Резултати от търсене за проф. д-р Антоанета Василева

Университетски подсайтове

Специалности

Структура

Преподаватели

Служители

Страници

3 results found
Образователна и научна степен "Доктор" 4.11.2020 г. ... Клюсик Научен ръководител: Проф. д-р Антоанета Василева Тема на дисертационния труд: “Корпоративни стратегии за навлизане на нови задгранични пазари”   Светослав Младенов Научен ръководител: Гл. ас. др Цветомир Цанов Тема на дисертационния ...
Срещи с ръководствата на факултетите по професионални направления и потоци 13.9.2012 г. ... зала 2009    -  проф. д-р Антоанета Василева Поток 309            -     зала 2009     - проф. д-р Антоанета Василева   Направление “Социология, антропология и ...
В медиите 18.12.2013 г. ... Антоанета Василева - 30.09.2013 г. Интервю с проф. д-р Антоанета Василева и доц. д-р Иван Стойчев за новите магистърски програми в МИО  - 12.09.2013 г. http://www.businesslady.eu/component/k2/item/412 http://www.manager ...

Новини

26 results found
Публична лекция за политическата икономия и "Корейския случай" 31.3.2014 г. ... и политики, и със съдействието на проф. д-р Антоанета Василева, декан на факултет „Международна икономика и политика“, и хоноруван асистент Храбрин Иванчев, директор на „Киа Моторс“ за България. По време на публичната лекция В лекцията си на ...
Публична лекция на тема: „Образованието на жените в Саудитска Арабия: история и развитие” 27.3.2014 г. ... бе осъществена със съдействието на проф. д-р Антоанета Василева, декан на факултет „Международна икономика и политика”, и доц. д-р Иван Стойчев, ръководител на катедра „МИО и бизнес”, по инициатива на катедрата. Д-р Рахман направи обзор на ...
Френският посланик в България говори пред студентите 26.3.2014 г. ... , приветства гост-лектора и проф. д-р Антоанета Василева, декан на факултет „Международна икономика и политика“. Тя увери Н.Пр. Ксавие Лапер дьо Кабан, че в университета има много приятели на Франция, студенти, които се обучават на френски език, ...
Балканите в XXI век – българският поглед 21.3.2016 г. ... в конференцията се обърна и проф. д-р Антоанета Василева, декан на факултет „Международна икономика и политика“. Тя изтъкна, че факултетът разполага с голям капацитет, кадрови потенциал,  изявени студентски организации и мотивация, за да се ...
Младежка кръгла маса за регионалното сътудничество 19.3.2014 г. ... и участниците във форума проф. д-р Антоанета Василева, декан на факултет „Международни отношения и политика“. Тя изтъкна, че балканското сътрудничество има много измерения и изрази надежда в следващите издания на форума да участват и ...
3-та Международна конференция "Приложение на информационните и комункационни технологии в икономиката и образованието" 27.10.2015 г. ... – декан на ЮФ и Проф. д-р Антоанета Василева – декан на ф-т МИП. Специално да поздравят членовете на Факултета бяха дошли проф. д-р Виолета Краева, декан на факултет „Мениджмънт и маркетинг“, СА „Д.А.Ценов“ – ...
Най-младият факултет отбеляза пет години от своето създаване с международна научна конференция 10.12.2013 г. ... на Юридическия факултет, и Проф. д-р Антоанета Василева, декан на факултет „Международна икономика и политика“. С приветствия към факултета се обърнаха и проф. д-р Виолета Краева, декан на факултет „Мениджмънт и маркетинг“ на СА ...
Двоен юбилей на Общоикономическия факултет и на катедра "Икономикс" 31.10.2013 г. ... факултет, и проф. д-р Антоанета Василева, декан на факултет „Международна икономика и политика“. Работата на конференцията бе организирана в секции по тематичните направления „Макроикономически политики“, „Социологически проблематизации на ...
Международна конференция анализира „Членството на България в Европейския съюз: шест години по-късно“ 14.10.2013 г. ... на обсъжданите теми, открои проф. д-р Антоанета Василева, декан на „Международна икономика и политика“. Тя изтъкна, че за десетте си издания конференцията се е развила от докторантска до мащабно събитие с  международно участие. Проф. Василева ...
Кризата в Сирия бе обсъдена на кръгла маса 7.10.2013 г. ... ред”. Форумът бе открит от проф. д-р Антоанета Василева, декан на факултет „Международна икономика и политика“. Тя изтъкна актуалността на темата и изрази убеденост, че участниците в кръглата маса ще откроят различни гледни точки, ще направят задълбочени ...
Новите магистърски програми на факултет „Международна икономика и политика“ с приложение в световния бизнес 13.9.2013 г. ... и 3000 паунда в УНСС. Според проф. д-р Антоанета Василева, декан на факултет „Международна икономика и политика" в УНСС, обучението в тази магистърска програма е в съответствие с европейските и световните стандарти, което гарантира успешна кариера в ...
