Структура

Институт по икономика и политики

Директор
Заместник-директор
Лидия Велчева

Лидия Велчева

Личен e-mail: lidiavelcheva1@gmail.com
Телефон: (02) 8195 235
Кабинет: 4038
Научен секретар
Административен секретар
Дилияна Михова

Дилияна Михова

E-mail: dmihova@unwe.bg
Личен e-mail: didka_d_m@abv.bg
Телефон: (02) 8195 240
Кабинет: 4039
Изследовател
Димитър Чобанов

Димитър Чобанов

Личен e-mail: chobanov@gmail.com
Телефон: (02) 81 95 392
Кабинет: 4037
Изследовател
д-р Даниел Касабов

д-р Даниел Касабов

Личен e-mail: danielkasabov@abv.bg
Телефон: (02) 81 95 392
Кабинет: 4037
Изследовател
д-р Марио Касабов

д-р Марио Касабов

Личен e-mail: kasabov.m@gmail.com
Телефон: (02) 81 95 392
Кабинет: 4037