Допълнителна конкурсна сесия за университетски научноизследователски проекти

събота, 31 май 2014 10:50 /
Начало:
Край:
сряда, 25 юни 2014 23:55
Място:
Подробности:

Уведомяваме Ви, че със заповед № 1260/30.05.2014 г. на Ректора на УНСС е обявена допълнителна сесия на университетския конкурс за научноизследователски проекти, финансирани от целева субсидия за НИД на УНСС през 2014 г., за набиране на изпълнители по следните теми за колективни научни изследвания:

  1. Анализ на макроикономическото и финансово състояние на България през 2014 г. и 2015 г.;
  2. Анализ на състоянието и динамиката на бизнес-средата в България и влиянието й върху икономическия растеж.

Проектните предложения, кандидатстващи за финансиране, могат да бъдат подадени от колективи с ръководител хабилитиран преподавател на основен трудов договор в УНСС. Всеки проект, трябва да предвижда изготвянето на минимум два годишни доклада по избраната тема, при тригодишен срок на изпълнение и максимален размер на финансирането - 30 000 лв.

Срокът за представяне на проектните предложения, кандидатстващи за финансиране, е до 25 юни 2014 г. (сряда), включително.

Кандидатстването в конкурса е по електронен начин, ръководство за което е  публикувано в сайта на УНСС, заедно с образеца за кандидатстване и указанията за участие.

           

 

За справки:

тел. (02) 8195 253

e-mail: stgeorgieva@unwe.bg, n_elena@unwe.bg

 


Заповед на Ректора на УНСС с указания за участие и критерии за избор и класиране на проекти

Образец за научно изследване

Указания за електронно кандидатстване

Ръководство за потребитeлите на "Интегрирана информационна система за НИД на УНСС"

Списък на проектите, кандидатстващи за финансиране

Заповед

Класиране


Архив:

2014 г. - редовна сесия

2013 г.