100 ГОДИНИ УНСС
Обновено: неделя, 15 април 2012 20:17

Информация

Докторантите, желаещи да се явят на изпит на конкретна дата е необходимо да подадат молба по образец в съответния факултет в който се обучават, адресирана до декана.

 Молба-образец за докторанти