Резултати от търсене за доц. д-р Иван Стойчев

Университетски подсайтове

Специалности

Структура

Преподаватели

Служители

Доц. д-р Иван Стоянов Стойчев

Страници

5 results found
Нашата история 8.6.2021 г. ... /1995-2005 г./, доц. д-р Марчо Марков /2005-2013/, доц. д-р Иван Стойчев /2013-2020/ и . проф.д.н. Живко Драганов /2020 – до сега/ През 2019 година Институтът за следдипломна квалификация при УНСС отбеляза петдесетгодишнината от началото на организираното следдипломно обучение. В ...
Образователна и научна степен "Доктор" 4.11.2020 г. ... Иванова Научен ръководител: Доц. д-р Иван Стойчев Тема на дисертационния труд: “Управление на международни проекти в контекста на устойчивото развитие”   Деян Руменов Научен ръководител: Проф. Йорданка Статева Тема на дисертационния ...
Срещи с ръководствата на факултетите по професионални направления и потоци 13.9.2012 г. ... зала 3037    -  доц. д-р Иван Стойчев Поток 129            -     зала 2013     - проф. д-р Таня Парушева   Поднаправление “Икономика с преподаване на английски ...
В медиите 18.12.2013 г. ... .09.2013 г. Интервю с проф. д-р Антоанета Василева и доц. д-р Иван Стойчев за новите магистърски програми в МИО  - 12.09.2013 г. http://www.businesslady.eu/component/k2/item/412 http://www.manager.bg/broi-159/ikonomika/s-chastnoto-bankirane-reputatsiyata-e-vzaimna http://www.dnevnik ...
Дарители 21.9.2021 г. ... Орсов доц. д-р Иван Гаврилов доц. д-р Иван Несторов доц. д-р Иван Стойчев доц. д-р Иванка Андреева Николова доц. д-р Ивка Цакова доц. д-р Илия Божков доц. д-р Ирена Славова доц. д-р Ирина Мулешкова доц. д-р Ирина Казанджиева-Йорданова доц. д-р Катя Живкова Михайлова доц. д-р Кирил Димитров доц. ...

