Резултати от търсене за Програма ЕРАЗЪМ

Университетски подсайтове

Специалности

Структура

Преподаватели

Служители

Страници

48 results found
“Enhancing Research Culture in Higher Education in Kosova (ResearchCult)” 19.10.2021 г. ... (ResearchCult)“ е проект финансиран по Програма Еразъм +, EC, и се координира от IBC-M, Митровица, Косово. Проектът стартира през ноември 2019 г. и завършва през ноември 2022 г. Общата цел на проекта е да подкрепи и да допринесе за подобряване на изследователската култура във висшите ...
ПРОЕКТ DEMINA „ИНОВАЦИИ И ПРОДЪЛЖАВАЩО ОБУЧЕНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ В УПРАВЛЕНИЕТО НА ДЕСТИНАЦИЯТА“ 18.10.2021 г. ... от шест държави. Проектът DEMINA се финансира по програма Еразъм+ на Европейския съюз. Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Целите на проекта са следните: • да се повиши квалификацията и компетенците на дестинационните организации и да се обучат да работят с ...
Докторски програми 30.5.2023 г. ... ИСТТ.     ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ +   ЕРАЗЪМ или ЕРАЗМУС (ЕuRopean Community Action Scheme for the Mobility of University Students) е програма на Европейския съюз в областта на висшето ...
Бизнес администрация 20.5.2021 г. ... предимства и мобилности на програма Еразъм+.    Наши възпитаници са действащи мениджъри на високи управленски нива в утвърдени национални и международни компании. Те са реалното потвърждение и същинският резултат от нашите общи усилия (както на ...
Еразъм+ мобилност 13.6.2023 г. ... могат да участват в обмени по програма Еразъм+, от която УНСС е част. Обмените могат да бъдат към всички чуждестранни висши училища, с които УНСС има споразумения, при сключване на разширяващо сътрудничество за направлението, в което студентите се обучават ...
Виртуална мобилност 15.1.2021 г. ... на мобилности по програма Еразъм с цел преподаване и обучение, Европейската комисия прие вариант за провеждане на т.нар. виртуална мобилност. При нея, за разлика от обичайната физическа мобилност, не се посещава приемащия университет. При мобилност ...
Георги Ескидаров, Зимен семестър на 2018/2019, Икономически университет, Братислава, Словакия 11.4.2019 г. ... прекарах един семестър в Икономическия университет, по програма Еразъм. Решението да замина на Еразъм не беше спонтанно. Напротив – добре бях премислил опциите си. Исках да се впусна в приключение, в което мога да пътувам; да опозная чужди култури; да опитам от личен опит как живеят хората в други ...
Регламент 8.4.2019 г. ... магистри и чуждестранни студенти, които се обучават по програма Еразъм +. Екипите трябва да разработят обосновано решение на казуса и да го защитят пред жури на олимпиадата, съставено от маркетинг мениджъри на А1 и преподаватели. Тематични направления в бизнес казуса на А1: Състояние и тенденции на пазара ...
Правила 20.11.2018 г. ... на студентите и докторантите по програма ЕРАЗЪМ+ предоставя възможност за реализиране на определен период на обучение в европейски висши училища, който е в рамките на един или два семестъра, от минимум 3 до максимум 12 календарни месеца в една учебна година.   Студентите и докторантите ...
Бориса Борисова, магистър, специалност Маркетинг, летен семестър 2017-2018 г. във Вормс, Германия 20.8.2018 г. ... , който се чуди дали да замине по програма Еразъм, може да спре с чуденката и да действа смело. Изживяването е незаменимо, а ползата е както в личен, така и в професионален план. Аз заминах за един семестър в Германия, град Вормс. Градчето е неголямо, университетско, през него минава река Рейн и до ...
Финансови условия и документи 14.6.2017 г. ... Програма Еразъм – дават се 6 стипендии по 500 евро/ месец за периода на обучение в Нотингам през третия семестър. Стипендиите се получават от първите шест студента с най-висок среден успех от първи  и втори семестър ...
ЛЮБОПИТНО И ЗАБАВНО 24.3.2017 г. ... 2017г. програма Еразъм+ празнува 30-годишен юбилей. Събитието се отбелязва с много и разнообразни инициативи. За тези, които проявяват интерес: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/anniversary?pk_campaign=erasmus_30&pk_kwd=notification_box https://ec.europa ...
Проекти 17.4.2023 г. ... 2019 Програма Еразъм + IIoTNET Проект № 609085-EPP-1-2019-1-BG-EPPKA3-VET-NETPAR "Industrial Internet of Things VET Network" (01.10.2019 - 30.09.2021)    2019 Erasmus+ project in Mobility Tool+ TOC Supporting and Reforming the Transport Operator's ...
OKS 28.2.2013 г. ... „Политическа икономия“ и едноименната специалност „Политическа икономия“ са създадени през 1948 г. През 1990 г. катедрата се преименува в  „Икономикс“, а специалността – в „Макроикономика“. Едни от най-добрите преподаватели и учени от катедрата са ...
Документи 2.12.2022 г. ... кандидатстване за участие в програма ЕРАЗЪМ+ студентите и докторантите подават следните документи: - формуляр за участие в селекционна процедура (по образец) - изтегляне; - уверение от УНСС, с което се удостоверяват курсът на обучение и средният успех от ...
Подготовка 22.11.2022 г. ... , свързани с мобилността по програма ЕРАЗЪМ+, както и да го представлява пред администрацията на УНСС; 3. Документ (оригинал) за открита сметка в ЕВРО в търговска банка по избор на студента. Документът трябва да съдържа информация за ...
Кандидатстване 16.1.2019 г. ... в мобилност за обучение по програма ЕРАЗЪМ+, студентите и докторантите подават следните документи: Формуляр за кандидатстване – попълва се електроннo (изтегли); Уверение от УНСС, удостоверяващо курса, степента на обучение и средния успех от ...
Конкурси 13.1.2017 г. ... в мобилност за обучение по програма ЕРАЗЪМ+ се организират и провеждат от УЦМСП при УНСС. УЦМСП организира и извършва една основна селекционна процедура (конкурс), която се открива в началото на м. март на всяка година. Конкурсът се провежда за ...
Условия за участие 2.2.2017 г. ... на участие в мобилност по програма ЕРАЗЪМ+ имат всички студенти на УНСС, които са български граждани или са лица, официално признати от България за бежанци, или са постоянно пребиваващи чужди граждани. В програмата могат да участват студенти в бакалавърска, ...
Правила 12.1.2017 г. ... студентите и докторантите по програма ЕРАЗЪМ+ предоставя възможност за реализиране на определен период на обучение в европейски висши училища, който е в рамките на един или два семестъра, от минимум 3 до максимум 12 календарни месеца в една учебна година ...
Обща информация 16.12.2011 г. ... Learning Programme). В програма ЕРАЗЪМ участват университети от общо 33 страни - всички 27 страни-членки на Европейския съюз, страните от Европейската свободна зона за търговия (Исландия, Лихтенщайн, Норвегия и Швейцария) и страните в процес на ...
Преподаватели и служители 1.12.2011 г. ... ЕРАЗЪМ предоставя възможности на преподавателите от УНСС да гостуват в европейски университети за изнасяне на кратки лекционни курсове. Чуждестранни преподаватели от университетите-партньори гостуват и изнасят кратки курсове от лекции пред студенти и ...
Студенти и докторанти 1.12.2011 г. ... ЕРАЗЪМ дава възможност на студенти и докторанти от УНСС да проведат част от следването си в европейски университети. Правилата на програмата позволяват студенти и докторанти на УНСС да се изпращат за обучение в рамките на един или два семестъра в ...
Университети 1.12.2011 г. ... , ПАРТНЬОРИ НА УНСС ПО ПРОГРАМА „ЕРАЗЪМ”   АВСТРИЯ University of Economics and Business – Wien University of Applied Sciences Technikum – Wien University of Applied Sciences bfi – Wien Leopold ...
Дейности 1.12.2011 г. ... УНСС в международен обмен по програма ЕРАЗЪМ, специализираната програма JOSZEF на Икономическия университет – Виена, Австрия, международни летни университети, други международни образователни програми и проекти. Студентската и преподавателската мобилност са ...
Контакти 1.12.2011 г. ... . д-р Вера Пиримова, директор на Университетския център за мобилност на студенти и преподаватели на УНСС-София институционален координатор на УНСС по програма “Еразъм”, ас. Димитър Дамянов, зам.-директор на Университетския център за мобилност на ...
УНИВЕРСИТЕТСКИ ЦЕНТЪР ЗА МОБИЛНОСТ НА СТУДЕНТИ И ПРЕПОДАВАТЕЛИ КЪМ УНСС 19.12.2022 г. ... координатор на УНСС по програма ЕРАЗЪМ+ e-mail: [email protected] Изходяща мобилност, email: [email protected]  Детелина Ангелова - входяща мобилност, email: [email protected] Международна кредитна мобилност (KA107), e-mail: ...
Правила 3.8.2021 г. ... едно участие в мобилност по програма ЕРАЗЪМ с цел обучение в рамките на една календарна година. Важно условие за включване в мобилността е доброто владеене на съответния чужд език, на който ще се извършва обучението в приемащата институция. При селекцията на ...
Седмици на обучение /Staff weeks/ 19.12.2022 г. ... на УНСС по програма Еразъм+.  Още организирани седмици само за обучение /Staff weeks/ от други университети, можете да намерите на: http://staffmobility.eu/staff-week-search . - 2022/2023 STAFF TRAINING WEEK in Barcelona ...
Реализиране и отчитане 8.7.2022 г. ... . Според правилата на програма ЕРАЗЪМ не е допустимо осъществяване на ЕРАЗЪМ мобилността и усвояване на получения по нея грант в един и същ период, успоредно с други международни активности на преподавателите – като участия в научни конференции и ...
Правила 7.2.2017 г. ... двустранни споразумения по програма ЕРАЗЪМ, за изнасяне на кратки лекционни курсове. Продължителността на мобилността с цел преподаване е една седмица (7 календарни или 5 поредни работни дни), в които се изнасят 8 учебни часа лекции. Право на участие ...
Подготовка 14.5.2013 г. ... не е участвал в мобилност по програма ЕРАЗЪМ (изтегли); Декларация за защита на личните данни на студента (изтегли); Индивидуален договор (Финансово споразумение) между студента и УНСС – подготвя се от УЦМСП и се подписва от студента/докторанта и от ...
Конкурси 24.11.2011 г. ... в мобилност за обучение по програма ЕРАЗЪМ се организират и провеждат от УЦМСП при УНСС. Конкурсите се провеждат за усвояване на осигурените по сключени двустранни ЕРАЗЪМ споразумения с европейски университети и финансирани от Националната агенция места за ...
За студенти и докторанти 15.10.2019 г. ... студентите и докторантите по програма ЕРАЗЪМ+ предоставя възможност за реализиране на определен период на обучение в европейски висши училища, който е в рамките на един или два семестъра, от минимум 3 до максимум 12 календарни месеца в една учебна година ...
Двустранни споразумения по програма Еразъм+ / Erasmus+ Inter-Institutional Agreements 13.10.2023 г. ... двустранни споразумения по програма Еразъм+  УНИВЕРСИТЕТ / UNIVERSITY (ЕРАЗЪМ код)   АВСТРИЯ / AUSTRIA        University of Vienna (A WIEN01) University of Economics and Business Wien (A WIEN05) University of Applied ...
Мобилност на преподавателски и административен състав с цел обучение 21.11.2011 г. ... . Тази дейност по програма ЕРАЗЪМ дава възможност на преподавателския и непреподавателския състав на УНСС и институцията партньор за трансфер на знания или ноу-хау, обмяна на опит в областта на организацията на международната и другите направления на ...
Преподавателска мобилност с цел преподаване 21.11.2011 г. ... в университети-партньори на УНСС по програма ЕРАЗЪМ и гостуване на чуждестранни преподаватели от тези университети в УНСС. Партниращите университети постигат предварително споразумение за конкретния период и програмата на лекциите на гостуващите преподаватели ...
Студентска мобилност с цел практика 21.11.2011 г. ... мобилност с цел практика по програма ЕРАЗЪМ обхваща изпращане на студенти от УНСС за провеждане на практическо обучение (стаж) за период от 3 до 10 месеца в европейско търговско предприятие, научноизследователски център или друга подобна организация, с която УНСС има ...
Студентска мобилност с цел обучение 21.11.2011 г. ... мобилност с цел обучение по програма ЕРАЗЪМ обхваща изпращане на студенти и докторанти от УНСС за обучение в рамките на един или два семестъра (в една академична година) в европейски университети, с които УНСС има сключени двустранни ЕРАЗЪМ споразумения, както и ...
Дейности 9.3.2020 г. ... мобилност с цел обучение по програма ЕРАЗЪМ обхваща изпращане на студенти и докторанти от УНСС за обучение в рамките на един или два семестъра (в една академична година) в европейски университети, с които УНСС има сключени двустранни ЕРАЗЪМ споразумения, както и ...
Програма ЕРАЗЪМ+ 24.1.2023 г. ... от дейностите, които бяха част от LLP. В програма ЕРАЗЪМ участват университети от общо 33 страни - всички 28 страни-членки на Европейския съюз, страните от Европейската асоциация за свободна търговия (Исландия, Лихтенщайн, Норвегия и Швейцария) и Турция като страна в процес на ...

