Резултати от търсене за ЕРАЗЪМ

Университетски подсайтове

Специалности

Структура

Преподаватели

Служители

Страници

87 results found
Online Learning Agreement (OLA) 11.4.2021 г. ... на студента при реализиране на Еразъм мобилност. В него се описват дисциплините, които ще се изучават в приемащия университет и се подписва от всички страни преди началото на мобилността. При изготвянето на OLA е задължително да се използва онлайн платформата на ...
Еразъм+ мобилност 20.4.2021 г. ... да участват в обмени по програма Еразъм+, от която УНСС е част. Обмените могат да бъдат към всички чуждестранни висши училища, с които УНСС има споразумения, при сключване на разширяващо сътрудничество за направлението, в което студентите се обучават. Към момента ...
Виртуална мобилност 15.1.2021 г. ... на мобилности по програма Еразъм с цел преподаване и обучение, Европейската комисия прие вариант за провеждане на т.нар. виртуална мобилност. При нея, за разлика от обичайната физическа мобилност, не се посещава приемащия университет. При мобилност с цел ...
Онлайн платформа B.O.S.S. 14.5.2020 г. ... проект съфинансиран от програмата Еразъм+. Платформата цели да стимулира възможностите на студенти, изследователи и преподаватели да използват резултатите от своите изследвания и да стартират предприемачески проекти. Това е възможно чрез предоставяне на свободен ...
ОНС "Доктор" 15.3.2021 г. ... да участват в програма "Еразъм+", която им дава възможност да се обучават в страни и университети в цяла Европа.  https://www.unwe.bg/mobility/bg/pages/99/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%8A%D0%BC-.html ...
ОКС Магистър 11.3.2021 г. ... право да участва в програма "Еразъм+" която му дава възможност да се обучава в страни и университети от цяла Европа.  https://www.unwe.bg/mobility/bg/pages/99/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%8A%D0%BC-.html ...
ОКС Бакалавър 12.3.2021 г. ... има право да участва в програма "Еразъм+", която му дава възможност да се обучава в страни и университети от цяла Европа.  https://www.unwe.bg/mobility/bg/pages/99/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%8A%D0%BC-.html ...
Стратегия за развитието на професионално направление „Социология, антропология и науки за културата“ в УНСС 9.1.2020 г. ... (вкл. в рамките на програма „Еразъм+“) и участие в образователни и научни дейности в чуждестранни академични институции и университети. Мярка 5. Създаване на предпоставки за стимулиране на мобилността на студенти и докторанти от професионално направление ...
Георги Ескидаров, Зимен семестър на 2018/2019, Икономически университет, Братислава, Словакия 11.4.2019 г. ... Икономическия университет, по програма Еразъм. Решението да замина на Еразъм не беше спонтанно. Напротив – добре бях премислил опциите си. Исках да се впусна в приключение, в което мога да пътувам; да опозная чужди култури; да опитам от личен опит как живеят хората в ...
Регламент 8.4.2019 г. ... , които се обучават по програма Еразъм +. Екипите трябва да разработят обосновано решение на казуса и да го защитят пред жури на олимпиадата, съставено от маркетинг мениджъри на А1 и преподаватели. Тематични направления в бизнес казуса на А1: Състояние и тенденции на ...
Pan-European Seal студентска стажантска програма 4.2.2021 г. ... по програми за мобилност на студенти Еразъм  ИИСТТ ще извърши подбор на кандидатите и ще се свърже с избраните от тях в срок до 09.03.2021 г.    ЗА СТАЖ В СЛУЖБАТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПО ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ (СЕСИС)   Кандидатстващите за ...
Докторанти 15.12.2020 г. ... изпит по дисциплина от блок Б     ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ +   ЕРАЗЪМ или ЕРАЗМУС (ЕuRopean Community Action Scheme for the Mobility of University Students) е програма на Европейския съюз в областта на висшето образование, създадена през 1987 г. ...
Специалности в ОКС "Магистър" 21.8.2020 г. ... програма имат право на стипендия по програмата „Еразъм +“ за семестрите, през които ще се обучават в UNINT – Рим. Учебен план-спец. МБ дуална програма II. ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ II.1. Международен мениджмънт – в 3 семестъра Специалността има за своя основна цел ...
Ванеса Червенкова, Бакалавър, Университет Коимбра, Португалия 30.1.2019 г. ... време ми отне да събера смелост и да се запиша на Еразъм, но истината е, че това е най-доброто решение, което някога съм вземала.                 Какво всъщност ти дава програмата Еразъм? Истината е, че ти дава възможността да се ...
Добри практики в областта на ученето през целия живот 30.1.2019 г. ... страни обединяват усилия в рамките на програма „Еразъм +“: Фонд за обучение на временни работници – VFU (Белгия), координатор; Фонд за образование и развитие в сектора на временните работници - STOOF (Холандия); Осигурителен фонд за обучение на временни работници - FAF.TT ...
Политика на партньорство в подкрепа на ученето през целия живот в България и Фландрия – сравнителен анализ 30.1.2019 г. ... REVADIS”,[16] реализиран по програмата Еразъм+ на ЕС в периода октомври 2014 – септември 2016 (Проект № 2014 -1-PT-01-KA202-000919). Консорциумът по проекта включва 4-ма партньори от Португалия, България, Румъния и Испания. Проектът REVADIS има за цел да подобри предложението в ...
Класиране 20.11.2018 г. ... студенти и сроковете за регистрация на чуждестранни ЕРАЗЪМ студенти в приемащите европейски университети не са изтекли. Отказ от обявеното класиране се приема за отказ от участие в мобилност, поради което преместване на студенти от основния списък в списъка с резервите не е допустимо. Резултатите от ...
Правила 20.11.2018 г. ... на студентите и докторантите по програма ЕРАЗЪМ+ предоставя възможност за реализиране на определен период на обучение в европейски висши училища, който е в рамките на един или два семестъра, от минимум 3 до максимум 12 календарни месеца в една учебна година.   Студентите и докторантите ...
ИТАЛИАНСКА И БЪЛГАРСКА ДИПЛОМА ПО „MЕЖДУНАРОДЕН БИЗНЕС“ ОТ ДУАЛНАТА МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА НА УНСС И УНИВЕРСИТЕТА ПО МЕЖДУНАРОДНИ НАУКИ В РИМ (UNINT) 11.9.2018 г. ... имат право на стипендия по програмата „Еразъм +“ за семестрите, през които ще се обучават в UNINT ...
Ива Зарева, бакалавър, специалност Международни икономически отношения – целогодишна студентска мобилност в Пфорцхайм, Германия 24.8.2018 г. ... възможността, която предлага програмата Еразъм, реших да прекарам 1 семестър обучавайки се в чужбина и по-конкретно в Университета за приложни науки Пфорцхайм, Германия. Бях много любопитна да разбера какъв е начинът на преподаване там и имах желание да опозная тяхната култура ...
Бориса Борисова, магистър, специалност Маркетинг, летен семестър 2017-2018 г. във Вормс, Германия 20.8.2018 г. ... който се чуди дали да замине по програма Еразъм, може да спре с чуденката и да действа смело. Изживяването е незаменимо, а ползата е както в личен, така и в професионален план. Аз заминах за един семестър в Германия, град Вормс. Градчето е неголямо, университетско, през него ...
Рени Монева, бакалавър, специалност Финанси и счетоводство, летен семестър 2017-2018 г. в Ковиля, Португалия 26.7.2018 г. ... си, общата култура и познанията? Еразъм е програмата, която вие трябва да запишете. С колебанието си бихте изгубили единствено време. За съжаление аз изгубих 3 години от следването си в чудене дали да приема това предизвикателство или не, вие не го правете. За мое щастие ...
