Резултати от търсене за Снимки

Университетски подсайтове

Специалности

Структура

Преподаватели

Служители

Страници

55 results found
ИНФОРМАЦИЯ И ИНСТРУКЦИИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОНЛАЙН ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ПО СПЕЦИАЛНОСТ "БИЗНЕС ЛОГИСТИКА" 23.6.2020 г. ... изпит студентите подават молба /по образец/ и 2 снимки паспортен формат в отдел "Студенти - Бакалавър", гише №13 с приемно време от 09.00 ч. до 15.00 ч. Срокът за подаване на молбите е до 30.06.2020 г. Въз основа на подадените молби ще бъде издаден изпитният протокол. Невключен в протокола студент няма ...
Снимки и видео 13.6.2020 г. ... ...
Информация за предстоящия държавен изпит 8.6.2020 г. ... , гише № 11, от 15.06. до 29.06.2020 г. 2 снимки (паспортен формат); студентска книжка с печат от библиотеката, че не дължите книги.             Студентите, подали молби за държавен изпит през месец март, автоматично ще бъдат включени в ...
Дипломни работи 1.6.2020 г. ... теза с подпис на научния ръководител; 2. Снимки на дипломанта (размер 45/35 мм) - 2 бр.; 3. Студентска книжка с печат от библиотеката на УНСС, удостоверяващ, че студентът не дължи книги; 4. Диплома за средно образование; 5. Диплома за висше образование. 6. Молба за допускане до защита на ...
Държавен изпит 1.6.2020 г. ... ЛИЧНО от дипломанта на място в канцеларията. 2. Снимки на дипломанта за официален документ (размер 45/35 мм) - 2 бр. Снимките ще бъдат поставени върху дипломата Ви, която е официален документ и затова следва да отговарят на общоприетите етични и морални норми на УНСС. Конкретни указания за сесията през ...
Технически изисквания 2.6.2020 г. ... фигури (схеми, диаграми, скици, уеб страници/снимки на екрани и фотографски снимки) трябва да бъдат предадени в електронна форма. Те трябва да бъдат с високо качество, четливи и да бъдат номерирани с арабски цифри. Фигурите да бъдат правени по възможност в графични програми (Corel Draw, Adobe ...
Държавен изпит и защитата на дипломни работи за поправителната сесия м. март 2020 г. 4.6.2020 г. ... „Магистри“ всички трябва да донесат 2 снимки паспортен формат и да си проверят данните ...
Ден на доброволеца 22.1.2020 г. ... доброволци в/от УНСС (на снимките долу). Доброволците в/от УНСС Доброволчеството в УНСС е традиция и иновация. Традиция, защото води началото си още от времето на Свободния университет (1920 - 1923 г.), ...
Бориса Борисова, магистър, специалност Маркетинг, летен семестър 2017-2018 г. във Вормс, Германия 20.8.2018 г. ... силно ядро. В момента си обменяме снимки от Франция, Ирландия, Словения, и споделяме обикновени моменти от родните места. Разделихме се с обещания да си гостуваме и да опознаваме света заедно. Най-далечния ни приятел, но само по дистанция, живее в Хонг Конг. Шегува се, ...
Документи за записване 22.7.2019 г. ... връща на кандидат-студента; 3. две снимки в паспортен формат; 4. оригинал и ксерокопие на диплома за завършено средно образование; 5. документ за внесена семестриална такса за обучение за съответната форма на обучение – редовна или дистанционна. Таксата за ...
Документи за записване на новоприети студенти 3.7.2020 г. ... се връща на притежателя. Четири снимки с формат 3,5/4,5 см. Документи за записване на новоприети студенти по образец на УНСС с подробна информация за електронната студентска книжка и заявление за нейното издаване. Лична карта, която след проверка се връща на студента ...
Технически изисквания за доклада 31.5.2018 г. ... , диаграми, скици, уеб страници/снимки на екрани и фотографски снимки) трябва да бъдат предадени в електронна форма. Те трябва да бъдат с високо качество, четливи и да бъдат номерирани с арабски цифри. Фигурите да бъдат правени по възможност в графични програми ...
Петя Петрова - Вроцлав, Полша 16.2.2018 г. ... управляване на дрон и заснемане на снимки с него. От друга страна, успях да осъществя пътувания до Варшава, Катовице, Краков, Закопане, Аушвиц, Прага, Дрезден, а и взех участие в Еразъм+ лагер за студенти от целия град, което се проведе в местността Бандероза. Несъмнено ...
Онлайн защита на магистърски тези, 24.6.2020 г. ... подпис на научния ръководител; 2. Снимки на дипломанта (размер 45/35 мм) - 2 бр.; 3. Студентска книжка с печат от библиотеката на УНСС, който удостоверява, че студентът не дължи книги; 4. Диплома за средно образование; 5. Диплома за висше образование. ВНИМАНИЕ: ...
Държавен изпит 8.6.2020 г. ... и ЛИЧНО от дипломанта. 2. Снимки на дипломанта за официален документ (размер 45/35 мм) - 2 бр. ВНИМАНИЕ: Снимки по боди и потник са неприемливи, тъй като противоречат на дрескода на УНСС.   Заявления за допускане до държавен изпит през м ...
Финанси, счетоводство и контрол 25.6.2019 г. ... студент!!! 3. Носете две снимки паспортен формат /за ...
Държавни изпити 25.6.2019 г. ... студент!!! 3. Носете две снимки паспортен формат /за ...
Заявление за магистърски теми 13.6.2018 г. ... от научния ръководител 2 снимки (паспортен формат) студентска книжка с печат от библиотеката, че не дължите книги.     Пропусналите датата на ЗМТ, могат да се явят на следваща такава, обявена от катедрата със същата тема на магистърската теза ...
Държавни изпити и защити на магистърси тези 5.2.2019 г. ... от научния ръководител 2 снимки (паспортен формат) студентска книжка с печат от библиотеката, че не дължите книги    Пропусналите датата на ДИ и ЗМТ, могат да се явят на следваща такава, обявена от катедрата със същата тема на ...
Алумни клуб 22.12.2018 г. ... НА SOCIOLOGY@UNWE.BG СНИМКИ ОТ УЧРЕДИТЕЛНОТО НИ ...
Класиране 22.2.2016 г. ... на кандидат-студента; две снимки с паспортен формат ; документ за внесена семестриална такса за обучение за съответната форма на обучение - редовна или дистанционна; Диплома за завършено средно образование (оригинал и ксерокопие от него). За новоприетите ...
ПРИМЕРНИ УКАЗАНИЯ за техническо оформление на дисертационни трудове 13.11.2018 г. ...  Графики, фигури, снимки, илюстрации – да бъдат в добро качество и резолюция, да бъдат интеграни в текста, като имат съответна номерация и наименование – над тях, центрирано. Ä  Подлиния – големина на номера на бележката ...
Правилник за прием на докторанти в Университета за национално и световно стопанство 5.12.2018 г. ... за гражданство; 7.  две снимки. (2) Документите по ал. 1, т. 2 и т. 4 трябва да са преведени, легализирани и заверени в съответствие с разпоредбите на международните договори на Република България с държавата, в която са издадени, а при липса на такива ...
Магистърски програми в РЦДО-Хасково - дистанционна форма на обучение 16.1.2020 г. ... . Две снимки с паспортен формат;  4. Документ за внесена семестриална такса за обучение за 1-ви семестър;  5. Диплома за завършено средно образование (оригинал и ксерокопие от него) Таксата за обучение на магистри, приети в ...
Актуални проблеми на трафика на хора на Евгени Диков 7.5.2015 г. ... на НСлС Евгени Диков очерта актуалните проблеми на трафика на хора понеделник, 30 март 2015 15:22 / понеделник, 30 март 2015 15:51   Публична лекция на Евгени Диков, директор на Националната следствена служба (НСлС) и зам ...
ПФПБ - 4 сем. 11.6.2015 г. ... в единия екземпляр, 2 снимки 3,5/4,5 см., молба и подписана справка с данни за диломата ...
В началото на пътя 16.1.2015 г. ... е нещо като управител. Прикачила съм снимки, за да видите мястото, както и трудовия ми договор, който подписах с химикалката, подарък от Вас. Използвам я за първи път, защото съм много сантиментална и я пазя за такива случай. Сигурна съм, че церемонията на дипломирането е ...
