Обновено: сряда, 05 август 2020 17:12

Образование

Бакалавърски специалности с преподаване на английски език

Повече: https://priem.unwe.bg/


Магистърски специалности с преподаване на английски език

  • Accounting, Financial Control and Finance (2 сем.) – акредитирана от Association of Chartered Certified Accountants (8 изпита) и от Institute of Chartered Accountants in England and Wales – ICAEW (5 изпита от ICAEW ACA qualification)
  • Business and Innovations (2 сем., индивидуална форма)
  • Digital Marketing (2 сем., distance дистанционно обучение, индивидуална форма)
  • Economy of Defence and Security, Specialization: Nuclear Security (3 сем.)
  • Hospitality Management (2 сем., дистанционно обучение)
  • Internal Auditing (2 сем.)
  • International Business (2 сем.)
  • Marketing Management (2 и 3 сем., дистанционно обучение)
  • Supply Chain Management (2 сем., индивидуална форма) – акредитирана от European Logistics Association – ELA

Повече: https://magistri.unwe.bg/


Съвместни магистърски специалности

Повече: https://www.unwe.bg/bg/pages/158/съвместни-магистърски-програми.html.


Съвместни докторски програми

УНСС предлага обучение по докторски програми в сътрудничество с: