Структура

Институт по предприемачество

Директор
Секретар по учебна дейност
Научен секретар
Административен секретар

Роза Николова

Телефон: (02) 8195 541
Кабинет: 1090

Преподавателски състав:

Гост-преподаватели: