Structure

International Economic Relations and Business

Head of Department
Deputy Head of Department
Scientific Secretary
Administrative Secretary

Violeta Bojkova

Phone: +359 2 8195 345
Office: 3016

Lecturers:

Part-Time Lecturers:

Doctoral Students:
Valentin Marinov
Valko Djankardashliyski
Vyara Lavcheva
Elena Dimitrova - Tzoneva
Elitza Balabanova
Ivan Mavrudiev
Ilina Mutafchieva
Kalina Kyurkchiyska
Kameliya Biyderman
Kameliya Djongova
Konstantin Ivanov
Mariya Krasteva
Martin Petkov
Pavel Tabakov
Ana Shalashnaya
Atanas Pavlov
Bojidar Manchev
Viktoriya Lozeva
Georgi Malchev
Gerald Tola
Delyan Tolev
Dilyana Dimitrova
Ekaterina Stefanova
Iva Ludjeva
Kristina Petkova
Nikol Konakchiyska
Plamen Puvkov
Simeon Simeonov
Stanislava Tzvetkova
Filip Petkov
Yavor Karagyozov
Enida Jugri
Piyt Kristofarsan
Yana Danailova