4.2022 г. ... изпити от учебния план на специалност "Финанси", студентите се явяват на Държавен изпит, съобразно учебния план, по който е осъществено обучението. Държавният изпит за завършващите специалност „Финанси“ - ОКС „Бакалавър“, редовно обучение ще се проведе на 28.06.2022г. ...
Трета виртуална среща с кандидат-студенти на 11 април 7.4.2022 г. ... бих се обърнал към бъдещите кандидат-студенти с призив да мечтаят, да дерзаят, да си поставят високи цели и да дойдат в УНСС, защото това е университетът, който ще сбъдне техните мечти“, казва Васил Павлов, докторант в катедра „Национална и регионална сигурност" ...
БТА представи принципите на агенционната журналистика в публична лекция 7.4.2022 г. ... , 05 април 2022 16:57 Студенти и преподаватели от УНСС участваха в публична лекция на БТА на тема „Агенционната журналистика“. Лектор на събитието беше заместник-генералният директор на БТА Евгения Друмева. Доц. д-р Стела Ангова, ...
Втора научна конференция за студенти и докторанти „Икономика, общество и човешки ресурси в предизвикателство на времето” 6.4.2022 г. ... Втората научна конференция за студенти и докторанти „Икономика, общество и човешки ресурси в предизвикателство на времето”. Форумът е организиран от Общоикономическия факултет съвместно със Студентския съвет при УНСС под патронажа на ректора на ...
БТА представи принципите на агенционната журналистика в публична лекция 5.4.2022 г. ... и преподаватели от УНСС участваха в публична лекция на БТА на тема „Агенционната журналистика“. Лектор на събитието беше заместник-генералният директор на БТА Евгения Друмева. Доц. д-р Стела Ангова, ръководител катедра „Медии и ...
International Erasmus Day 2022 в УНСС 5.4.2022 г. ... център за мобилност на студенти и преподаватели към УНСС запозна студентите с програма „Еразъм+“ и възможностите за мобилност, които тя им предоставя. На мероприятието присъства проф. д-р Мирослава Раковска, зам.-ректор по учебната ...
Стартира конкурсът за университетски грантове 5.4.2022 г. ... Кодекса на труда; докторанти и студенти от УНСС.   Доц. Михаил Мусов – зам.-ректор по научноизследователска дейност и международно сътрудничество, председател на ПС по НИД Конкурсът предоставя два вида подкрепа: 1. ...
Доц. д-р Eкатерина Тошева участва с грант по програма Еразъм+ 31.3.2022 г. ... . Тошева изнесе лекции пред студентите от първи курс от специалност „Икономика“ по дисциплината “Статистика” на тема „Единична регресия и корелация с SPSS” и пред студентите от втори курс от специалност ...
ДОПЪЛНИТЕЛНО КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА УЧАСТИЕ В МОБИЛНОСТ ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+ ЗА УЧЕБНАТА 2022-2023 ГОДИНА ЗА СТУДЕНТИ И ДОКТОРАНТИ 7.4.2022 г. ... ЦЕНТЪР ЗА МОБИЛНОСТ НА СТУДЕНТИ И ПРЕПОДАВАТЕЛИ (УЦМСП) ОБЯВЯВА НОВО КАНДИДАТСТВАНЕ ОТ 1 ДО 17 АПРИЛ за участие на студенти и докторанти в МОБИЛНОСТ С ЦЕЛ ОБУЧЕНИЕ по програма ERASMUS+ за учебната 2022 – 2023 година КРАЕН СРОК ЗА ...
В УНСС се проведе SUCCESS STORY MASTERCLASS: „Финансово независим – мечта с краен срок“ 6.4.2022 г. ... банка предоставя за всички наши студенти. Колегите, които са от специалност „Финанси“ и присъстват тук в залата, съм сигурна, че ще проявят голям интерес към тях. Благодаря и на всички, които присъстват в залата. Радвам се, че мога да ви видя на живо ...
Участници в Майсторския клас „Лидерството - Центурион“: Истинските професионалисти имат критичен поглед, носят отговорност, етични са и умеят да работят в екип 31.3.2022 г. ... 2022“, организиран за студенти, докторанти и млади учени на УНСС от Центъра за добри управленски практики. За кандидатстване и повече информация: http://sway/Центурион_2022 http://forms/Записване Споделя Светлин Антонов - един от 6-те ...
Клъстер „Счетоводство и финанси" с публична лекция „Счетоводни и данъчни аспекти на трансакциите с криптоактиви“ 30.3.2022 г. ... УНСС, изнесе пред преподаватели, студенти и гости. Лекцията е част от събитията на клъстера „Счетоводство и финанси", в който УНСС е водещ. Мероприятието се проведе онлайн в платформата Google Meet. Проф. д-р Снежана Башева, ръководител катедра ...
Клъстер „Счетоводство и финанси" с публична лекция „Счетоводни и данъчни аспекти на трансакциите с криптоактиви“ 31.3.2022 г. ... УНСС, изнесе пред преподаватели, студенти и гости. Лекцията е част от събитията на клъстера „Счетоводство и финанси", в който УНСС е водещ.  Проф. д-р Снежана Башева, ръководител катедра "Счетоводство и анализ" приветства ...
Работна среща на консорциума по проект ERMIScom 8.4.2022 г. ... включване на обратната връзка от студенти-магистри в крайния резултат на проекта В проекта УНСС е лидер на два работни пакета / интелектуални резултата, съответно: Работен пакет 2 / интелектуален резултат 2: “FAKE NEWS & HATE SPEECH: ...
Втора онлайн среща с кандидат-студенти 29.3.2022 г. ... серията онлайн срещи с кандидат-студенти под мотото #ИзбирамУНСС2022/2023. В платформата Microsoft Teams и чрез livestreams във Facebook страницата на УНСС кандидат-студентите получават информация за кандидатстването в университета, студентския живот и по ...
УНСС подкрепи кампанията „Пази детето в интернет” 28.3.2022 г. ... на кампанията изнесе лекция пред студенти, преподаватели и техните деца. Инициативата е насочена към превенция на онлайн тормоз и посегателство над деца от различни възрастови групи в дигиталното пространство. Лектор беше киберекспертът Явор Колев, който ...
„Вестник на УНСС“ с разказ за войната в Украйна, директно от бомбоубежище в Бердянкс 1.4.2022 г. ... с позиция, че ще помогнат на студентите на УНСС от украински произход.“ Те ще бъдат освободени от семестриални такси и ще им бъдат подсигурени безплатни общежития за тях и семействата им. Запознайте се с разказа на Валерия Семагина, която е на 18 години и ...
Продължават онлайн информационните дни за кандидат-студенти в УНСС 24.3.2022 г. ... ще запознаят кандидат-студентите със специалностите в университета, условията за кандидатстване, възможностите за настаняване в студентските общежития, какви спортове могат да практикуват, както и по всички други интересуващи ги въпроси свързани с ...
Бизнес инициатива на ръководството на Съвета на настоятелите, ректора на УНСС и УниКредит Булбанк 24.3.2022 г. ... на Академия на УниКредит, където теорията и практиката за студентите да се срещнат. През изминалата година беше открита и съвместна магистърска програма между двете институции по „Количествени финанси“. „Имам удоволствието да работя с Мартин Петков, докторант и секретар на Съвета на ...
Ректорът се срещна с директора на Тайванския търговски център - София 23.3.2022 г. ... на ИКТ в Тайван. Допълнително в началото на всяка година студентите от катедрата научават възможности за работа в престижни тайвански ИКТ компании в най-перспективните направления. Ректорът проф. Димитър Димитров с директора на TAITRA  г-н Чих-Хсуан Цай и проф. д-р Димитър Велев (от ляво ...
Erasmus Student Network: доброволчеството като избор 23.3.2022 г. ... за това как организацията помага на чуждестранните студенти, идващи по програма „Еразъм+“ в нашия университет, за доброволчеството и удовлетворението от това да си полезен. Вие сте председател на ЕСН УНСС, една от секциите на ЕСН в България. Какъв беше Вашият мотив да се включите в ...
Официално беше открита изцяло реновирана аудитория в УНСС 21.3.2022 г. ... и щорите. В обновената аудитория могат да учат до 200 студенти. Дарението затвърждава партньорството между веригата и университета.  Валтер Волф и проф. д-р Димитър Димитров Залата беше официално открита от ректора на университета проф. д-р Димитър Димитров и главният изпълнителен ...
Участници в Майсторския клас „Лидерството - Центурион“ споделят: Не бъдете пасивни наблюдатели. Вземете активна роля в успеха през целия си живот 21.3.2022 г. ... – Центурион 2022“, организиран за студенти, докторанти и млади учени на УНСС от Центъра за добри управленски практики. За записване и повече ...
Участници в Майсторския клас „Лидерството - Центурион“: Вземете активна роля в успеха през целия си живот 31.3.2022 г. ... – Центурион 2022“, организиран за студенти, докторанти и млади учени на УНСС от Центъра за добри управленски практики. За записване и повече ...
Национално състезание по приложна информатика за средношколци 25.3.2022 г. ... в нашия университет. Очакваме ви всички до един като студенти и вярвам, че напред бъдещето е само положително и хубаво и е във вашите ръце“, пожела на средношколците доц. Росен Кирилов. „Със сигурност бих могъл да кажа, че в IT сферата темите, които преподаваме с проф. Стефанова, доц. ...
УНСС и УниКредит Булбанк обсъдиха стажантски програми 20.3.2022 г. ... на Академия на УниКредит, където теорията и практиката за студентите да се срещнат. През изминалата година беше открита и съвместна магистърска програма между двете институции по „Количествени финанси“. „Имам удоволствието да работя с Мартин Петков, член на Съвета на настоятелите на ...
Меморандум за сътрудничество с Комисията за защита от дискриминация 18.3.2022 г. ... ни може да бъде още по-ефективно. Сигурен съм, че нашите студенти ще проявят интерес към стажове и към получаване на знания в тази сфера – как работи Комисията и как да разграничават проявите на дискриминация“, каза ректорът проф. Димитров. „Ние имаме опит и с други университети и ...
КЛАСИРАНЕ НА СТУДЕНТИ И ДОКТОРАНТИ ЗА УЧАСТИЕ В МОБИЛНОСТ С ЦЕЛ ПРАКТИКА 18.3.2022 г. ... ИНФОРМАЦИЯ!!! Университетски център за мобилност на студенти и преподаватели към УНСС обявява резултатите от конкурса за участие на студенти и докторанти в мобилност с цел практика по програма Еразъм+  КЛАСИРАНЕ НА СТУДЕНТИ И ДОКТОРАНТИ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОГРАМА «ЕРАЗЪМ+» С ЦЕЛ ...
Катедра „Недвижима собственост” с меморандум за сътрудничество в помощ на професионалната реализация на студентите 18.3.2022 г. ... сътрудничество в помощ на професионалната реализация на студентите. Доц. д-р Георги Забунов, ръководител катедра „Недвижима собственост” и Савас Кесаноглу, управител на фирма „Гребул Инвест” ЕООД, подписаха договор с предмет на дейност осигуряване на по-добри възможности за кариерно ...
КЛАСИРАНЕ НА СТУДЕНТИ И ДОКТОРАНТИ ЗА УЧАСТИЕ В МОБИЛНОСТ ПРЕЗ АКАДЕМИЧНАТА 2022-2023 ГОДИНА ГОДИНА 17.3.2022 г. ... ИНФОРМАЦИЯ!!! Университетски център за мобилност на студенти и преподаватели към УНСС обявява резултатите от конкурса за участие на студенти и докторанти в мобилност по програма Еразъм+ през академичната 2022-2023 година. СПИСЪК С КЛАСИРАНИТЕ СТУДЕНТИ КЛАСИРАНЕ НА СТУДЕНТИ И ДОКТОРАНТИ ЗА УЧАСТИЕ ...
Доволните клиенти са най-големият актив за всяка организация и са в центъра на съвременния маркетинг 17.3.2022 г. ... на вътрешните и външни клиенти, студенти и преподаватели, при контакти с администрацията на университета. Доц. д-р Явор Янкулов е популярен консултант на търговски и други фирми от практиката по въпросите на продажбите, работа и обслужване на клиенти и др ...
Дирекция „Учебна дейност“ премина обучение, насочено към повишаване удовлетвореността на клиентите 17.3.2022 г. ... на вътрешните и външни клиенти, студенти и преподаватели, при контакти с администрацията на университета. „Доволните клиенти са най-големият актив за всяка организация и са в центъра на съвременния маркетинг“, посочи доц. Янкулов по време на обучението ...
Ректорът и посланикът на Кралство Мароко обсъдиха популяризирането на обмена на студенти по програма „Еразъм+“ 18.3.2022 г. ... обсъдят популяризирането на обмена на студенти по програма „Еразъм+“. „За нас е удоволствие да работим с университети, защото по този начин можем да покажем на младите хора различните култури. Винаги ми е било много приятно да съм тук, в ...
Споразумение за съвместно ползване на СК „Бонсист“ между УНСС, Техническия и Лесотехническия университет 15.3.2022 г. ... важен за здравето на нашите студенти, а то е и наша отговорност“. Проф. Иван Илиев посочи, че: „с подписването на споразумението се развива и укрепва доброто сътрудничество между трите университета в областта на обучението и спорта, което ...
УНСС проведе първата си онлайн среща с кандидат-студенти 24.3.2022 г. ... Facebook страницата на УНСС кандидат-студентите получиха подробна информация за всичко, свързано с кандидатстването в университета и студентския живот. Участници в срещата: Ангел Стойков, председател на Студентския съвет, доц. д-р Янко Христозов, главен секретар ...
Националното състезание по икономика и управление събра средношколци от цялата страна 12.3.2022 г. ... на гимназиите, дали най-голям брой студенти на УНСС.   Г-жа Емилия Иванова, зам.-председател на АИУБ, един от създателите на асоциацията и директор на Националната търговско-банкова гимназия припомни, че при създаването на асоциацията е вярвала, че тя ще спомогне ...
Националното състезание по икономика и управление събра средношколци от цялата страна 12.3.2022 г. ... на гимназиите, дали най-голям брой студенти на УНСС.   Г-жа Емилия Иванова, зам.-председател на АИУБ, един от създателите на асоциацията и директор на Националната търговско-банкова гимназия припомни, че при създаването на асоциацията е вярвала, че тя ще спомогне ...
УНСС с онлайн информационни дни за кандидат-студенти 11.3.2022 г. ... Facebook страницата на УНСС, кандидат-студентите ще могат да се запознаят със специалностите в университета, възможностите за кандидатстване и да зададат своите въпроси. С това УНСС дава символичен старт на кандидатстудентската си кампания за учебната 2022/2023. През тази ...
Почина проф. д.н. Румен Марков 4.3.2022 г. ... на науката в умовете на поколения студенти и докторанти. Богатото му академично творчество остава непреходен еталон за научноизследователска висота, ерудиция и проникновение.                 Поклон ...
Втора научна конференция за студенти и докторанти „Икономика, общество и човешки ресурси в предизвикателство на времето” 4.3.2022 г. ... студенти и докторанти, Общоикономическият факултет и Студентският съвет на УНСС имат удоволствието да Ви поканят за участие във Втората научна конференция за студенти и докторанти от Общоикономически факултет на тема „Икономика, общество и човешки ресурси в предизвикателство на ...
УНСС ще окаже пълна подкрепа на украинските си студенти, Студентският съвет отваря горещ телефон за нуждаещите се 10.3.2022 г. ... ръководство на УНСС взе решение за подкрепа на студентите от Украйна във връзка с извънредната ситуация в бедстващата страна и многобройните сигнали на украинските студенти, обучаващи се в УНСС. Подкрепата ще се изразява в осигуряване на общежития за тях и техните семейства през целия период на ...
Кандидатствайте в #unwemedia с участие в националното състезание по медии и журналистика 1.3.2022 г. ... по реда, установен в Правилника за приемане на студенти в ОКС „бакалавър“ и „магистър“ след средно образование през учебната 2022/2023 г. Първенците представят сертификат с резултата от състезанието при записването за класиране ...
