100 ГОДИНИ УНСС
Обновено: петък, 30 март 2018 13:38

Обявено е класирането в конкурса за университетски проекти

Обявено е класирането в университетския конкурс за финансиране на научни проекти. Договорите за изпълнение на одобрените проекти се сключват до 10 април (вторник), включително. За повече информация: сектор „НИД и научни прояви“ към дирекция „Наука“.

 

 

Заповед за класиране

Приложение към заповед за класиране

Списък на класираните проекти