Публична защита на първия доктор по политически науки в катедра "Международни отношения" 7.5.2013 г. ... икономика и политика“ проф. д-р Антоанета Василева и деканът на Бизнес факултета проф. д-р Йорданка Йовкова, ръководството на катедра „Международни отношения”, колеги на дисертанта от разнообразните му професионални поприща. По ...
Публична лекция на Н.Пр. Гийермо Салвадор Асрак, посланик на Р Аржентина у нас 29.4.2013 г. ... лекцията присъстваха и проф. д-р Антоанета Василева, декан на факултет "Международна икономика и политика" (първата вляво) и доц. д-р Даниела Кожухарова (вдясно) Н.Пр. Гийермо Салвадор Асрак се спря и на двустранното сътрудничество, ...
Лекция и дискусия за политическата криза в България 21.3.2013 г. ... . д-р Симеон Асенов (вляво), проф. д-р Антоанета Василева и проф. д-р Георги Янков  Доц. Симеон Асенов структурира презентацията си около две водещи теми: дискусия за кризата на политическите партии и проблема за партиите и политическите ...
Публична лекция на Н.Пр. Гийермо Салвадор Асрак, посланик на Р Аржентина у нас 15.3.2013 г. ... На лекцията присъстваха и проф. д-р Антоанета Василева, декан на факултет "Международна икономика и политика" (първата вляво) и доц. д-р Даниела Кожухарова (вдясно) Н.Пр. Гийермо Салвадор Асрак се спря и на двустранното сътрудничество, като открои ...
Официално бе открит „Бизнес клуб УНСС” 13.3.2013 г. ... . Сред официалните гости  бяха проф. д-р Антоанета Василева, декан на факултет „Международна икономика и политика”, представители на бизнес средите в страната. От ляво на дясно: Байчо Георгиев, проф. д-р Антоанета Василева, Антоан Шотаров Целта ...
В ИСК започна курс "Глобален мениджмънт и лидерство" 6.2.2013 г. ... Стойчев, доц. д-р Божана Неделчева, проф. д-р Антоанета Василева и Боян Жеков от JICA. От ляво на дясно: доц. д-р Марчо Марков, доц. д-р Божана Неделчева, доц. д-р Иван Стойчев, проф. д-р Антоанета Василева, Боян Жеков Преподавателският екип е от ...
В ИСК при УНСС започна курс "Глобален мениджмънт и лидерство" 5.2.2013 г. ... Стойчев, доц. Божана Неделчева, проф. д-р Антоанета Василева и г-н Боян Жеков от JICA Alumni Association.        Преподавателският екип включва високо квалифицирани български и японски преподаватели ...
Годишната научна сесия обобщи академичната изследователска дейност 13.12.2012 г. ... в България” (ръководител проф. д-р Антоанета Василева) и др. ...
Начало на нов съвместен българо-японски проект "Глобален мениджмънт и лидерство" 3.12.2012 г. ... , доц. д-р Иван Стойчев и проф. д-р Антоанета Василева от ИСК при УНСС и г-н Боян Жеков и г-жа Христина Христова от JICA Alumni Association. От страна на JICA присъства г-н Мураками Сатоши - подуправител на JICA за Европа и г-н Мацуи Йоджи. При успешно ...
Дипломите на МИО като "скок от висока орбита" 7.4.2014 г. ... Иван Стойчев, Златозар Сурлеков, проф. д-р Антоанета Василева „Американският писател Ралф Уолдо Емерсън е казъл:  „Това време е като всяко друго - едно добро време, стига да знаем какво да правим с него“.  Убедена съм, че имате ...
Соломон Паси: Вие ще живеете в една по-сплотена Европа 1.11.2012 г. ... бившия външен министър на България проф. д-р Антоанета Василева, декан на факултет „Международна икономика и политика“, и изтъкна, че срещи с човек като него винаги удовлетворяват интелектуалното любопитство на студентите. Соломон Паси Рядко в такъв кратък ...
Дипломира се випуск 2012 на катедра "МИО и бизнес" 7.4.2014 г. ... развитието на младите специалисти проф. д-р Антоанета Василева, декан на факултет „Международна икономика и политика“. Над 10 000 са вече възпитаниците на катедра „МИО и бизнес“, които през годините са се реализирали успешно в различни ...
Публична лекция на проф. д-р Атанас Гочев на тема „Образование и управление - ефектът на бумеранга” 22.5.2012 г. ... проф. д-р Валентин Гоев, проф. д-р Антоанета Василева, декан на факултета „Международна икономика и политика“, преподаватели от УНСС, СУ „Св. Кл. Охридски“, Военната академия, студенти и гости. Фокусът на дискусията след лекцията беше върху перспективите на ...
60 години на академично съвършенство чества специалността "Международни икономически отношения" 7.4.2014 г. ... в лицето на неговия декан проф. д-р Антоанета Василева. Прочетено бе и приветствие към катедрата-юбиляр от името на д-р Лиляна Павлова, министър на регионалното развитие и благоустройството, също завършила „Международни икономически отношения" в ...
Публична лекция на проф. Динко Динков предизвика академична дискусия 7.4.2014 г. ... на проф. д-р Динко Динков и на Проф. д-р Антоанета Василева, декан на факултет „Международна икономика и политика", свидетелствата за академичната длъжност „професор" ...

Предстоящо

1 results found
Новата учебна година ще бъде открита на 16 септември 16.9.2013 г. ... -  проф. д-р Антоанета Василева Поток 131           -      зала 2015    -  проф. д-р Виолета Цакова   Направление “Администрация и ...

Фотогалерия

0 results found

Видеогалерия

0 results found

Google Търсене