Новини

62 results found
С участието на 35 студенти от УНСС завърши финалната фаза на проект "Дигитален хуманист" 28.6.2021 г. ... на ИСК при УНСС в състав проф. д-р Миланка Славова, доц. д-р Иван Стойчев, гл. ас. д-р Кристиан Желев от катедра „МИО и бизнес“ и гл. ас. д-р Борислава Стоименова от катедра „Маркетинг и стратегическо планиране“ участваха в разработването на учебна програма и учебно съдържание за ...
С участието на 35 студенти от УНСС завършва финалната фаза на проект „Дигитален хуманист“ 23.6.2021 г. ... на ИСК при УНСС в състав проф. д-р Миланка Славова, доц. д-р Иван Стойчев, гл. ас. д-р Кристиан Желев от катедра „МИО и бизнес“ и гл. ас. д-р Борислава Стоименова от катедра „Маркетинг и стратегическо планиране“ участваха в разработването на учебна програма и учебно съдържание за ...
ИСК връчи сертификати на 20 служители на Агенция „Митници“ за успешно завършване на следдипломна квалификация 21.6.2021 г. ... . Живко Драганов. На церемонията присъстваха още доц. д-р Иван Стойчев, дългогодишен директор на ИСК и проф. д-р Атанас Льондев, университетски преподавател по Финанси, Валутен, Митнически и Данъчен контрол в ИСК. „С колегите успяхме взаимно да се справим с материята, която се изучаваше, макар и ...
ИСК даде сертификати на успешно завършили следдипломна квалификация служители на Агенция „Митници“ 21.6.2021 г. ... . На церемонията присъстваха още доц. д-р Иван Стойчев, дългогодишен директор на ИСК и проф. д-р Атанас Льондев, университетски преподавател по Финанси, Валутен, Митнически и Данъчен контрол в ИСК. „С колегите успяхме взаимно да се справим с материята, която се ...
УНСС с почетна грамота от министъра на външните работи на Япония за 2020 29.4.2021 г. ... ИСК е създаден благодарение на всеотдайните усилия на доц. д-р Иван Стойчев (на снимката вляво), дългогодишен негов директор до 2020 г., който също участва в церемонията. От своя страна, в знак на благодарност за признанието, ректорът на УНСС връчи на японските партньори книга за проф. Стефан Бобчев ...
Продължава работата по съвместен проект на УНСС и Университета „Св. св. Кирил и Методий“ - Скопие 18.11.2020 г. ... страна на УНСС в срещите участваха: доц. д-р Иван Стойчев, ръководител на проекта, проф. д-р Диана Копева, зам.-ректор по научноизследователската дейност, доц. Боян Жеков (УНИБИТ) и Ани Арутюнян от Центъра по изследователски и образователни проекти. Университетът „Св. св. Кирил и ...
Юбилеен сборник на Катедра "МИО и бизнес" 4.11.2020 г. ... of the University of National and World Economy, доц. д-р ИВАН СТОЙЧЕВ The role of bailout mechanisms in the European monetary union, проф. ЙОРДАНКА СТАТЕВА Corporate governance and marketing management issues and their reflection on customer satisfaction, гл. ас. д-р КРИСТИАН ЖЕЛЕВ ...
Юбилейна конференция с международно участие „50 години продължаващо обучение в УНСС – добри практики и предизвикателства” 30.10.2019 г. ... в ОКС "бакалавър" и продължаващо обучение, и доц. д-р Иван Стойчев, директор на ИСК (на снимката долу). Доц. Славова приветства участниците и гостите, като подчерта важността на продължаващото обучение за повишаване на квалификацията на специалистите - особено в съвременните ...
Работна среща по проект „Обучение в управленски умения за развитие на малкия и среден бизнес. Японският и българският опит за управление и излизане на глобалните пазари“ 13.5.2019 г. ... Боян Жеков, председател на JICA Алумни в България, и доц. д-р Иван Стойчев, директор на ИСК. По време на срещата бяха определени времевите параметри на проекта: откриваща среща на 5 юни, начало на обучението – 13 септември в Скопие, и завършване на курса на 15 декември т.г. Приет беше и учебният ...
РАБОТНА СРЕЩА по проект „Обучение в управленски умения за развитие на малкия и среден бизнес. Японският и българският опит за управление и излизане на глобалните пазари“ 20.11.2020 г. ... Боян Жеков, председател на JICA Алумни в България, и доц. д-р Иван Стойчев, директор на ИСК. По време на срещата бяха определени времевите параметри на проекта: откриваща среща на 5 юни, начало на обучението – 13 септември в Скопие, и завършване на курса на 15 декември т.г. Приет беше и учебният ...
Обучителен семинар по проект „Политика на партньорство в подкрепа на ученето през целия живот, иновациите и промяната“ 18.12.2018 г. ... – местна и централна власт и пр. Доц. д-р Иван Стойчев, директор на ИСК, съобщи, че департамент „Труд и социални политики“ е отправил покана към нашия университет да се проведе съвместно изследване за обучението през целия живот. Проектът за нас е изключително добър, заяви ...
