Структура

Междууниверситетски център за развитие на кариерата

Директор
Атанас Димитров

Атанас Димитров

Телефон: (02) 8195 278
Кабинет: 1008
Заместник-директор
Заместник-директор
Кристиян Маджуров

Кристиян Маджуров

Телефон: (02) 8195 581
Кабинет: 1010