Бакалаври

График на учебния процес

ГРАФИК ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН „БАКАЛАВЪР” И „МАГИСТЪР“ СЛЕД СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА СПЕЦИАЛНОСТ „ПРАВО“
Дата на започване Дата на завършване Продължителност
Откриване на новата учебна година 19.09.2022
Зимен семестър 19.09.2022 08.01.2023 15 седмици
Зимна редовна сесия 09.01.2023 22.01.2023 2 седмици
Зимна редовна сесия за дистанционно обучение: ЦДО - София, РЦДО – Хасково 09.01.2023 22.01.2023 2 седмици
Зимна поправителна сесия 23.01.2023 29.01.2023 1 седмици
Зимна поправителна сесия за дистанционно обучение: ЦДО - София, РЦДО - Хасково 23.01.2023 29.01.2023 1 седмици
Летен семестър 30.01.2023 21.05.2023 15 седмици
Лятна редовна сесия 22.05.2023 04.06.2023 2 седмици
Лятна редовна сесия за дистанционно обучение: ЦДО - София, РЦДО - Хасково 22.05.2023 04.06.2023 2 седмици
Лятна поправителна сесия 05.06.2023 11.06.2023 1 седмици
Годишна поправителна сесия 04.09.2023 10.09.2023 1 седмици
Годишна поправителна сесия за дистанционно обучение: ЦДО - София, РЦДО - Хасково 04.09.2023 10.09.2023 1 седмици
Учебна практика: провежда се в сроковете, определени в учебните планове
Срокове за записване за учебната 2022/2023 година за всички форми на обучение, ОКС „бакалавър” и ОКС „магистър“ след средно образование за специалност „Право“
Записване на трети курс по специалности 05.09.2022 16.09.2022
Зимен семестър на учебната 2022/2023 19.09.2022 07.10.2022
Летен семестър на учебната 2022/2023 30.01.2023 24.02.2023
Държавни изпити - дипломни сесии
Първа сесия: 19.06.2023 28.06.2023
Втора сесия: 18.09.2023 15.10.2023
Трета сесия: 2-и месец 2024 3-и месец 2024
Четвърта сесия: 6-и месец 2024
Празнични дни по Кодекса на труда за учебната 2022/2023 година
Ден на Съединението 06.09.2022
Ден на независимостта на България 22.09.2022
Ден на народните будители 01.11.2022
Бъдни вечер и Рождество Христово 24.12.2022 26.12.2022
Нова година 01.01.2023
Национален празник на Република България 03.03.2023
Великденски празници 14.04.2023 17.04.2023
Ден на труда 01.05.2023
Ден на храбростта и празник на Българската армия 06.05.2023
Ден на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност 24.05.2023
Университетски празници и ваканции за учебната 2022/2023 година
Студентски празник 08.12.2022
Зимна ваканция 29.12.2022 31.12.2022
Пролетна ваканция 10.04.2023 13.04.2023
Празник на УНСС 21.05.2023