Резултати от търсене за доц. д-р Божана Неделчева

Университетски подсайтове

Специалности

Структура

Преподаватели

Служители

Страници

1 results found
История 18.5.2021 г. ... д-р Благой Колев Председател на Контролния съвет:  доц. д-р Божана Неделчева проф. д-р Христина Балабанова проф. д-р Атанас Василев 2011-2019 Ректор: проф. д.ик.н. Стати Статев 2011-2015 Заместник-ректори:проф. д-р Огнян Симеоновпроф. д-р Веселка Павловапроф. д-р Валентин Гоевпроф. д.ик.н. ...

Новини

8 results found
Юбилейна конференция с международно участие „50 години продължаващо обучение в УНСС – добри практики и предизвикателства” 30.10.2019 г. ... и на дългогодишните бивши директори - доц. д-р Божана Неделчева и доц. д-р Марчо Марков. Ректорът изрази своята убеденост, че ИСК ще продължи да създава кадри за държавния и частния сектор. Проф. Статев връчи възпоменателен медал „Стефан Бобчев - основател ...
Международна научна конференция „Проблеми и предизвикателства на правното регулиране на интелектуалната собственост“ 17.10.2019 г. ... (ЮФ) отбеляза 80-годишнината на доц. д-р Божана Неделчева, бивш директор на Института за следдипломна квалификация и дългогодишен преподавател, изтъкнат юрист, учен и международно признат експерт в областта на интелектуалната собственост. Тя е основоположник на ...
Тържествено честване на 25 години от създаването на катедра „Творчески индустрии и интелектуална собственост“ и национален семинар с международно участие на тема „Авторското право в дигиталната ера“ 20.2.2019 г. ... Маркова, преподаватели в катедрата, доц. д-р Божана Неделчева, проф. д-р Димитър Димитров, декан на факултет „Икономика на инфраструктурата“, проф. д-р Снежана Башева, декан на Финансово-счетоводния факултет,  доц. д.ю.н.  Живко Драганов, декан на ...
Тържествено честване на 25 години от създаването на катедра „Творчески индустрии и интелектуална собственост“ и национален семинар с международно участие на тема „Авторското право в дигиталната ера“ 9.12.2016 г. ... Маркова, преподаватели в катедрата, доц. д-р Божана Неделчева, проф. д-р Димитър Димитров, декан на факултет „Икономика на инфраструктурата“, проф. д-р Снежана Башева, декан на Финансово-счетоводния факултет,  доц. д.ю.н.  Живко Драганов, декан на ...
Тържествено честване на 25 години от създаването на катедра „Творчески индустрии и интелектуална собственост“ и национален семинар с международно участие на тема „Авторското право в дигиталната ера“ 24.11.2016 г. ... Маркова, преподаватели в катедрата, доц. д-р Божана Неделчева, проф. д-р Димитър Димитров, декан на факултет „Икономика на инфраструктурата“, проф. д-р Снежана Башева, декан на Финансово-счетоводния факултет,  доц. д.ю.н.  Живко Драганов, декан на ...
Доц. Божана Неделчева с награда за принос в развитието на интелектуалната собственост 14.5.2016 г. ... преподавател в УНСС доц. д-р Божана Неделчева стана носител на „Награда за принос в развитието на интелектуалната собственост“ на Националния портал за интелектуална собственост IPBulgaria.bg. Изтъкнатият юрист, учен и международно признат ...
Официално връчване на дипломите на завършилите курса „Глобален мениджмънт и лидерство” 7.6.2013 г. ... той. Д-р Цветан Василев, доц. д-р Божана Неделчева, проф. д.ик.н. Стати Статев, Н.Пр. Такаши Коидзуми и доц. д-р Марчо Марков (отдясно наляво). Официалната церемония бе открита от доц. д-р Марчо Марков, заместник-ректор на УНСС по продължаващото обучение и ...
В ИСК започна курс "Глобален мениджмънт и лидерство" 6.2.2013 г. ... в присъствието на доц. д-р Иван Стойчев, доц. д-р Божана Неделчева, проф. д-р Антоанета Василева и Боян Жеков от JICA. От ляво на дясно: доц. д-р Марчо Марков, доц. д-р Божана Неделчева, доц. д-р Иван Стойчев, проф. д-р Антоанета Василева, Боян ...

Предстоящо

0 results found

Фотогалерия

0 results found

Видеогалерия

0 results found

Google Търсене