Чуждестранни кандидат-студенти и студенти

Обновено: четвъртък, 07 март 2013 16:04

Обучение

          Обучението на студентите в УНСС в образователно-квалификационна степен  „магистър“  е организирано в специалности. Приемът е от началото на съответната учебна година или от летния семестър.

         Учебният процес е организиран в академична година, която има два семестъра. В края на всеки семестър има редовна и условна изпитна сесия. Учебната година приключва с провеждане на годишна поправителна сесия.

         Учебните занятия са под формата на лекции.