Присъствени занятия по физическо възпитание от 7 март 2022 година 28.2.2022 г. ... „Физическо възпитание" за всички студенти от 1-ви и 2-ри курс ще се провеждат присъствено в СК „Бонсист". Повече информация може да намерите на сайта на УНСС ...
УНСС настани учени от Украйна в своите общежития 27.2.2022 г. ... в Украйна, университетски преподаватели и студенти, като за целта Поделение "Студентски столове и общежития" извършва преглед на наличните възможностите ...
Напусна ни нашият колега и приятел доц. д-р Цветан Кулевски 25.2.2022 г. ... на инфраструктурата“. В сърцата на колеги и студенти от катедрата остава празнота и тъга от загубата му. Личността и делото на Цветан Кулевски му ще останат завинаги част от историята на УНСС и катедра „Медии и обществени комуникации“! Поклон пред паметта на доц. Кулевски и ...
УНСС и „Български пощи“ ЕАД ще си сътрудничат в подкрепа на електронното обслужване на населението 24.2.2022 г. ... на нови знания и практически умения от студентите и предоставяне на възможности за професионална реализация в системата на БП ЕАД. Ще се работи за надграждане на уменията и компетенциите на служителите в двете организации и развитието на дейност, базирана на реална практико-приложна ...
Втора научна конференция за студенти и докторанти „Икономика, общество и човешки ресурси в предизвикателство на времето” 24.2.2022 г. ... научна конференция за студенти и докторанти „Икономика, общество и човешки ресурси в предизвикателство на времето”,   организирана от Общоикономическия факултет съвместно със Студентски съвет   под патронажа на ректора на УНСС проф. ...
КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА УЧАСТИЕ В МОБИЛНОСТ ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+ ЗА УЧЕБНАТА 2022-2023 ГОДИНА ЗА СТУДЕНТИ И ДОКТОРАНТИ 21.3.2022 г. ... ЦЕНТЪР ЗА МОБИЛНОСТ НА СТУДЕНТИ И ПРЕПОДАВАТЕЛИ (УЦМСП) ОТКРИВА КОНКУРС за участие на студенти и докторанти в мобилност по програма ERASMUS+ за учебната 2022 – 2023 година КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ - 10 МАРТ 2022 УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ: За участие в ...
Среща с националната агенция по програма „ЕРАЗЪМ+“ 21.2.2022 г. ... на Университетския център за мобилност на студенти и преподаватели (УЦМСП) и институционален „ЕРАЗЪМ+“ координатор в УНСС. Бяха изтъкнати и усилията на доц. д-р Янко Христозов, главен секретар по международно сътрудничество на УНСС и и бивш изпълнителен директор на Националната ...
Договор с А1 България по проект „Икономическото образование в България 2030“ 18.2.2022 г. ... , между партньорските университети и/или между студентите и техните университетски преподаватели и ментори. Проектът залага на включване на голяма част от преподавателите, участващи в неговата реализация, в програмите за повишаване на квалификацията и/или за краткосрочна специализация в ...
Излезе от печат Сборник с доклади от Лятното докторантско училище по право 18.2.2022 г. ... различна специалност, преподаватели, докторанти и студенти.           Авторите на докладите могат да получат екземпляр на сборника от доц. д-р Диана Маринова, каб. 204К (Корпус К), след 7 март 2022 г ...
Информация по организацията и сроковете за провеждане на Държавен изпит „Защита на дипломна работа“ през м.03.2022г. 17.2.2022 г. ... ръководители дипломни работи ще се извършва от студентите присъствено в кабинет 2046 при административния секретар на катедра „Финанси“ - г-жа Ковачева на следните дати:      28.02.2022г. (понеделник) от 10 до 12 часа 01.03.2022г ...
Катедра "Регионално развитие" и ИСК с обучение по интелигентна трансформация на градовете 21.2.2022 г. ... има успешно завършили випуски. Включва активни студенти в развитието на проблематиката, като насърчава идеите им по темата с редовни студентски конференции. Преди тази двусеместриална следдипломна квалификация катедрата реализира и фирмено обучение в същото направление за ръководни специалисти от ...
Меморандум за сътрудничество със Санктпетербургския държавен икономически университет 15.2.2022 г. ... за обмен на добри практики, научна информация, студенти и преподаватели. Убеден съм, че мултикултурните взаимоотношения ще дадат добавена стойност и за двете страни“, подчерта ректорът проф. д-р Димитър Димитров. Проф. д-р Димитър Димитров Двата университета ще си ...
УНИЦЕФ изрази признателността си към Кариерния център на УНСС 16.2.2022 г. ... винаги ще подкрепят каузите на УНИЦЕФ. Нашите студенти, бидейки част от героите в „Шампиони за децата“, със своя младежки ентусиазъм, хъс и дръзновение, своите знания и умения, допринасят за положителната промяна за най-уязвимите деца в България“, бяха думите на Атанас Димитров ...
ПОКАНА ЗА КАНДИДАСТВАНЕ ЗА УЧАСТИЕ В ИНТЕНЗИВНА ПРОГРАМА ПО УСТОЙЧИВИ ФИНАНСИ 14.2.2022 г. ... София Университетски център за мобилност на студенти и преподаватели   Покана за кандидатстване   за участие в смесена интензивна програма (Blended intensive programme) по „Устойчиви финанси“ 4 – 8 април – Вилнюс, Литва (присъствено) 11 април ...
Кандидат-студентски конкурс за написване на есе на чужд език в областта на международните икономически отношения 13.2.2022 г. ... ГИМНАЗИСТИ И КАНДИДАТ СТУДЕНТИ, открит е традиционният национален конкурс за написване на есе на чужд език в областта на международните икономически отношения Темата тази година е: „Сравнителен анализ на начините за навлизане на чужд ...
Национално състезание по икономикс на Асоциацията на икономическите училища в България 12.2.2022 г. ... на икономическото образование, ставайки студенти в УНСС, един изключително реномирано място за обучението на млади хора“. Емилия Иванова Г-жа Мая Гешева, директор на Националната финансово-стопанска гимназия и член на Координационния съвет на АИУБ, изрази ...
Национално състезание по икономикс на Асоциацията на икономическите училища в България 12.2.2022 г. ... на икономическото образование, ставайки студенти в УНСС, един изключително реномирано място за обучението на млади хора“. Емилия Иванова Г-жа Мая Гешева, директор на Националната финансово-стопанска гимназия и член на Координационния съвет на АИУБ, изрази ...
Седемнадесета международна научна конференция на младите учени 11.2.2022 г. ... от обществото, но тя не е само да обучаваме студентите, но и да правим научни изследвания и да показваме резултатите на подобни събития. Ние имаме принос за обществото, науката, икономиката и той не бива да бъде игнориран с лека ръка.“ Проф. д-р Димитър ...
Конкурс за набиране на кандидатури за стипендии на студенти със значими постижения в научноизследователската, спортната и художествено-творческата дейност в УНСС 15.3.2022 г. ... за набиране на кандидатури за стипендии на студенти със значими постижения в научноизследователската, спортната и художествено-творческата дейност в УНСС. Ако сте такъв или познавате Ваш колега, който е такъв, моля, пишете ни на: st_zhivkova@unwe.bg Право на този вид ...
Проф. Димитър Димитров, ректор на УНСС: Сливането - тежка и неясна реформа без критерии 9.2.2022 г. ... за годината виси, и когато вузовете и студентите не могат да си платят тройните сметки за ток, на дневен ред са тежките структурни реформи, обсъждаме с проф. Димитър Димитров, който е начело на УНСС. Той ни дава експертиза за това какво ще се случи, ако държавните икономически ...
УНСС на първо място в „Southwestern Advantage” сред повече от 200 университета 9.2.2022 г. ... на УНСС в света по постиженията на неговите студенти в програмата на американската компания. В програмата на „Southwestern Advantage”, която има над 160-годишна история, участват студенти от над 200 университета, които имат възможност да ръководят свой бизнес и да продават ...
Започна записването за Медийни класове 2021/22 8.2.2022 г. ... "Медийни класове" - допълнителни обучения за студенти с експерти от практиката и чуждестранни преподаватели.Всеки студент може да избере едно или няколко обучения, които да посети, а след успешното им завършване ще бъдат издадени индивидуални сертификати.Тази година вече утвърдени ...
Трябва да е ясно какво ще спечели обществото от сливането на университети, заяви ректорът проф. Димитър Димитров пред БНР 7.2.2022 г. ... интерес и много силно напрежение" сред студентите, преподавателите и в университетите. „Много е лесно да се каже – дайте да ги слеем, но след това какво става?“ Ректорът на УНСС посочи, че по брой студенти на глава от населението България не е в първите редици на ...
Ректорът на УНСС проф. д-р Димитър Димитров: Идеята за сливане на университетите няма да е работеща 9.2.2022 г. ... класации, бюджетите, приема на студентите. Така че не е нещо, което да ни изненадва, но все пак бихме искали да разберем правителствената позиция в това отношение. Добре, понеже излезе каква ли не наистина информация за последните дни, опитвам се да разбера дали има истина в ...
Ръководството на УНСС, П„ССО" и Студентският съвет обсъдиха високите цени на електроенергията в общежитията 4.2.2022 г. ... Фейсбук страниците на организациите, където студентите имаха шанс да се включат и да зададат своите въпроси. Целта на срещата беше да се повдигне темата пред по-широка аудитория, за да се изясни естеството на проблема и всички да бъдат информирани. В разговора се включиха проф. д-р ...
Възможности за развитие на трансграничния регион Източни Родопи между България и Гърция дискутираха студенти и представители на земеделския бизнес 4.2.2022 г. ... в Пелопонес, Гърция, представи пред студенти и бизнесмени темата „Маркетинг на местните продукти в стратегията за развитие на региона – опитът на Гърция“. Събитието се проведе в Аулата на Регионалния център на УНСС в Хасково и онлайн, като в него се включиха ...
Застраховане и екологични рискове - иновативни решения в корпоративния риск мениджмънт 3.2.2022 г. ... интерес изследваната проблематика за вашите студенти? Надявам се монографичния труд да е полезен за нашите студенти. Застраховането на екологични рискове е тема, която вече се включва в актуализираните учебните програми по конкретни дисциплини  в бакалавърската и магистърската ...
Започва записването за А1 Бизнес академия в УНСС 31.1.2022 г. ... студенти от различни специалности на Университета за национално и световно стопанство (УНСС) ще имат възможност да преминат през редица специализирани практически обучения с лектори от А1. Програмата А1 Бизнес академия е част от дългосрочното партньорство между А1 и УНСС. Тя има ...
Събитие по проект „Изграждане на иновативна мрежа за споделяне на игрови подходи в обучението по международна логистика и транспорт“ 31.1.2022 г. ... София, Висшето училище по мениджмънт - София, както и студенти, и представители на бизнеса. Доц. д-р Мария Воденичарова Ръководителят на проекта доц. д-р Мария Воденичарова от катедра „Логистика и вериги на доставките" на УНСС представи целите на проекта и постигнатите ...
ВАЖНО!!! Държавен изпит и защита на дипломни работи (бакалаври и магистри) 27.1.2022 г. ... на 10.03.2022 г. от 12:00 ч.  Всички студенти, които ще се явят на изпит на тази дата, след полагане на всички семестриални изпити, трябва да подадат молби до 08.03.2022 г. в Отдел студенти "Бакалавър". За целта трябва да носят две снимки и студентска книжка. Студентите, ...
Събитие по проект „Изграждане на иновативна мрежа за споделяне на игрови подходи в обучението по международна логистика и транспорт“ 27.1.2022 г. ... София, Висшето училище по мениджмънт - София, както и студенти, и представители на бизнеса. Доц. д-р Мария Воденичарова Ръководителят на проекта доц. д-р Мария Воденичарова от катедра „Логистика и вериги на доставките" на УНСС представи целите на проекта и постигнатите ...
Комплексно изследване в областта на теорията на международните отношения 26.1.2022 г. ... на книгата. Ползата от изданието за преподаватели, студенти, специалисти, журналисти и коментатори е извън съмнение и тя е посочена в множество отзиви за книгата от водещи професионалисти, изследователи, преподаватели, дипломати и практици в областта на международните отношения, дипломацията и външната ...
Първа публична лекция по проект „Икономическото образование в България 2030“ 12.5.2022 г. ... и научни организации. Проектът ще осигури подкрепа на студенти за развитие на предприемачески умения и дигитална креативност. За проекта е предвидена 30-месечна реализация, като всичко горепосочено ще допринесе за повишаване на качеството на обучението по Икономика в УНСС и в България, както и за подобряване ...
И Н Ф О Р М А Ц И Я за Държавния изпит на студентите от специалност „Финанси“, ОКС „Бакалавър“ – редовно обучение през м.03.2022г. 19.1.2022 г. ... Н Ф О Р М А Ц И Я за Държавния изпит на студентите от специалност „Финанси“, ОКС „Бакалавър“ – редовно обучение през м.03.2022г. След успешното полагане на всички семестриални изпити от учебния план на специалност "Финанси", студентите се явяват на Държавен изпит, съобразно ...
Лидл България дари на УНСС модерна техника за онлайн обучение и видео стрийминг 19.1.2022 г. ... предназначена за интерактивно онлайн обучение, в което студентите ще могат едновременно да виждат дъската и преподавателя. Обучаващите се ще имат достъп до чат, картина, звук, споделен екран и директна връзка с преподавателя, плюс функциите на MS Teams с вдигане на ръка и дистанционно изразяване на емоции ...
Лидл България дари на УНСС модерна техника за онлайн обучение и видео стрийминг 26.1.2022 г. ... предназначена за интерактивно онлайн обучение, в което студентите ще могат едновременно да виждат дъската и преподавателя. Обучаващите се ще имат достъп до чат, картина, звук, споделен екран и директна връзка с преподавателя, плюс функциите на MS Teams с вдигане на ръка и дистанционно изразяване на емоции ...
ВАЖНО: На вниманието на студентите ОКС "МАГИСТЪР" 18.1.2022 г. ... на 1000 лв. Стипендиите се учредяват за отлични студенти от степен „Магистър“ в специалности в областта на счетоводството, финансовия контрол и одит, като по този начин бъдат поощрявани и материално стимулирани двама студенти, отличаващи се с високи академични успехи, участия в национални и ...
Кандидатсвайте в магистърските програми на Катедра Интелектуална собственост и технологичен трансфер 16.1.2022 г. ... трансфер на УНСС предлага обучение на студенти в ОКС "Магистър" за следните специалности: Интелектуална собственост и бизнес - 2 семестър, редовна форма на обучение, учебен план; Творчески индустрии и бизнес със специализация "Интелектуална собственост и бизнес в ...
Erasmus Student Network в подкрепа на студентската мобилност 14.1.2022 г. ... (ментори), които се грижат предимно за чуждестранните студенти. Така ESN ангажира близо 40 000 млади хора да помагат на над 350 000 международни студенти всяка година. ЕСН УНСС е една от секциите на ЕСН в България. „Ние сме група студенти-доброволци от УНСС, които помагаме на международните студенти, ...
Кандидатсвайте в магистърските програми на Катедра Интелектуална собственост и технологичен трансфер 13.1.2022 г. ... и технологичен трансфер на УНСС предлага обучение на студенти в ОКС "Магистър" за следните специалности: Интелектуална собственост и бизнес - 2 семестър, редовна форма на обучение, учебен план; Творчески индустрии и бизнес със специализация "Интелектуална собственост и бизнес в индустрията" - 2 семестъра ...
Кандидатствайте за едногодишен платен стаж по програмата Pan-European Seal 13.1.2022 г. ... студенти,   Започна новата кампания на Pan-European Seal 2022/2023 по набиране на кандидати за участие в едногодишен платен стаж в международни институции.     УНСС е член на университетската мрежа на стажантска програма Pan-European Seal. Програмата свързва ...
Трети в България обучителен курс JUNIOR IR CLASS 2021 за придобиване на знания по професията „Връзки с инвеститорите“ и капиталовите пазари 12.1.2022 г. ... на директорите за връзки с инвеститорите (АДВИБ) - студенти от УНСС участваха в третият в България обучителен курс „JUNIOR IR CLASS 2021“, за придобиване на знания по професията „Връзки с инвеститорите“ и капиталовите пазари. Лектори в програмата бяха юристи с дългогодишен опит в ...
УНСС е единственият университет с инициативата pro bono доброволчество 12.1.2022 г. ... представят международен проект за включване на студенти в pro bono доброволчество, чрез който имат възможност да придобият опит по специалността си и да навлязат в гражданския сектор. По време на pro bono работилниците студенти работят заедно с академични и бизнес ментори, за да решат проблемите на ...
Третият в България обучителен курс JUNIOR IR CLASS 2021 за придобиване на знания по професията „Връзки с инвеститорите“ и капиталовите пазари 13.1.2022 г. ... на директорите за връзки с инвеститорите (АДВИБ) - студенти от УНСС участваха в третият в България обучителен курс „JUNIOR IR CLASS 2021“, за придобиване на знания по професията „Връзки с инвеститорите“ и капиталовите пазари. Лектори в програмата бяха юристи с дългогодишен опит в ...
УНСС е единственият университет с инициативата pro bono доброволчество 13.1.2022 г. ... представят международен проект за включване на студенти в pro bono доброволчество, чрез който имат възможност да придобият опит по специалността си и да навлязат в гражданския сектор. По време на pro bono работилниците студенти работят заедно с академични и бизнес ментори, за да решат ...
Петима наши студенти със стипендии на ICAEW 10.1.2022 г. ... , Михаела Владимирова и Усама Тухами са петимата студенти от нашия университет, които са одобрени за програмата. Стипендиите покриват цялото обучение по тригодишната международно призната квалификация „дипломиран експерт-счетоводител“ на ICAEW (ICAEW ACA qualification) ...
Проф. д-р Мирослава Раковска: Работодателите приемат дипломата на УНСС като гаранция за отлична подготовка и висок професионализъм 7.1.2022 г. ... на учебните планове. Преимущество е, че нашите студенти имат възможност да участват в международна мобилност не само по програмата „Еразъм +“ с множеството университети, с които имаме сключени споразумения. УНСС е част от европейската университетска мрежа ENGAGE.EU,  заедно с още ...
„Свързани направихме чудото“ - видеообръщение на ректора на УНСС и на председателя на Студентския съвет 24.12.2021 г. ... на УНСС поздрави студентите, преподавателите и служителите на университета по случай настъпващите Коледни и Новогодишни празници с видеообръщение. В приветствието си проф. д-р Димитър Димитров отбелязва, че и тази година е била трудна и изпълнена с предизвикателства, но всички ...
Мащабно сравнително изследване на историческите и съвременните политически системи 22.12.2021 г. ... в България и по света, наред с поколенията студенти на основаната от Вас катедра „Политология“, са постижение, което Ви дава повече от заслужено право на удовлетворение и гордост“. Проф. Янков има над 190 публикации, сред които и първото по рода си рейтингово ...
УНСС подписа споразумение със Синдиката на българските учители 21.12.2021 г. ... на представители на СБУ в презентации пред студенти, лекции, семинари, конференции, и други прояви, организирани от УНСС, както и участие на преподаватели и лектори от УНСС в програми за обучение с практическа насоченост и активности на синдиката. УНСС ще оказва съдействие при осъществяване ...
Университетът получи наградата за най-престижно икономическо висше училище 11.1.2022 г. ... . С УНСС сме дългогодишни партньори и всяка година студенти по логистика и търговия стават част от нашата компания. Това е доказателство, че този мост може да бъде изграден успешно“, каза Мила Вълкова. „Рейтинговата система не е просто набор от данни. Методиката и изводите ...
Директорът на Междууниверситетския кариерен център приветства стажантите на БТА 20.12.2021 г. ... . Той не скри задоволството си от голямата бройка студенти – 40, които са започнали стажа си в първата, най-старата и авторитетна електронна медия у нас, с над 123-годишна история. Г-н Атанас Димитров и генералният директор на БТА г-н Кирил Вълчев В тази връзка г-н Атанас ...
Новите експерт-счетоводители на България – основно възпитаници на УНСС 17.12.2021 г. ... за положени. Това е голямо предимство за нашите студенти и атестат за работата ни като преподаватели“, допълва тя. Г-н Костов, председател, проф. Дурин, почетен председател, проф. Башева, г-н Крайчев, г-н Василев, г-жа Рангелова, г-н Илиев, членове на УС на ИДЕС и други ...
Наши студенти в онлайн културен обмен с колеги от Московския държавен университет по международни отношения 16.12.2021 г. ... по „Право“ и „Медия икономика“, заедно със своята преподавателка по английски език ст. пр. д-р Албена Стефанова, участваха в онлайн културен обмен с колеги от Московския държавен институт по международни отношения (МГИМО), Русия. Темата на събитието беше ...
Полагане на клетва на новодипломираните експерт-счетоводители, съвместно с КПНРО 16.12.2021 г. ... . Повече от половината от тях са бивши студенти на специалност "Счетоводство ". Гордеем се с ...
Общото събрание на УНСС прие годишния доклад на ректора и отчета за дейността на Контролния съвет 16.12.2021 г. ... кампания и ръст на новоприетите студенти, в това число и платено обучение, независимо от отрицателните демографски, социални и икономически тенденции. Успяхме да запазим общия прием, въпреки намалената държавна поръчка. Наблюдава се повишаване на интереса за обучение в УНСС, като ...
Четирима председатели на Общото събрание в рубриката „Жива памет“ 12.1.2022 г. ... признателност към тях и дава знание на днешните студенти за личностите, градили авторитета му през годините. Оскар Уайлд е казал: „паметта е дневникът, който всички разнасяме със себе си“, за УНСС, част от този дневник е рубриката „Жива памет“. Тя е адаптирана към днешния ...
Договор за сътрудничество подписаха катедра "Международни отношения" на УНСС и БТПП 14.12.2021 г. ... за практическо обучение на студенти от катедра „Международни отношения“ на УНСС в областта на международните отношения, икономическата и бизнес дипломация, европейската политика, управлението на проекти и стратегически анализи ...
Договор за сътрудничество 14.12.2021 г. ... за практическо обучение на студенти от катедра „Международни отношения“ на УНСС в областта на международните отношения, икономическата и бизнес дипломация, европейската политика, управлението на проекти и стратегически анализи. „В отговор ...
Интервю с Александър Димитров - един от първите студенти, участващ в онлайн обмена на европейския университет ENGAGE.EU 6.1.2022 г. ... di Roma) и един от първите студенти, участващ в онлайн обмена на европейския университет ENGAGE.EU, от който УНСС е част https://unwe ...
Александър Димитров, студент в ENGAGE.EU: Извлечете максимума от образованието 10.12.2021 г. ... Димитров е един от студентите, участвали в онлайн обмена в рамките на европейския университет ENGAGE.EU, от който УНСС е част. В момента Александър е студент в трети семестър в Дуалната магистърска програма с УНИНТ (Рим) – „Международен ...
ВРЕМЕННИ ПРАВИЛА ЗА РАБОТА С ЧИТАТЕЛИ НА БИБЛИОТЕКАТА ПРИ УНСС 7.12.2021 г. ... преподаватели, докторанти, студенти, служители и външни лица. 2. Работно време с читатели - от 8:30 до 16:45 (без прекъсване); почивни дни: събота и неделя. Всеки последен петък от месеца, библиотеката ще работи с читатели до 14:00 ч. поради ...
УНСС с призови места в Рейтинговата система на висшите училища в България за 2021 година 6.12.2021 г. ... , което е с над 29 000 студенти, УНСС продължава да е най-масовото висше училище за страната, най-големият бизнес университет заема първо място по: програмна и институционална акредитация, индекс на цитируемост (на Хирш) по научна област (Scopus) ...
Меморандум за сътрудничество с Huawei Technologies Bulgaria 6.12.2021 г. ... и сме сигурни, че на нашите студенти ще им бъде интересно да разберат повече за възможностите за стажове и мастър класове. Така те ще могат да взаимодействат директно с бизнеса“, изтъкна проф. Димитров (на снимката долу). Г-н Дженсън Ли ...
XIV-а годишна научна сесия на УНСС 4.12.2021 г. ... Чабуклийски, преподаватели и студенти. Доц. Михаил Мусов, проф. Димитър Димитров, доц. Еленита Великова Доц. д-р Михаил Мусов поздрави участниците с думите: „За мен е чест и привилегия да ви приветствам с добре дошли. Благодаря на ...
РЕЗУЛТАТ от проведено тайно извънпленарно гласуване 2.12.2021 г. ... попълване квотата на обучемите студенти и докторанти.  На основание чл. 48а от ПДУНСС  в прикачен файл представям на Вашето внимание доклада на председателя на Комисията по избора, проф. д-р Димитър Ненков за резултата от проведеното гласуване ...
Студент на УНСС - победител в първото издание на конкурс за студенти с високи академични постижения на МОСВ 6.12.2021 г. ... , е победител в конкурса за студенти с високи академични постижения на Министерството на околната среда и водите (МОСВ). Габриела Методиева Тя печели едногодишна стипендия, а договорът й беше връчен от ректора проф. д-р Димитър Димитров на ...
Меморандум за разбирателство с Фондация „Корейски културен център“ 1.12.2021 г. ... за бъдещото развитие на нашите студенти, защото е с акцент върху възможността младите хора да учат корейски език и провеждането на инициативи, събития и публични лекции свързани с културата, историята и икономическото развитие на Корея и региона“, каза проф ...
Катедра „Икономическа социология“ и Върховният комисариат на ООН за бежанците в България с публична лекция 1.12.2021 г. ... привлича интереса на студентите. Поради големия интерес от две години достъпът до лекциите е отворен и все повече хора искат да участват, уточни д-р Мишева. Г-жа Ива Парцалева (отгоре), д-р Михаела Мишева и  г-жа Диана ...
Официална церемония „Студент на годината 2021“ 26.11.2021 г. ... на Студентския съвет. Над 60 студенти подадоха своите документи за петте категории, обявени от организаторите. От името на ректора церемонията откри проф. Цветана Стоянова: „За мен е чест, че въпреки епидемичната обстановка, тази прекрасна ...
19 университета от 7 страни на международната конференция „Стратегическо планиране и маркетинг в дигиталния свят“ 27.11.2021 г. ... много международни партньори, колеги и студенти. Тазгодишната конференция е феноменална. Участие взимат 19 университета, 90 доклада и над 120 участници. Имаме огромен набор от разнообразни теми, включващи икономиката, пандемията, дигитализацията, образованието и още много други. ...
Дни на кариерата в икономическия сектор за 12-и път събира топ работодатели и студенти 26.11.2021 г. ... това не ни пречи отново да свържем нашите студенти с представителите на бизнеса“, каза в изявлението си зам.-ректорът по институционално и бизнес сътрудничество и студентски политики проф. д-р Цветана Стоянова.  Тя е впечатлена от засиления интерес на бизнес организациите ...
Доц. д-р Николай Крушков е рецензент на книгата „Корпоративна сигурност“ на катедра „Национална и регионална сигурност“, УНСС 23.11.2021 г. ... са ангажирани с корпоративната сигурност, студенти, изучаващи дисциплини, свързани с корпоративната сигурност, а също всички заинтересувани от темата за сигурността на ниво бизнес.     На представянето на книгата в Голямата конферентна зала присъстваха проф. д-р ...
Доц. д-р Николай Крушков е рецензент на книгата „Корпоративна сигурност“ на катедра „Национална и регионална сигурност“, УНСС 23.11.2021 г. ... са ангажирани с корпоративната сигурност, студенти, изучаващи дисциплини, свързани с корпоративната сигурност, а също всички заинтересувани от темата за сигурността на ниво бизнес.    На представянето на книгата в Голямата конферентна зала присъстваха проф. д-р Димитър ...
Доайените в счетоводната наука проф. Коста Пергелов и проф. Тотю Тотев почетени с международна конференция по повод 100-годишнината от рождението им 23.11.2021 г. ... доброто име на университета. Интересът на студентите към специалностите в катедра „Счетоводство и анализ“ е традиционно висок. Тази година не прави изключение“, каза още ректорът. Вярвам, че и в бъдеще ще се говори за катедра „Счетоводство и ...
Доайените в счетоводната наука проф. Коста Пергелов и проф. Тотю Тотев почетени с международна конференция по повод 100-годишнината от рождението им 23.11.2021 г. ... доброто име на университета. Интересът на студентите към специалностите в катедра „Счетоводство и анализ“ е традиционно висок. Тази година не прави изключение“, каза още ректорът. Вярвам, че и в бъдеще ще се говори за катедра „Счетоводство и ...
Онлайн срещи на студенти с гост-лектори от Министерство на труда и социалната политика 22.11.2021 г. ... страна на УНСС, организира срещи на студентите от специалностите „Застраховане и социално дело“ и „Икономика на човешките ресурси“, които изучават учебните дисциплини съответно „Социален одит“ и „Стандарти за социална ...
Катедра „Икономикс“ представи годишната си конференция: „Икономически предизвикателства: криза, възстановяване, устойчивост“ 19.11.2021 г. ... си с колегията, с практиката, със студентите и техните виждания. Отговорността на този форум е да запазим водещата позиция на катедрата и университета в развитието на икономическата наука.“ Ректорът проф. Димитър Димитров в своето поздравление подчерта, ...
ICAEW и УНСС срещнаха студентите с топ работодатели в областта на счетоводството и одита 19.11.2021 г. ... и Уелс (ICAEW) и УНСС срещнаха студентите с едни от най-желаните работодатели в областта на счетоводството и одита. Сесията беше открита от доц. д-р Михаил Мусов, зам.-ректор по научноизследователска дейност и международно сътрудничество, който приветства гостите и ...
На 17.11. 2021 г. съвместно с Института на експерт –счетоводителите на Англия и Уелс- ICAEW се проведе пленарна сесия на тема „ Повишете уменията си за заетост с ICAEW“. 18.11.2021 г. ... открива се възможност пред нашите студенти да получат стипендии от ICAEW ,което ще им осигури пътя за успеха и за една добра кариера в бъдеще…“. Пленарната сесия включваше три панела. В първият студентите се срещнаха с  регионалният  представител на ...
УНСС и БСК подновиха споразумението си за сътрудничество 18.11.2021 г. ... и подчерта, че университетът обучава студенти във всички области на социално-икономическия живот и затова връзката с бизнеса е изключително важна. „Целта на такива партньорства е да отговорим на очакванията на бизнеса да получава необходимите кадри, добре подготвени ...
Седмица на юриста 16.11.2021 г. ... „Седмица на юриста“ за студенти специалност „Право“. Това е четвъртият по ред форум за професионална ориентация на студенти и се провежда в периода 16-18 ноември 2021 г. Целта е да съдейства на бъдещите юристи, обучаващи се в университета, да ...
УНСС ще си партнира с Тракийския университет, Русенския университет и БСК в изграждане на нов интегриран модел за предоставяне на съвременно и модерно висше образование 15.11.2021 г. ... и обучения и кариерно ориентиране на студенти и мобилности. Устойчива и ефективна връзка между висшите училища и пазара на труда ще гарантира споделянето на ресурси, ефективното използване на хибридни иновативни форми за обучение, както и модернизиране на образователния ...
Катедра „Икономикс“ представи годишната си конференция: „Икономически предизвикателства: криза, възстановяване, устойчивост“ 17.11.2021 г. ... си с колегията, с практиката, със студентите и техните виждания. Отговорността на този форум е да запазим водещата позиция на катедрата и университета в развитието на икономическата наука.“ Ректорът проф. Димитър Димитров в своето поздравление подчерта, че ...
Авторски колектив на катедра „Национална и регионална сигурност“ представи книгата „Корпоративна сигурност“ 12.11.2021 г. ... с корпоративната сигурност, студенти, изучаващи дисциплини, свързани с корпоративната сигурност, а също всички заинтересувани от темата за сигурността на ниво бизнес. На представянето на книгата в Голямата конферентна зала присъстваха проф. д-р ...
