Бакалаври

Разписание

По преподавател:

Групи с номера: 1806; 1816; 1838; 1849; 1046; 1211; 1554; 1360; 1711; 1725; 1613; 1010; 1627; 3002  се закриват.  Студентите ще бъдат записани в други групи на специалността.


Маршрути до Института за следдипломна квалификация на УНСС (ИСК):


Залите, завършващи на буква "К" са в корпус "К" (новият учебен корпус)