Обновено: вторник, 31 януари 2012 15:51

График

Изпити по Икономикс за докторанти ще се проведат на следните дати:

28.11.2011 г. - 8.30 ч. - зала 4013

12.12.2011 г. - 8.30 ч. - зала 4013

26.03.2012 г. - 8.30 ч. - зала 4013

14.05.2012 г. - 8.30 ч. - зала 4013

Изпити по Методология и методика на научните изследвания за докторанти ще се проведат на следните дати:

22.11.2011 г. - 16.00 ч. - зала 2028A

13.03.2012 г. - 16.00 ч. - зала 2028A

14.03.2012 г. - 16.00 ч. - зала 2028A

15.03.2012 г. - 16.00 ч. - зала 2028A

16.05.2012 г. - 16.00 ч. - зала 2028A

Изпити по Статистически методи и иконометрични модели в изследователската дейност за докторанти ще се проведат на следните дати:

15.12.2011 г. - 12.00 ч. - зала 2064

03.05.2012 г. - 12.00 ч. - зала 2064

14.06.2012 г. - 12.00 ч. - зала 2064