УНСС със зам.-ректор по дигитализация и киберсигурност 13.11.2021 г. ... Това се отнася, както за услугите за студенти, така и за всички останали системи, които са важни за университета. В този смисъл основна част от дейността ще бъде технологично да модернизираме тези системи, да ги приведем във вид, в който те отговарят на съвременните ...
Меморандум за сътрудничество с Областна администрация – Хасково 12.11.2021 г. ... в Хасково, осигуряване на стажове за студенти, съвместна работа по проекти. Меморандумът конкретизира ангажиментите на двете страни в тези сфери на взаимодействие и цели да даде устойчивост и перспектива на общите усилия Хасково да бъде университетски град ...
МИФ 2021: Преходът в България, приключил или не. Ден трети 11.11.2021 г. ... теми, които ни касаят не само като студенти, но и като активни граждани на обществото. Въпреки трудната епидемична обстановка, успяхме да проведем тези събития за всички студенти в УНСС онлайн и присъствено.“ Той благодари на всички за участието във форума през трите ...
Студентският съвет почисти екопътеката до Боянския водопад 10.11.2021 г. ... на организаторите е да насърчат студентите към по-отговорно отношение към опазването на околната среда. В почистването се вевключиха над 20 студенти, които заедно събраха отпадъците от зелените площи около хижа „Момина скала”, както и по цялата екопътека до Боянския ...
На 08.11.2021 Deloitte България проведе майсторски клас на тема МСФО 16 „Лизинг“. 9.11.2021 г. ... клас на тема МСФО 16 „Лизинг“. Студентите, гостите и лекторите бяха приветствани и представени от доц. д-р Мария Маркова координатор по меморандума и от доц. д-р Атанаска Филипова-Сланчева, преподавател по дисциплината МСФО. В майсторския клас бе дадена възможност за участие на ...
МИФ 2021: Икономическият преход в България – уроците, които взехме. Ден първи 9.11.2021 г. ... по този начин – преди 30 години група студенти се опитват и се борят за идентичност и студентско самоуправление, което успяват да създадат. 30 години по-късно, част от последователите, които са в момента тук, продължават това, което са извоювали.“ Той отбеляза, че присъствието на ...
Студентският съвет отбеляза с тържествена церемония своята 30-годишнина 5.11.2021 г. ... . „Духът прави силата. Нашите студенти, нашият Студентски съвет олицетворяват точно този дух. Минаваме през труден период и се нуждаем от това да бъдем заедно и да се справяме с предизвикателствата на университетския живот. Благодаря на всички за усилията, които полагат и ...
С юбилейна конференция продължават тържествата, посветени на 30-годишнината от създаването на Юридическия факултет на УНСС 5.11.2021 г. ... посочи и засиления интерес от кандидат-студентите към специалността право. „Този факт не е случаен. Това което нашите преподаватели в областта на правото постигат е забележително и реализацията на студентите е успешна“. Ректорът проф. Димитров при откриването на ...
С юбилейна конференция продължават тържествата, посветени на 30-годишнината от създаването на Юридическия факултет на УНСС 5.11.2021 г. ... посочи и засиления интерес от кандидат-студентите към специалността право. „Този факт не е случаен. Това което нашите преподаватели в областта на правото постигат е забележително и реализацията на студентите е успешна“. Ректорът проф. Димитров при откриването на ...
Съобщение относно тържествено връчване на дипломите на завършилите студенти 26.11.2021 г. ... връчване на дипломите на завършилите студенти (бакалаври и магистри) в катедра „Икономическа социология” се отлага. Можете да получите своите дипломи в отдел „Студенти” на УНСС.   Бъдете здрави! От ...
Приветствие на ректора на УНСС по случай Деня на будителите 1.11.2021 г. ... ПРЕПОДАВАТЕЛИ, СКЪПИ СТУДЕНТИ, КОЛЕГИ, Днес честваме Деня на народните будители - един от най-важните празници за целия български народ. На тази дата си спомняме за предците ни - книжовници, революционери и хора, които са вярвали в националния дух и са се стремили към образование и ...
Още четирима ректори на УНСС влизат в рубриката „Жива памет“ в Деня на будителите 15.11.2021 г. ... в своето столетие. „Важно за нашите студенти е да знаят кои са хората, които ги правят горди да учат в най-добрия бизнес университет в Югоизточна Европа“, изтъкна ректорът проф. д-р Димитър Димитров. Студентите ще научат за емблематичните личности на УНСС чрез видео и ...
Конкурс за участие на преподаватели и служители в мобилност с цел обучение по програма “Eразъм+” за учебната 2021-2022 година по проект №2020-1-BG01-KA103-078067 8.11.2021 г. ... ЦЕНТЪР ЗА МОБИЛНОСТ НА СТУДЕНТИ И ПРЕПОДАВАТЕЛИ към УНСС ОТКРИВА СЕЛЕКЦИОННА ПРОЦЕДУРА (КОНКУРС) за участие на преподаватели и служители в мобилност с цел обучение по програма “Eразъм+” за учебната 2021-2022 година по проект № ...
Конкурс за участие на преподаватели в преподавателска мобилност по програма “Eразъм+” през учебната 2021-2022 година по проект №2020-1-BG01-KA103-078067 13.6.2022 г. ... ЦЕНТЪР ЗА МОБИЛНОСТ НА СТУДЕНТИ И ПРЕПОДАВАТЕЛИ към УНСС ОТКРИВА СЕЛЕКЦИОННА ПРОЦЕДУРА (КОНКУРС) за участие на преподаватели в преподавателска мобилност по програма “Eразъм+” през учебната 2021-2022 година по проект № ...
Вицепремиерът Атанас Пеканов представи възможностите на образователния обмен по програма „Фулбрайт“ 29.10.2021 г. ... с УНСС и факта, че много преподаватели и студенти са били стипендианти на програмата. Тя благодари за присъствието на министър Пеканов  и изтъкна, че той е „идеален пример, как полученото знание веднага се използва в България за импакт и подобряване на икономиката и живота ...
Банка ДСК дари модерна озвучителна техника за аулата на най-новия корпус на УНСС 28.10.2021 г. ... проекти за подобряване изживяването на студентите и добавяне на експертиза от практиката. Партнират си за разработване на „Електронна студентска книжка“ в УНСС, създаване на интерактивна зона за самообслужване- филиал на Банка ДСК в УНСС за удобство на студенти и ...
Студентска научна конференция на тема “Пост-ковид трансформация на икономиките и обществата” 28.10.2021 г. ... теми, е какво трябва да се случи със студентите и преподавателите и как трябва да продължим нататък? Икономиката и обществото преживяват трансформация, за ефектите, от която също  трябва да помислим. Поздравления за организаторите и участниците, тези изяви се ценят страшно ...
Първа годишна конференция на ENGAGE.EU 21.1.2022 г. ... пакети и задачи по проекта, както и студенти. Повече от 150 участници в проекта в продължение на два дни дискутираха постигнатите до момента резултати и възможностите за оптимизиране на работата и подобряване на комуникацията и взаимовръзките между отделните работни пакети и ...
Първа годишна конференция на ENGAGE.EU 21.1.2022 г. ... пакети и задачи по проекта, както и студенти. Повече от 150 участници в проекта в продължение на два дни дискутираха постигнатите до момента резултати и възможностите за оптимизиране на работата и подобряване на комуникацията и взаимовръзките между отделните работни пакети и ...
Новата научна програма на МОН „Сигурност и отбрана“ разработена с помощта на екип на катедра „Национална и регионална сигурност“ 20.12.2021 г. ... могат да се ползват от учени, докторанти, студенти и др. за развитие и обогатяване на достигнатите научни постижения в полза на обществото. Реализацията на програмата ще доведе до повишаване на публикационната активност, създаване на съвременни модели за управление и функциониране, ...
Студентски общежития и столове: Въпроси и отговори 25.10.2021 г. ... въпроси на учащите и чуждестранни студенти и г-н Пламен Пенев, заместник-изпълнителен директор на „ПССО“ - УНСС. При много голяма активност, включилите се в излъчването на живо задаваха своите въпроси. Дискусията продължи повече от час. Доц. Стефанов и ...