Новини

140 results found
КЛАСИРАНЕ НА СТУДЕНТИ И ДОКТОРАНТИ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+ ЗА ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР НА 2023-2024 ГОДИНА 26.10.2023 г. ... студенти,  Информационната среща с класираните участници ще се проведе на 02.11.2023г. от 11:00 часа в зала 3036. Присъствието за всички е силно препоръчително. ВАЖНО! Поради кратките срокове за номинации в приемащите университети, моля да попълните и подадете Електронна Декларация за ...
КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА УЧАСТИЕ В МОБИЛНОСТ С ЦЕЛ ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+ ЗА ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР НА УЧЕБНАТА 2023-2024 ГОДИНА ЗА СТУДЕНТИ И ДОКТОРАНТИ 20.10.2023 г. ... ЦЕНТЪР ЗА МОБИЛНОСТ НА СТУДЕНТИ И ПРЕПОДАВАТЕЛИ (УЦМСП) ПРИ УНСС ОТКРИВА СЕЛЕКЦИОННА ПРОЦЕДУРА за участие на студенти и докторанти в мобилност по програма ERASMUS+ за летен семестър на 2023 – 2024 година КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ – 25 ОКТОМВРИ 2023 г., 12:00 ...
СЕЛЕКЦИОННА ПРОЦЕДУРА ЗА УЧАСТИЕ В ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ НА СТУДЕНТИ МАГИСТРИ ЗА УНИНТ 28.6.2023 г. ... ПРОЦЕДУРА ЗА УЧАСТИЕ В ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ НА СТУДЕНТИ МАГИСТРИ УНИВЕРСИТЕТСКИЯТ ЦЕНТЪР ЗА МОБИЛНОСТ НА СТУДЕНТИ И ПРЕПОДАВАТЕЛИ (УЦМСП) ОТКРИВА СЕЛЕКЦИОННА ПРОЦЕДУРА за участие на студенти  в мобилност по програма ERASMUS+   УЧАСТИЕ В МОБИЛНОСТ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2023/2024 ...
Конкурс за участие на преподаватели и служители в административна мобилност по програма “Eразъм+” през учебната 2023-2024 година по проект № 2022-1-BG01-KA131-HED-000052427 27.6.2023 г. ... им в европейския университет. Съгласно правилата на програма Еразъм+, размерът на финансовата помощ се определя по три групи държави, като за учебната 2022-2023 година грантовете ще бъдат в следните размери (дневни), определени от Националната агенция за България (ЦРЧР) и Европейската ...
Конкурс за участие на преподаватели в мобилност с цел преподаване по програма “Eразъм+” през учебната 2023-2024 година по проект № 2022-1-BG01-KA131-HED-000052427 26.6.2023 г. ... им в европейския университет. Съгласно правилата на програма Еразъм+, размерът на финансовата помощ се определя по три групи държави, като за учебната 2023-2024 година грантовете ще бъдат в следните размери (дневни), определени от Националната агенция за България (ЦРЧР) и Европейската ...
СЕЛЕКЦИОННА ПРОЦЕДУРА ЗА УЧАСТИЕ НА СТУДЕНТИ В ЛЯТНА ШКОЛА В ПАРИЖ ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+ 3.5.2023 г. ... регистрация на Смесена интензивна програма(BIP) по програма Еразъм+ от Сорбона  - Париж Север, селектираните студенти ще получат   краткосрочни стипендии за смесена мобилност по програма "Еразъм+" (70 евро на ден) в УНСС. Студентите покриват с тази индивидуална подкрепа разходите за ...
Доц. Тошева реализира мобилност с цел преподаване по програма Еразъм+ в Университет Шчечин, Полша 19.4.2023 г. ... мобилност  с цел преподаване по програма Еразъм+ в Университет Шчечин, Полша. Тя беше гост-лектор във Факултета по икономика, финанси и мениджмънт. Изнесе лекции пред студентите  от втори курс от специалност „Икономика и IT приложения“ към Института по ...
СЕЛЕКЦИОННА ПРОЦЕДУРА ЗА УЧАСТИЕ НА СТУДЕНТИ В ЛЯТНА ШКОЛА ПО ТУРИЗЪМ В ПРАГА ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+ 7.4.2023 г. ... на Смесена интензивна програма(BIP) по програма Еразъм+ от Metropolitan University Prague, селектираните студенти ще получат краткосрочни стипендии за смесена мобилност по програма "Еразъм+" (70 евро на ден) в УНСС. Студентите покриват с тази индивидуална подкрепа разходите за ...
СЕЛЕКЦИОННА ПРОЦЕДУРА ЗА УЧАСТИЕ В ЛЯТНА ШКОЛА ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+ В ГР. РИЕКА, ХЪРВАТИЯ 7.4.2023 г. ... на Смесена интензивна програма(BIP) по програма Еразъм+ от Университета в Риека, селектираните студенти ще получат краткосрочни стипендии за смесена мобилност по програма "Еразъм+" (70 евро на ден) в УНСС. Партньори в програмата BIP по програма "Еразъм" са всички университети, които ...
Класиране на студенти и докторанти за участие по програма Еразъм - зимен семестър 2023/2024 24.3.2023 г. ... студенти,  информационната среща с всички класирани студенти ще се проведе на 30.03.2023г. от 14:15 часа в зала А3008. Присъствито за всички е наложително. Списъкът с класирането може да намерите тук ...
УНСС участва в нов проект по програма „Еразъм +“ - DS-FARM „Цифрови умения за интелигентно земеделие“ 31.3.2023 г. ... Университетът за национално и световно стопанство е партньор по проект 2022-1-DK01-KA220-VET-000086675 DS-FARM „Цифрови умения за интелигентно земеделие“, който е одобрен за финансиране по програма „Еразъм+“ сред множество проектни ...
КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА УЧАСТИЕ В МОБИЛНОСТ С ЦЕЛ ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+ ЗА УЧЕБНАТА 2023-2024 ГОДИНА ЗА СТУДЕНТИ И ДОКТОРАНТИ 14.3.2023 г. ... ЦЕНТЪР ЗА МОБИЛНОСТ НА СТУДЕНТИ И ПРЕПОДАВАТЕЛИ (УЦМСП) ОТКРИВА СЕЛЕКЦИОННА ПРОЦЕДУРА за участие на студенти и докторанти в мобилност по програма ERASMUS+ за учебната 2023 – 2024 година КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ – 19 МАРТ 2023 г. УСЛОВИЯ ...
Споразумение по програма „Еразъм+” с Noakhali Science and Technology University 14.12.2022 г. ... подписа споразумение по програма „Еразъм+” с Noakhali Science and Technology University (NSTU), Бангладеш. „Желанието на университети от различни държави да си партнират с УНСС доказва още веднъж международната разпознаваемост на университета и на неговите ...
СЕЛЕКЦИОННА ПРОЦЕДУРА ЗА УЧАСТИЕ В МОБИЛНОСТ С ЦЕЛ ПРАКТИКА по програма ERASMUS+ ЗА СТУДЕНТИ НА УНСС 11.11.2022 г. ... за участие в мобилност с цел практика по програма Еразъм+ КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ – 15НОЕМВРИ 2022г. Могат да кандидатстват всички студенти, включително студенти, на които им предстои дипломиране.  Документите, които са необходими за кандидатстване ...
КЛАСИРАНЕ НА СТУДЕНТИ И ДОКТОРАНТИ ЗА УЧАСТИЕ В МОБИЛНОСТ ПРЕЗ ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР НА АКАДЕМИЧНАТА 2022-2023 ГОДИНА 21.10.2022 г. ... на студенти и докторанти в мобилност по програма Еразъм+ през летен семестър на академичната 2022-2023 година. Класираните студенти трябва да се запознаят с ИНФОРМАЦИОННАТА ПРЕЗЕНТАЦИЯ - ТУК. За да бъдат номинирани студентите в приемащите университети ЗАДЪЛЖИТЕЛНО трябва да ...
На 19.10.2022 г. студентите от първи курс, специалност „Публична администрация“ посрещнаха колегите от УЦМПС. 2.11.2022 г. ... Детелина Ангелова направи представяне на програма Еразъм, преглед на историята на програмата, сключени договори за сътрудничество, основните изисквания и възможности, които се предоставят при осъществяване на мобилност. Бяха дадени примери за осъществени успешни мобилности, линкове към ...
Ден на отворените врати на програма „Еразъм+“ в УНСС 18.10.2022 г. ... Институционален координатор на УНСС по програма ЕРАЗЪМ+ (втората вляво) „Събитието Ден на отворените врати на програма „Еразъм+“ е инициирано от Европейската комисия. „Искаме да насочим вниманието на младите хора, които дълго бяха в онлайн ...
КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА УЧАСТИЕ В МОБИЛНОСТ ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+ ЗА ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР НА УЧЕБНАТА 2022-2023 ГОДИНА ЗА СТУДЕНТИ И ДОКТОРАНТИ 5.10.2022 г. ... ЦЕНТЪР ЗА МОБИЛНОСТ НА СТУДЕНТИ И ПРЕПОДАВАТЕЛИ (УЦМСП) ОТКРИВА КОНКУРС за участие на студенти и докторанти в мобилност по програма ERASMUS+ за учебната 2022 – 2023 година КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ - 16 ОКТОМВРИ 2022 УСЛОВИЯ ЗА ...
Делегация с преподаватели от УНСС посети марокански университет по програма „Еразъм+“ 1.7.2022 г. ... преподаватели от УНСС  - проф. д-р Поля Кацамунска, преподавател в катедра „Публична администрация“, проф. д-р Даниела Кох-Кожухарова, преподавател в катедра „Чужди езици и приложна лингвистика“ и доц. д-р Екатерина Тошева, преподавател в катедра ...
Наши преподаватели обсъдиха възможности за сътрудничество с Yarmouk University 21.6.2022 г. ... Асенова, институционален координатор по програма Еразъм, и доц. д-р Янко Христозов, главен секретар по международно сътрудничество, се срещнаха с президента на Yarmouk University  проф. Ислам Масад. „В дискусията с него обсъдихме възможностите за ...
Конкурс за участие на преподаватели и служители в административна мобилност по програма “Eразъм+” през учебната 2022-2023 година по проект № 2021-1-BG01-KA131-HED-000003309 28.6.2022 г. ... университет. Съгласно правилата на програма Еразъм+, размерът на финансовата помощ се определя по три групи държави, като за учебната 2022-2023 година грантовете ще бъдат в следните размери (дневни), определени от Националната агенция за България (ЦРЧР) и Европейската ...
Конкурс за участие на преподаватели в мобилност с цел преподаване по програма “Eразъм+” през учебната 2022-2023 година по проект № 2021-1-BG01-KA131-HED-000003309 20.6.2022 г. ... университет. Съгласно правилата на програма Еразъм+, размерът на финансовата помощ се определя по три групи държави, като за учебната 2022-2023 година грантовете ще бъдат в следните размери (дневни), определени от Националната агенция за България (ЦРЧР) и Европейската ...
Селекционна процедура за участие на преподаватели и служители в мобилност с цел обучение по програма “Eразъм+” за учебната 2021-2022 година по проект №2020-1-BG01-KA103-078067 20.6.2022 г. ... университет. Съгласно правилата на програма Еразъм+, размерът на финансовата помощ се определя по три групи държави, като за учебната 2021-2022 година грантовете ще бъдат в следните размери (дневни), определени от Националната агенция за България (ЦРЧР) и Европейската ...
СЕЛЕКЦИОННА ПРОЦЕДУРА ЗА УЧАСТИЕ В ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ НА СТУДЕНТИ БАКАЛАВРИ И МАГИСТРИ 6.6.2022 г. ... ЦЕНТЪР ЗА МОБИЛНОСТ НА СТУДЕНТИ И ПРЕПОДАВАТЕЛИ (УЦМСП) ОТКРИВА СЕЛЕКЦИОННА ПРОЦЕДУРА за участие на студенти  в мобилност по програма ERASMUS+   1. УЧАСТИЕ В МОБИЛНОСТ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА В УНИВЕРСИТЕТ УНИНТ, РИМ, ИТАЛИЯ ПО ДУАЛНА ...