Актуални въпроси на миграцията в България от Радослав Стаменков 29.10.2015 г. ... лекция на ръководителя на мисията на Международната организация по миграция в България г-н Радослав Стаменков. Радослав Стаменков, ръководител на мисията на Международната организация по миграция (МОМ) в България, изнесе в зала „Тържествена“ публична лекция на ...
Държавни изпити 31.5.2020 г. ... за явяване на държавните изпити и две снимки паспортен формат се подават в Учебен отдел на РЦДО-Хасково. Информация за държавни изпити, преддипломни стажове и др., можете да намерите тук: за спец."Икономика" за спец."Счетоводство и контрол" за спец."Бизнес ...
„Отнемане на незаконно имущество: българският опит“ от Пламен Георгиев 30.5.2014 г. ... и преподаватели присъстваха на публична лекция на тема: „Отнемане на незаконно имущество: българският опит“, организирана от катедра „Икономическа социология“ и Юридическия факултет. Гост-лектор бе Пламен Георгиев, председател на Комисията за отнемане на незаконно ...
Информационно табло 15.7.2019 г. ... на държавен изпит, придружено от две снимки паспортен формат. Защита на магистърски тези: 10 октомври 2019 г., 10.00 ч. (специалност "Медии и журналистика" със специализации "Връзки с обществеността" и "Бизнес журналистика и продуцентство" Краен срок за предаване на ...
Записване 28.3.2015 г. ... се връща на кандидат-студента; две снимки с паспортен формат; оригинал и ксерокопие на диплома за завършено средно  образование; документ за внесена семестриална такса за обучение за съответната форма на обучение -  дистанционна град Пловдив Таксата за обучение се ...
Прием 14.5.2020 г. ... едното от които е българско; 8. две снимки - формат 3.5х4.5 см; 9. документ за платена административна такса; 10.  копия на целия комплект документи - 2 броя.             Документите по т. 3 и 6 трябва да бъдат ...
Прием 14.5.2020 г. ... едното от които е бълграско; 8. две снимки - формат 3.5х4.5 см.; 9. две копия от целия комплект документи.             Документите по т. 2, 3 и 6 трябва да бъдат легализирани, преведени на български език и заверени в ...
Записване 11.7.2019 г. ... - снимки – 2 броя стандартен паспортен формат (3.5х4.5см.);             - документ за платена такса;             - Плик - ...
Записване 14.5.2020 г. ... - снимки – 3 броя стандартен паспортен формат (3.5х4.5см.);             - документ за платена такса;             - ...
Документи 26.9.2019 г. ... заведение в Република България и две снимки.   Кандидати, които са дипломирани във висше училище в България, но дипломите им не са изготвени, могат да кандидатстват с уверение, съдържащо средния успех от следването и оценката от защита на магистърска теза (държавен ...
Изисквания към авторите на студии в Научните трудове на УНСС 18.1.2013 г. ... надписи вътре във фигурите. г) Снимки и сканирани изображения да бъдат правени на отделни файлове, за предпочитане в JPG или TIFF формат, а не вмъкнати в текста. Снимките трябва да са с добро качество и подходящи за печат. Цветни илюстрации се приемат по изключение ...
Условия за кандидатстване 28.8.2012 г. ... едното от които е българско; 7. две снимки; 8. копие от документ за самоличност.             Документите по т. 2, 4 и 5 трябва да бъдат легализирани, преведени на български език и заверени в съответствие с ...
Условия за кандидатстване 28.8.2012 г. ... едното от които е бълграско; 8. две снимки; 9. копие от документ за самоличност.             Документите по т. 2, 3 и 6 трябва да бъдат легализирани, преведени на български език и заверени в съответствие с ...
Условия за кандидатстване 12.9.2012 г. ... едното от които е българско; 7. две снимки; 8. копие от документ за самоличност.             Документите по т. 2, 4 и 5 трябва да бъдат легализирани, преведени на български език и заверени в съответствие с ...
Условия за кандидатстване 28.8.2012 г. ... едното от които е бълграско; 8. две снимки; 9. копие от документ за самоличност.             Документите по т. 2, 3 и 6 трябва да бъдат легализирани, преведени на български език и заверени в съответствие с ...
Прием 24.9.2019 г. ... .) по сметките на ИСК при УНСС Две снимки паспортен формат Студентска книжка Молба и личен формуляр по образец          Банкова  сметка на ИСК:        ИCK при УHCC -гр. София ...
От държави извън ЕС и европейското икономическо пространство 14.2.2012 г. ... , едно от които е българско. Две снимки. Копие от документ за самоличност. Документите по т. 2, 3 и 7 трябва да бъдат легализирани, преведени на български език и заверени в съответствие с разпоредбите на международните договори на Р България с държавата, в която са ...
Чуждестранни студенти 14.2.2012 г. ... , едно от които е българско. Две снимки. Копие от документ за самоличност. Документите по т. 2, 3 и 7 трябва да бъдат легализирани, преведени на български език и заверени в съответствие с разпоредбите на международните договори на Р България с държавата, в която са ...
Записване 6.7.2015 г. ... връща на кандидат-студента; 3.две снимки с паспортен формат ; 4.документ за внесена семестриална такса за обучение за съответната форма на обучение - редовна или дистанционна; 5.Диплома за завършено средно образование (оригинал и ксерокопие от него).   За ...
От държави извън ЕС и европейското икономическо пространство 14.2.2012 г. ... , едно от които е българско. Две снимки. Копие от документ за самоличност. Документите по т. 2, 3 и 7 трябва да бъдат легализирани, преведени на български език и заверени в съответствие с разпоредбите на международните договори на Р България с държавата, в която са ...
Чуждестранни студенти 14.2.2012 г. ... , едно от които е българско. Две снимки. Копие от документ за самоличност. Документите по т. 2, 3 и 7 трябва да бъдат легализирани, преведени на български език и заверени в съответствие с разпоредбите на международните договори на Р България с държавата, в която са ...
Записване 6.7.2015 г. ... се връща на кандидат-студента; две снимки с паспортен формат; оригинал и ксерокопие на диплома за завършено средно образование; документ за внесена семестриална такса за обучение за съответната форма на обучение - редовна или дистанционна. Таксата за обучение се внася ...
Документи и такси 6.7.2015 г. ... граж­данство, едното от които е българско; Две снимки; Копие на документ за самоличност; Документ за платена административна такса. (3) Документите по т. 2 и 4 трябва да бъдат легализирани, преведени и за­ве­рени в съответствие с разпоредбите на международните договори на Република ...
Записване 17.5.2012 г. ... за средно образование - оригинал. Четири снимки с формат 3,5/4,5 см. Документи за записване на новоприети студенти (по образец на УНСС). Лична карта, която след проверка се връща на студента. Медицинско удостоверение от личния лекар. Документ за внесена такса за обучение. Таксата за ...
От държави извън ЕС и европейското икономическo пространство 9.4.2012 г. ... гражданство, едно от които е българско. Две снимки. Копие от документ за самоличност. Документите по т. 2, 3 и 7 трябва да бъдат легализирани, преведени на български език и заверени в съответствие с разпоредбите на международните договори на Р България с държавата, в която са издадени, а ...
ЗА ИНСТИТУТА 30.12.2019 г. ... образование – оригинал и ксерокопие, 2 снимки паспортен формат, документ за платена такса по банкова сметка на ИСК. Даваме възможност за придобиване на нова квалификация, повишаване на притежаваната, както и актуализиране на професионалните знания, а на успешно завършилите курсовете ...

Събития

87 results found
И Н Ф О Р М А Ц И Я за Държавния изпит на студентите от специалност „Финанси“, ОКС „Бакалавър“ – редовно обучение през м.07.2020г. 15.6.2020 г. ... и  снимки се приемат на място в университета.   Определеният срок за подаване на молби и снимки за явяване на Държавен изпит от дирекция „Бакалавърска степен“ е:    от 22.06.2020г. до 02.07.2020г. ...
Важна информация за предстоящите изпити! 16.6.2020 г. ... явяване на държавен изпит 2 снимки паспортен формат (матови) За специалност „Интелектуална собственост и бизнес“ и специалност „Интелектуална собственост и бизнес“ с преподаване на английски език депозирането на заявление става в ...
Срокове за Предаване и Записване за Защита на дипломни работи през м.Юли 2020г. 20.5.2020 г. ... данни; предаване на 2 бр. снимки паспортен формат - надписани на гърба с трите имена и фак.№; проверка на оценките; дипломантите, които имат задължения към Библиотеката да си върнат книгите преди осъществяване на записването).     Канцеларията ...
Осма студентска научна конференция „Икономическа политика: реалности, предизвикателства, перспективи“ 13.5.2020 г. ... д-р Енцислав Харманджиев и гл. ас. д-р Иван Божикин. Снимки ...
Защита на дипломни работи през месец юли 8.6.2020 г. ... на първата страница на дипломната работа; 2 снимки (паспортен формат); студентска книжка с печат от библиотеката, че не дължите книги. От 22.06. до 29.06.2020 г. всеки дипломант трябва отиде в Отдел „Студенти– магистър” или ЦДО, за да представи необходимите документи ...
Държавен изпит през месец юли 8.6.2020 г. ... , гише № 11, от 15.06. до 29.06.2020 г. 2 снимки (паспортен формат); студентска книжка с печат от библиотеката, че не дължите книги.          Студентите, подали молби за държавен изпит през месец март, автоматично ще бъдат включени в протокола за ...
Победителите в Националното състезание по приложна информатика и статистика получиха своите сертификати 6.3.2020 г. ... . Фесчиян връчиха сертификатите на победителите (на снимките долу) ...
ИНФОРМАЦИЯ за Държавния изпит на студентите от специалност "Финанси" – ОКС „Бакалавър“, редовно обучение през м.Февруари 2020г. 10.1.2020 г. ... . При подаването на заявлението се предават и две снимки паспортен формат. => Времетраенето на изпита е 90 минути. => Държавният изпит се провежда по приет от катедрен съвет и утвърден от Зам.-ректора по обучението в ОКС "Бакалавър" въпросник /програма/ обявена на линк към подсайт на катедрата - ...
На добър час, випуск 2019! 18.12.2019 г. ... „Логистика и вериги на доставките“ Снимки: ...
Бакалаврите и магистрите от специалността получиха дипломите си 10.12.2019 г. ... и приятели. Връчването на дипломите завърши със снимки и много усмивки:) Още снимки можете да свалите от тук: https://mega ...
Катедра "Регионално развитие" на форум на Regional Studies Association 22.11.2019 г. ... на катедрата доц. д-р Георги Николов.Повече снимки от събитието можете да разгледате тук ...
Златна награда за студентския отбор на УНСС в конкурса BAAwards 2019 28.10.2019 г. ... Топалов и Камелия Бесова (от ляво надясно) Снимки: BAAwards Екипът на катедра „Маркетинг и стратегическо планиране“по време на ...
Златна награда за студентския отбор на УНСС в конкурса BAAwards 2019 23.12.2019 г. ... Бесова (от ляво надясно) Снимки: BAAwards Екипът на катедра „Маркетинг и стратегическо планиране“ по време на ...
ИНФОРМАЦИЯ за Държавния изпит на студентите от специалност "Финанси" – ОКС „Бакалавър“, редовно обучение през м. Септември 2019 г. 29.7.2019 г. ... на заявлението се предават и две снимки паспортен формат. => Времетраенето на изпита е 90 минути. => Държавният изпит се провежда по приет от катедрен съвет и утвърден от Зам.-ректора по обучението в ОКС "Бакалавър" въпросник /програма/ обявена на линк към ...
ИНФОРМАЦИЯ за Държавния изпит на студентите от ІV курс на специалност "Финанси" – ОКС „Бакалавър“ 1.2.2019 г. ... на молбата се предават и две снимки паспортен формат.           Държавният изпит се провежда по приет от катедрен съвет и утвърден от Зам.-ректора по обучението в ОКС "Бакалавър" въпросник /програма/ обявена на линк ...
Катедра „Регионално развитие“ на втора международна конференция в Пирот 28.1.2019 г. ... издадени в тематичен сборник. Още снимки от събитието ...
Бакалаврите и магистрите от специалността получиха дипломите си 5.12.2018 г. ... на дипломите завърши със снимки ...
Информация за Държавния изпит на студентите от ІV курс на специалност "Финанси" – ОКС „Бакалавър“ 19.7.2018 г. ... на молбата се предават и две снимки паспортен формат.     Държавният изпит се провежда по приет от катедрен съвет и утвърден от Зам.-ректора по обучението в ОКС "Бакалавър" въпросник /програма/ обявена на линк към подсайт на катедрата - ...
Информация за Държавния изпит на студентите от ІV курс на специалност "Финанси" – ОКС „Бакалавър“ 11.5.2018 г. ... на молбата се предават и две снимки паспортен формат.   Държавният изпит се провежда по приет от катедрен съвет и утвърден от Зам.-ректора по обучението в ОКС "Бакалавър" въпросник /програма/ обявена на линк към подсайт на катедрата - http://departments ...
Дати за държавни изпити (бакалавър) и защити (магистър) 20.4.2018 г. ... заявление за явяване и 2 бр. снимки при инспекторката на специалността (отдел "Студенти", гише 12) - от 25 юни до 6 юли 2018 г. На място ще можете да направите и проверка на личните си данни и нанесените оценки. Защитите на магистърски тези ще се проведат на 10 ...
Студентите от випуск 2017 на катедра „Статистика и иконометрия“ получиха дипломите си 2.12.2017 г. ... , като бяха направено много снимки за спомен със студенти и преподаватели от катедрата ...
Ректорът връчи почетни грамоти на „златните“ и „сребърните“ ни баскетболисти и треньорите им 20.4.2017 г. ... Айфеловата кула и колаж от снимки на баскетболистите ни и техните треньори, направени във френската столица. Капитанът на мъжкия отбор Радослав Буюклиев връчи на проф. Статев шампионската купа. Капитанът на отбора Радослав Буюклиев връчва купата на ...
Тържествена церемония по връчване на сертификатите на победителите в Националното състезание по икономикс 16.2.2017 г. ... участници си направиха много снимки за спомен Ректорът на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев, проф. д-р Даниела Фесчиян и доц. д-р Стела Ралева с победителите - нашите бъдещи студенти пред паметника на основателя и първи ректор на УНСС проф. Стефан ...
Българска и английска диплома от съвместната магистърска програма между УНСС и Университета Нотингам Трент 13.2.2017 г. ... . Присъстващите разгледаха снимки на града и университетските кампуси. „Програмата в УНСС е конструирана много смислено, като всеки компонент има своето фундаментално отражение по-късно”, сподели Дамян Илиев, завършил програмата през 2016 г.  ...
Международен семинар „Принципът на солидарност като основополагащ принцип на правото на Европейския съюз“ 6.1.2017 г. ... семинар „Принципът на солидарност като основополагащ принцип на правото на Европейския съюз“ четвъртък, 05 януари 2017 16:11 / На 30 декември 2016 г. в Юридическия факултет се проведе международен семинар на тема ...
Четвъртият випуск на специалността „Политическа икономия“ се дипломира 30.11.2016 г. ... и радостта си в много снимки. Завършвате важен етап от следването и живота си, отбеляза доц. д-р Марко Димитров, научен секретар на катедра „Политическа икономия“. От утре вече може да упражнявате професията си, ...
Преподавател от УНСС в ръководството на международен проект в Мексико 12.9.2016 г. ... снимки от събитието на интернет страницита на FENAMM на http://www.fenamm.org.mx/site/index.php?option=com_content&view=article&id=2609&Itemid=357 и линк към нея на https://www.flickr ...
Подписано бе споразумение за сътрудничество между УНСС и „Съдърланд Глобъл Сървисиз“ 8.9.2016 г. ... бе споразумение за сътрудничество между УНСС и „Съдърланд Глобъл Сървисиз“ петък, 24 юни 2016 14:44 / понеделник, 27 юни 2016 13:56 Ректорът на университета проф. д.ик.н. Стати Статев и директорът на „Съдърланд Глобъл ...
Гост-лектор на УНСС в американски университет 7.9.2016 г. ... студенти Снимки от лекцията са качени на интернет страницата на американския университет. Attached please find the link to the pictures taken at the event: https://goo ...
Магистърска програма "Продуцентство и културни индустрии" (2016) 13.6.2016 г. ... разгледате малка галерия със снимки от тазгодишните студенти в нашата магистърска програма "Продуцентство и културни индустрии" ...
Заключителен семинар по проект „Антикорупционно образование“ 10.5.2016 г. ... , 09 май 2016 15:02 / понеделник, 09 май 2016 15:32   Заключителен семинар по антикорупционни политики по проект „Антикорупционно образование“ организира университетът. Семинарът бе под патронажа на Меглена Кунева, ...
Кръгла маса на тема „Визия и стратегия за развитие на интелигентните транспортни системи в България“ 26.4.2016 г. ... , 22 април 2016 13:06 / петък, 22 април 2016 13:16 Катедра "Икономика на транспорта", съвместно с Българската асоциация „Интелигентни транспортни системи“ (БАИТС), организира кръгла маса на тема „Визия и стратегия за развитие ...
Кръгла маса на тема „Визия и стратегия за развитие на интелигентните транспортни системи в България“ 26.4.2016 г. ... , 22 април 2016 13:06 / петък, 22 април 2016 13:16 Катедра "Икономика на транспорта", съвместно с Българската асоциация „Интелигентни транспортни системи“ (БАИТС), организира кръгла маса на тема „Визия и стратегия за развитие ...
Публична лекция на тема "Ролята на Министерството на вътрешните работи в противодействието на корупцията“ 26.4.2016 г. ... , 20 април 2016 11:35 / сряда, 20 април 2016 11:54 Публична лекция на Филип Гунев, заместник-министър на вътрешните работи, на тема „Ролята на Министерството на вътрешните работи в противодействието на корупцията“, събра ...
25 години от създаването на факултет „Икономика на инфраструктурата. Пета международна научна конференция за студенти и докторанти 22.4.2016 г. ... юбилейна международна научна конференция за студенти и докторанти „Инфраструктура: бизнес и комуникации“ бе посветена на 25-годишнината от създаването на факултет „Икономика на инфраструктурата“. Форумът ...
Студенти гостуваха на Административния съд София-град 18.4.2016 г. ... студентите си направиха снимки за спомен с тогите (виж долу). Административният съд София – град за четвърти път отваря врати и за гости, които не подават жалби и не се явяват по дела, а се интересуват от дейността на институцията ...
Успех за наши студенти в кампанията „Бъди грамотен“ 6.4.2016 г. ... на българския език. Репортаж и снимки - тук ...
Мениджъри от хотел Хилтън София гостуваха на студенти от катедра „Икономика на туризма“ 24.3.2016 г. ... от хотел Хилтън София гостуваха на студенти от катедра „Икономика на туризма“ понеделник, 07 декември 2015 9:47 / понеделник, 07 декември 2015 10:13 Мениджъри от хотел Хилтън София гостуваха в УНСС на третокурсниците от специалностите ...
Среща-дискусия за развитието на транспорта в ЕС и България 17.2.2016 г. ... за развитието на транспорта в ЕС и България понеделник, 25 януари 2016 9:27 / понеделник, 25 януари 2016 10:28   Среща-дискусия на преподаватели, докторанти и студенти от специалност „Икономика на транспорта“ с Георги Пирински, ...
Наш преподавател е избран за член на УС на БАИТС 17.2.2016 г. ... преподавател е избран за член на УС на БАИТС понеделник, 08 февруари 2016 13:23 / понеделник, 08 февруари 2016 13:23    Наш преподавател е избран за член на УС на БАИТС сряда, 11 ноември 2015 8:55 / сряда, 11 ноември 2015 ...
Ректорът откри първата в България международна магистърска програма по ядрена сигурност 8.2.2016 г. ... откри първата в България международна магистърска програма по ядрена сигурност вторник, 02 февруари 2016 15:47 / вторник, 02 февруари 2016 16:00 На тържествена церемония ректорът на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев официално откри международната магистърска ...
Среща-дискусия за развитието на транспорта в ЕС и България 8.2.2016 г. ... за развитието на транспорта в ЕС и България понеделник, 25 януари 2016 9:27 / понеделник, 25 януари 2016 10:28 Среща-дискусия на преподаватели, докторанти и студенти от специалност „Икономика на транспорта“ с Георги Пирински, депутат от ...
УНСС вече е член на Международната мрежа на центрове за обучение по ядрена сигурност (NSSC Network) 8.2.2016 г. ... вече е член на Международната мрежа на центрове за обучение по ядрена сигурност (NSSC Network) петък, 15 януари 2016 10:36 / понеделник, 18 януари 2016 10:47 Нашият университет стана 53-ят член на Международната мрежа на центрове за обучение по ядрена сигурност ...
УНСС ще бъде първият български университет с пилотен проект по антикорупционно образование 8.2.2016 г. ... ще бъде първият български университет с пилотен проект по антикорупционно образование четвъртък, 10 декември 2015 12:57 / четвъртък, 10 декември 2015 13:40 УНСС е първият университет в нашата страна, който през следващата учебна година ще реализира пилотен проект по ...
Среща с Даниела Тренчева - Нова телевизия 8.2.2016 г. ... с Даниела Тренчева - Нова телевизия понеделник, 07 декември 2015 8:13 / понеделник, 07 декември 2015 8:16 На 25 ноември 2015 г. гост на третокурсниците от специалност “Медии и журналистика” бе Даниела Тренчева – автор и продуцент на предаването ...
Дипломира се 60-ият випуск на специалност „Икономика на търговията“ 8.2.2016 г. ... се 60-ият випуск на специалност „Икономика на търговията“ понеделник, 23 ноември 2015 15:25 / понеделник, 23 ноември 2015 15:42 Тържествена церемония събра в аула „Максима“ абсолвенти, преподаватели и гости за официалното връчване на ...
Наш преподавател е избран за член на УС на БАИТС 8.2.2016 г. ... преподавател е избран за член на УС на БАИТС сряда, 11 ноември 2015 8:55 / сряда, 11 ноември 2015 8:59 Доц. д-р Христина Николова от катедра „Икономика на транспорта“,  заместник-директор на Университетския център по устойчиво развитие, беше избрана ...
Наши преподаватели на работно посещение в Брюксел 8.2.2016 г. ... преподаватели на работно посещение в Брюксел вторник, 17 ноември 2015 9:49 / вторник, 17 ноември 2015 9:55 Преподаватели от катедрите „Икономикс“ и „Икономика на транспорта“ взеха експертно участие при изслушванията и дебатите в Комисията по ...
Тържествено събрание по повод 25-годишнината на катедра „Национална и регионална сигурност” и специалност „Икономика на отбраната и сигурността” 8.2.2016 г. ... събрание по повод 25-годишнината на катедра „Национална и регионална сигурност” и специалност „Икономика на отбраната и сигурността” сряда, 11 ноември 2015 13:55 / сряда, 11 ноември 2015 14:27 С тържествено събрание в аула ...
Международна кръгла маса по повод 25-годишнината на катедра „Икономика на туризма“ 8.2.2016 г. ... , НБУ, колежи, катедри на УНСС и др. (на снимките долу) По решение на катедрения съвет с почетни грамоти по повод юбилея бяха удостоени проф. д-р Манол Рибов от УНСС, проф. д-р Светла Ракаджийска от ИУ - Варна, проф. д-р Марин Нешков, ИУ – Варна,  проф ...
Списание ЛОГИСТИКА празнува 10 годишен юбилей 8.2.2016 г. ... ЛОГИСТИКА празнува 10 годишен юбилей четвъртък, 08 октомври 2015 10:35 / четвъртък, 08 октомври 2015 10:41 С верни приятели, аромат на билки и отбрани вина списание ЛОГИСТИКА отпразнува своята 10-та годишнина. Проф. Филип Тодоров – сред колеги и приятели на юбилея ...
Литературни награди за наш студент 8.2.2016 г. ... награди за наш студент събота, 13 юни 2015 15:49 / събота, 13 юни 2015 15:54 Нашият студент Иван Русланов, който тази година завършва магистратура "Бизнес журналистика" е сред победителите в конкурса за есе на Дипломатическия институт към Министерство на външните работи "Нашият ...
Международните логистични процеси в Нестле България“ с Евгения Чунова, директор „Логистика“ в Нестле България 8.2.2016 г. ... логистични процеси в Нестле България“ с Евгения Чунова, директор „Логистика“ в Нестле България четвъртък, 14 май 2015 14:30 / четвъртък, 14 май 2015 14:51 Катедра „Стопанска логистика“ организира публична лекция на тема „Международните ...
Доц. д-р М. Раковска преподава в Университета в Малага (Испания) 8.2.2016 г. ... . д-р М. Раковска преподава в Университета в Малага (Испания) четвъртък, 14 май 2015 13:44 / четвъртък, 14 май 2015 13:54 В периода 4-8.05.2015 г. доц. д-р М. Раковска изнесе 8 часа лекции пред студенти от факултета по Икономика и бизнес науки в Университета в Малага (Испания). ...
Гостуване на Стойчо Керев 8.2.2016 г. ... , 30 октомври 2015 15:36 / петък, 30 октомври 2015 15:58 Гостуване на Стойчо Керев понеделник, 30 март 2015 17:45 / събота, 13 юни 2015 15:55 Журналистът Стойчо Керев – водещ на предаванията "Пряка демокрация" и "Въпрос на гледна точка" по ТВ 7 бе гост на студентите от 2 ...
Отлично представяне на нашите студенти в инициативата „Бъди грамотен“ 8.2.2016 г. ... участници от всички възрасти. Повече информация и снимки: ...
Благодарим ти, Геца! Никога няма да те забравим! 14.12.2015 г. ... на играчите, а албумите му са пълни с техни снимки. Обичал е всички и се гордее, че дори и малко е допринесъл за изграждането им като достойни хора. Сигурен е, че и те никога няма да го забравят.  „Искам да изпратя специални поздрави и на сегашния ректор на УНСС проф. ...
Юбилейна научна конференция „Икономическа социология 4.0“, посветена на 40-ата годишнина от създаването на катедра „Икономическа социология“ 26.11.2015 г. ... , 19 ноември 2015  Юбилейна научна конференция „Икономическа социология 4.0“, посветена на 40-ата годишнина от създаването на катедра „Икономическа социология“, се проведе в голямата конферентна зала. Форумът бе под патронажа на ректора на университета ...
Бакалаврите от специалност „Финанси” получиха своите дипломи 20.11.2015 г. ... с  връчване на дипломите, много усмивки и снимки. Проф Башева връчва ...
Подписан бе меморандум за партньорство между университета и сдружение „Национален клъстер за интелигентни транспортни и енергийни системи“ 27.10.2015 г. ... за партньорство бе сключен между УНСС и сдружение „Национален клъстер за интелигентни транспортни и енергийни системи“ (НКИТЕС). Документът бе подписан от ректора на университета проф. д.ик.н. Стати Статев и председателят на УС на НКИТЕС проф. д-р Румен Стайнов. На събитието ...
Отлично представяне на нашите студенти в инициативата „Бъди грамотен“ 29.3.2015 г. ... от всички възрасти. Повече информация и снимки: ...
Сертификати за победителите в първото Национално състезание по приложна информатика и статистика 27.10.2015 г. ... на университета проф. д.ик.н. Стати Статев връчи сертификатите на победителите в първото Национално състезание по приложна информатика и статистика, което се проведе на 21 февруари в УНСС. Единадесет от дванадесетте постигнали най-висок резултат са абитуриенти от Националната търговско-банкова ...
Дискусия на тема: „Руско-турската война 1877-1878 г.: факти и митове за бойните действия на Балканския полуостров“ 27.2.2015 г. ... връх Шипка. Той илюстрира събитията с архивни снимки и фотоси на картини, както и с графика, показваща състава на българските и руските опълченци, участвали в Шипченската битка ...
Тържествена церемония за връчване на дипломи на третия випуск бакалаври по предприемачество 17.12.2013 г. ... . Тържествената церемония завърши с много снимки с новите дипломи, шампанско и шоколад, но и с много усмихнати и уверени в своето бъдеще абсолвентски лица. Събитието бе отразено в новинарската емисия на телевизия „България он еър“.  http://bgonair ...
Тържествена церемония за връчване на дипломи на третия випуск бакалаври по предприемачество 13.12.2013 г. ... . Тържествената церемония завърши с много снимки с новите дипломи, шампанско и шоколад, но и с много усмихнати и уверени в своето бъдеще абсолвентски лица. Събитието бе отразено в новинарската емисия на телевизия „България он еър“ ...
Новото попълнение в бизнес администрацията се дипломира 8.7.2014 г. ... на абсолвентите. Различните кадри и снимки, събирани през годините, ги върнаха към първите им стъпки в университета, лекциите, изпитите… „Щастливи сме да имаме такива умни и хубави студенти, със забележителни постижения. Методите, по които сте обучавани, тематиката, която сте ...
Новото попълнение в бизнес администрацията се дипломира 12.12.2013 г. ... на абсолвентите. Различните кадри и снимки, събирани през годините, ги върнаха към първите им стъпки в университета, лекциите, изпитите… „Щастливи сме да имаме такива умни и хубави студенти, със забележителни постижения. Методите, по които сте обучавани, тематиката, която сте ...
Дипломиране на випуск 2013 15.11.2013 г. ... колеги - честито! За повече информация и снимки от събитието заповядайте тук ...
Публична защита на дисетационния труд на Диана Андреева 12.10.2013 г. ... "доктор" на Диана Андреева. Честито! (Снимки: Войтек Влох) Представяне на дисертацията Доц. д-р Биляна Томова - научен ръководител Проф. д-р Петко Тодоров - председател на журито, Диана Андреева Доц. д-р Георги Манлиев, проф. д-р Нели Огнянова Д-р Петър ...
Ден на чуждестранните студенти в университета 21.3.2013 г. ... "Научни съвети" Презентация с много снимки и впечатления направиха Ева Херцигова от Чехия и Валериан Ламур от Франция. Те споделиха очакванията си, първите си стъпки в университета, срещите си с преподаватели и студенти, посещенията си на Витоша и Рила, в Несебър и Стобските ...
Ден на чуждестранния студент 29.3.2013 г. ... Презентации с много снимки и впечатления направиха студенти, обучаващи се в УНСС по програма Еразъм. Новият университетски подсайт за чуждестранните студенти, съдържащ богата информация на български и английски език беше презентиран от Анита Цанева - ръководител ...
Студио №1 - стъпка по стъпка 18.2.2013 г. ... пробно предаване - съвсем скоро очаквайте снимки на колеги в действие ...
Работна среща с водещи търговски вериги организира катедра "Икономика на търговията" 16.1.2013 г. ... среща очерта връзката катедра-бизнес за нова магистърска програма петък, 11 януари 2013 15:35 / петък, 11 януари 2013 15:45 Първа работна среща с представители на водещите търговски вериги организира катедра „Икономика на търговията“. Повод за нея бе бъдещата ...
Книга за Йоханес Гербер бе представена от катедра „Национална и регионална сигурност“ 21.11.2012 г. ... на Йоханес Гербер, отзиви за него и албум със снимки, много от които са запазили мигове от посещенията му у нас. Третокурсниците от специалността "Икономика на отбраната и сигурността" Това е много интересна книга със забележителни изводи и заключения по отношение на ...
Наша преподавателка участва в световен конгрес "Интелигентни транспортни системи" 1.11.2012 г. ... в световен мащаб. Колаж от снимки от участието на доц. Николова на ...
Факултет "Финансово-счетоводен" за поредна година информира студентите си 16.5.2012 г. ... и приложен характер. текст: Радко Ковачев снимки: Ивайло ...
Филм-импресия „Проект България“ показаха трима студенти по журналистика 12.12.2011 г. ... за написване на сценария, десетина дни за снимки в София и околностите й, но доста повече време за монтаж при любителски условия. Във филма си тримата третокурсници се опитват да покажат своите ценностни критерии за живота и да пренасочат вниманието от града към природата като ...
Дипломирани икономисти пред отворените врати на света 10.11.2012 г. ... моменти бяха запаметени и в много индивидуални и общи снимки ...
Незабравим ден за абсолвентите от две специалности 11.4.2012 г. ... в Европа и № 31 в света!“ Много снимки запечатаха незабравимия ден за абсолвентите от специалностите „Публична администрация“ и „Регионално развитие“ ...
20 години катедра „Национална и регионална сигурност“ 2.3.2012 г. ... Димитър П. Димитров определи като „Историята в събития и снимки на нашето голямо семейство“. Той благодари на УИ „Стопанство” и издателство „Авангард Прима” за демонстрирания от тях висок професионализъм при подготовката и отпечатването на двете юбилейни издания. Конференцията бе последвана от коктейл ...

Предстоящо

110 results found
ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ 2.7.2020 г. ... , син химикал, маска (и 2 бр. снимки). 2. Държавен изпит на специалност "Бизнес администрация" - 08.07.2020 г. от 9:00 часа, ОНЛАЙН в MSTeams Във връзка с онлайн провеждането на държавния изпит в MS Teams: Линкът, чрез който може да участвате в държавния ...
Държавен изпит за „Администрация и управление с преподаване на английски език“ 22.6.2020 г. ... допускане до държавен изпит; 2) снимки за официален документ (размер 45/35 мм, 2 бр.). Вж. Конспект за държавен изпит   За въпроси се обръщайте към научния ръководител на програмата проф. П. Кацамунска (polya.katsamunska@unwe.bg) ...
Държавни изпити на студентите от спец."Международни отношения" и "Европеистика" - ОКС "Бакалавър" 30.6.2020 г. ... да предоставят 2 снимки! УКАЗАНИЯ за провеждане на Държавните изпити   Поради предпазните противоепидемични мерки Държавните изпити ще се проведат дистанционно. Студентите и от двете специалности правят онлайн тест в платформата ...
Защити на магистърски тези на студентите от специалност "Национална сигурност" 15.6.2020 г. ... на магистърската теза 2. Две снимки /формат за паспорт/ 3. Дипломи за завършено средно образование и за завършено висше образование - ОКС "Бакалавър" /само се показват на инспектора - не е необходимо копие/. 5. Бележка от Библиотеката, че са върнати всички ...
Важно съобщение за студентите от 4 курс!!! 11.6.2020 г. ... изпит и 2 бр.  паспортни снимки  3/4 см в канцеларията на Отдел „студенти – бакалавър“ на първия етаж в срок от 22.06.2020 ДО 30. 06.2020 г. Заявленията се подават лично или от упълномощено лице с наториално заверено пълномощно. За ...
ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ МИО 11.6.2020 г. ... ЗА ИЗПИТА, 2 бр.  ПАСПОРТНИ СНИМКИ 3/4 см В КАНЦЕЛАРИЯТА НА ОКС "БАКАЛАВЪР" НА ПЪРВИЯ ЕТАЖ. СРОК: 3 ЮЛИ 2020 г. ЗА ВЪПРОСИ СЕ ОБРЪЩАЙТЕ НА ТЕЛ. 02/ 8195 407. от ...
Срокове за Предаване и Записване за Защита на магистърски тези през м.Юли 2020г. 17.6.2020 г. ... данни; предаване на 2 бр. снимки паспортен формат - надписани на гърба с трите имена и фак.№; проверка на оценките; дипломантите, които имат задължения към Библиотеката да си върнат книгите преди осъществяване на записването). 3/ Изработване на презентация ...
6.7.2020 ОТ 9:00 ЧАСА: ОНЛАЙН ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ЗА ОКС БАКАЛАВЪР, СПЕЦ. МАРКЕТИНГ И СТРАТЕГИЧЕСКО ПЛАНИРАНЕ с преподаване на английски език 3.7.2020 г. ... , КАКТО И ДА ПРЕДСТАВЯТ 2 БР. СНИМКИ /БЪЛГАРСКИ ПАСПОРТЕН ФОРМАТ/. НА ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ИМАТ ПРАВО ДА СЕ ЯВЯТ САМО СТУДЕНТИ, КОИТО СА ПОЛОЖИЛИ УСПЕШНО ВСИЧКИ СЕМЕСТРИАЛНИ ИЗПИТИ. ЕДНА СЕДМИЦА ПРЕДИ ДАТАТА НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЪРЖАВНИЯ ИЗПИТ СТУДЕНТИТЕ ЩЕ ПОЛУЧАТ ДРУГ ...
БАКАЛАВРИ - държавен изпит на 2.07.2020г. от 10:00 ч. 8.6.2020 г. ... , гише № 11, от 15.06. до 29.06.2020 г. 2 снимки (паспортен формат); студентска книжка с печат от библиотеката, че не дължите книги.             Студентите, подали молби за държавен изпит през месец март, автоматично ще бъдат ...
МАГИСТРИ - защита на дипломни работи на 02.07.2020 г. от 13.00 ч 4.6.2020 г. ... първата страница на дипломната работа; 2 снимки (паспортен формат); студентска книжка с печат от библиотеката, че не дължите книги. От 22.06. до 29.06.2020 г. всеки дипломант трябва отиде в Отдел „Студенти– магистър” или ЦДО, за да представи необходимите ...
7.7.2020 ОТ 12:00 ЧАСА: ОНЛАЙН ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ЗА ОКС БАКАЛАВЪР, СПЕЦ. МАРКЕТИНГ, ДИСТАНЦИОННА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ 2.7.2020 г. ... обявяване срокове за предаване на две снимки паспортен формат (за диплома): - http://cde.unwe.bg/cdefiles/MbDI/MArketing ...
6.7.2020 ОТ 12:00 ЧАСА: ОНЛАЙН ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ЗА ОКС БАКАЛАВЪР, СПЕЦ. МАРКЕТИНГ, РЕДОВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ 2.7.2020 г. ... , КАКТО И ДА ПРЕДСТАВЯТ 2 БР. СНИМКИ /БЪЛГАРСКИ ПАСПОРТЕН ФОРМАТ/. НА ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ИМАТ ПРАВО ДА СЕ ЯВЯТ САМО СТУДЕНТИ, КОИТО СА ПОЛОЖИЛИ УСПЕШНО ВСИЧКИ СЕМЕСТРИАЛНИ ИЗПИТИ. ЕДНА СЕДМИЦА ПРЕДИ ДАТАТА НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЪРЖАВНИЯ ИЗПИТ СТУДЕНТИТЕ ЩЕ ПОЛУЧАТ ДРУГ ЛИНК, ...
6.7.2020 ОТ 9:00 ЧАСА: ОНЛАЙН ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ЗА ОКС БАКАЛАВЪР, СПЕЦ. ПРОГНОЗИРАНЕ И ПЛАНИРАНЕ 2.7.2020 г. ... , КАКТО И ДА ПРЕДСТАВЯТ 2 БР. СНИМКИ /БЪЛГАРСКИ ПАСПОРТЕН ФОРМАТ/. НА ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ИМАТ ПРАВО ДА СЕ ЯВЯТ САМО СТУДЕНТИ, КОИТО СА ПОЛОЖИЛИ УСПЕШНО ВСИЧКИ СЕМЕСТРИАЛНИ ИЗПИТИ ...
Защити на магистърски тези през месец юли 2020 г. 10.6.2020 г. ... от научен ръководител, 2 бр.паспортни снимки, копия от дипломи за средно и висше образование. ВАЖНО: Заглавието на темата трябва да бъде изписано на български език, дори и за специалност МБ с преподаване на английски език!!! Срокът за изпращане на готовата магистърска теза е ...
9.07.2020 ОТ 10 ЧАСА: ОНЛАЙН ЗАЩИТА НА МАГИСТЪРСКИ ТЕЗИ - РЕДОВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ 2.7.2020 г. ... трябва да представят 2 бр. снимки български паспортен формат. При влизане в сградата на УНСС задължително се носят защитни маски! До 7.07.2020 (включително) дипломантите ще получат рецензиите на имейлите си. На 9.07.2020 от 10 часа ще се проведе онлайн защита на ...
10.07.2020 ОТ 9 ЧАСА: ОНЛАЙН ЗАЩИТИ НА МАГИСТЪРСКИ ТЕЗИ ЗА СПЕЦИАЛНОСТИ "КОРПОРАТИВНИ СТРАТЕГИИ И ДИГИТАЛНИ ТРАНСФОРМАЦИИ" И "ПРОГНОЗИРАНЕ И ПЛАНИРАНЕ" 2.7.2020 г. ... трябва да представят 2 бр. снимки български паспортен формат. При влизане в сградата на УНСС задължително се носят защитни маски! До 7.07.2020 (включително) дипломантите ще получат рецензиите на имейлите си. На 10.07.2020 от 9:00 часа ще се проведе онлайн защита ...
10.07.2020 ОТ 12 ЧАСА: ОНЛАЙН ЗАЩИТИ НА МАГИСТЪРСКИ ТЕЗИ - ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ 3.7.2020 г. ... трябва да представят 2 бр. снимки български паспортен формат. При влизане в сградата на УНСС задължително се носят защитни маски! До 8.07.2020 (включително) дипломантите ще получат рецензиите на имейлите си. На 10.07.2020 от 12 часа ще се проведе онлайн защита на ...
ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ПРЕЗ М. ЮЛИ 23.6.2020 г. ... М.ЮЛИ 2020Г. + две снимки се подава на място в Отдел „Студенти“ на УНСС - колегите са на гишетата и ви очакват. За ОКС-Бакалавър - редовно обучение - специалност "Бизнес администрация" - тел. 02/81 95 572  За ОКС-Бакалавър - ...
ЗАЩИТИ НА МАГИСТЪРСКИ ТЕЗИ ПРЕЗ М. ЮЛИ 26.6.2020 г. ... за завършеността на тезата Две снимки (размер 45/35 мм) Студентска книжка с печат от библиотеката на УНСС, който удостоверява, че не дължите книги. Диплома за средно образование Диплома за висше образование. Във връзка с онлайн защитите през месец юли 2020г., ...
Провеждане на онлайн защита на магистърска теза за всички специалности ОКС „Магистър“, дистанционна и редовна форма на обучение 3.7.2020 г. ... страница на магистърска теза; 2. Снимки на дипломанта (размер 45/35 мм) - 2бр,; 3. Студентска книжка с печат от библиотеката на УНСС, който удостоверява, че студентът не дължи книги; 4. Диплома за средно образование; 5. Диплома за висше образование. ВНИМАНИЕ: ...
ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ОКС "Бакалавър" специалност Регионално развитие - редовно и дистанционно обучение 23.6.2020 г. ... допускане на държавен изпит. 2. Две снимки /размер 45/35мм/. ОКС „Бакалавър“– дистанционна форма на обучение 07.07.2020г. от 13.00 часа, онлайн чрез платформата Microsoft Teams Студентите дистанционно обучение, които ще се явяват на Държавен изпит през ...
ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ БАКАЛАВРИ СЕСИЯ 2020 12.6.2020 г. ... протокол; Да предоставите 2 бр. снимки, паспортен формат с надпис на гърба съдържащ трите Ви имена и факултетен номер; 12.06.2020г ...
ДИПЛОМИРАНЕ МАГИСТРИ 2020 10.6.2020 г. ... сесия. За целта трябва да носят 2 бр. снимки паспортен формат - надписани на гърба с трите имена и фак.№, копия от дипломи за средно образование и ОКС бакалавър, копие на първа страница от дипломната работа. В канцеларията се прави проверка на личните данни и проверка на ...
Защити на магистърски тези спец. "Счетоводство" , спец. "Счетоводство" със специализации "Финансова отчетност", "Счетоводство и стандартизация в публичния сектор" и "Счетоводство и бизнес анализ" 24.6.2020 г. ... страница от научния ръководител. 2. Снимки на дипломанта (размер 45/35 мм) - 2 бр.; 3. Студентска книжка с печат от библиотеката на УНСС, който удостоверява, че студентът не дължи книги; 4. Диплома за средно образование; 5. Диплома за висше образование. ВНИМАНИЕ: ...
Защита на магистърски тези 10.6.2020 г. ... „Студенти – магистър“: две снимки и разпечатана първа страница на дипломната работа. •  Получаване на рецензиите – до 05.07.2020 г. на имейл адрес, посочен от дипломанта на последната страница на магистърската теза ...
Държавен изпит ОКС "бакалавър" 10.6.2020 г. ... , гише № 8, от 22.06.2020 г. до 26.06.2020 г. 2 снимки (паспортен формат); студентска книжка ...
Държавен изпит за „Администрация и управление с преподаване на английски език“ 28.5.2020 г. ... заявление за допускане до държавен изпит; 2) снимки за официален документ (размер 45/35 мм, 2 бр.). Вж. Конспект за държавен изпит   За въпроси се обръщайте към научния ръководител на програмата проф. П. Кацамунска (polya.katsamunska@unwe.bg) ...
Редовна сесия на магистърски защити (м. юли 2020 г.) 23.6.2020 г. ... на магистърската теза; б)    Две снимки (размер 45/35 мм); в)     На място попълвате бланка за лични данни и оценки.  Електронно предаване на магистърски тези Дейност Срок Изпращате по служебната поща разработената магистърска теза ...
Трета сесия на магистърски защити (отложени от м. март-април 2020 г.) 4.6.2020 г. ... на магистърската теза; б)    Две снимки (размер 45/35 мм); в)     На място попълвате бланка за лични данни и оценки.   Електронно предаване на магистърски тези Дейност Срок Изпращате по служебната поща разработената магистърска теза ...
Защита на магистърски тези 2.7.2020 г. ... юлската сесия. За целта трябва да носят 2 бр. снимки паспортен формат - надписани на гърба с трите имена и фак.№. В канцеларията се прави проверка на личните данни и проверка на редовността (внесени ли са всички оценки). Преди явяването в канцеларията дипломантите, които имат задължения към ...
Държавен изпит - ОКС "Бакалавър" 2.7.2020 г. ... за явяване на държавен изпит 2 снимки паспортен формат (матови) За специалност „Интелектуална собственост и бизнес“ и специалност „Интелектуална собственост и бизнес“ с преподаване на английски език депозирането на заявление става в отдел ...
Защита на дипломни работи - първа и четвърта сесия 3.7.2020 г. ... изпит ОКС “Магистър”, заедно с 2 снимки и титулна страница на дипломната работа (подписана от научния ръководител) се подават в отдел Магистратури в срок до 03.07.2020.                                 ...
Държавен изпит - първа и четвърта сесия 29.6.2020 г. ... държавен изпит ОКС “Бакалавър” и 2 снимки (паспортен формат) се подават в общата канцелария на ОИФ при г-жа Будинова в срок до 02.07.2020 г. (четвъртък) ...
Конкурс за текст, снимка или видео #UNWE100 4.6.2020 г. ... септември 2020 г. Най-добрите текстове, снимки и видеа ще бъдат публикувани на юбилейния сайт на УНСС, а техните автори ще бъдат наградени с почетна грамота на ректора проф. д-р Димитър Димитров ...
Държавен изпит – трета сесия 13.2.2020 г. ... се лично или с пълномощно);   2 броя снимки, формат 3,5х4,5 см.;  Студентска книжка                         ...
Провеждане на държавен изпит и защити на магистърски тези 5.2.2020 г. ... защита на дипломна работа, придружена с две снимки, най-късно десет работни дни преди датата на изпита в отдел "Студенти" за ОКС "Бакалавър" и за ОКС "Магистър" ...
Държавен изпит за ОКС „Бакалавър“, специалност „Администрация и управление с преподаване на английски език“ (Трета сесия) 10.6.2020 г. ... за допускане до държавен изпит; 2) снимки за официален документ (размер 45/35 мм, 2 бр.). Вж. Конспект за държавен ...
ЗАЩИТА НА МАГИСТЪРСКА ТЕЗА и ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ 28.2.2020 г. ... от научен ръководител, 2 паспортни снимки, копия от дипломи за средно и висше образование и бележка от библиотеката, че не дължите книги/ В КАНЦЕЛАРИЯ НА МАГИСТЪР НА 1-ви ЕТАЖ. ДО 10 МАРТ 2020 - ПРЕДАВАНЕ НА ГОТОВАТА МАГИСТЪРСКА ТЕЗА ПОДВЪРЗАНА НА ХАРТИЯ И НА ДИСК В КАБ.3016 ...
ИНФОРМАЦИЯ за Държавния изпит на студентите от специалност "Финанси" – ОКС „Бакалавър“, редовно обучение през м.Февруари 2020г. 10.1.2020 г. ... подаването на заявлението се предават и две снимки паспортен формат. => Времетраенето на изпита е 90 минути. => Държавният изпит се провежда по приет от катедрен съвет и утвърден от Зам.-ректора по обучението в ОКС "Бакалавър" въпросник /програма/ обявена на линк към подсайт на ...
ЗАЩИТА НА МАГИСТЪРСКИ ТЕЗИ /ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ/ - 13 март 2020 г. 8.1.2020 г. ...          - две снимки;            - титулна страница на магистърската теза с подпис на научния ръководител. 4 март 2020 г. от 10:00 ч. до 15:00 ч. - предаване на готовите магистърски тези в кабинет 3014 10 март 2020 ...
Тържествено връчване на дипломи на студенти от ОКС "Магистър" 29.10.2019 г. ... край дипломантие разполагат с 30 мин. за снимки с роднини и близки в залата В края на цермонията дипломантите предават тогите си пред да напуснат сградата на УНСС ...
Тържествено връчване на дипломи на студенти от ОКС "Бакалавър" 29.10.2019 г. ... край дипломантие разполагат с 30 мин. за снимки с роднини и близки в залата В края на цермонията дипломантите предават тогите си пред да напуснат сградата на УНСС ...
Тържественото връчване на дипломи 13.10.2019 г. ... края на церемонията има 30 минути за снимки на дипломантите с гости и преподаватели. Дипломантите предават тогите си и една тогава напускат сградата на УНСС. Дипломиралите се през есента на 2019 г. също са поканени да вземат участие в церемонията, макар и да не са им ...
Тържественото връчване на дипломи 8.10.2019 г. ... да участват в церемонията пълноценно (тоги, снимки, връчване и прочие). Ако самата диплома не е готова до тогава (както ще е най-вероятният случай, заради холограмните стикери от Министерството), ще я получите по-късно в удобно време.   Организация в деня на дипломирането: 1) ...
Провеждане на защита на магистърски тези на студентите от специалности "Икономика на транспорта", "Интелигентни транспортни системи", "Транспортен мениджмънт" и "Енергиен бизнес" - ОКС "Магистър" 30.9.2019 г. ... теза, подписана от научния ръководител; 2 снимки (паспортен формат); студентска книжка с печат от библиотеката, че не дължите книги ...
Държавен изпит за ОКС „Бакалавър“, специалност „Администрация и управление с преподаване на английски език“ (Втора сесия) 25.9.2019 г. ... за допускане до държавен изпит; 2) снимки за официален документ (размер 45/35 мм, 2 бр.). Вж. Конспект за държавен ...
Държавен изпит за ОКС „Бакалавър“, специалност „Публична администрация“ (Втора сесия) 25.9.2019 г. ... отдел „Студенти-Бакалавър“: 2) снимки за официален документ (размер 45/35 мм, 2 бр.). Вж. Правила за държавен изпит, Конспект за държавен ...
ЗАЩИТА НА МАГИСТЪРСКИ ТЕЗИ /ДИСТАНЦИОННА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ/ 11.9.2019 г. ...          - две снимки;            - титулна страница на магистърската теза с подпис на научния ръководител. 29 октомври 2019 г. от 10:00 ч. до 15:00 ч. - предаване на готовите магистърски тези в кабинет 3014 12 ноември ...
ЗАЩИТА НА МАГИСТЪРСКИ ТЕЗИ /РЕДОВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ/ 11.9.2019 г. ... две снимки; -         титулна страница на магистърската теза с подпис на научния ръководител; -         студентска книжка или служебна бележка с печат от ...
Защита на магистърски тези 5.8.2019 г. ... страница на магистърската теза; Две снимки (размер 45/35 мм); Студентска книжка с печат от библиотеката на УНСС, удостоверяващ, че студентът не дължи книги; Диплома за средно образование; Диплома за висше образование.   В срок до 25.09.2019 г. в кабинет 1076 ...
Държавен изпит на студентите от специалност "Финанси" – ОКС „Бакалавър“, редовно обучение през м. Септември 2019 г. 29.7.2019 г. ... подаването на заявлението се предават и две снимки паспортен формат. => Времетраенето на изпита е 90 минути. => Държавният изпит се провежда по приет от катедрен съвет и утвърден от Зам.-ректора по обучението в ОКС "Бакалавър" въпросник /програма/ обявена на линк към подсайт на ...
Държавен изпит за ОКС „Бакалавър“, специалност „Публична администрация“ 19.6.2019 г. ... отдел „Студенти-Бакалавър“: 2) снимки за официален документ (размер 45/35 мм, 2 бр.). Вж. Правила за държавен изпит, Конспект за държавен ...
Предстоящи защити на магистърски тези към катедра "Публична администрация" (Втора сесия) 25.9.2019 г. ... с подпис на научен ръководител; 2. Две снимки (45/35 мм); 3. Студентска книжка с печат от библиотеката на УНСС, който удостоверява, че не дължите книги; 4. Диплома за средно образование; 5. Диплома за висше образование. Онези студенти, които са подали заявление по ...
Държавен изпит на студентите от ІV курс на специалност "Финанси" – ОКС „Бакалавър“ 18.6.2019 г. ... подаването на заявлението се предават и две снимки паспортен формат. Времетраенето на изпита е 90 минути. Държавният изпит се провежда по приет от катедрен съвет и утвърден от Зам.-ректора по обучението в ОКС "Бакалавър" въпросник /програма/ обявена на линк към подсайт на ...
Необходими документи за защита на магистърска теза 6.6.2019 г. ... теза с подпис на научен ръководител. Две снимки (размер 45/35мм). Студентска книжка с печат от библиотеката на УНСС, който удостоверява, че не дължат книги. Диплома за средно образование. Диплома за висше образование. Студенти, които не представят посочените документи в срок няма ...
Провеждане на защита на магистърски тези - ОКС "Магистър" 30.5.2019 г. ... , подписана от научния ръководител; 2 снимки - паспортен формат; студентска книжка с  печат от библиотеката, че не дължите книги. Магистърските тези се предават в катедра "Икономика на транспорта и енергетиката" най-късно 10 дни преди датата за защита ...
Провеждане на държавен изпит на студентите от специалност "Икономика на транспорта" - ОКС "Бакалавър" 30.5.2019 г. ... молба за явяване на изпит, придружена с две снимки, най-късно пет работни дни преди датата на държавния изпит в отдел "Студенти" за ОКС "Бакалавър" ...
Защита на дипломни работи за ОКС „Бакалавър“, специалност „Администрация и управление“ с преподаване на английски език, редовно обучение 17.6.2019 г. ... допускане до защита на дипломна работа; 2) снимки за официален документ (размер 45/35 мм, 2 бр.) ...
Държавен изпит за ОКС „Бакалавър“, специалност „Администрация и управление с преподаване на английски език“ 25.9.2019 г. ... за допускане до държавен изпит; 2) снимки за официален документ (размер 45/35 мм, 2 бр.). Вж. Конспект за държавен ...
Предстоящи защити на магистърски тези към катедра "Публична администрация" 17.6.2019 г. ... с подпис на научен ръководител; 2. Две снимки (45/35 мм); 3. Студентска книжка с печат от библиотеката на УНСС, който удостоверява, че не дължите книги; 4. Диплома за средно образование; 5. Диплома за висше образование. Онези студенти, които са подали заявление по образец в ...
Необходими документи за защита на магистърска теза 6.6.2019 г. ... теза с подпис на научен ръководител. Две снимки (размер 45/35мм). Студентска книжка с печат от библиотеката на УНСС, който удостоверява, че не дължат книги. Диплома за средно образование. Диплома за висше образование. Студенти, които не представят посочените документи в срок няма ...
ЗАЩИТА НА МАГИСТЪРСКА ТЕЗА 8.5.2019 г. ... средно и висше образование, 2 бр.паспортни снимки и бележка от библиотеката, че не дължите книги/. Предаване  на готовите магистърски тези подвързани със спирала и записани на диск се предават до 25 юни 2019 г. в катедрата /каб.3016/. от катедра "МИО и ...
Защита на магистърски тези 20.5.2019 г. ... от заглавната страница на магистърската теза; Две снимки (размер 45/35 мм); Студентска книжка с печат от библиотеката на УНСС, удостоверяващ, че студентът не дължи книги; Диплома за средно образование; Диплома за висше образование.   В срок до 09.07.2019 г. в кабинет 1076  се ...
Защита на магистърски тези 20.2.2019 г. ... от заглавната страница на магистърската теза; Две снимки (размер 45/35 мм); Студентска книжка с печат от библиотеката на УНСС, удостоверяващ, че студентът не дължи книги; Копие от лична карта; Диплома за средно образование; Диплома за висше образование.   В срок до 15.03.2019 г. в ...
Необходими документи за защита на магистърска теза 8.2.2019 г. ... теза с подпис на научен ръководител. Две снимки (размер 45/35мм). Студентска книжка с печат от библиотеката на УНСС, който удостоверява, че не дължат книги. Диплома за средно образование. Диплома за висше образование. Студенти, които не представят посочените документи в срок няма да бъдат ...
Провеждане на ДИ за ОКС "бакалавър" и ЗМТ за ОКС "магистър" 5.2.2019 г. ... теза, подписана от научния ръководител 2 снимки (паспортен формат) студентска книжка с печат от библиотеката, че не дължите книги    Пропусналите датата на ДИ и ЗМТ, могат да се явят на следваща такава, обявена от катедрата със същата тема на магистърската теза. Годишни сесии ...
Държавен изпит на студентите от ІV курс на специалност "Финанси" – ОКС „Бакалавър“ 1.2.2019 г. ... При подаването на молбата се предават и две снимки паспортен формат.           Държавният изпит се провежда по приет от катедрен съвет и утвърден от Зам.-ректора по обучението в ОКС "Бакалавър" въпросник /програма/ обявена на линк към подсайт на ...
Предстоящи защити на магистърски тези към катедра "Публична администрация" (Трета сесия) 6.2.2019 г. ... теза с подпис на научен ръководител; 2. Две снимки (45/35 мм); 3. Студентска книжка с печат от библиотеката на УНСС, който удостоверява, че не дължите книги; 4. Диплома за средно образование; 5. Диплома за висше образование. Онези студенти, които са подали заявление по образец в ...
Държавен изпит за ОКС „Бакалавър“ (Трета сесия), специалност „Администрация и управление с преподаване на английски език“ 6.2.2019 г. ... заявление за допускане до държавен изпит; 2) снимки за официален документ (размер 45/35 мм, 2 бр.). Вж. Конспект за държавен ...
Държавен изпит за ОКС „Бакалавър“ (Трета сесия), специалност „Публична администрация“ 6.2.2019 г. ... заявление за допускане до държавен изпит; 2) снимки за официален документ (размер 45/35 мм, 2 бр.). Вж. Правила за държавен изпит, Конспект за държавен изпит и Теми за есета (държавен изпит). Важно! Студентите, които са дистанционно обучение трябва да придвижат явяването си на ...
ЗАЩИТА НА МАГИСТЪРСКА ТЕЗА 11.1.2019 г. ... от дипломи за средно и висше образование; -паспортни снимки; -заглавна страница на магистърската теза подписана от научен ръководител. 3. До 12 март 2019 г. се предава готовата магистърска теза на хартия и диск в каб.3016. от ...
Официално връчване на дипломи за специалности „Публична администрация“, „Електронно управление“, „Държавна администрация“ и „Здравен мениджмънт“, ОКС „Магистър“ 14.11.2018 г. ... си. След края на церемонията има 30 минути за снимки на дипломантите с гости и преподаватели. Дипломантите предават тогите си и една тогава напускат сградата на УНСС.   Очакваме ...
Официално връчване на дипломи за специалност „Администрация и управление с преподаване на английски език“ 14.11.2018 г. ... местата си. След края на церемонията има 30 минути за снимки на дипломантите с гости и преподаватели. Дипломантите предават тогите си и една тогава напускат сградата на УНСС.   Очакваме ...
Официално връчване на дипломи за специалност "Публична администрация", ОКС "Бакалавър" (редовно и дистанционно обучение) 14.11.2018 г. ... си. След края на церемонията има 30 минути за снимки на дипломантите с гости и преподаватели. Дипломантите предават тогите си и една тогава напускат сградата на УНСС.   Очакваме ...
Защита на магистърски тези на студентите от специалности „Интелектуална собственост и бизнес“ и „Творчески индустрии и бизнес“ 23.7.2018 г. ... от заглавната страница на магистърската теза; Две снимки (размер 45/35 мм); Студентска книжка с печат от библиотеката на УНСС, удостоверяващ, че студентът не дължи книги; Копие от лична карта; Диплома за средно образование; Диплома за висше образование.   В срок до 02.10.2018 г. в ...
Предстоящи защити на магистърски тези към катедра "Публична администрация" (Втора сесия) 2.10.2018 г. ... теза с подпис на научен ръководител; 2. Две снимки (45/35 мм); 3. Студентска книжка с печат от библиотеката на УНСС, който удостоверява, че не дължите книги; 4. Диплома за средно образование; 5. Диплома за висше образование. Онези студенти, които са подали заявление по образец в катедрата, но ...
Държавен изпит за ОКС „Бакалавър“ (Втора сесия), специалност „Публична администрация“ 2.10.2018 г. ... заявление за допускане до държавен изпит; 2) снимки за официален документ (размер 45/35 мм, 2 бр.). Вж. Правила за държавен изпит, Конспект за държавен изпит и Теми за есета (държавен изпит). Важно! Студентите, които са дистанционно обучение трябва да придвижат явяването си на ...
Държавен изпит за ОКС „Бакалавър“ (Втора сесия), специалност „Администрация и управление с преподаване на английски език“ 2.10.2018 г. ... заявление за допускане до държавен изпит; 2) снимки за официален документ (размер 45/35 мм, 2 бр.). Вж. Конспект за държавен ...
Защита на дипломни работи за ОКС „Бакалавър“ (Първа сесия), специалност „Администрация и управление“ с преподаване на английски език, редовно обучение 23.5.2018 г. ... за допускане до защита на дипломна работа; 2) снимки за официален документ (размер 45/35 мм, 2 бр.) ...
Държавен изпит за ОКС „Бакалавър“ (Първа сесия), специалност „Администрация и управление с преподаване на английски език“ 23.5.2018 г. ... заявление за допускане до държавен изпит; 2) снимки за официален документ (размер 45/35 мм, 2 бр.). Вж. Конспект за държавен ...