Модел на тема "Интеграция и сътрудничество на Балканите - възможности и предизвикателства" 14.11.2017 г. ... обучението в ОКС "бакалавър" и продължаващо обучение, доц. д-р Иван Стойчев,  ръководител на катедра „МИО и бизнес“ и директор на ИСК, Радослав Илиев, председател на ИСИРКС, Кирил Воронков, представител на Россътрудничество, Кристиан Уолни, президент на Future World Diplomats ...
Дискусионен форум по проект „Политика на партньорство в подкрепа на ученето през целия живот, иновациите и промяната” 9.11.2017 г. ... "Човешки ресурси и социална защита", доц. д-р Иван Стойчев, директор на ИСК и ръководител на катедра „МИО и бизнес“, Ариан Робер от департамент „Труд и социална икономика“ на правителството на Фландрия, Белгия, Дан Густафсон от регионалната администрация на ...
Четиринадесета международна научна конференция „Членството на България в Европейския съюз: десет години по-късно“ 20.10.2017 г. ... икономика и политика“, доц. д-р Иван Стойчев, ръководител на катедра „МИО и бизнес“, доц. д-р Светла Бонева, зам.-декан на факултет „Международна икономика и политика“. При откриването на конференцията (отляво надясно) проф. Гоев, ...
Информационен ден по проекти, изпълнявани от ИСК 19.10.2017 г. ... и др. Информационният ден бе открит от доц. д-р Иван Стойчев, директор на ИСК и ръководител на катедра „МИО и бизнес“. Доц. Стойчев (вдясно) и доц. Тодоров   Проектите представи д-р Тодор Тодоров от катедра "Човешки ресурси и социална защита", ...
Семинар на Научноизследователския център за пазарни анализи и прогнози 14.9.2017 г. ... на катедра „МИО и бизнес“ доц. д-р Иван Стойчев и директора на Центъра доц. д-р Васил Петков ...
Среща-дискусия на тема „Глобалисти срещу националисти: успехи, граници и предизвикателства пред ЕС след Брекзит“ 9.5.2017 г. ... и продължаващо обучение, доц. д-р Иван Стойчев, ръководител на катедра „МИО и бизнес“, проф. д-р Динко Динков, преподавател в катедра „Международни отношения“, който беше модератор на дискусията, преподаватели и студенти. Проф. Динков представи ...
Квалификационни курсове по макроикономика и основи на предприемачеството за учители 27.4.2017 г. ... на катедра „Икономикс“, доц. д-р Иван Стойчев, директор на отделение „Институт за следдипломна квалификация“ (ИСК) и ръководител на катедра „МИО и бизнес“, проф. д.ик.н. Кирил Тодоров, директор на Института за развитие на предприемачеството и в ...
Публична лекция на Н.Пр. Шин Бунам, посланик на Република Корея в България 21.4.2017 г. ... „МИО и бизнес“, присъстваха доц. д-р Иван Стойчев, ръководител на катедрата, проф.  д.ик.н. Бистра Боева, заслужил професор на УНСС, преподаватели, студенти. Тази среща ще разкрие важни детайли за корейската икономика и отношенията на Република Корея и Република ...
Квалификационни курсове по макроикономика и основи на предприемачеството за учители 19.4.2017 г. ... на катедра „Икономикс“, доц. д-р Иван Стойчев, директор на отделение „Институт за следдипломна квалификация“ (ИСК) и ръководител на катедра „МИО и бизнес“, проф. д.ик.н. Кирил Тодоров, директор на Института за развитие на предприемачеството и в ...
Конференция на тема „Проблеми и решения на малките и средните предприятия“ 15.3.2017 г. ... . д-р Валентин Гоев, зам.-ректор на УНСС, доц. д-р Иван Стойчев, ръководител на катедра „МИО и бизнес“ и директор на отделение „Институт за следдипломна квалификация“, проф. д.ик.н. Кирил Тодоров, директор на Института за развитие на предприемачеството и в.и.д. ...
Публична лекция на тема „Ефективна комуникация“ 15.11.2016 г. ... за над 1 млн. лв. Лекцията бе открита от доц. д-р Иван Стойчев, ръководител на катедра „МИО и бизнес“, който посочи, че това е една от поредните срещи на академичната общност с представителите на бизнеса. Доц. Иван Стойчев (вляво) и Георги Чернев при ...
Тринадесета международна научна конференция на тема "Членството на България в Европейския съюз: девет години по-късно“ 7.10.2016 г. ... икономика и политика“, доц. д-р Иван Стойчев, ръководител на катедра „МИО и бизнес“, доц. д-р Светла Бонева, зам.-декан на факултет „Международна икономика и политика“, проф. д.ик.н. Димитър Хаджиниколов от катедра „МИО и бизнес“ и ...
