Обновено: сряда, 05 април 2017 11:04

Контакти

Информация за дистанционната форма на обучение в образователно-квалификационна степен “магистър” можете да получите:

на първия етаж срещу входа - "ОКС Магистър с дистанционна форма на обучение"

 

  • Проф. д-р Маргарита Александрова – директор, телефони (02) 8195- 343 email: maleksandrova@unwe.bg 
  • Даниела Рисина – зам.-директор, телефон (02) 8195- 343 email: dmag2@unwe.bg
  • Ирина Тодорова – главен експерт,телефон (02) 8195- 343 email: dmag1@unwe.bg
  • Женета Каравасилева – главен експерт,телефон   (02) 8195-379 email: dmag3@unwe.bg   
  • Анелия Николова -  старши експерт, телефон (02) 8195- 341 email: dmag4@unwe.bg
  • Николай Свиленов – старши експерт, телефон  (02) 8195-553 email: dmag2@unwe.bg
  • Калинка Димитрова – старши експерт телефон (02) 8195- 553 email: dmag5@unwe.bg
  • Олга Георгиева - Регионален център за дистанционно обучение гр. Хасково, бул. “България” 168, телефони: (038) 623354  и    (038) 665320   Email: olga@unwe.bg
  • Нора Зейнелова - Регионален център за дистанционно обучение гр. Пловдив, ул. „Кукленско шосе“ 13, телефони: (032) 345619 Email: rcdo_plovdiv@unwe.bg
  • Интернет страницата на УНСС: www.unwe. bg