Главният прокурор благодари на ректора за участието на наши студенти в изследване на Прокуратурата на България

понеделник, 09 ноември 2015 12:01

По време на стажа си в отдел „Аналитичен“ на Върховната касационна прокуратура (ВКП) наши студенти от специалностите „Икономическа социология“, „Социология“ и „Икономика на отбраната и сигурността“ участваха в изследване на тема „Практика и резултати по наказателни производства за престъпления против транспорта през периода 2010 г. – 2014 г.“ - http://www.prb.bg/bg/news/aktualno/prokuraturata-izvrshi-izsledvane-na-dvizhenieto-i-/ Част от статистическите данни по оценка на адекватността на правната защита на обществените отношения, свързани с транспортната безопасност  и евентуалната необходимост от нови нормативни разрешения, бяха обобщени от студентите от УНСС. Стажът през пролетта бе организиран в рамките на подписания през 2014 г. Меморандум за сътрудничество между отдел „Аналитичен“ на ВКП и катедра „Икономическа социология“ на УНСС. 

Нашите студенти в зала „Тържествена“ на Съдебната палата. На втория ред (от третия вляво) доц. д-р Андрей Нончев, ръководител на катедра „Икономическа социология“, прокурор Сава Петров, зав.-отдел „Аналитичен“ на ВКП, гл.ас. д-р Георги Петрунов, катедра „Икономическа социология“ 

В рамките на изследването стажантите работиха с екип прокурори и прокурорски помощници от отдел „Аналитичен“ и отдел „Досъдебен“ на ВКП. В края на стажа те получиха официални сертификати за професионален стаж във  Върховната касационна прокуратура.

Ректорът на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев получи писмо от главния прокурор, в което от името на Прокуратурата г-н Сотир Цацаров изказва благодарност за оказаната помощ от студентите на нашия университет при извършване на изследването (виж писмото тук).

Галерия снимки от Главният прокурор благодари на ректора за участието на наши студенти в изследван ...