Чуждестранни кандидат-студенти и студенти

Обновено: сряда, 05 януари 2022 14:45

Студентски общежития и столове

            Право на настаняване в студентско общежитие имат чуждестранните студенти в редовна форма на обучение по междуправителствени спогодби за образователен, научен и културен обмен и по реда на чл. 4, ал. 1 от ПМС № 103/1993 г. и чл. 3, ал .1 на ПМС № 228/1997 г. Всички останали чуждестранни студенти се настаняват според възможностите на УНСС.

         За настаняване в студентско общежитие подавате документи в Поделение „Студентски столове и общежития“ на УНСС, сектор „Настаняване“, както следва:

            - заявление (по образец);

            - уверение.


Студентски столове


Контакти:

Поделение „Студентски столове и общежития“

София, „Студентски град“, блок 23А (ниско тяло)
Местоположение

Сектор „Настаняване и информационно осигуряване“

Кабинет 7

тел. /+359 2/ 816 58 57

       /+359 2/ 816 58 53

       /+359 2/ 816 58 54

e-mail: [email protected]