В ИСК започна курс "Глобален мениджмънт и лидерство"

сряда, 06 февруари 2013 8:50

От началото на февруари в Института за следдипломна квалификация (ИСК) при УНСС започнa курс по Глобален мениджмънт и лидерство. Той е организиран от Центъра за развитие на управленски умения към ИСК по специален национален проект, осъществяван от България и Япония по инициатива на Японската агенция за международно сътрудничество – JICA.

Директорът на ИСК доц. д-р Марчо Марков откри официално курса в присъствието на доц. д-р Иван Стойчев, доц. д-р Божана Неделчева, проф. д-р Антоанета Василева и Боян Жеков от JICA.

От ляво на дясно: доц. д-р Марчо Марков, доц. д-р Божана Неделчева, доц. д-р Иван Стойчев, проф. д-р Антоанета Василева, Боян Жеков

Преподавателският екип е от висококвалифицирани български и японски преподаватели. Проф. Осаму Ияма и проф. Масанори Намба ще водят "Маркетинг мениджмънт", "Мениджмънт в Япония", "Управление на иновациите". Програмата на курса включва още: "Стратегическо управление и предприемачество", "Бизнес в глобална среда", "Потребителско поведение", "Интегрирани маркетингови комуникации", "Тотално управление на качеството", "Комуникативни умения и умения за водене на преговори", "Право на интелектуалната собственост", "Бизнес етика и фирмена социална отговорност" - с български преподаватели от УНСС, подготвени в Япония за обучители по проблемите на мениджмънта, маркетинга, управление на качеството, бизнес етиката и др.

Галерия снимки от В ИСК започна курс "Глобален мениджмънт и лидерство" ...