Обновено: вторник, 08 август 2023 14:40

Образование

       

Бакалавърски специалности с преподаване на английски език

Повече информация: https://priem.unwe.bg/


Магистърски специалности с преподаване на английски език

  • Accounting, Financial Control and Finance with preaching taught in English – акредитирана от Association of Chartered Certified Accountants (8 изпита) и от Institute of Chartered Accountants in England and Wales – ICAEW (5 изпита от ICAEW ACA qualification)
  • Business innovation and  management taught in English (Joint degree)
  • International Business taught in English
  • Digital marketing taught in English
  • Climate and International Business taught in English
  • Diplomacy and strategic studies taught in English
  • Economy of defence and security taught in English with specialization Nuclear security
  • Marketing management taught in English
Повече информация: https://magistri.unwe.bg/

Двойни магистърски специалности


Съвместни докторски програми

УНСС предлага обучение по докторски програми в сътрудничество с: