Бакалаври

Разписание

По преподавател:

На вниманието на студентите от специалности: Икономика на туризма, Международни отношения и Европейска политика и икономика - 3-ти курс: Групи по английски език - втори чужд език няма да се сформират. Моля, студентите да заявят друг чужд език в отдел "Студенти-бакалавър


Съобщение за следните специалности от 3 – ти курс:

Икономика на туризма; МИО; МИО с преподаване на англ. език; МО; Европейска политика и икономика; Политология: 

Учебното разписание на дисциплината “Чужд език“ ще бъде обявено допълнително след         9 септември 2022 г.


На вниманието на студентите от групи: 1566; 1564; 1569; 1571; 1522; 1556; 1558; 1561; 1559; 1570; 1568; 1563; 1074; 1073; 1359; 1357; 1358; 3019; 4025; 5046; 5045

Групите се закриват.  Студентите ще бъдат записани в други групи от потока


Залите, започващи с буквата "И" се намират в Института за следдипломна квалификация на УНСС (ИСК) 

Залите, завършващи на буква "К" са в корпус "К" (новият учебен корпус)