Структура

Междууниверситетски център за развитие на кариерата

Директор
Заместник-директор