Структура

Център за управление на дуалната бакалавърска програма с Университета за чуждестранни науки в Тиендзин (TFSU)

Директор