Антикорупционно образование

Публична лекция на вицепремиера Меглена Кунева на тема „Антикорупционни политики и законодателство“

петък, 08 април 2016 11:53

Публична лекция на заместник министър-председателя по координация по европейските политики и институционалните въпроси и министър на образованието и науката Меглена Кунева на тема „Антикорупционни политики и законодателство“ се проведе в голямата конферентна зала на университета. На срещата присъства ректорът на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев, проф. д-р Димитър Димитров, декан на факултет „Икономика на инфраструктурата“и ръководител на катедра „Национална и регионална сигурност“, Николай Бакърджиев, помощник-ректор на университета.

anticorruption_d27e4_MK1.jpg

Проф. Статев открива срещата. Вдясно от него: вицепремиерът Кунева и проф. Димитров, вляво – Николай Бакърджиев

Преди повече от половин година нашият университет започна подготовка за обучение за противодействие на един от най-наболелите за нашето общество проблеми – корупцията, заяви проф. Статев и конкретизира, че явлението не е ново, но вече буквално разбираме, че корупцията убива. Затова УНСС като водещ университет, подготвящ елита на държавата и хиляди висококвалифицирани кадри,  не може да остане извън търсенето на решение по този сериозен проблем, посочи ректорът. По думите му, освен всичко друго, корупцията е и сериозен икономически проблем, спъващ икономическото развитие на България.

anticorruption_d27e4_MK2.jpg

По време на публичната лекция в голямата конферентна зала

Борбата с корупцията изисква систематични усилия, добра организация и регулаторна рамка, а не само призиви и морални оценки. Затова стигнахме до идеята за създаване на работещ образователен проект с нашите студенти, който да се осъществява със съдействието на редица български и международни организации, отбеляза проф. Статев.

Той благодари на вицепремиера Кунева за подкрепата, която е оказала още от самото начало в подготовката на този проект, съвместно с Министерството на външните работи. „Естествена логична стъпка беше и подписването на Меморандум за разбирателство и сътрудничество в областта на антикорупционното образование между българското правителство и Службата на ООН за наркотици и престъпност (UNODC). Документът беше подписан във Виена през декември 2015 г. от вицепремиера по координация на европейските политики и институционалните въпроси Меглена Кунева и от председателя на Службата по наркотици и престъпност на ООН Юрий Федотов“, конкретизира ректорът. На подписването на меморандума присъстваха също доц. д-р Светослав Спасов, постоянен представител на Република България към ООН, Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа и международните организации във Виена, Австрия, и деканът на факултет „Икономика на инфраструктурата“ и ръководител на катедра „Национална и регионална сигурност“ проф. д-р Димитър Димитров.

anticorruption_d27e4_MK3.jpg

Ректорът говори за антикорупционното образование

Документът служи като рамка за сътрудничество за осигуряване на антикорупционно образование в българските университети, изтъкна проф. Статев. България е втората страна, която се включва в проекта, посочи ректорът и цитира думите на председателя на службата по наркотици и престъпност на ООН: „Ценим високо сътрудничеството с България и следим с интерес случващото се в областта на борбата с корупцията“.

Проф. Статев посочи, че днес УНСС стартира с тази първа публична лекция на г-жа Кунева пилотен проект по антикорупционно образование в  българските висши училища. Проектът с университета включва студенти от различни специалности и предвижда серия от публични лекции, семинари и онлайн обучение по въпросите на борбата с корупцията.

Разработили сме уебпортал в сайта на УНСС по въпросите на този проект и имаме готовност както за серия публични лекции, така и за заключителен семинар с участието и на чужди експерти. Подготвяме и учебно пособие, което да послужи на широк кръг обучаеми по тази проблематика, акцентира още ректорът.

Проф. Статев посочи също, че УНСС е в готовност да разшири кръга на обучаемите по проекта и увери вицепремиера Кунева, че университетът ще съдейства на Министерството на образованието и науката за инициативите в тази насока.

anticorruption_534f5_MK4.jpg

Участници в срещата

Меглена Кунева очерта рамката на новия Закон за предотвратяване на корупцията като акцентира, че работата в сферата може да представлява за младите хора както професионален интерес, така и възможност за обществена работа. Тя подчерта, че корупция има, но въпросът е дали критичната маса от обществото трябва и може да се справи с нея.

Вицепремиерът разшифрова понятието корупция и подчерта, че самото му значение насочва към сферата за противодействие. Тя направи сравнителен анализ на явлението през последните 18 години, откогато то започва статистически да се измерва у нас. Сред примерите си за успешни антикорупционни действия Кунева открои Естония, която за последните двадесетина години от най-корумпирана страна в ЕС е свела проблема до минимум.  Вицепремиерът цитира и данните от анкета през 2013 г., според които 84 на сто от запитаните са отговорили утвърдително за корупционни практики у нас. Антикорупционните мерки не могат да се отлагат повече и борбата трябва да се започне сега и веднага, категорична бе министър Кунева.

anticorruption_534f5_MK5.jpg

Министър Кунева говори за антикорупционното законодателство

Млади хора напускат страната поради липса на справедливост, защото не виждат гаранции да успех, посочи тя. По думите й противодействието на корупцията трябва да е отгоре надолу - от високите етажи, от хората с много власт и работещите в рисковите области, между които вицепремиерът причисли и образованието.

Министър Кунева посочи водещите идеи в антикорупционния закон: единен орган, задълбочени проверки на имуществото на лицата, заемащи висши публични длъжности, връзка между конфликта на интереси и проверката на имуществото. Националното бюро за предотвратяване на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, което се обединява с Комисията за отнемане на незаконно придобитото имущество, ще е колегиален орган, който се състои от директор и четирима заместник-директори, избирани от Народното събрание, уточни Меглена Кунева.

anticorruption_534f5_MK6.jpg

Въпроси от присъстващите на публичната лекция

Вицепремиерът отговори и на зададените въпроси. По повод анонимните сигнали, тя посочи, че и в ОЛАФ и ЕК боравят с неподписани сигнали и един сигнал с всички доказателства за това дали има конфликт на интереси или не, не може просто така да бъде хвърлен в кошчето. Тя коментира също гражданската конфискация, корупцията при магистратите и ролята на Съдебния инспекторат, въвеждането на електронното правителство и др. Нашият закон е това, което го има в нормативната база на Румъния, Словения, Хърватия, но въпросът е как ще проработи, каза Меглена Кунева и призова за „повече кураж, настойчивост и вяра, че можем да се справим“.

Ректорът проф. д.ик.н. Стати Статев връчи на вицепремиера Меглена Кунева сертификат в знак на благодарност за изнесената публична лекция, както и възпоменателен медал „Проф. Стефан Бобчев – основател и първи ректор на УНСС“ (на снимките долу)

anticorruption_534f5_MK7.jpg

anticorruption_534f5_MK8.jpg


Галерия снимки от Публична лекция на вицепремиера Меглена Кунева на тема „Антикорупционни политики ...