Наш преподавател на посещение в Университета Памуккале, Турция 1.6.2022 г. ... седмица се организира по Програма Еразъм+ на ЕС и в нея участваха 68 преподаватели и служители от университети от 16 държави от Европа, Африка и Азия. По време на преподавателската мобилност д-р Моралийска изнесе лекция на тема "Социални и регулаторни ...
Доц. д-р Eкатерина Тошева участва с грант по програма Еразъм+ 31.3.2022 г. ... и иконометрия“ участва с грант по програма Еразъм+ в  Седмата международна седмица, организирана от училището по Бизнес и икономика в Университет Сан Пабло,  Мадрид, Испания. УНСС има договор по програма Еразъм+ с Университет Сан Пабло от две години, като интересът ...
ДОПЪЛНИТЕЛНО КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА УЧАСТИЕ В МОБИЛНОСТ ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+ ЗА УЧЕБНАТА 2022-2023 ГОДИНА ЗА СТУДЕНТИ И ДОКТОРАНТИ 7.4.2022 г. ... ЦЕНТЪР ЗА МОБИЛНОСТ НА СТУДЕНТИ И ПРЕПОДАВАТЕЛИ (УЦМСП) ОБЯВЯВА НОВО КАНДИДАТСТВАНЕ ОТ 1 ДО 17 АПРИЛ за участие на студенти и докторанти в МОБИЛНОСТ С ЦЕЛ ОБУЧЕНИЕ по програма ERASMUS+ за учебната 2022 – 2023 година КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ...
КЛАСИРАНЕ НА СТУДЕНТИ И ДОКТОРАНТИ ЗА УЧАСТИЕ В МОБИЛНОСТ С ЦЕЛ ПРАКТИКА 18.3.2022 г. ... и докторанти в мобилност с цел практика по програма Еразъм+  КЛАСИРАНЕ НА СТУДЕНТИ И ДОКТОРАНТИ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОГРАМА «ЕРАЗЪМ+» С ЦЕЛ ПРАКТИКА     Вх ...
КЛАСИРАНЕ НА СТУДЕНТИ И ДОКТОРАНТИ ЗА УЧАСТИЕ В МОБИЛНОСТ ПРЕЗ АКАДЕМИЧНАТА 2022-2023 ГОДИНА ГОДИНА 17.3.2022 г. ... за участие на студенти и докторанти в мобилност по програма Еразъм+ през академичната 2022-2023 година. СПИСЪК С КЛАСИРАНИТЕ СТУДЕНТИ КЛАСИРАНЕ НА СТУДЕНТИ И ДОКТОРАНТИ ЗА УЧАСТИЕ В МОБИЛНОСТ ПРЕЗ АКАДЕМИЧНАТА 2022/2023 Г.  Вх.№ Университет Държава 001 Университет ...
Ректорът и посланикът на Кралство Мароко обсъдиха популяризирането на обмена на студенти по програма „Еразъм+“ 18.3.2022 г. ... проф. д-р Димитър Димитров и Н. Пр. г-жа Закия Ел Мидауи, извънреден и пълномощен посланик на Кралство Мароко в Република България, проведоха работна среща, за да обсъдят популяризирането на обмена на студенти по програма „Еразъм+“. „За нас е удоволствие да ...
Интензивно обучение по проект за стратегическо партньорство на програма „Еразъм+“ 8.3.2022 г. ... връзка с изпълнението на дейностите по Договор № 2019-1-BG01-KA203-062602 KA203/HE-25/13.09.2019 по проект за стратегическо партньорство на програма „Еразъм+“ на тема „Изграждане на иновативна мрежа за споделяне на игрови подходи в обучението по логистика и транспорт“ в УНСС ...
КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА УЧАСТИЕ В МОБИЛНОСТ ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+ ЗА УЧЕБНАТА 2022-2023 ГОДИНА ЗА СТУДЕНТИ И ДОКТОРАНТИ 21.3.2022 г. ... ЦЕНТЪР ЗА МОБИЛНОСТ НА СТУДЕНТИ И ПРЕПОДАВАТЕЛИ (УЦМСП) ОТКРИВА КОНКУРС за участие на студенти и докторанти в мобилност по програма ERASMUS+ за учебната 2022 – 2023 година КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ - 10 МАРТ 2022 УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ: За участие в програма ...
Среща с националната агенция по програма „ЕРАЗЪМ+“ 21.2.2022 г. ... УНСС се проведе работна среща с представители на Центъра за развитие на човешките ресурси (ЦРЧР), националната агенция за България, управляваща програма „ЕРАЗЪМ+“ на Европейския съюз. Ректорът проф. Димитър Димитров приветства гостите от ЦРЧР, представи участниците от ...
Участие на катедрата в трансграничен проект 8.2.2023 г. ... общини в Гърция, Румъния и Турция и финансиране от програма Еразъм +. Форумът е част от ключова дейност 2 „Стратегически партньорства и обмен на добри практики“, сектор „Младеж“. Реализира се в сътрудничество между Сдружение „Долината на Перперек“ (България), ...
ПОКАНА ЗА КАНДИДАСТВАНЕ ЗА УЧАСТИЕ В ИНТЕНЗИВНА ПРОГРАМА ПО УСТОЙЧИВИ ФИНАНСИ 14.2.2022 г. ... за приложни науки – Вилнюс, Литва, по програма Еразъм+. Програмата е краткосрочна и е отворена за всички студенти с интерес в областта на финансите и тяхното развитие чрез и в полза на устойчиви проекти и технологии. Занятията включват теоретична част, водена от лектори от България, Литва ...
Конкурс за участие на преподаватели и служители в мобилност с цел обучение по програма “Eразъм+” за учебната 2021-2022 година по проект №2020-1-BG01-KA103-078067 8.11.2021 г. ... в европейския университет. Съгласно правилата на програма Еразъм+, размерът на финансовата помощ се определя по три групи държави, като за учебната 2021-2022 година грантовете ще бъдат в следните размери (дневни), определени от Националната агенция за България (ЦРЧР) и Европейската ...
Конкурс за участие на преподаватели в преподавателска мобилност по програма “Eразъм+” през учебната 2021-2022 година по проект №2020-1-BG01-KA103-078067 13.6.2022 г. ... в европейския университет. Съгласно правилата на програма Еразъм+, размерът на финансовата помощ се определя по три групи държави, като за учебната 2021-2022 година грантовете ще бъдат в следните размери (дневни), определени от Националната агенция за България (ЦРЧР) и Европейската ...
ПРОЕКТ DEMINA „ИНОВАЦИИ И ПРОДЪЛЖАВАЩО ОБУЧЕНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ В УПРАВЛЕНИЕТО НА ДЕСТИНАЦИЯТА“ 21.1.2022 г. ... шест държави. Проектът DEMINA се финансира по програма Еразъм+ на Европейския съюз. Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Целите на проекта са следните: • да се повиши квалификацията и компетенците на дестинационните организации и да се обучат да работят с ...
ResearchCult Project Erasmus + Programme, European Commission 21.1.2022 г. ... (ResearchCult)“ е проект финансиран по Програма Еразъм +, EC, и се координира от IBC-M, Митровица, Косово. Проектът стартира през ноември 2019 г. и завършва през ноември 2022 г. Общата цел на проекта е да подкрепи и да допринесе за подобряване на изследователската култура във висшите ...
КЛАСИРАНЕ НА СТУДЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В МОБИЛНОСТ ПРЕЗ ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР НА 2021-2022 ГОДИНА 14.10.2021 г. ... номер на подаденото заявление за участие в мобилност по програма Еразъм+ през летния семестър на 2021-2022 академична година.   Вх.№ Университет Държава 001 HELMo Белгия 002 Университет за приложни науки Прага Чехия 003 Автономен университет ...
КОНКУРС ЗА СТУДЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В МОБИЛНОСТ ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+ ЗА ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР НА УЧЕБНАТА 2021-2022 ГОДИНА 23.9.2021 г. ... ЦЕНТЪР ЗА МОБИЛНОСТ НА СТУДЕНТИ И ПРЕПОДАВАТЕЛИ (УЦМСП) ОТКРИВА КОНКУРС за участие на студенти и докторанти в мобилност по програма ERASMUS+ за Летен семестър на учебната 2021 – 2022 година УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ: За участие в програма ERASMUS+ могат да ...
С участието на 35 студенти от УНСС завърши финалната фаза на проект "Дигитален хуманист" 28.6.2021 г. ... (http://www.digitalhumanist.unisa.it/), финансиран по програма Еразъм+ в областта на висшето образование, ключова компетентност 2 - стратегически партньорства.  Екипът на ИСК при УНСС в състав проф. д-р Миланка Славова, доц. д-р Иван Стойчев, гл. ас. д-р Кристиан Желев от катедра „МИО и ...
Започна конкурсът за студентска мобилност по Еразъм+ за учебната 2021/22 г. 15.2.2021 г. ... център за мобилност по програма Еразъм+ обявиха началото на конкурса за студентски обмени за учебната 2021/22 г. За участие в програмата могат да кандидатстват студенти от УНСС в бакалавърска и магистърска степен, в редовна и дистанционна форма на ...
Проведени бяха апробациите на обучителните ресурси, разработени в рамките на проект LiNT, както и пилотните обучения по проекта 19.2.2021 г. ... е 20-месечен проект, изпълняван по програма Еразъм+ Младеж на ЕС, който се реализира в периода юни 2019 г. – февруари 2021 г. Основната цел на проекта е да се подпомогне осигуряването на пътища за подобряване на знанията и компетенциите на младите предприемачи чрез ...
УНСС събра максимален брой точки за новия програмен период на ЕРАЗЪМ + 11.1.2021 г. ... поредният програмен период на програма Еразъм към ЕС и Университетският център за мобилност на студенти и преподаватели към УНСС с ръководител доц. Екатерина Тошева, кандидатства за участие и за новия период 2021-2027 година. „С нетърпение очакваме да ...
УНСС събра максимален брой точки за новия програмен период на ЕРАЗЪМ + 4.1.2021 г. ... поредният програмен период на програма Еразъм към ЕС и Университетският център за мобилност на студенти и преподаватели към УНСС с ръководител доц. Екатерина Тошева, кандидатства за участие и за новия период 2021-2027 година. „С нетърпение очакваме да ...
Трета партньорска среща по проект LiNT 19.2.2021 г. ... 20-месечен проект, изпълняван по програма Еразъм+ Младеж на ЕС, който се реализира в периода юни 2019 г. – февруари 2021 г. Основната цел на проекта е да се подпомогне осигуряването на пътища за подобряване на знанията и компетенциите на младите предприемачи ...
Признаване на форсмажорни разходи за мобилност с цел преподаване и обучение 19.8.2020 г. ... нереализирани и прекъснати мобилности по програма Еразъм+ във връзка с форсмажорните обстоятелства по повод COVID-19.   Съгласно указанията на Европейската комисия направени разходи за отменени събития или дейности по Програма „Еразъм+“ ще бъдат признати на ...
Виртуална мобилност по проект ENGAGE.EU 22.7.2020 г. ... и предстои да реализират мобилност по програма Еразъм+ през зимния семестър на 2020-2021 учебна година, имат възможност да кандидатстват за включване в до два допълнителни курса (извън изискваните в рамките на стандартната мобилност) измежду посочените от партньорските университети ...
Проведена беше втора партньорска среща по проект LiNT 19.2.2021 г. ... е 20-месечен проект, изпълняван по програма Еразъм+ Младеж на ЕС, който се реализира в периода юни 2019 г. – февруари 2021 г. Основната цел на проекта е да се подпомогне осигуряването на пътища за подобряване на знанията и компетенциите на младите предприемачи чрез ...
Организирана беше фокус група по проект LiNT за разработването на инструментариум за обучение на млади предприемачи 19.2.2021 г. ... . LiNT е 20-месечен проект, изпълняван по програма Еразъм+ Младеж на ЕС, който се реализира в периода юни 2019 г. – февруари 2021 г. Основната цел на проекта е да се подпомогне осигуряването на пътища за подобряване на знанията и компетенциите на младите предприемачи чрез насърчаване ...
КОНКУРС ЗА СТУДЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В МОБИЛНОСТ С ЦЕЛ ПРАКТИКА ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2019-2020 ГОДИНА 19.12.2019 г. ... ЦЕНТЪР ЗА МОБИЛНОСТ НА СТУДЕНТИ И ПРЕПОДАВАТЕЛИ (УЦМСП) ОТКРИВА КОНКУРС за участие на студенти и докторанти в мобилност с цел практика по програма ERASMUS+ за учебната 2019 – 2020 година   УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ: За ...
Д-р Вера Петрагоза от Свободния лисабонски университет изнесе лекция по маркетинг в областта на спорта по програма „Еразъм+“ 29.11.2019 г. ... „Характеристики на фитнеса в Португалия и принципите на маркетинга, прилагани към тази индустрия“, която д-р Вера Петрагоза от Свободния лисабонски университет изнесе по програма „Еразъм+“, обедини катедра „Физическо ...
Д-р Вера Петрагоза от Свободния лисабонски университет изнесе лекция по маркетинг в областта на спорта по програма „Еразъм+“ 26.11.2019 г. ... „Характеристики на фитнеса в Португалия и принципите на маркетинга, прилагани към тази индустрия“, която д-р Вера Петрагоза от Свободния лисабонски университет изнесе по програма „Еразъм+“, обедини катедра „Физическо ...
Договор за обмен по програма Еразъм+ с университета в Щип, Македония 22.11.2019 г. ... договор за обмен на студенти и преподаватели по програма Еразъм + сключиха УНСС чрез катедра "Регионално развитие" и университета „Гоце Делчев“ в Щип, Македония. Съгласно договора наши студенти, обучаващи се в областта на икономиката, бизнеса и управлението, имат възможност да учат до 5 месеца в ...
Представители на катедрата на първа международна конференция „Градове и периферни райони“ в Краков 16.3.2021 г. ... , с който УНСС има договор за сътрудничество по програма Еразъм. Целта на конференцията е да започне дебата за влиянието на въпроси като климатичните промени, глобализиращата се икономика и текущите социални процеси в Европа и по света върху взаимодействието между метрополии и периферни градски ...
КОНКУРС ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛИ ЗА УЧАСТИЕ В МОБИЛНОСТ ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+ НА УЧЕБНАТА 2019-2020 ГОДИНА 13.11.2019 г. ... УНИВЕРСИТЕТСКИ ЦЕНТЪР ЗА МОБИЛНОСТ НА СТУДЕНТИ И ПРЕПОДАВАТЕЛИ към УНСС ОТКРИВА СЕЛЕКЦИОННА ПРОЦЕДУРА (КОНКУРС) за участие на преподаватели в мобилност с цел преподаване между програмни и партниращи държави по ...
КЛАСИРАНЕ НА СТУДЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОГРАМА „ЕРАЗЪМ+” ЗА ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР НА 2019-2020 УЧЕБНА ГОДИНА 12.11.2019 г. ... конкурс за участие на студенти в мобилност по програма Еразъм+ през летния семестър на 2019-2020 учебна година. Класираните студенти да се обадят в офиса на Еразъм, кабинет 1003 за инструкции относно заминаването. Класираните студенти ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ПОДАВАТ декларация за ...
ИЗВЪНРЕДЕН КОНКУРС ЗА МАГИСТРИ И ДОКТОРАНТИ ЗА УЧАСТИЕ В МОБИЛНОСТ ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+ ЗА ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР НА УЧЕБНАТА 2019-2020 ГОДИНА 25.10.2019 г. ... ЦЕНТЪР ЗА МОБИЛНОСТ НА СТУДЕНТИ И ПРЕПОДАВАТЕЛИ (УЦМСП) ОТКРИВА КОНКУРС за участие на студенти-магистри и докторанти в мобилност по програма ERASMUS+ за ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР на учебната 2019 – 2020 година   УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ: За участие в програма ...
Преподаватели от катедра „Публична администрация“ участваха в мобилност по програма „Еразъм+” в ИУ - Братислава 22.10.2019 г. ... . д-р Деница Горчилова и ас. д-р Виолета Тончева-Златкова от катедра „Публична администрация“ участваха в 9th International Teaching and Training Week „Importance of International Credit Mobility for Internationalisation of HEIs“, организирана от Икономическия университет (ИУ) - ...
ПЪРВА СРЕЩА НА ПАРТНЬОРИТЕ по Проект IIoTNET "Industrial Internet of Things VET Network" 20.11.2020 г. ... VET Network (IloTNET), с финансовата подкрепа на програма Еразъм+, в който Института за следдипломна квалификация е водещ партньор. В проекта участват организации с дейности в областта на професионалното образование и обучение от Гърция (AKMI, READLAB), Кипър (CSI), Швеция (HEA), Литва (PIB), Италия ...
КЛАСИРАНЕ НА СТУДЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОГРАМА „ЕРАЗЪМ+” ЗА ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР НА 2019-2020 УЧЕБНА ГОДИНА 17.10.2019 г. ... конкурс за участие на студенти в мобилност по програма Еразъм+ за 2019-2020 учебна година. С класираните студенти ще се проведе информационна среща на 21.10.2019г. (понеделник) от 14:00ч. в  зала 2023. На срещата ще получите повече информация във връзка с подготовката и ...
КОНКУРС ЗА СТУДЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В МОБИЛНОСТ ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+ ЗА ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР НА УЧЕБНАТА 2019-2020 ГОДИНА 2.10.2019 г. ... ЦЕНТЪР ЗА МОБИЛНОСТ НА СТУДЕНТИ И ПРЕПОДАВАТЕЛИ (УЦМСП) ОТКРИВА КОНКУРС за участие на студенти и докторанти в мобилност по програма ERASMUS+ за ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР на учебната 2019 – 2020 година   УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ: За участие в програма ERASMUS+ могат да ...
Конкурс за мобилност по програма Еразъм + за студенти и докторанти 13.9.2019 г. ... до 14 октомври ще се проведе конкурс за мобилност по програма Еразъм + за студенти и докторанти. За повече информация -> кабинет 1003 или в раздел мобилност: https://www.unwe ...
Проект LiNT стартира с встъпителна партньорска среща в София 19.2.2021 г. ... по проекта. LiNT е 20-месечен проект, изпълняван по програма Еразъм+ Младеж на ЕС, който се реализира в периода юни 2019 г. – февруари 2021 г. Основната цел на проекта е да се подпомогне осигуряването на пътища за подобряване на знанията и компетенциите на младите предприемачи чрез насърчаване на ...
ДОПЪЛНИТЕЛЕН КОНКУРС ЗА СТУДЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В МОБИЛНОСТ ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+ ЗА УЧЕБНАТА 2019-2020 ГОДИНА 28.6.2019 г. ... ЦЕНТЪР ЗА МОБИЛНОСТ НА СТУДЕНТИ И ПРЕПОДАВАТЕЛИ (УЦМСП) ОТКРИВА ДОПЪЛНИТЕЛЕН КОНКУРС за участие на студенти и докторанти в мобилност по програма ERASMUS+ за учебната 2019 – 2020 година   УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ: За участие в ...
Лекции на йордански преподаватели 5.4.2019 г. ... на април, в рамките на проект по програма Еразъм+ КД 107 „Мобилност на студенти и персонал от висши училища между програмни страни и партньорски страни“ в УНСС преподавателска мобилност реализираха трима преподаватели от Йордания – доц. Айман ...
Ден на снега за чуждестранните студенти по програма „Еразъм+“ 28.3.2019 г. ... център за мобилност на студенти и преподаватели за втора година организира Ден на снега за чуждестранните студенти, които реализират мобилност по програма „Еразъм+” в УНСС. В курортния комплекс Боровец 30 студенти от ...
Наш докторант осъществи мобилност по Erasmus в Чехия 16.3.2019 г. ... , осъществи мобилност по програма ЕРАЗЪМ+ за четири месечен период през учебната 2018/2019 г. Приемащ бе Университетът Томаш Бата в град Злин, Чехия. Нашият възпитаник бе приет топло от колегите си от катедра „Информатика и изкуствен интелект“, ...
КЛАСИРАНЕ НА СТУДЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОГРАМА „ЕРАЗЪМ+” ЗА 2019-2020 УЧЕБНА ГОДИНА 13.3.2019 г. ... на студенти в мобилност по програма Еразъм+ за 2019-2020 учебна година. С класираните студенти ще се проведе информационна среща на 14.03.2019г. (четвъртък) от 16:00ч. в  зала 4005. На срещата ще получите повече информация във връзка ...
КОНКУРС ЗА СТУДЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В МОБИЛНОСТ ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+ ЗА УЧЕБНАТА 2019 - 2020 ГОДИНА 7.3.2019 г. ... ЦЕНТЪР ЗА МОБИЛНОСТ НА СТУДЕНТИ И ПРЕПОДАВАТЕЛИ (УЦМСП) ОТКРИВА КОНКУРС за участие на студенти и докторанти в мобилност по програма ERASMUS+ за учебната 2019 – 2020 година   УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ: За участие в програма ERASMUS+ могат ...
Информационна среща по програма „Еразъм+“ 21.2.2019 г. ... и целите на програма „Еразъм+“, чието начало е поставено през 1987 г., представи пред студенти доц. д-р Екатерина Тошева, директор на Университетския център за мобилност на студенти и преподаватели (УЦМСП). По време на информационната среща ...
Договор за обмен по програма Еразъм+ с Университета в Ниш 5.2.2019 г. ... на студенти и преподаватели по програма Еразъм + сключиха УНСС чрез катедра "Регионално развитие" и университета в Ниш, Сърбия. Съгласно договора наши студенти, обучаващи се в областта на икономиката, бизнеса и управлението, имат възможност да учат до 5 месеца в ...
Конференция в Македония с участие на преподаватели от катедрата 1.2.2019 г. ... съвместни договори за обмен по програма Еразъм.   Участниците от катедра "Регионално развитие" от Европа и Балканите в един от панелите на форума.  Форумът започна с пленарна сесия с фокус върху културната идентичност и нейните регионални и ...
СЕМИНАР по Проект 2018-1-BG01-KA102-047532-Дигитализация в Португалия 20.11.2020 г. ... Дигитализация в Португалия" от Програма Еразъм+, Ключова дейност 1 "Образователна мобилност за граждани", сектор "Порфесионално образование и обучение". Проектът се изпълнява от ИСК при УНСС в партньорство с "Инфоркавадо" и професионалното училище "Роча Пейшото" ...
ТРАНСГЕНЕРАЦИОНЕН СЕМИНАР по Проект FABUSS „Успешна приемственост в семейния бизнес” 20.11.2020 г. ... FABUSS), изпълняван по програма Еразъм+ Младеж на Европейския съюз   На 30 ноември 2018 г., в зала „Тържествена“ на Университет за национално и световно стопанство (УНСС), гр. София, Студентски град, Институтът за следдипломна ...
УНСС в проекта BEESE по програма „Еразъм +“ 15.10.2018 г. ... ще стане ноу-хау център за Балканския полуостров за разпространение на методологията и практиките на про боно маратоните и ще предостави допълнително конкурентно предимство при назначаването на работа за своите студенти. Това ще стане чрез участието на нашия ...
Проф. д-р Габриел Гарсия-Парада Ариас от университета в Гранада: Младите хора трябва да са гъвкави 5.6.2018 г. ... съобщи хубавата новина, че по програма Еразъм 5 испански студента от университета в Сарагоса са избрали именно УНСС за обучението си през зимния семестър на 2018/2019 академична година.           В своята презентация лекторът си беше ...
Европа на една ръка разстояние: да научиш за нея и да учиш в нея по програма „Еразъм+“ 31.5.2018 г. ... втора поредна година в УНСС се проведе семинар за подготовка на заминаващи студенти по програма „Еразъм+“ под наслов „Моето Еразъм приключение - съвети за успешна мобилност“. Събитието отново беше организирано от Еразмус Стюдънт Нетуърк ...
Проф. д-р Габриел Гарсия-Парада Ариас от университета в Гранада: Младите хора трябва да са гъвкави 15.6.2018 г. ... съобщи хубавата новина, че по програма Еразъм 5 испански студента от университета в Сарагоса са избрали именно УНСС за обучението си през зимния семестър на 2018/2019 академична година. В своята презентация лекторът си беше поставил за цел да направи паралел ...
Чуждестранните студенти по програма „Еразъм +“ в УНСС караха ски на Витоша 20.3.2018 г. ... център за мобилност на студенти и преподаватели (УЦМСП) организира за първи път ски екскурзия до Витоша за студентите, обучаващи се по програма „Еразъм +“ в УНСС. Целта бе да се покаже какво богатство е да живееш в европейска столица, ...
Информационна среща със студенти относно Програма „Еразъм +“ за академична година 2018/2019 13.2.2018 г. ... среща със студенти относно Програма „Еразъм +“ за академична година 2018/2019 ...
Информационна среща за програма „Еразъм+“ 21.2.2018 г. ... се запознаха с програмата за мобилност „Еразъм+“ за академичната 2018/2019 година на информационна среща в университета. Доц. д-р Екатерина Тошева, директор на Университетския център за мобилност на студенти и преподаватели (УЦМСП), представи ...
Еразъм студентите в УНСС посетиха Копривщица 11.12.2017 г. ... студенти, обучаващи се по програма Еразъм+ в УНСС. Из Копривщица В града, през който минават маршрутите на повечето чужденци в България, студентите  разгледаха известните възрожденски къщи и паметници на видни български ...
Информационна среща за студентски обмен с Университета в Тилбург, Холандия, по програма Еразъм+ 30.10.2017 г. ... за студентски обмен по програма Еразъм+ между УНСС и холандския университет. Доц. д-р Екатерина Тошева, директор на Университетския център за мобилност на студенти и преподаватели, представи Лаура Ван Боше и откри срещата. В зала ...
Информационен ден по проекти, изпълнявани от ИСК 19.10.2017 г. ... бизнес“ е изпълняван по програма Еразъм+, сектор „Младеж“, с водеща организация Атинската търговско-промишлена палата и участници от България, Гърция, Кипър, Италия, Португалия и Република Македония. Насочен е към подпомагане на младите хора в ...
Партньорска среща по проект FABUSS 20.11.2020 г. ... е 24-месечен проект, изпълняване по програма Еразъм+ Младеж, който се реализира в периода февруари 2017 - януари 2019 г. Неговата цел е да подпомогне младите хора, участващи в семейния бизнес, да станат способни и ефективни наследници на семейните предприятия.  Очаква се ...
Партньорска среща по проект "Успешна приемственост в семейния бизнес" 28.9.2017 г. ... е 24-месечен проект, изпълняван по програма Еразъм+ Младеж, който се изпълнява в периода февруари 2017 г. – януари 2019 г. Неговата цел е да подпомогне младите хора, участващи в семейния бизнес, да станат способни и ефективни наследници на семейните предприятия. ...
Семинар по компютърна корпусна лингвистика 11.5.2017 г. ... лингвистика“ и осъществен по програма Еразъм+, се проведе в университета. Гост-лектор бе Саня Маринов от катедра „Чужди езици“ към Факултета по икономика на Университета в  Сплит, Хърватия. Форумът бе открит от ст. преп. Калина Братоева, завеждащ сектор ...
Чуждестранните студенти по програма Еразъм+ посетиха наши забележителности 3.5.2017 г. ... манастир за студентите, обучаващи се по програма Еразъм+ в УНСС. Целта на пътуването, в която се включиха 24 чуждестранни студенти, бе те да бъдат запознати с природните и исторически забележителности на страната ни. Програмата започна с посещение на пещерата Проходна, една от ...
Лекция на доц. Раковска в университета в Гданск, Полша 24.3.2017 г. ... в Университета в Гданск, Полша по програма Еразъм+ ...
Информационна среща за студентски обмен с Университета в Тилбург, Холандия, по програма Еразъм+ 24.3.2017 г. ... възможностите за студентски обмен по програма Еразъм+ между УНСС и холандския университет. По време на информационната среща Доц. д-р Екатерина Тошева, директор на Университетския център за мобилност на студенти и преподаватели, представи Лаура Ван Боше, ...
Конкурс за мобилност на студенти и докторанти по програма Еразъм+ за 2017-2018 учебна година 4.4.2017 г. ... за обучение на студенти и докторанти по програма Еразъм+, от УЦМСП се обръщаме към Вас с молба до 25.02. 2017г. да предложите на вниманието на докторантите подходящи места за мобилност.   На нашата интернет страница сме публикували списък с университети – партньори по ...
Информационна среща със студенти по програма „Еразъм+“ за академичната 2017/2018 г. 14.2.2017 г. ... среща със студенти по програма „Еразъм+“ за академичната 2017/2018 г. се проведе в университета. На срещата в голямата конферентна зала присъстваха доц. д-р Екатерина Тошева, директор на Университетския център за мобилност на студенти и преподаватели (УЦМСП), ...
Международен семинар „Принципът на солидарност като основополагащ принцип на правото на Европейския съюз“ 6.1.2017 г. ... и италианския университет за обмен по програма Еразъм, както и включването на преподаватели и докторанти от Юридическия факултет на УНСС в международната университетска мрежа за изследване на европейското потребителско право. Италианските ...
Международен семинар „Принципът на солидарност като основополагащ принцип на правото на Европейския съюз“ 5.1.2017 г. ... и италианския университет за обмен по програма Еразъм, както и включването на преподаватели и докторанти от Юридическия факултет на УНСС в международната университетска мрежа за изследване на европейското потребителско право. Италианските ...
Чуждестранните студенти по Еразъм+ посетиха Габрово и Трявна 5.12.2016 г. ... и Трявна за студентите, обучаващи се по програма Еразъм+ в УНСС. Целта на екскурзията беше чуждестранните студенти да се запознаят с българската култура и традиции. Градовете не бяха избрани случайно: Габрово - развиващ се като най-крупния текстилен център на България след 1878 г ...
Ден на доброволеца в/от УНСС - 46 нови доброволци получиха сертификати 28.11.2016 г. ... 17.11.2016 г. в аула Максима ректорът на университета – проф. д.ик.н. Стати Статев връчи сертификати на 46 доброволци в/от УНСС, преминали обучение и изпит на 10.11.2016 г. Денят на доброволеца се чества за втори път в историята на университета. ...
Информационен ден на програма „Еразъм за млади предприемачи“ 18.11.2016 г. ... зала П034 се проведе информационен ден на програмата „Еразъм за млади предприемачи“. Домакин на събитието бе Студентската асоциация за изследване на международните отношения (САИМО), а лектор – Явор Профиров, координатор на проект по програма „Еразъм за млади ...
Информационна среща за мобилност по програма Еразъм+ 18.11.2016 г. ... ли да разберете какво е да прекараш семестър в чужбина?Искате ли да научите нов език или просто да практикувате този, който владеете?Искате ли да се докоснете до нова култура, нови традиции и обичаи?Искате ли да срещнете млади и смели хора, търсещи новото и интересното?Искате ...
Обучение по доброволчество 16.11.2016 г. ... студенти, дошли в нашето висше училище по програма Еразъм и др. Това е трудова и интелектуална дейност, осъществявана безкористно и безвъзмездно в полза на друга личност, група хора или на цялото общество, отбеляза доц. Стоянова, ръководител на обучението. Доц. Мария ...
Обучение на студенти за доброволци от УНСС 10.11.2016 г. ... студенти, дошли в нашето висше училище по програма Еразъм и др. Това е трудова и интелектуална дейност, осъществявана безкористно и безвъзмездно в полза на друга личност, група хора или на цялото общество, отбеляза доц. Стоянова, ръководител на обучението. Доц. Мария ...
Семинар за докторанти по програма Еразъм+ 20.10.2016 г. ... за докторанти по програма Еразъм+ се проведе в малката конферентна зала на университета. Лектор бе проф. д-р Николай Денчев, преподавател в Свободния университет в Брюксел и Католическия университет в Льовен, Белгия. По време на семинара в малката конферентна ...
Кръгла маса-дискусия „Програма Еразъм+ за мобилност на преподаватели и административен персонал с цел преподаване и обучение в УНСС - 2015 /2016“ 27.9.2016 г. ... маса-дискусия на тема „Програма Еразъм+ за мобилност на преподаватели и административен персонал с цел преподаване и обучение в УНСС - 2015 /2016“ организира Университетският център за мобилност на студенти и преподаватели. На събитието в голямата конферентна зала ...
Участие на наши преподаватели и служители в седмица по програма Еразъм в Кавала, Гърция 30.5.2016 г. ... (EMTTEI), Гърция, организира седмица по програма Еразъм. В събитието участие взеха представители на Литва, Австрия, Германия, Румъния, България, Португалия. От страна на УНСС участваха представителите на администрацията Лидия  Дончева, директор на дирекция ...
Лекция на ас. д-р Камен Луканов в Универститета за приложни науки в гр. Хоф, Германия. 27.5.2016 г. ... , Германия по преподавателска мобилност на програма Еразъм+. По време на посещението бяха изнесени лекции на транспортна тематика пред студенти 3-ти курс от специалности Бизнес администрация и Международен мениджмънт. В началото бе представен нашия университет и възможностите за ...
Чуждестранните студенти посетиха Копривщица 5.4.2016 г. ... до Копривщица за студентите, обучаващи се по програма Еразъм+ в УНСС. Чуждестранните студенти в Копривщица Двадесетте и седем чуждестранни студенти разгледаха архитектурно-историческия резерват,  художествените и етнографските паметници. Програмата обхващаше обиколка на ...