Държавен изпит за ОКС „Бакалавър“ (Първа сесия), специалност „Публична администрация“ 18.5.2018 г. ... заявление за допускане до държавен изпит; 2) снимки за официален документ (размер 45/35 мм, 2 бр.). Вж. Правила за държавен изпит, Конспект за държавен изпит и Теми за есета (държавен изпит) ...
Държавен изпит на студентите от специалност "Финанси" – ОКС „Бакалавър“ 11.5.2018 г. ... .  При подаването на молбата се предават и две снимки паспортен формат.  Държавният изпит се провежда по приет от катедрен съвет и утвърден от Зам.-ректора по обучението в ОКС "Бакалавър" въпросник /програма/ обявена на линк към подсайт на катедрата - http://departments.unwe.bg/finance/  На ...
Провеждане на ЗМТ за ОКС "магистър" 1.7.2018 г. ... теза, подписана от научния ръководител 2 снимки (паспортен формат) студентска книжка с печат от библиотеката, че не дължите книги    Пропусналите датата на ЗМТ, могат да се явят на следваща такава, обявена от катедрата със същата тема на магистърската теза. Годишни сесии за ...
Провеждане на ДИ за ОКС "бакалавър" 1.7.2018 г. ... . в зала 2009  Молбите за явяване на изпит и две снимки се подават най-късно до три работни дни преди датата на изпита в отдел "Студенти" за ОКС ...
Защитата на магистърски тези на студентите от специалности „Интелектуална собственост и бизнес“ и „Творчески индустрии и бизнес“ 24.4.2018 г. ... от заглавната страница на магистърската теза; Две снимки (размер 45/35 мм); Студентска книжка с печат от библиотеката на УНСС, удостоверяващ, че студентът не дължи книги; Копие от лична карта; Диплома за средно образование; Диплома за висше образование.   В срок до 02.07.2018 г. в ...
Държавен изпит за ОКС „Бакалавър“ (Трета сесия), специалност „Администрация и управление с преподаване на английски език“ 14.2.2018 г. ... заявление за допускане до държавен изпит; 2) снимки за официален документ (размер 45/35 мм, 2 бр.). Вж. Конспект за държавен ...
Държавен изпит за ОКС „Бакалавър“ (Трета сесия), специалност „Публична администрация“ 9.3.2018 г. ... заявление за допускане до държавен изпит; 2) снимки за официален документ (размер 45/35 мм, 2 бр.). Вж. Правила за държавен изпит, Конспект за държавен изпит и Теми за есета (държавен изпит) ...
Защита на магистърски тези 30.1.2018 г. ... от заглавната страница на магистърската теза; Две снимки (размер 45/35 мм); Студентска книжка с печат от библиотеката на УНСС, удостоверяващ, че студентът не дължи книги; Копие от лична карта; Диплома за средно образование; Диплома за висше образование.   В срок до 19.03.2018 г. в ...
Държавен изпит - трета сесия 7.11.2017 г. ... (гише 12) и да подадат заявление за защита + 2 бр. снимки ...
Защита на магистърски тези 26.9.2017 г. ... на магистърската теза; Две снимки (размер 45/35 мм); Студентска книжка с печат от библиотеката на УНСС, удостоверяващ, че студентът не дължи книги; Копие от лична карта; Диплома за средно образование; Диплома за висше образование.   В срок ...
Държавен изпит за ОКС „Бакалавър“ (Втора сесия), специалност „Публична администрация“ 25.9.2017 г. ... за допускане до държавен изпит; 2) снимки за официален документ (размер 45/35 мм, 2 бр.). Вж. Правила за държавен изпит, Конспект за държавен изпит и Теми за есета (държавен изпит) ...
Държавен изпит за ОКС „Бакалавър“ (Втора сесия), специалност „Администрация и управление“ с преподаване на английски език, редовно обучение 4.9.2017 г. ... за допускане до държавен изпит; 2) снимки за официален документ (размер 45/35 мм, 2 бр.). Вж. Конспект за държавен ...
ВАЖНО ЗА МАГИСТРИТЕ - ДИПЛОМАНТИ 31.5.2017 г. ... подпис на научен ръководител. Две снимки/ размер 45/35 мм/. Студентска книжка е печат от библиотеката на УНСС,който удостоверяваме не дължите книги. Диплома за средно образование Диплома за виеше ...
Защита на магистърски тези 25.5.2017 г. ... на магистърската теза; Две снимки (размер 45/35 мм); Студентска книжка с печат от библиотеката на УНСС, удостоверяващ, че студентът не дължи книги; Копие от лична карта; Диплома за средно образование; Диплома за висше образование.       В ...
Защитата на магистърските тези (трета сесия) 24.2.2017 г. ... на магистърската теза; Две снимки (размер 45/35 мм); Студентска книжка с печат от библиотеката на УНСС, удостоверяващ, че студентът не дължи книги; Копие от лична карта; Диплома за средно образование; Диплома за висше образование.   В срок до 20 ...
Защитата на магистърските тези (втора сесия) 21.9.2016 г. ... Две снимки (размер 45/35 мм); -                    Студентска книжка с печат от библиотеката на УНСС, удостоверяващ, че студентът не дължи ...
Защита на дипломни работи (магистърски тези) 18.5.2016 г. ... Две снимки (размер 45/35 мм); -                    Студентска книжка с печат от библиотеката на УНСС, удостоверяващ, че студентът не дължи ...
Провеждане на Защита на магистърски тези 31.3.2016 г. ... подписана от научния ръководител 2 снимки (паспортен формат) студентска книжка с печат от библиотеката, че не дължите книги    Пропусналите датата на ЗМТ, могат да се явят на следваща такава, обявена от катедрата със същата тема на магистърската теза ...
Провеждане на Държавен изпит 31.3.2016 г. ...  Необходими документи: 2 снимки (паспортен формат) студентска книжка с печат от библиотеката, че не дължите книги    Пропусналите датата на ДИ могат да се явят на следваща такава, обявена от катедрата  Годишни сесии за явяване на ДИ и ...
Конкурс за лого на Юридическия факултет 22.2.2016 г. ... , че техните имена, адреси, снимки или други лични данни биха могли да станат публични и да бъдат използвани в печатни или други материали от организаторите, за което последните не дължат заплащане от тяхна страна. Организаторите имат право едностранно да ...
Държавни изпити и защити на магистърси тези 18.3.2016 г. ... подписана от научния ръководител 2 снимки (паспортен формат) студентска книжка с печат от библиотеката, че не дължите книги  Пропусналите датата на ДИ и ЗМТ, могат да се явят на следваща такава, обявена от катедрата със същата тема на магистърската теза ...
Защита на дипломни работи (магистърска теза) 8.3.2016 г. ... Две снимки (размер 45/35 мм); -                    Студентска книжка с печат от библиотеката на УНСС, удостоверяващ, че студентът не дължи ...
ЦЕНТЪРЪТ ЗА ФАКУЛТАТИВНО ОБУЧЕНИЕ ПРИ ИСК ОБЯВЯВА ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2016/2017 13.10.2016 г. ... образец; студентска книжка; 2 бр. снимки /паспортен формат/. НЯМА ВХОДЯЩИ ИЗПИТИ ИЛИ КЛАСИРАНЕ ПО ОЦЕНКИ! ЗА ЗАПИСВАНЕ И ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: г-жа Полина Никифорова (организатор учебна дейност) - тел. 02/862 77 13, 0888 000 237, e-mail: P.Nikiforova@ips.bg, ...
Защита на магистърски тези 24.9.2015 г. ... на магистърската теза; Две снимки (размер 45/35мм); Студентска книжка с печат от библиотеката на УНСС, удостоверяващ, че не дължат книги; Копие от лична карта; Диплома за средно образование; Диплома за висше образование. Студентите, които не представят ...
Защита на дипломни работи (магистърски тези) 13.5.2015 г. ... на дипломната работа; - две снимки (размер 45/35 мм); - студентска книжка с печат от библиотеката на УНСС, удостоверяващ, че не дължите книги; - копие от лична карта; - диплома за средно образование; - диплома за висше образование ...
Конкурс за правозащитно студентско есе 11.3.2014 г. ... медиен партньор на конкурса, със снимки и кратки биографии на авторите. В конкурса участие могат да вземат студентите по право от българските университети. Обем: до 800 думи. Есетата трябва да бъдат подадени до 31 март 2014 г., по електронна поща, на адрес: ...
Презентация на "Моята банка на бъдещето"2.0 25.3.2013 г. ... корпоративния блог и да разгледате снимки на Facebook страницата на банката. Актуална информация за „Моята банка на бъдещето“ 2.0.  може да намерите и в Kosher.bg. Презентацията се осъществява с любезното съдействие на Междууниверситетския център за развитие на ...
Kурс по ГЛОБАЛЕН МЕНИДЖМЪНТ И ЛИДЕРСТВО 2018 14.3.2018 г. ... /оригинал и копие/, 3 бр. снимки /парспортен формат/, платежно нареждане/вносна бележка за платена такса Таксата се заплаща по банков път на сметката на ИСК при УНСС: ИСК при УНССУниКредит БулбанкBIC UNCRBGSFIBAN BG23UNCR76303100117207 За записване и ...
Конкурс за най-добра снимка на "Футболна лига на УНСС 2011/2012" 27.3.2012 г. ... подберат и изпратят най-добрите си снимки, заснети по време на мачовете в спортен комплекс "Бонсист" от втория полусезон на „Футболна лига на УНСС 2011/2012". Начин на провеждане: Всеки участник трябва да изпрати своите фотографии (професионални или ...

Фотогалерия

0 results found

Видеогалерия

0 results found

Google Търсене