Докторанти
Обновено: четвъртък, 05 май 2022 9:12

Отчет за изпълнение на индивидуален учебен план

                              

Отчет по образец за изпълнение на индивидуалния учебен план за докторантите,

зачислени преди 16.02.2022 г.

                     

Отчет по образец за изпълнение на индивидуалния учебен план за докторантите,

зачислени след 16.02.2022 г., приет на АС на УНСС №1/16.02.2022 г.