Кръгла маса „Образованието в областта на международния бизнес и международните икономически отношения в партньорство с бизнеса в контекста на дигиталната революция“ 4.10.2016 г. ... Славова, зам.-ректор на университета, доц. д-р Иван Стойчев, ръководител на катедра „МИО и бизнес“, проф. д.ик.н. Бистра Боева, д-р Огнян Донев, председател на МИО Алумни асоциацията, модератор на форума, д-р Митко Василев, главен управител на ГБИТК, представители на ...
Заключителна конференция по международния проект „Ретур“ 16.6.2016 г. ... „Ретур“ от УНСС представи доц. д-р Иван Стойчев, директор на отделение „Институт за следдипломна квалификация“, модератор на форума. Той изтъкна приноса в работата на доц. д-р Марчо Марков, ст.преп. д-р Антония Пенчева, ст. преп. Олга Лазова, ст. преп. Анна ...
Юбилейна научна конференция "Българската школа в изследванията на международните отношения и външната политика" 27.5.2016 г. ... 40-годишнината на катедрата поднесоха доц. д-р Иван Стойчев, ръководител на катедра „МИО и бизнес“, доц.  д-р Блага Благоева, ръководител на катедра „Политология“, доц. д-р Гергана Боянова, зам.-декан на Юридическия факултет, ст. преп. Калина Братанова, ...
Ден на отворените врати за съвместна магистърска програма „Европейски бизнес и финанси“ между УНСС и Университета Нотингам Трент 17.5.2016 г. ... , Глобална и европейска бизнес среда, доц. д-р Иван Стойчев, Международни финанси, доц. д-р Силвия Трифонова, Бизнес английски, ст. пр. Калина Братанова. През втори семестър са: Мениджмънт на финансовия риск, доц. д-р Димитър Ненков, Международно европейско и бизнес право, доц. д-р ...
Гост-лектор от Coface България 30.11.2015 г. ... на катедра „МИО и бизнес“ доц. д-р Иван Стойчев и гл.ас. д-р Цветомир Цанов, осигуряващ дисциплината „Международен финансов мениджмънт“. Виденова е възпитаник на специалност „МИО“ и инициатор на създаването на Общност на финансовите лидери в ...
Международна научна конференция „Членството на България в Европейския съюз: осем години по-късно“ 2.10.2015 г. ... събрание по повод юбилея, изтъкна доц. д-р Иван Стойчев, ръководител на катедра „МИО и бизнес“.  От името на ректора на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев участниците в конференцията приветства проф. д-р Веселка Павлова, зам.-ректор на университета. Тя акцентира ...
Международна конференция „Обучението на млади специалисти в сферата на дигиталните медии – в съответствие с изискванията на бизнеса“ 8.9.2015 г. ... Веселка Павлова, зам.-ректор на УНСС, и доц. д-р Иван Стойчев, директор на ИСК, при откриването на конференцията Проектът цели разработването на съвременна рамка на компетентностите и универсален модел на учебен план, който може да се адаптира съдържателно към различен ...
Кръгла маса по въпросите на корпоративното управление, устойчивото развитие и разкриването на нефинансова информация 15.5.2015 г. ... . По време на форума Доц. д-р Иван Стойчев, ръководител на катедра „МИО и бизнес“ и директор на Института за следдипломна квалификация, структурира в презентация разбирането за корпоративно управление, актуалните проблеми на устойчивото развитие, извеждането на ...
Национална конференция “Местни планове за превенция и ограничаване на младежката безработица“ 30.4.2015 г. ... и на академичната общност. Доц. д-р Иван Стойчев, директор на ИСК, при откриването на конференцията Проектът RePLAY – “Регионално планиране на работната заетост на младежта” бе осъществен от екип експерти на Института за следдипломна квалификация, отделение при ...
УНСС ще си сътрудничи със Софийската търговско-промишлена камара 22.1.2015 г. ... от страна на УНСС е доц. д-р Иван Стойчев, директор на Института за следдипломна квалификация, а от страна на СТПК – Георги Чернев. Документът предвижда лекции на представители на Камарата в УНСС, стажантски програми за нашите студенти и др. Камарата поема ...
Учреден бе Руски клуб в УНСС 4.12.2014 г. ... изнесе Желю Добрев. Доц. д-р Иван Стойчев, директор на ИСК и ръководител на катедра "МИО и бизнес"(в средата) открива срещата. Вляво от него: Желю Добрев, вдясно: Николай Малинов В Българо-руската търговско-промишлена палата членуват 230 фирми, ...
Среща с посланика на Република Корея 26.11.2014 г. ... на Института по икономика и политики, доц. д-р Иван Стойчев, ръководител на катедра „МИО и бизнес“, преподаватели, студенти. Проф. д.ик.н. Бистра Боева В зала "Научни съвети" В презентацията си Н.Пр. Шин Менг-хо направи преглед ...