Представители на УНСС посетиха норвежкия университет Агдер по програма за мобилност в ЕИП 21.3.2016 г. ... подписване на междуинституционално споразумение по програма Еразъм, което ще даде възможност за осъществяване на мобилност от студенти, докторанти, преподаватели и административен персонал ...
Деканът на Юридическия факултет на посещение в академични институции в Загреб 7.3.2016 г. ... на договор за обмен на преподаватели и студенти по програма Еразъм. Пред академичната общност на факултета доц. Драганов изнесе лекция на тема: “Институционалната система на ЕС след договора от Лисабон”.  Лекция пред студентите По препоръка на ректора на нашия ...
Информационна среща по програма Еразъм+ 23.2.2016 г. ... преподаватели (УЦМСП) проведе информационна среща по програма Еразъм+. На събитието присъстваха и вече участвали в програмата студенти, които споделиха своите впечатления. По време на срещата Мобилността по програмата се осъществява на основата на сключени двустранни Еразъм ...
Проф. Статев получи благодарствено писмо от ректора на Финансовата академия в Астана 22.7.2015 г. ... . д-р Диана Копева и Нася Ханджийска, координатор по програма Еразъм за УНСС, за подкрепата на студентите от казахстанския университет по време на тяхното обучение в УНСС. "Нашите студенти оценяват високото качество на образованието във Вашия университет, както и топлото посрещане и ...
Преподавателска мобилност в Университета на Сарагоса, Испания 4.6.2015 г. ... на Сарагоса, на които им предстои мобилност по програма Еразъм+ в УНСС през учебната 2015/2016 г.   ас. Николай ...
Докторантска мобилност по програма Еразъм + 4.6.2015 г. ... Божикин проведе докторантска мобилност по програма Еразъм+ в Католическия университет в Белгия от месец февруари до месец май 2015 г. По време на престоя в този университет докторантът осъществи запознанства с много колеги (икономисти), работещи в областта на устойчивото развитие, обмени информация и ...
Анкетно проучване на тема "Европеизация" 16.5.2015 г. ... високо участието ви в нашето анкетно проучване на тема "Европеизация"! Готова ли е вашата организация за Европа? Това е основният въпрос, на който нашето проучване се стреми да даде отговор. Пратньорите по проекта "Европеизация" разработиха този въпросник, за да изследват ...
Преподавател от катедра „Икономикс“ изнесе лекции в Университета за приложни науки в Саарбрюкен, Германия 11.5.2015 г. ... началото на май доц. д-р Мария Марикина от катедра „Икономикс“  беше гост-преподавател в рамките на програма „Еразъм“ в Университета за приложни науки в Саарбрюкен, Германия. Доц. Мария Марикина Пред студенти от специалностите международен бизнес и бизнес науки тя представи ...
Мобилност в Братислава 4.6.2015 г. ... , 2015 г. ас. Аника Петкова осъществи мобилност по програма Еразъм с цел преподаване в Икономически университет, гр. Братислава, Словакия. Пред студенти-магистри бе изнесена лекция на тема: „Взаимовръзки в платежния баланс – зависимост между текуща сметка и преки чуждестранни инвестиции. ...
Лекции на гръцки колеги 4.5.2015 г. ... Целиос гостува в УНСС в рамките на Европейска програма Еразъм за преподавателска мобилност с цел преподаване. Лекция на тема „Принципи в управлението на човешките ресурси и приложението им“ изнесе д-р Георгиос Аспридис от Технологичния образователен институт на Тесалия, Гърция. Д-р ...
Чуждестранен лектор за „Принципите в управлението на човешките ресурси и приложението им“ 4.5.2015 г. ... в управлението на човешките ресурси и приложението им“ бе темата на лекцията на д-р Георгиос Аспридис от Технологичния образователен институт на Тесалия, Гърция. Той гостува в УНСС в рамките на европейска програма „Еразъм“ за преподавателска мобилност ...
Лекция на преподавател от Технологичния образователен институт на Тесалия, Гърция 30.4.2015 г. ... на тема „Статистическа обработка чрез използване на софтуеърни инструменти като Minitab и SPSS“ изнесе д-р Димитриос Целиос от Технологичния образователен институт на Тесалия, Гърция. По време на лекцията Лекцията бе в рамките на лекционния курс по Икономическа социология ...
Доцент от катедра "Икономикс" изнесе лекция в университета на Флоренция 15.4.2015 г. ... началото на април доц. д-р Емилия Георгиева от катедра "Икономикс" посети университета на Флоренция, Италия, където в рамките на преподавателската мобилност по програма "Еразъм" изнесе лекция на тема "Стратегия Европа 2020 - изпълнение и предизвикателства". По време на ...
Европеизацията - Организационни инструменти за оценка на нивото на европеизацията в образователните институции 30.4.2015 г. ... в рамките на стратегическото партньорство с Програма Еразъм+ и е съфинансиран от Европейския съюз. Всички постижения, концепции и резултати от проекта ще бъдат публикувани на нашия сайт ...
Докторант е класиран за участие в програма ЕРАЗЪМ+ за академичната 2014-2015 година 27.5.2014 г. ... Иван Божикин е класиран за участие в програма ЕРАЗЪМ+ за академичната 2014-2015 година. Той ще посети Католическия университет в Льовен, Белгия за период от три месеца. Мобилността по програма ЕРАЗЪМ+ ще бъде извършена през втория семестър на академичната 2014-2015 година. Целта на тази ...
Френският посланик в България говори пред студентите 26.3.2014 г. ... littoral Cote D`Opale (ULCO), както и пребиваващи по програма Еразъм френски студенти. Н.Пр. Ксавие Лапер дьо Кабан, проф. Антоанета Василева (вдясно) и Елизабет Божинова Има ли обективна дефиниция, с която да определим Европа?, зададе риторичен въпрос лекторът и в отговор характеризира стария ...
Нови правила по програма Еразъм+ ! 9.2.2017 г. ... правила по програма Еразъм+ от учебната 2014-2015г. до 2020г ...
Кръгла маса на тема: „Инструменти на Европейския съюз за финансиране на образователни политики и дейности”. 17.3.2014 г. ... за участие на българските институции и организации в Програма Еразъм+" беше представена от г-н Людмил Манев - управител на Европейски център за качество ...
Кръгла маса на тема: "Инструменти на Европейския съюз за финансиране на образователни политики и дейности” 14.3.2014 г. ... малката конферентна зала на университета се проведе кръгла маса на тема: „Инструменти на Европейския съюз за финансиране на образователни политики и дейности”. Форумът  бе организиран по инициатива на Института за следдипломна квалификация – отделение при УНСС. В кръглата маса взеха участие ...
Ден на чуждестранните студенти в университета 12.3.2014 г. ... съвет. В зала "Научни съвети" За програма Еразъм говори Нора Тинева, президент на ESN УНСС. Целта на програмата е да подпомага чуждестранните студенти в тяхната интеграция чрез социални проекти, както и чрез срещи, спортни празници, посещения на музеи и български забележителности, ...
Икономическият университет във Виена избра УНСС за свой партньор 2.12.2013 г. ... , директор и институционален координатор на УНСС по програма ЕРАЗЪМ, от Марлене Валмюлер от Икономическия университет във Виена. За повече информация: http://www.wu.ac ...
Публични лекции на двама испански професори от Университета в Гранада 25.4.2013 г. ... лекции на двама испански професори сряда, 24 април 2013 13:01 / сряда, 24 април 2013 13:23 Публични лекции в университета изнесоха проф. д-р Франсиско Хавиер Бланко Енкомиенда, преподавател по статистика и иконометрия, и проф. д-р Хуан Мигел Алкантара Пилар, преподавател по ...
Ден на чуждестранните студенти в университета 21.3.2013 г. ... Херцигова и Валериан Ламур Радост Пешева За програма Еразъм говори Нора Тинева, президент на ESN УНСС. Анита Цанева, ръководител сектор „Чуждестранни студенти и европриложения към дипломите“, представи новия университетски подсайт за чуждестранни студенти, който дава богата информация ...
Ден на чуждестранния студент 29.3.2013 г. ... направиха студенти, обучаващи се в УНСС по програма Еразъм. Новият университетски подсайт за чуждестранните студенти, съдържащ богата информация на български и английски език беше презентиран от Анита Цанева - ръководител сектор "Чуждестранни студенти и европриложения към дипломите" ...
ИСК при УНСС на работна среща с партньорите по проект „Творчески стратегии за предвидливост – учебна програма” 26.9.2012 г. ... На 25.09.2012 г. в х-л Тракия в гр. София се проведе първата част от двудневната среща на партньорите по проектa „Творчески стратегии за предвидливост – учебна програма” – CSF по програма „Еразъм”, № 517671-LLP-1-2011-1-FI-ERASMUS_FEXI. На срещата бяха обсъдени организационни ...
Петият випуск дистанционни бакалаври започна обучението си РЦДО-Хасково 30.9.2015 г. ...  Петият випуск от 120 дистанционни бакалаври в професионалните направления „Икономика“ и „Администрация и управление“ започна своята първа учебна година в Регионалния център за дистанционно обучение (РЦДО) -  Хасково. На церемонията по откриването й присъстваха проф ...
Петият випуск дистанционни бакалаври започна обучението си РЦДО-Хасково 20.11.2012 г. ... випуск от 120 дистанционни бакалаври в професионалните направления „Икономика“ и „Администрация и управление“ започна своята първа учебна година в Регионалния център за дистанционно обучение (РЦДО) -  Хасково. На церемонията по откриването й присъстваха проф. ...
Доц. д-р Мария Марикина изнесе лекция в Саарбюкен, Германия 14.5.2012 г. ... покана на Saarland Business School HTW доц. Мария Марикина бе на едноседмично посещение по програма “Еразъм”. В германското бизнес училище тя изнесе лекция на английски на тема: “Националната конкурентоспособност в глобалното стопанство” пред студенти  по Международна бизнес ...
Денят на чуждестранните студенти върна добра традиция 15.3.2012 г. ... на чуждестранните студенти бе проведен в университета в празничния 1 март. Организатори на събитието бяха Студентската асоциация за изследване на международните отношения (САИМО), Студентският съвет и Университетският център за мобилност на студенти и преподаватели. С едноминутно ...
AIESEC предлага възможности за летен стаж, финансиран по програма "Еразъм" 15.3.2012 г. ... студентска организация AIESEC предлага невероятни възможности за летен стаж, финансиран по програма „Еразъм". Условията са: Стажът да е от 3 до 12 месеца - повече информация тук Стажът да е в някой от кредитираните университети - повече информация тук За ...

