100 ГОДИНИ УНСС
Обновено: четвъртък, 05 март 2020 9:36

Образование

Бакалавърски специалности с преподаване на английски език

Повече: https://priem.unwe.bg/


Магистърски специалности с преподаване на английски език

Повече: https://magistri.unwe.bg/


Съвместни магистърски специалности

Повече: https://www.unwe.bg/bg/pages/158/съвместни-магистърски-програми.html.

                                    

Съвместни докторски програми

УНСС предлага обучение по докторски програми в сътрудничество с: