Обновено: понеделник, 18 септември 2023 2:44

ЖИВА ПАМЕТ

Проф. Стефан Бобчев (1853-1940)

основател и първи ректор на УНСС

Проф. Димитър Добрев (1888-1961)

втори ректор на УНСС

Акад. Евгени Матеев (1920-1997)

патриарх на българската икономическа наука,

един от пионерите на икономическата кибернетика в България

Академик проф. Жак Примо Натан

ректор в периода 1957-1962 г.

Проф. д-р Кирил Григоров

ректор в периода 1966-1972 г.

Проф. д-р Давид Давидов

ректор в периода 1972-1975 г.

Проф. д.ик.н. Данаил Данаилов

ректор в периода 1980-1987 г.

Проф. д.ик.н. Михаил Динев (1935-2022)

ректор в периода 1989-1990 г.

Проф. д.ик.н. Лалю Радулов

ректор в периода 1990-1993 г.

Проф. д.ик.н. Камен Миркович (1939-2021)

ректор в периода 1993-2003 г.

Проф. д-р Борислав Борисов (1949-2021)

ректор в периода 2003-2011 г.

Проф. д-р Любен Караниколов

предс. на Общото събрание 1999-2003 г.

Проф. д-р Благой Колев (1946-2021)

предс. на Общото събрание 2003-2011 г.

и омбудсман на УНСС 2011-2019 г.

Проф. д-р Стоян Стоянов

предс. на Общото събрание 2011-2015 г.

Проф. д-р Лалко Дулевски

предс. на Общото събрание от 2015 г. насам

Проф. д-р Никола Наумов

зам.-ректор в периода 1972-1975 г. 

Проф. д.ик.н. Васил Манов

зам.-ректор в периода 1986-1990 г.

Проф. д-р Христо Кожухаров

зам.-ректор в периода 1995-2000 г.

Проф. д.ик.н. Йосиф Илиев

зам.-ректор в периода 1987-1989 г. и

първи зам.-ректор в периода 2001-2003 г.

Доц. д-р Марчо Марков

зам.-ректор в периода 2009-2014,

директор на ИСК от 2005 до 2013 г.

Проф. д-р Атанас Казаков

декан на Общоикономическия факултет

в периода 1990-1992 г. и 2010-2011 г.

Проф. д-р Христина Балабанова

декан на Юридическия факултет

в продължение на два последователни мандата

Проф. д.ик.н. Иван Георгиев

бил е зам.-декан на

Промишлено-аграрния факултет

Проф. д.ик.н. Иванка Съйкова

зам.-декан на факултет 

„Икономическа информация“

в периода 1985-1987 г.

Проф. д-р Златка Сукарева

зам.-декан на Юридическия факултет

в периода 1996-2000 г.

Проф. д-р Георги Янков

заслужил професор на УНСС

Проф. д.ик.н. Бистра Боева

заслужил професор на УНСС

Проф. д-р Тилчо Иванов

един от създателите на катедра 

„Национална и регионална сигурност“,

доайен на специалност

„Икономика на отбраната и сигурността"

Божидар Ризов

помощник-ректор в периода 2001-2009 г.

Доц. д-р Маргарита Кръстева

дългогодишен председател на

университетската синдикална

организация НБС „ВОН-КНСБ“