Новата научна програма на МОН „Сигурност и отбрана“ разработена с помощта на екип на катедра „Национална и регионална сигурност“ 22.10.2021 г. ... могат да се ползват от учени, докторанти, студенти и др. за развитие и обогатяване на достигнатите научни постижения в полза на обществото. Реализацията на програмата ще доведе до повишаване на публикационната активност, създаване на съвременни модели за управление и функциониране, ...
Бъдещи инициативи и обмен на студенти с Испания обсъди ректорът със съветника по образование към посолството 21.10.2021 г. ... по образование бе посрещането от испански студенти на УНСС. Анхел Сантамария Барнола и проф. д-р Даниела Кох-Кожухарова (в средата) с испанските студенти на УНСС Това е първо посещение на съветника в нашата Алма Матер. На срещата, проведена на английски език, бе ...
Бъдещи инициативи и обмен на студенти с Испания обсъди ректорът със съветника по образование към посолството 21.10.2021 г. ... по образование бе посрещането от испански студенти на УНСС. Анхел Сантамария Барнола и проф. д-р Даниела Кох-Кожухарова (в средата) с испанските студенти на УНСС Това е първо посещение на съветника в нашата Алма Матер. На срещата, проведена на английски език, бе ...
УНСС и Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ подписаха меморандум за сътрудничество 20.10.2021 г. ... на фонда, за да може да обслужва по-добре студентите.     „Убеден съм, че благодарение на съвместното ни сътрудничество в Националната библиотека ще се появяват и повече книги на издателството на УНСС. Всяка култура е безсилна без знание, вярвам, че това, което ...
Ректорът на УНСС получи една от най-високите оценки за изпълнение на заложените от МОН политики 19.10.2021 г. ... , съобразени с особеностите на обучаваното поколение студенти; 3. Свързаност и партньорство; 4. Развитие на научната дейност; 5. Привличане и задържане на млади преподаватели; 6. Обществени ангажименти с национална значимост. Високият резултат е не само сериозна оценка за усилията на нашата академична ...
Кръгла маса „Възможности за актуализиране и въвеждането на нови учебни програми в професионалното направление „Администрация и управление“ и адаптирането им с пазара на труда“ 20.10.2021 г. ... удоволствие да съм тук. Радвам се, че присъстват студенти, които ще споделят своите виждания какво трябва да се промени или подобри в учебното съдържание. Така то ще бъде по-практически ориентирано, което ще им помогне по-бързо да се реализират в бизнеса.“ Проф. Стоянова обърна внимание, че е в ...
УНСС и Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ подписаха меморандум за сътрудничество 19.10.2021 г. ... на фонда, за да може да обслужва по-добре студентите. „Убеден съм, че благодарение на съвместното ни сътрудничество в Националната библиотека ще се появяват и повече книги на издателството на УНСС. Всяка култура е безсилна без знание, вярвам, че това, което постигнем заедно ...
Университетът ще си сътрудничи с А1 България 19.10.2021 г. ... програми, ще бъде полезно не само за тяхната работа и студенти, но и за развитието на икономиката в България,“ заяви Миглена Узунова-Цекова. „В бъдещето има много перспективи, които можем да развием заедно с УНСС“, посочи Миглена Узунова-Цекова УНСС и А1 ще си ...
УНСС и Московският технически университет по комуникации и информатика откриват съвместна магистърска програма 18.10.2021 г. ... – вляво За първи път обучението на студенти от Московския технически университет по комуникации и информатика ще се провежда на руски език. На съвместните работни срещи беше обсъдено разширяването на програмата и за технически специалности в областта на телекомуникациите и ИТ ...
Завърши спортният турнир по случай 30-та годишнина на Студентския съвет 17.11.2021 г. ... 200 студенти взеха участие в спортния турнир организиран за поредна година от Студентски съвет при УНСС. Тази година той беше посветен на 30-та годишнина на организацията. С официална церемония, на която бяха наградени победителите, приключи тазгодишната спортна инициатива. На нея присъстваха проф. д-р ...
XX международна научна конференция „Членството на България в Европейския съюз: четиринадесет години по-късно“ 20.10.2021 г. ... по темата на конференцията, предназначен за студенти.“  Доц. Мусов: „Включването на младите учени, докторантите и студентите в научните изследвания е единственият път към устойчиво развитие на научноизследователската дейност и висок ...
УНСС е сред седемте университета в първата платена стажантска програма на БТА 16.10.2021 г. ... от седем университета, сред които и Университетът за национално и световно стопанство, започват платени стажове в Българската телеграфна агенция по програмата на Министерството на образованието и науката (МОН) „Студентски практики - фаза 2“. Официално представяне на ...
КЛАСИРАНЕ НА СТУДЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В МОБИЛНОСТ ПРЕЗ ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР НА 2021-2022 ГОДИНА 14.10.2021 г. ... е по входящия номер на подаденото заявление за участие в мобилност по програма Еразъм+ през летния семестър на 2021-2022 академична година.   Вх.№ Университет Държава 001 HELMo Белгия 002 Университет за приложни науки Прага Чехия 003 Автономен университет ...
Меморандум за сътрудничество с община Белоградчик 13.10.2021 г. ... на кадри, привличане на кандидат-студенти, при условие, че в Северозападна България няма университет. Инж. Борис Николов „С оптимизъм и огромно желание съм тук“, каза от своя страна кметът на община Белоградчик инж. Борис Николов ...
9-ти блок на УНСС вече е с ремонтирани общи части 12.10.2021 г. ... въпроси на учащите и чуждестранни студенти, Ангел Стойков, председател и други представители на Студентския съвет, Пламен Пенев, началник отдел „Общежития, ремонтна и инвеститорска дейност" и зам.-изпълнителен директор на поделение „Студентски столове и ...
Юбилейна научна и бизнес конференция по повод 30 години от създаването на специалност „Бизнес логистика" и катедра „Логистика и вериги на доставките" 12.10.2021 г. ... една от най-търсените от кандидат студентите в ОКС  Бакалавър и ОКС Магистър на УНСС“  -  подчерта в приветственото си слово проф. Д. Димитров . В продължение на думите на Ректора проф. Д. Димитров, проф. М. Раковска обърна внимание, че ...
Първата публикация на проф. Стефан Бобчев в изложба за създателя на университета 19.10.2021 г. ... . Бобчев, който ще е прекрасна среда за студентите да споделят знания и умения. Атанас Димитров обърна внимание, че „Първата статия на проф. Стефан Бобчев „Сегашний наш език“ във в. „Македония“, макар и публикувана преди 150 години е ...
С участници от 4 континента и 10 държави в присъствен и онлайн формат се проведе Заключителна международна научна конференция за иновативната неконвенционална парична политика на водещите централни банки под егидата на ръководен от проф. д-р Силвия Трифонова проект, финансиран от ФНИ 14.10.2021 г. ... въпроси на учащите и чуждестранни студенти, Бизнес факултет, катедра „Недвижима собственост”, УНСС, доц. д-р Янко Христозов, главен секретар на УНСС по международно сътрудничество, Финансово-счетоводен факултет, катедра „Финанси”, УНСС, гл. ас. ...
УЧАствай в Конференцията за бъдещето на Европа 10.10.2021 г. ... мотото „Бъдещето е наше“, студенти от специалност „Международни отношения“ и „Европеистика“ на #УНСС дебатираха и очертаха бъдещето на Европа през тяхната призма и съобразно стратегическата визия на #ЕС. Заедно със своя преподавател, бивш ...
24-та международна конференция „Развитие и недоразвитие в историята на икономическата мисъл“ 9.10.2021 г. ... и Югоизточна Европа, с над 17 000 студенти и 101-годишна традиция. Той отбеляза, че от началото на академичната година всеки ден университетът е пълен с живот и това доставя много радост на всички след пандемичната изолация, а по повод конференцията подчерта: „Всички ...
Студентският съвет отбеляза с тържествена церемония своята 30-годишнина 8.10.2021 г. ... прави силата. Нашите студенти, нашият Студентски съвет олицетворяват точно този дух. Минаваме през труден период и се нуждаем от това да бъдем заедно и да се справяме с предизвикателст