Обновено: петък, 26 март 2021 14:49

Съвет за социална отговорност

Във връзка с институционализирането членството на УНСС в Глобалния договор на ООН и произтичащите от това ангажименти с Решение на Ректорския съвет №20/03.07.2019 г. е създаден Съвет за социална отговорност на УНСС с членове: доц. д-р Ирена Славова, проф. д-р Мирослава Пейчева – координатор, проф. д-р Елка Василева, проф. д-р Даниела Иванова и доц. д-р Ваня Иванова.