Обновено: четвъртък, 19 ноември 2015 9:12

Подготовка

Може да изтеглите примерни тестове за приемния изпит в ОКС "Магистър" от следния линк:

ПРИМЕРНИ ВЪПРОСИ


Важно!

УНСС чрез отделение „Институт за следдипломна квалификация” организира курсове за кандидат – магистри за учебната 2015/2016 г.

Курсовете ще бъдат за ИКОНОМИСТИ и НЕИКОНОМИСТИ.

Същите ще се проведат на  15, 16, 17 януари 2016 г.

Цена 180 лв. за 20 учебни часа.

Записването е от 1 декември 2015 г. вкл. и се извършва на адрес:

ИСК при УНСС, София 1797, бул.”Климент Охридски” №2 /спирка ”Онкология” на автобуси 88, 280 и 294, спирка на метрото „Г.М.Димитров”/, стая 105 – г-жа Полина Никифорова всеки работен ден от 9.00 до 11.00 ч. и от 13.00 до 15.00 ч. с документа за платена такса на следната банкова сметка:

 

ИCK при УHCC, гр. София, Бул. ,,Климент Охридски" № 2
Уни Кредит Булбанк София – Kлон Аксаков
BIC на банката - UNCRBGSF
IBAN BG23UNCR76303100117207

      В платежния документ задължително се вписват трите имена на курсиста, името на курса и телефон за връзка.

      Първият ден курсистите се явяват задължително с лична карта и платежния документ в 13.00 часа в съответната зала.

 

 Полина Никифорова:
 0888 000 237   /   02 862 77 13