Мариела Кацарова, магистър, специалност “Финанси“, летен семестър 2017-2018 г. “ във VIA University College в Хорсенс, Дания 26.7.2018 г. ... из града.  Програмата „Еразъм“ ми даде възможност да видя по-различен метод на преподаване- преподавателите изнасяха лекциите си на английски език и всеки студент имаше достъп до необходимите му материали (презентации на PowerPoint, върху които си водехме ...
Тодор Василев, бакалавър, специалност Бизнес информатика и комуникации, летен семестър 2017-2018 г. в Политехнически институт Кавадо и Аве - Барселош, Португалия. 10.7.2018 г. ... бях, беше малко. Човек можеше да преброи Еразъм студентите на пръсти, което изобщо не ми попречи да се чувствам добре и да си изкарам страхотно. Даже беше по-добре, защото имах възможност да се запозная и с повече местни, а не да стоя в Еразъм общността. Лекциите бяха на ...
Стоян Гигов, отдел "финансово-счетоводен", административна мобилност в Автономен университет, гр. Лисабон, Португалия 15.5.2018 г. ... Силва, координатор по проект Еразъм+, в средата: Каролина Пералта, директор на Международния отдел, Стоян Гигов – гл. експерт, отдел Бюджет, стипендии и проекти, участник в мобилността ...
Мобилност с цел преподаване в Университет на Долна Силезия, гр. Вроцлав, Полша 22.1.2019 г. ... преподавателски обмен по програма „Еразъм+“ в първото ни пътуване по обмен. Впечатленията, с които се прибрахме в България, са изцяло положителни – както от организацията на обмените, така и от осъщественото сътрудничество с приемащия университет. Запознахме се с ...
Мобилност с цел преподаване в Университет за приложни социални науки, Вилнюс, Литва 4.5.2018 г. ... студенти, които реализират мобилност по Еразъм. Лекциите бяха посрещнати с интерес и студентите имаха възможност да приложат основни умения за работа с програмата за решаване на конкретни практически казуси. По време на престоя си доц. Тошева проведе и няколко срещи с Еразъм ...
25 години катедра 21.2.2018 г. ... със студенти относно Програма „Еразъм +“ за академична година 2018/2019 ...
Петя Петрова - Вроцлав, Полша 16.2.2018 г. ... моето обучение, беше именно закодирано в Еразъм+ програмата. Имах удоволствието да бъда през летния семестър на 2016/2017 година в гр. Вроцлав, Полша като студент в Университета на Долна Силезия. Еразъм. Така се нарича състоянието на духа, което нетърпеливо трепти някъде в областта ...
Учебна практика 30.1.2018 г. ... с цел практика по програма “Еразъм” на Европейската комисия или по други международни програми. За подготовката, отчитането и защитата на стажа на студентите катедра “Политология” определя ръководител (отговорник), който е член на преподавателския ...
Карина Николова – Прага, Чехия 19.1.2018 г. ... и през изминалата година сбъднах своето Еразъм приключение в Прага, Златна Прага. Що се отнася до ползите от един международен обмен първосигнално всеки би отбелязал – повишаване нивото на владеене на конкретния език, подобряване на комуникационните умения, нови познанства. ...
Таня Колева – Варшава, Полша - летен семестър 2016-2017 19.1.2018 г. ... . Идеята да участвам по програма „Еразъм+” беше в съзнанието ми още от първи курс, когато разбрах за съществуването й. Когато започна втората ми година в университета, се запознах с едно момиче, което беше по това време на Еразъм в Полша. Решението ми да участвам беше ...
Международни магистърски програми в УНСС 1.9.2017 г. ... право на стипендия по програмата „Еразъм +“ за семестрите, през които ще се обучават в UNINT.       Г Р А Ф И К ЗА КАНДИДАТМАГИСТЪРСКИЯ ПРИЕМ  ЗА ЗИМЕН СЕМЕСТЪР НА УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА   Прием на документи за писмена и електронна ...
