Структура

Институт по икономика и политики

Директор
Заместник-директор по научноизследователската дейност
Заместник-директор по организационната политика
Административен секретар
Лидия Велчева

Лидия Велчева

Личен e-mail: lidiavelcheva1@gmail.com
Телефон: (02) 8195 240
Кабинет: 4039
Изследовател
Димитър Чобанов

Димитър Чобанов

Личен e-mail: chobanov@gmail.com
Телефон: (02) 81 95 392
Кабинет: 4037
Изследовател
д-р Даниел Касабов

д-р Даниел Касабов

Личен e-mail: danielkasabov@abv.bg
Телефон: (02) 81 95 392
Кабинет: 4037
Изследовател
д-р Марио Касабов

д-р Марио Касабов

Личен e-mail: kasabov.m@gmail.com
Телефон: (02) 81 95 392
Кабинет: 4037