Юбилейна среща на първия випуск магистри "Здравен мениджмънт" 31.10.2014 г. ... и членовете му се събират отново, отбеляза доц. д-р Иван Стойчев, директор на Института за следдипломна квалификация. Той изтъкна, че в магистратурата преподават много добри специалисти и тя е една от най-търсените в университета. Магистърската програма „Здравен мениджмънт“ ...
Дипломираха се бакалаврите и магистрите от специалност "Международни икономически отношения" 29.10.2014 г. ... и гости в аула "Максима" Доц. д-р Иван Стойчев, ръководител на катедра „МИО и бизнес“, приветства випуск 2014 за успешното дипломиране и пожела на бакалаврите и магистрите успехи и попътен вятър.   Откриването на тържествената церемония. ...
Договор за сътрудничество между УНСС и Агенцията по заетостта 30.9.2015 г. ... членовете на Ректорския съвет, както и доц. д-р Иван Стойчев, директор на Института за следдипломна квалификация, доц. д-р Йордан Близнаков, директор на Междууниверситетския център за развитие на кариерата, доц. д-р Росен Кирилов от катедра "Информационни технологии и комуникации" ...
Договор за сътрудничество между УНСС и Агенцията по заетостта 23.10.2014 г. ... на Ректорския съвет, както и доц. д-р Иван Стойчев, директор на Института за следдипломна квалификация, доц. д-р Йордан Близнаков, директор на Междууниверситетския център за развитие на кариерата, доц. д-р Росен Кирилов от катедра "Информационни ...
Ежегодна информационна среща „Заедно по-информирани от днес“ 7.10.2014 г. ... развитие на кариерата (МЦРК), и доц. д-р Иван Стойчев, ръководител на Института за следдипломна квалификация (ИСК) при УНСС, представиха пред студентите единствения по рода си кариерен център в страната и лидера в следдипломното обучение по икономика, мениджмънт и ...
Международна научна конференция „Членството на България в Европейския съюз – седем години по-късно“ 3.10.2014 г. ... икономика и политика“, доц. д-р Иван Стойчев, ръководител на катедра „МИО и бизнес“, проф. д-р Валентин Гоев, зам.-ректор, доц. д-р Светлана Александрова, катедра „МИО и бизнес“ Научната конференция изисква да положим усилия за осмисляне на ...
Удостоверения за професионална квалификация по икономика и организация на ВиК отрасъла получиха курсисти 19.6.2014 г. ... курсистите от името на доц. д-р Иван Стойчев, директор на Института за следдипломна квалификация. Всеки етап от обучението е добро начало за следваща по-висока категория, а ИСК и УНСС имат ключова роля и могат да ви помагат в усъвършенстването и ...
Рамково споразумение за сътрудничество между УНСС и НСИ 19.6.2014 г. ... на ректорското ръководство, на доц. д-р Иван Стойчев, директор на Института за следдипломна квалификация, доц. д-р Венелин Бошнаков, главен секретар по науката на УНСС, и на Диана Янчева зам.-председател на статистическия институт. Документът предвижда ...
Успешно приключиха курсовете по "Глобален мениджмънт и лидерство" и "Маркетинг, реклама и бизнес комуникации" 19.5.2014 г. ... българо-японския проект JICA, доц. д-р Иван Стойчев, директор на ИСК при УНСС, проф. Антоанета Василева, декан на факултет МИП, УНСС и член на екипа от преподаватели от УНСС, специализирали в Япония в курса " Глобален мениджмънт и лидерство", г-н Илиян Зафиров, ...
Закриваща среща на проект " Умения за бъдещето - към по-добри умения на трудовия пазар чрез по-добро ориентиране и образование" 30.4.2014 г. ... , заместник ректор УНСС и доц. д-р Иван Стойчев, директор на ИСК при УНСС ...
Публична лекция на тема: „Образованието на жените в Саудитска Арабия: история и развитие” 27.3.2014 г. ... икономика и политика”, и доц. д-р Иван Стойчев, ръководител на катедра „МИО и бизнес”, по инициатива на катедрата. Д-р Рахман направи обзор на историческите етапи в развитието на образователната система в Саудитска Арабия, като акцентира ...
Кръгла маса на тема: „Инструменти на Европейския съюз за финансиране на образователни политики и дейности”. 17.3.2014 г. ... Кръглата маса беше открита от доц. д-р Иван Стойчев - директор на Института за следдипломна квалификация при УНСС.Приветствие до участниците в Кръглата маса направи проф. д-р Веселка Павлова - заместник ректор на УНСС, в което определи разглежданата тематика като ...