Магистърски специалности с преподаване на английски език в УНСС 31.8.2017 г. ... имат право на стипендия по програмата „Еразъм +“ за семестрите, през които ще се обучават в UNINT.   ИКОНОМИКА НА ОТБРАНАТА И СИГУРНОСТТА СЪС СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ „ЯДРЕНА СИГУРНОСТ“ Магистърската програма е единствената в света специализирана програма по ядрена ...
Нови магистърски специалности в УНСС 31.8.2017 г. ... имат право на стипендия по програмата „Еразъм +“ за семестрите, през които ще се обучават в UNINT.   Г Р А Ф И К ЗА КАНДИДАТМАГИСТЪРСКИЯ ПРИЕМ  ЗА ЗИМЕН СЕМЕСТЪР НА УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА Прием на документи за писмена и електронна сесия – от 21.08. до ...
MЕЖДУНАРОДЕН БИЗНЕС С ПРЕПОДАВАНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК дуална магистърска програма между УНСС и Университета по международни науки в Рим (UNINT) 30.7.2020 г. ... имат право на стипендия по програмата „Еразъм +“ за семестрите, през които ще се обучават в UNINT – Рим ...
Финансови условия и документи 14.6.2017 г. ... Програма Еразъм – дават се 6 стипендии по 500 евро/ месец за периода на обучение в Нотингам през третия семестър. Стипендиите се получават от първите шест студента с най-висок среден успех от първи  и втори семестър ...
ЛЮБОПИТНО И ЗАБАВНО 24.3.2017 г. ... 2017г. програма Еразъм+ празнува 30-годишен юбилей. Събитието се отбелязва с много и разнообразни инициативи. За тези, които проявяват интерес: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/anniversary?pk_campaign=erasmus_30&pk_kwd=notification_box https://ec.europa ...
ОКС „Магистър“ 13.8.2020 г. ... е обменът на студенти по програмата „Еразъм“. В рамките на обучението в магистърските ни програми всеки, който иска да натрупа опит и знания в партниращите ни европейски университети, може да го направи. Международният обмен на знания се осъществя и по линия на преподавателите ...
Проекти 22.11.2020 г. ... „Еразъм+“, Ключова дейност 1 „Образователна мобилност за граждани“, сектор „Професионално образование и обучение“ Проект № 2018-1-BG01-KA102-047532, „ИСК въвежда иновативни учебни планове и обучителни курсове ...
За катедрата 19.5.2020 г. ... Винчи“ и по програма „Еразъм“ на ЕС; в образователни проекти на ЕС като „Жан Моне” и в проекти по линия на фондация „Отворено общество“; в проекти по седма рамкова програма на ЕС и др.; • катедреният колектив успешно ...
OKS 28.2.2013 г. ... „Леонардо да Винчи“ и по програма „Еразъм“ на ЕС; в образователни проекти на ЕС като Жан Моне и в проекти по линия на фондация „Отворено общество“; в проекти по седма рамкова програма на ЕС и др.; • катедреният колектив успешно приключи проект на тема „Изграждане на ...
Многостранни проекти 5.1.2015 г. ... програма Програма "ЕРАЗЪМ" Program "ERASMUS" Роля на ИСК в проекта ИСК при УНСС - партньор Institute for Postgraduate Studies - division at UNWE - partner Партньори по проекта Университета в Алто за ...
Наука 5.10.2017 г. ... Винчи“ и по програма „Еразъм“ на ЕС; в образователни проекти на ЕС като „Жан Моне” и в проекти по линия на фондация „Отворено общество“; в проекти по седма рамкова програма на ЕС и др.; • катедреният колектив успешно ...
Наука 17.4.2020 г. ... в международната програма "Еразъм+", чрез която преподават на студенти в университети от Европейския съюз. По този начин преподавателите придобиват още повече знания и опит, които да предадат на студентите изучаващи туризъм в УНСС. - Системно катедра "Икономика ...