Предстоящо

55 results found
До 25 октомври се удължава срокът за кандидатстване по програма „Еразъм+“ за студентска мобилност с цел обучение 19.10.2023 г. ... 25 октомври се удължава срокът на конкурса за кандидатстване по програма „Еразъм +“ за студентска мобилност с цел обучение. Срокът за кандидатстване се удължава до 25 октомври 2023 г. Ето на какви условия трябва да отговаряте, за да участвате в програмата: Да сте записан в ...
Конкурс за участие на студенти и докторанти в мобилност по програма „Еразъм+“ за учебната 2023/2024 година 9.3.2023 г. ... 19 март 2023 е срокът за кандидатстване по програма „Еразъм+“ за студентска мобилност с цел обучение. За да участвате в програмата трябва да отговаряте на следните условия: Да сте записан в бакалавърски или магистърски курс за годината, през която ще ...
Ден на отворените врати на програма „Еразъм+“ 11.10.2022 г. ... 13 октомври 2022 г. от 10.00 ч.  в Централното фоайе на УНСС ще се проведе Ден на отворените врати на програма „Еразъм+“. ЗАПОВЯДАЙТЕ!          ...
Конкурс за участие на студенти и докторанти в мобилност по програма „Еразъм+“ за учебната 2022-2023 година 3.10.2022 г. ... център за мобилност на студенти и преподаватели (УЦМСП)  открива конкурс за участие на студенти и докторанти в мобилност по програма „Еразъм+“ за учебната 2022 / 2023 година.      Краен срок за подаване на документи - 16 октомври ...
Конкурс по програма „Еразъм+“ за учебната 2022-2023 година за преподаватели и административен персонал 15.6.2022 г. ...               Университетският център за мобилност на студенти и преподаватели открива конкурс по програма  „Еразъм+“ за учебната 2022-2023 година за участие на преподаватели и административен персонал в мобилност с цел преподаване и ...
Кандидастване за участие в мобилност по програма „Еразъм+“ за академичната 2022-2023 година за студенти и докторанти 27.2.2022 г. ...                     Университетският център за мобилност на студенти и преподаватели обявява селекционна процедура за участие в програма  „Еразъм+“  на студенти и докторанти за академичната 2022/2023 година ...
Покана за кандидатстване за участие в интензивна програма по устойчиви финанси 14.2.2022 г. ... за приложни науки – Вилнюс, Литва, по програма Еразъм+. Програмата е краткосрочна и е отворена за всички студенти с интерес в областта на финансите и тяхното развитие чрез и в полза на устойчиви проекти и технологии. Занятията включват теоретична част, водена от лектори от България, Литва и ...
Конкурс за студенти за участие в програма „Еразъм+“ за летния семестър на 2021/2022 академична година 29.9.2021 г. ... център за мобилност на студенти и преподаватели открива конкурс за участие на студенти (бакалаври и магистри) и докторанти в мобилност по програма „Еразъм+“ за летния семестър на учебната 2021/2022 година. Кандидатите могат да подават документи онлайн ...
Конкурс за участие на студенти и докторанти в програма „Еразъм+“ за 2021-2022 академична година 24.2.2021 г. ...                     Университетският център за мобилност на студенти и преподаватели (УЦМСП) открива конкурс за участие на студенти и докторанти в мобилност по програма „Еразъм+“ за учебната 2021-2022 година. Кандидатите могат да подават ...
Покана за участие в тестовата фаза по проект „Дигитален хуманист“, финансиран по програма Еразъм + в областта на висшето образование, ключова компетентност 2 - стратегически партньорства Проект № 2018-1-IT02-KA203-048291 22.12.2020 г. ... ще получат студентите, които са осъществили обмен по програма Еразъм + през последните 3 години; при неравномерно разпределение на кандидатите по полов признак, предимство ще получи полът, който е по-малко представен в извадката; предимство ще получат студентите с по-висок среден успех за учебната ...
Конкурс за студенти за участие в мобилност по програма „Еразъм+“ за летен семестър на учебната 2020 - 2021 година 29.9.2020 г. ... могат да подават документи ОНЛАЙН от 21 септември до 8 октомври 2020 г. включително, на e-mail: [email protected] ...
Конкурс за участие в мобилност с цел преподаване и с цел обучение по програма Еразъм + за 2020-2021 учебна година 18.6.2020 г. ... , които планират да вземат участие в мобилност по програма Еразъм+ през зимен или летен семестър на настоящата учебна година. Резултатите от класирането ще бъдат обявени до 10 юли 2020 г. Кандидатите ще бъдат уведомени за резултатите от класирането лично, по електронната поща. Останалата информация е ...
Конкурс за участие на преподаватели и административен персонал в мобилност с цел преподаване и обучение по програма „Еразъм+“ за 2020-2021 учебна година 17.6.2020 г. ... център за мобилност на студенти и преподаватели открива конкурс за участие на преподаватели и административен персонал в мобилност с цел преподаване и обучение по програма  „Еразъм+“ за учебната 2020 – 2021 година. Кандидатите могат да изпращат документи в рамките на ...
Конкурс за студенти за участие в мобилност по програма „Еразъм+“ за учебната 2020 - 2021 година 28.2.2020 г. ... център за мобилност на студенти и преподаватели (УЦМСП)  открива конкурс за участие на студенти и докторанти в мобилност по програма „Еразъм+“ за учебната 2020 – 2021 година ВАЖНО! Кандидатите могат да подават документи за участие в конкурса в периода 24 ...
Информационна среща за студенти за възможностите за мобилност по програма „Еразъм+“ 20.2.2020 г. ... 25 февруари от 12.15 ч. в зала 2030 ще се проведе информационна среща за студенти относно възможностите за участие в студентска мобилност по програма „Еразъм+“ през академичната 2020 / 2021 г ...
ПОКАНА за участие в тестовата фаза по проект „Дигитален хуманист“, Програма Еразъм+ 20.11.2020 г. ... хуманист“, финансиран по програма Еразъм + в областта на висшето образование, ключова компетентност 2 - стратегически партньорства Проект № 2018-1-IT02-KA203-048291   Поканата е насочена към студенти, които да участват безплатно в тестването на ...
ПОКАНА за участие в тестовата фаза по проект „S.M.I.Le – Мениджмънт на продажбите, междукултурни различия, обучение“, Програма Еразъм+ 20.11.2020 г. ... , обучение“, финансиран по Програма Еразъм+ в областта на професионалното образование и обучение Ключова дейност 2 - Стратегически партньорства Проект № 2018-1-IT01-KA202-006854   Поканата има за цел да събере участници, които безплатно да участват в ...
Извънреден конкурс за магистри и докторанти за участие в мобилност по програма „Еразъм+“ за летен семестър на учебната 2019-2020 година 30.10.2019 г. ... център за мобилност на студенти и преподаватели обявява извънреден конкурс за магистри и докторанти за участие в мобилност по програма „Еразъм+“ за летен семестър на учебната 2019-2020 година. Кандидатите могат да подават документи в ...
Конкурс за студенти и докторанти за участие в програма Еразъм+ за летен семестър на академичната 2019-2020 година 7.10.2019 г. ... център за мобилност на студенти и преподаватели открива конкурс за участие на студенти и докторанти в мобилност по програма ERASMUS+ за учебната 2019-2020 година. Кандидатите могат да подават документи в рамките на приемното време в периода 30 ...
Конкурси за преподаватели и служители за участие в програма Еразъм+ 5.6.2019 г. ... и служители в мобилност по програма Еразъм+ за 2019-2020 учебна година. Кандидатите могат да подават документи в периода от 3  до 21 юни в кабинет 1003. Повече информация за условията за участие и наличните места можете да намерите на страницата ...
Конкурс за студенти за участие в мобилност по програма „Еразъм+“ за учебната 2019 - 2020 година 27.2.2019 г. ... за студенти за участие в мобилност по програма „Еразъм+“ за учебната 2019 - 2020 ...