Кръгла маса на тема: "Инструменти на Европейския съюз за финансиране на образователни политики и дейности” 14.3.2014 г. ... бе ръководен от доц. д-р Иван Стойчев, директор на Института за следдипломна квалификация Приветствие до участниците направи проф. д-р Веселка Павлова, заместник-ректор на УНСС. Тя определи разглежданата тематика като изключително важна ...
Бакалаври и магистри от "Международни икономически отношения" получиха дипломи 30.10.2013 г. ... бяха поздравени от доц. д-р Иван Стойчев, в.и.д. ръководител на катедра „МИО и бизнес“, и проф. д.ик.н. Димитър Хаджиниколов, заместник-ръководител на катедрата. Вие казвате „сбогом“ на времето на големите надежди и се насочвате към времето на ...
Заедно по-информирани от днес 25.10.2013 г. ... по продължаващото обучение, доц. д-р Иван Стойчев, директор на Института за следдипломна квалификация (ИСК), и доц. д-р Йордан Близнаков, директор на Междууниверситетския център за развитие на кариерата към УНСС (МЦРК),  запознаха студентите с ...
Международна конференция анализира „Членството на България в Европейския съюз: шест години по-късно“ 14.10.2013 г. ... икономика и политика“, и доц. д-р Иван Стойчев, ръководител на катедра „МИО и бизнес“. От името на ръководството на университета проф. д.ик.н. Валентин Кисимов, зам.-ректор по електронизацията, поздрави участниците в конференцията и изтъкна, че ...
Международна конференция по проект InnoSee "Обучение на специалисти от научноизследователски клъстери" 24.9.2013 г. ... и др.       Доц. д-р Иван Стойчев представи проекта InnoSee и резултатите от него. Проф. Никос Комнинос, представляващ гръцката организация INTELSPACE,  говори за потребностоте от обучение на мениджърите на изследователските клъстери ...
Официално връчване на дипломите на завършилите курса „Глобален мениджмънт и лидерство” 7.6.2013 г. ... ИСК и много гости. Доц. д-р Иван Стойчев и Н.Пр. Такаши Коидзуми (отдясно наляво). Майя Митрева благодари от името на дипломантите и се обърна с топли думи към ръководството и преподавателите от ИСК. ...
Авторски колектив от ИСК издаде монографията „Валидиране на компетентности, придобити на работното място в България” 28.2.2013 г. ... . д-р Даниела Иванова, доц. д-р Иван Стойчев, доц. д-р Живко Драганов, проф. д-р Маргарита Александрова, д-р Тодор Тодоров и д-р Ралица Пандурска, издаде монографията „Валидиране на компетентности, придобити на работното място в България”. Книгата е ...
В ИСК започна курс "Глобален мениджмънт и лидерство" 6.2.2013 г. ... курса в присъствието на доц. д-р Иван Стойчев, доц. д-р Божана Неделчева, проф. д-р Антоанета Василева и Боян Жеков от JICA. От ляво на дясно: доц. д-р Марчо Марков, доц. д-р Божана Неделчева, доц. д-р Иван Стойчев, проф. д-р Антоанета ...
ИСК при УНСС на финална конференция по проект ReSoLVE 14.12.2012 г. ... Доц. д-р Иван Стойчев, директор на Центъра по икономика и управление към ИСК, представи изготвените два основни инструмента за разработването на местните стратегии за учене през целия живот – пакета от методологии и пакета от ...
Проект ReSolVE – "Регионални стратегии за учене, валидиране и образование“ 14.12.2012 г. ... на съответната територия. Доц. д-р Иван Стойчев, директор на Центъра по икономика и управление към ИСК, представи изготвените два основни инструмента за разработването на местните стратегии за учене през целия живот – пакета от методологии и пакета от ...
Начало на нов съвместен българо-японски проект "Глобален мениджмънт и лидерство" 3.12.2012 г. ... от доц. д-р Марчо Марков, доц. д-р Иван Стойчев и проф. д-р Антоанета Василева от ИСК при УНСС и г-н Боян Жеков и г-жа Христина Христова от JICA Alumni Association. От страна на JICA присъства г-н Мураками Сатоши - подуправител на JICA за Европа и ...
Дипломите на МИО като "скок от висока орбита" 7.4.2014 г. ... и техните родители отправи и доц. д-р Иван Стойчев, ръководител на катедра „МИО и бизнес“. Проф. д.ик.н. Валентин Кисимов (на трибуната), доц. д-р Иван Стойчев, Златозар Сурлеков, проф. д-р Антоанета Василева „Американският писател ...
Дипломира се випуск 2012 на катедра "МИО и бизнес" 7.4.2014 г. ... „МИО и бизнес“ доц. д-р Иван Стойчев. Доц. Стойчев със свои дипломирани ...
60 години на академично съвършенство чества специалността "Международни икономически отношения" 7.4.2014 г. ... , посочи в доклада си доц. д-р Иван Стойчев, ръководител на катедра „МИО и бизнес". Престижната специалност са завършили много успешни и влиятелни предприемачи, мениджъри и политици, реализирали се както в страната, така и в чужбина. Нейни ...

Предстоящо

6 results found
Юбилейна конференция „50 ГОДИНИ ПРОДЪЛЖАВАЩО ОБУЧЕНИЕ В УНСС– ДОБРИ ПРАКТИКИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА” 20.11.2020 г. ... . (359 2) 862 10 69, (359 2) 888 000 245, доц. д-р Иван Стойчев Председател на организационния ...
Тържествено откриване на новата учебна година (video.unwe.bg) 1.10.2018 г. ... 120 - зала 3048 - доц. д-р Иван Стойчев Поток 121 - зала 3049 - проф. д-р Таня Парушева   Поднаправление “Икономика с преподаване на английски език”: Факултет “Международна икономика и политика”: Поток 133 - зала 2013 - доц. д-р Светла ...
Тържествено откриване на новата учебна година (video.unwe.bg) 28.9.2017 г. ... зала 3048    -  доц. д-р Иван Стойчев Поток 129            -     зала 3049     -  доц. д-р Мария Бакалова   Поднаправление “Икономика и управление с ...
Ежегодна информационна среща "Заедно по-информирани от днес" 30.9.2014 г. ... център за развитие на кариерата (МЦРК) - доц. д-р Иван Стойчев, ръководител на Института за следдипломна квалификация при УНСС. 7 октомври (вторник), 10.00 ч., голяма конферентна ...
Новата учебна година ще бъде открита на 16 септември 16.9.2013 г. ... зала 3048    -  доц. д-р Иван Стойчев Поток 121            -     зала 3049     - проф. д-р Таня Парушева   Поднаправление “Икономика и управление с преподаване на ...
Конкурс на катедра "МИО и бизнес" за решаване на казус 15.3.2012 г. ... на Мейджи", разработен от проф. д-р А. Василева и доц. д-р Иван Стойчев и казус „Ресторант София в Токио - едно ново предизвикателство пред Мейджи Деъриз Ко.", разработен от доц. д-р М.Славова и доц. д-р Ж.Драганов като общ проект на ИСК и Азиатския тихоокеански университет Ритсумейкан (АРУ), Япония ...

Фотогалерия

0 results found

Видеогалерия

0 results found

Google Търсене