Документи 15.3.2021 г. ... за участие в програма ЕРАЗЪМ+ студентите и докторантите подават следните документи: - формуляр за участие в селекционна процедура (по образец) - изтегляне; - уверение от УНСС, с което се удостоверяват курсът на обучение и средният успех от следването; - ...
Подготовка 14.4.2021 г. ... срокове за регистрация на ЕРАЗЪМ студенти, които ще се обучават при тях през следващата учебна година. Необходимо е те да се следят, защото след изтичане на обявените срокове на приемащите университети регистрацията е невъзможна. При попълването ...
Класиране 13.1.2017 г. ... студенти и сроковете за регистрация на чуждестранни ЕРАЗЪМ студенти в приемащите европейски университети не са изтекли. Отказ от обявеното класиране се приема за отказ от участие в мобилност, поради което преместване на студенти от основния списък в списъка с резервите не е допустимо. Резултатите от ...
Кандидатстване 16.1.2019 г. ... конкурс за участие в мобилност за обучение по програма ЕРАЗЪМ+, студентите и докторантите подават следните документи: Формуляр за кандидатстване – попълва се електроннo (изтегли); Уверение от УНСС, удостоверяващо курса, степента на обучение и средния успех от следването до момента на кандидатстване ...
Конкурси 13.1.2017 г. ... за участие в мобилност за обучение по програма ЕРАЗЪМ+ се организират и провеждат от УЦМСП при УНСС. УЦМСП организира и извършва една основна селекционна процедура (конкурс), която се открива в началото на м. март на всяка година. Конкурсът се провежда за договорените места за мобилност за ...
Условия за участие 2.2.2017 г. ... на участие в мобилност по програма ЕРАЗЪМ+ имат всички студенти на УНСС, които са български граждани или са лица, официално признати от България за бежанци, или са постоянно пребиваващи чужди граждани. В програмата могат да участват студенти в бакалавърска, магистърска степен или в докторантура, ...
Правила 12.1.2017 г. ... на студентите и докторантите по програма ЕРАЗЪМ+ предоставя възможност за реализиране на определен период на обучение в европейски висши училища, който е в рамките на един или два семестъра, от минимум 3 до максимум 12 календарни месеца в една учебна година.   Студентите и докторантите ...
Обща информация 16.12.2011 г. ... или ЕРАЗМУС (ЕuRopean Community Action Scheme for the Mobility of University Students) е програма на Европейския съюз в областта на висшето образование, създадена през 1987 г. Първоначално тя е инкорпорирана в програма “Сократ”, а от 2007 г. е основна част на новата интегрирана програма “Учене ...
Преподаватели и служители 1.12.2011 г. ... ЕРАЗЪМ предоставя възможности на преподавателите от УНСС да гостуват в европейски университети за изнасяне на кратки лекционни курсове. Чуждестранни преподаватели от университетите-партньори гостуват и изнасят кратки курсове от лекции пред студенти и докторанти на УНСС. На преподавателите, ...
Студенти и докторанти 1.12.2011 г. ... ЕРАЗЪМ дава възможност на студенти и докторанти от УНСС да проведат част от следването си в европейски университети. Правилата на програмата позволяват студенти и докторанти на УНСС да се изпращат за обучение в рамките на един или два семестъра в европейски университети. За същия период УНСС ...
Университети 1.12.2011 г. ... , ПАРТНЬОРИ НА УНСС ПО ПРОГРАМА „ЕРАЗЪМ”   АВСТРИЯ University of Economics and Business – Wien University of Applied Sciences Technikum – Wien University of Applied Sciences bfi – Wien Leopold Franzens University – Innsbruck University ...
Дейности 1.12.2011 г. ... преподаватели от УНСС в международен обмен по програма ЕРАЗЪМ, специализираната програма JOSZEF на Икономическия университет – Виена, Австрия, международни летни университети, други международни образователни програми и проекти. Студентската и преподавателската мобилност са важна част от международната ...