Информационна среща по програма „Еразъм+“ 15.2.2019 г. ... 20 февруари от 16.00 ч. в зала 3006 Университетският център за мобилност на студенти и преподаватели организира информационна среща по програма „Еразъм+“  ...
Конкурс за докторанти по програма „Еразъм+“ за 2018-2019 академична година 14.2.2019 г. ... център за мобилност на студенти и преподаватели (УЦМСП) открива конкурс за участие на докторанти в мобилност по програма  „Еразъм+“   за летния семестър на 2018 - 2019 академична година Условия за участие: За участие в ...
Конкурс за участие на студенти в програма „Еразъм+“ за летния семестър на 2018-2019 академична година 1.10.2018 г. ... център за мобилност на студенти и преподаватели открива конкурс за участие на студенти и докторанти в мобилност по програма  „Еразъм+“ за летния семестър на учебната 2018-2019 година. Кандидатите могат да подават документи в рамките на ...
Конкурс за мобилност на преподаватели и служители по програма „Еразъм+“ 25.6.2018 г. ... център за мобилност на студенти и преподаватели открива конкурс за участие на преподаватели и административен персонал в мобилност с цел преподаване и мобилност с цел обучение по програма  „Еразъм+“ за учебната 2018 – 2019 година ...
Публична лекция на проф. д-р Габриел Гарсия-Парада Ариас от Университета на Гранада 22.5.2018 г. ... и възможности“, по програма Еразъм. Лектор ще бъде проф. д-р Габриел Гарсия-Парада Ариас от Университета на Гранада, Кампус Сеута, катедра „Икономика, финанси и счетоводство”. Модератор на срещата: проф. д-р Даниела Кох-Кожухарова, ...
FABUSS - Обучение по проект "Успешна приемственост в семейния бизнес" 11.6.2018 г. ... – FABUSS) изпълняван по Програма Еразъм+ Младеж на Европейския съюз   Уважаеми дами и господа, Имаме удоволствието да Ви поканим да участвате в обучителен курс, организиран в рамките на проект „Успешна приемственост в семейния бизнес” ...
Информационна среща за участие в конкурс за мобилност на студенти по програма "Еразъм+" за академичната 2018-2019 година 19.2.2018 г. ... 21.02.2018 (сряда) от 11:00 часа в зала 3036 ще се проведе информационна среща за участие в конкурс за мобилност на студенти по програма "Еразъм+" за академичната 2018-2019 година ...
Информационна среща със студенти относно Програма Еразъм + за академична година 2018/2019 13.2.2018 г. ... среща със студенти относно Програма „Еразъм +“ за академична година 2018/2019 ...
Конкурс за студенти за участие в програма Еразъм+ за летния семестър на 2017-2018 академична година 25.9.2017 г. ... на студенти и преподаватели Програма Еразъм+   Университетският център за мобилност на студенти и преподаватели открива конкурс за участие на студенти (бакалаври и магистри) и докторанти в мобилност по програма ERASMUS+ за летния семестър на учебната ...
Конкурс за преподаватели и служители за участие в програма Еразъм+ 19.6.2017 г. ... и служители в мобилност по програма Еразъм+ за 2017-2018 година. Кандидатите могат да подават документи в периода 19.06.2017 г. – 10.07.2017 г. в кабинет 1003. Повече информация за условията за участие и наличните места можете да намерите на www.unwe ...
Презентация на тема „Възможности за студентски обмен между УНСС и Университет Тилбург, Холандия“ 13.3.2017 г. ... за студентски обмен по програма Еразъм+ между двата университета. Презентацията и дискусията ще бъдат на английски език ...
Конкурс за студенти за участие в програма Еразъм+ за 2017-2018 академична година 1.3.2017 г. ... център за мобилност на студенти и преподаватели открива конкурс за участие на студенти и докторанти в мобилност по програма ERASMUS + за учебната 2017-2018 година. Кандидатите могат да подават документи в рамките на приемното време в периода 28 ...
Информационна среща със студенти за програма "Еразъм+" 10.1.2017 г. ... среща за студенти относно програма „Еразъм +“ 8 февруари, 14-00 ч., голяма конферентна ...
Информационна среща за възможностите за мобилност по програма Еразъм+ 10.11.2016 г. ... ли да разберете какво е да прекараш семестър в чужбина?Искате ли да научите нов език или просто да практикувате този, който владеете?Искате ли да се докоснете до нова култура, нови традиции и обичаи?Искате ли да срещнете млади и смели хора, търсещи новото и ...
Конкурс за мобилност на персонал по програма Еразъм+ 11.10.2016 г. ... център за мобилност на студенти и преподаватели открива конкурс за участие на преподаватели и административен персонал в мобилност с цел преподаване и мобилност с цел обучение по програма ERASMUS+ за учебната 2016 – 2017 година. Кандидатите ...
Семинар по програма Еразъм+ за докторанти 6.10.2016 г. ... да Ви поканим на организирания по Програма Еразъм+ семинар, на който ще се дискутират две теми: „Възможности за студентска мобилност на докторанти и съвместни докторски програми“ /"Oportunities for Ph.D students mobility, joint Ph.Ds/; „Как ...
Конкурс за студенти за участие в програма Еразъм+ 21.9.2016 г. ... център за мобилност на студенти и преподаватели открива конкурс за участие на студенти и докторанти в мобилност по програма ERASMUS+ за летен семестър на учебната 2016/2017 година. Кандидатите могат да подават документи в рамките на приемното време в ...
Кръгла маса-дискусия на тема "Програма Еразъм+ за мобилност на преподаватели и административен персонал с цел преподаване и обучение в УНСС - 2015/2016" 20.9.2016 г. ... маса-дискусия на тема „Програма Еразъм+ за мобилност на преподаватели и административен персонал с цел преподаване и обучение в УНСС - 2015 /2016“ 26 септември, 10:00 ч., голяма конферентна ...
Допълнителен конкурс за преподаватели и служители за участие в програма Еразъм+ 26.2.2016 г. ... и служители в мобилност по програма Еразъм+ за 2015-2016 година. Кандидатите могат да подават документи в периода 29.02.2016г. – 10.03.2016 г. в кабинет 1003. Повече информация за условията за участие и наличните места можете да намерите на www.unwe ...
Конкурс за студенти за участие в програма Еразъм+ за 2016-2017 година 26.2.2016 г. ... център за мобилност на студенти и преподаватели открива конкурс за участие на студенти и докторанти в мобилност по програма ERASMUS+ за учебната 2016-2017 година. Кандидатите могат да подават документи в рамките на приемното време в периода 29.02.2016г ...
Информационна среща по програма Еразъм+ 17.2.2016 г. ... организира информационна среща по програма Еразъм+. Събитието ще се проведе на 23 февруари (вторник) от 11:00 часа в зала 4056. По време на срещата ще бъде предоставена информация за възможностите, които предлага програма Еразъм+, както и предимствата и ползите от участието в ...
Конкурс за участие в преподавателска мобилност по програма Еразъм 20.9.2013 г. ... намерите на сайта на УЦМСП – УНСС/Мобилност/Програма Еразъм/За преподаватели и служители/Мобилност с цел преподаване/Университети. За допълнителна информация и подаване на документи за участие: Университетски център за мобилност на студенти и преподаватели, УНСС, Партер (срещу ...
Презентация на проф. Жан-Пиер Матиер от университета в гр. Орлеан, Франция 18.4.2013 г. ... ще бъде предоставена финансова помощ по програма Еразъм, както и стипендия от страна на френския университет. Условията, на които трябва да отговарят, са: Да владеят френски език на ниво В2, според Европейската езикова рамка, или по-високо; Да имат минимален успех от следването ...
Конкурс по програма "Еразъм" 5.3.2013 г. ... ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО УНИВЕРСИТЕТСКИ ЦЕНТЪР ЗА МОБИЛНОСТ НА СТУДЕНТИ И ПРЕПОДАВАТЕЛИ Програма „Еразъм”   УНИВЕРСИТЕТСКИЯТ ЦЕНТЪР ЗА МОБИЛНОСТ НА СТУДЕНТИ И ПРЕПОДАВАТЕЛИ към УНСС ОТКРИВА СЕЛЕКЦИОННА ПРОЦЕДУРА (КОНКУРС) за участие на ...

Фотогалерия

0 results found

Видеогалерия

0 results found

Google Търсене