Нашият Университет
Обновено: вторник, 22 ноември 2022 11:22

История

Университетът за национално и световно стопанство (УНСС) е най-голямото и най-старото висше икономическо училище в България и Югоизточна Европа, със 100-годишна история.

УНСС води началото си от Свободния университет за политически и стопански науки (СУПСН), създаден със заповед № 2155/05.07.1920 г. на министъра на народното просвещение. През 1940 г. (ДВ бр. 126 от 7.06.1940 г.) той е трансформиран в Държавно висше училище за финансови и административни науки (ДВУФАН), което през 1947 г. се преобразува във Факултет за стопански и социални науки при Софийския университет.

С указ № 26 (в. "Известия", бр. 10 от 1.02.1952 г.) е възстановена самостоятелността на висшето училище под името Висш икономически институт (ВИИ). През 1953 г. с указ № 89 той е наименован "Карл Маркс" (в. "Известия", бр. 23 от 20.03.1953 г.).

На 27.04.1990 г. Академичният съвет решава ВИИ "Карл Маркс" да се преобразува в Университет за национално и световно стопанство. Официалното трансформиране на висшето училище става с решение на Народното събрание за създаване и преобразуване на висши училища (ДВ. бр. 68 от 26 юли 1995 г.).

 
Ректори и заместник-ректори:
1920-1940
Ректор (директор): проф. Стефан Бобчев
Зам.-ректор (поддиректор): проф. Петър Богаевски
1940-1948
Ректор (директор): проф. д-р Димитър Добрев
1948-1952
Ректор (декан, и.д. ректор): проф. Димитър Димитров

Зам.-ректор (декан): доц. Тодор Поляков
Зам.-ректор (декан): доц. Кирил Григоров
1952-1957
Ректор: проф. Тодор Ненов

Зам.-ректори:
доц. Нако Дойнов
доц. Тодор Поляков
проф. Димитър Димитров
1957-1962
Ректор: акад. Жак Натан

Зам.-ректори:
доц. Александър Попов
доц. Петър Арсов
проф. Пенчо Радковски
доц. Веселин Хаджиниколов
проф. Иван Илиев
1962-1966
Ректор: проф. д-р Ангел Чаушев

Зам.-ректори:
проф. Димитър Димитров
доц. Петър Аврамов
доц. Стефан Цанков
1966-1972
Ректор: проф. д-р Кирил Григоров

Зам.-ректори:
проф. Нешо Царевски
проф. Стефан Цанков
проф. Димитър Димитров
доц. Никола Великов
доц. Димитър Й. Димитров
доц. Здравко Златанов
1972-1975
Ректор: проф. д-р Давид Давидов

Зам.-ректори:
проф. Никола Наумов
проф. Иван Йорданов
проф. Крум Александров
проф. Лалю Радулов
1975-1978
Ректор: чл.-кор. проф. д.ик.н. Иван Илиев

Зам.-ректори:
проф. Лалю Радулов
доц. Иванка Добрева
проф. Григор Ваклиев
проф. Трифон Георгиев
проф. Димитър Димитров
1978-1979
Ректор: проф. д-р Григор Ваклиев

Зам.-ректори:
проф. Трифон Георгиев
проф. Лалю Радулов
доц. Иванка Добрева
проф. Димитър Димитров
1979-1980
Ректор: проф. д.ик.н. Михаил Савов

Зам.-ректори:
проф. Атанас Танов
проф. Данаил Данаилов
проф. Тома Барбов
доц. Иван Бонев
1980-1987
Ректор: проф. д.ик.н. Данаил Данаилов

Зам.-ректори:
проф. Атанас Танов
проф. Крум Александров
проф. Тома Барбов
проф. Стоядин Савов
доц. Здравко Обретенов
1987-1989
Ректор: проф. д.ик.н. Стоядин Савов

Зам.-ректори:
проф. Камен Миркович
проф. Стоян Айков
проф. Методи Христов
проф. Сава Савов
доц. Васил Манов
доц. Йосиф Илиев
1989-1990
Ректор: проф. д.ик.н. Михаил Динев

Зам.-ректори:
проф. Иван Грозев
проф. Сава Савов
проф. Иван Душанов
1990-1993
Ректор: проф. д.ик.н. Лалю Радулов

Зам.-ректори:
проф. Нигрета Величкова
доц. Екатерина Величкова
доц. Асен Друмев
проф. Георги Данов
доц. Димитър Стойков
доц. Димитър Доганов
доц. Радослав Цончев
доц. Георги Евгениев
1993-2003
Ректор: проф. д.ик.н. Камен Миркович

Зам.-ректори:
проф. Манол Рибов
проф. Николай Николов
проф. Христо Кожухаров
проф. Никола Николов
проф. Велчо Стоянов
доц. Христо Далкалъчев
доц. Тодор Къналиев
доц. Игор Дамянов
доц. Борислав Борисов
доц. Йордан Близнаков
доц. Георги Мишев

Председател на Общото събрание: 
проф. Любен Караниколов

Председател на Контролния съвет: 
проф. Димитър Шопов
2003-2011
Ректор: проф. д-р Борислав Борисов
Почетен ректор на УНСС от 2012

2003-2007
Зам.-ректори:
доц. д-р Стати Статев
доц. д-р Пламен Орешарски
доц. д-р Йордан Близнаков
доц. д-р Йорданка Владимирова
доц. д-р Маргарита Атанасова
доц. д-р Добромир Тодоров
проф. д.ик.н. Пламен Мишев

2007-2011
Първи заместник-ректор:
проф. д.ик.н. Стати Статев
Заместник-ректори:
проф. д.ик.н. Пламен Мишев
проф. д-р Йорданка Владимирова
проф. д-р Веселка Павлова
доц. д-р Добромир Тодоров
доц. д-р Марчо Марков
проф. д.ик.н. Валентин Кисимов

Председател на Общото събрание: 
проф. д-р Любен Караниколов
проф. д-р Благой Колев

Председател на Контролния съвет: 
доц. д-р Божана Неделчева
проф. д-р Христина Балабанова
проф. д-р Атанас Василев
2011-2019
Ректор: проф. д.ик.н. Стати Статев

2011-2015
Заместник-ректори:
проф. д-р Огнян Симеонов
проф. д-р Веселка Павлова
проф. д-р Валентин Гоев
проф. д.ик.н. Валентин Кисимов
доц. д-р Марчо Марков

Помощник-ректор: 
Николай Бакърджиев

2015-2019
Заместник-ректори:
доц. д-р Миланка Славова
доц. д-р Стела Ралева
проф. д-р Валентин Гоев

Помощник-ректор: 
Николай Бакърджиев

Председател на Общото събрание: 
проф. д-р Стоян Стоянов
Проф. д-р Лалко Дулевски

Председател на Контролния съвет: 
проф. д-р Виолета Цакова