Структура

Институт по икономика и политики

в.и.д. директор
Заместник-директор по научноизследователската дейност
Заместник-директор по организационната политика
Главен експерт по административно обслужване на институтите в УНСС
Лидия Велчева

Лидия Велчева

Личен e-mail: [email protected]
Телефон: (02) 8195 240
Кабинет: 4039
Изследовател

Проф. д.н. Борислав Борисов

E-mail:
Телефон: (02) 81 95 392
Кабинет: 4037
Изследовател
Димитър Чобанов

Димитър Чобанов

Личен e-mail: [email protected]
Телефон: (02) 81 95 392
Кабинет: 4037
Експерт (научноизследователска работа)

Цветелина Димитрова

Телефон: (02) 81 95 392
Кабинет: 4037