Обновено: понеделник, 20 декември 2021 14:54

ЖИВА ПАМЕТ

УНСС има славна история и жива памет за своите създатели и личности, които с делото си са спомогнали Университетът да пребъде в своето столетие.

„Важно за нашите студенти е да знаят кои са хората, които ги правят горди да учат в най-добрия бизнес университет в Югоизточна Европа“, изтъква ректорът на УНСС проф. д-р Димитър Димитров. „Историческата памет е повече от това просто да си спомниш. Историческата памет означава да запазим спомена жив. За университет, който има столетна история, е важно да има жива памет, да се знае, че зад марката № 1 бизнес университет, стоят усилията, знанията и научните постижения на хора от плът и кръв, превърнали работата за УНСС в мисия на живота си. В дигиталния свят ние искаме тази памет да бъде по-достъпна за нашите студенти“, допълва ректорът.

В рубриката „Жива памет“ студентите могат да научат за емблематичните личности на УНСС чрез видео и аудио подкаст. Информацията е достъпна чрез QR кодове като се допълва и обновява непрекъснато. Началото на  рубриката беше дадено през 2021 г.

 Първият код беше активиран за създателя на университета проф. Стефан Бобчев

по случай 100-годишнината на УНСС. Той е поставен на неговия паметник.

Проф. Стефан Бобчев е основател и първи ректор на УНСС в периода 1853 - 1940


В Деня на народните будители - 1 ноември 2021 г. - част от рубриката „Жива памет“ стана

историята на четирима ректори на УНСС.

Проф. д.ик.н. Данаил Данаилов е ректор на УНСС в периода 1980 -1987 г.

Проф. д.ик.н. Михаил Динев е ректор на УНСС в периода 1989 - 1990 г.

Проф. д.ик.н. Лалю Радулов е ректор на УНСС в периода 1990 - 1993 г.

Проф. д.ик.н. Камен Миркович е ректор на УНСС в периода 1993 - 2003 г.


В деня на Общото събрание на УНСС - 15 декември 2021 г. - в рубриката „Жива памет“ влизат и

четирима председатели на Общото събрание.

Проф. д-р Любен Караниколов е председател на Общото събрание на УНСС в периода 1999 - 2003 г.

Проф. д-р Благой Колев е председател на Общото събрание в периода 2003 - 2011 г. и

омбудсман на УНСС в периода 2011 - 2019 г.

Проф. д-р Стоян Стоянов е председател на Общото събрание на УНСС в периода 2011 - 2015 г.

Проф. д-р Лалко Дулевски е председател на Общото събрание на УНСС от 2015 г. насам