УНСС в проекта BEESE по програма „Еразъм +“

УНСС ще стане ноу-хау център за Балканския полуостров за разпространение на методологията и практиките на про боно маратоните и ще предостави допълнително конкурентно предимство при назначаването на работа за своите студенти. Това ще стане чрез участието на нашия университет в проекта „Подобряване на възможностите за наемане на работа и насърчаване на социалната ангажираност чрез про боно“ (Boosting Employability and Empowering Social Engagement through Pro Bono – BEESE), чийто ръководител от страна на УНСС е доц. д-р Деница Горчилова от катедра „Публична администрация“.

Старт на проекта дадоха представители на 9 организации (в т.ч. УНСС) от 5 държави на 1 и 2 октомври в Мадрид. Създадената по проекта мрежа за първи път в европейската практика свързва компании, неправителствени организации и висши училища и цели да създаде екосистема на гражданска активност, която да стимулира професионалното развитие, лидерските качества и социалната отговорност на студентите.

По време на срещата в Мадрид, в която участва и доц. д-р Деница Горчилова

Проектът се финансира от Европейската комисия по програма „Еразъм+“ (2018-1-HU01-KA203-047732) и е с продължителност 35 месеца; ще обедини практици от различни сфери, академични изследователи и студенти в решаването на проблеми на организации, посветени на социалната промяна; ще даде възможност на студентите да се ангажират с важни за тях и обществото каузи, като същевременно изгражда практически умения и подпомага старта на кариерата им; ще популяризира чрез про боно маратони практиката на доброволчеството, основано на умения.

Крайната цел на проекта е създаване на практическа методология, чрез която европейските университети да направят доброволческите програми неизменна част от академичната подготовка на студентите.

Проектният екип се състои от четири организации – доставчици на про боно услуги (Centre of Social Innovation, Унгария; Work for Social, Испания; Pro Bono Lab, Франция, и фондация Time Heroes, България), една студентска организация (Junior Consulting Sciences Po, Франция) и четири университета (Universidade Do Porto, Португалия, Universidad Autonoma De Madrid, Испания,  Obudai Egyetem, Унгария, и УНСС).

Галерия снимки от УНСС в проекта BEESE по програма „Еразъм +“ ...