Чуждестранни кандидат-студенти и студенти

Обновено: вторник, 21 декември 2021 17:25

Обучение

        Обучението на студентите в УНСС в образователно- квалификационна степен „Бакалавър“ е организирано в специалности(link).

         Учебният процес е организиран в академична година, която има два семестъра. В края на всеки семестър има редовна и условна изпитна сесия. Учебната година приключва с провеждане на годишна поправителна сесия.

         Учебните занятия са лекции и упражнения. Лекциите се провеждат по потоци, а упражненията – по учебни групи. При записване в първи курс получавате номера на поток, в който посещавате лекциите, и групата за упражненията.