Докторанти
Обновено: сряда, 29 март 2023 17:40

Отчет за изпълнение на индивидуален учебен план

                              

Отчет по образец за изпълнение на индивидуалния учебен план за докторантите,

зачислени преди 16.02.2022 г.

                     

Отчет по образец за изпълнение на индивидуалния учебен план за докторантите,

зачислени след 16.02.2022 г., приет на АС на УНСС №1/16.02.2022 г.