Контакти 1.12.2011 г. ... координатор на УНСС по програма “Еразъм”, ас. Димитър Дамянов, зам.-директор на Университетския център за мобилност на студенти и преподаватели на УНСС-София Детелина Ангелова – старши експерт, програми и проекти Диляна Граматикова - младши експерт, програми и проекти Петър ...
УНИВЕРСИТЕТСКИ ЦЕНТЪР ЗА МОБИЛНОСТ НА СТУДЕНТИ И ПРЕПОДАВАТЕЛИ КЪМ УНСС 28.5.2020 г. ... координатор на УНСС по програма ЕРАЗЪМ+ e-mail: etosheva@unwe.bg Гл. ас. д-р Димитър Дамянов Заместник директор e-mail: ddamyanov@unwe.bg   Кремена Радулова - изходяща мобилност, email: erasmus@unwe.bg Славина Лазарова - изходяща мобилност, email: erasmus@unwe ...
Полезни връзки 15.10.2019 г. ... агенция за България по програма “Еразъм+” - „Център за развитие на човешките ресурси” http://www.hrdc.bg Представителство на Европейската комисия в България http://ec.europa.eu/bulgaria/index_bg.htm Мобилно приложение на ЕК https://erasmusapp.eu/ Европейска комисия - ...
Правила 7.2.2017 г. ... университет, с който УНСС има сключено двустранно ЕРАЗЪМ споразумение и в него има предвиден двустранен обмен на административния състав. Обучението е предназначено за обмяна на опит, запознаване с добрите практики на университетите-партньори, придобиване на практически умения в областта на ...
Седмици на обучение /Staff weeks/ 18.12.2020 г. ... от университети-партньори на УНСС по програма Еразъм+.  Още организирани седмици на обучение /Staff weeks/ от други университети, можете да намерите на: http://staffmobility.eu/staff-week-search . - LINGUISTIC STAFF TRAINING WEEK in Barcelona  2020 / 2021 . Курсовете са с ...
Реализиране и отчитане 25.9.2020 г. ... не се разпечатва. Според правилата на програма ЕРАЗЪМ не е допустимо осъществяване на ЕРАЗЪМ мобилността и усвояване на получения по нея грант в един и същ период, успоредно с други международни активности на преподавателите – като участия в научни конференции и други научни форуми в чужбина, ...
Правила 7.2.2017 г. ... УНСС има сключени двустранни споразумения по програма ЕРАЗЪМ, за изнасяне на кратки лекционни курсове. Продължителността на мобилността с цел преподаване е една седмица (7 календарни или 5 поредни работни дни), в които се изнасят 8 учебни часа лекции. Право на участие в мобилност по програма ЕРАЗЪМ ...
Признаване 14.4.2021 г. ... от съответния преподавател или с подпис и печат от Еразъм офиса в приемащия университет; 4.  Копие на екземпляри на Learning Agreement (първоначален и с промените), подписани и подпечатани от студента, приемащия и изпращащия университет. Правилник за прилагане на системата за натрупване и трансфер ...
Реализиране и отчитане 21.11.2017 г. ... за изплащане на остатъка от Еразъм гранта. Не е необходимо отчета да се разпечатва. 6.      Попълване на он-лайн езиков тест (OLS) за ниво В2 Студентите, осъществяващи ЕДНОГОДИШНА мобилност, задължително представят след края на първия ...
Подготовка 14.5.2013 г. ... на неговия Институционален ЕРАЗЪМ координатор; List of Courses – Списък с учебните дисциплини и съответния им брой кредити, които се предлагат в приемащия университет на чуждестранни ЕРАЗЪМ студенти; Learning Agreement – Споразумение за индивидуалния ...
Конкурси 24.11.2011 г. ... за обучение по програма ЕРАЗЪМ се организират и провеждат от УЦМСП при УНСС. Конкурсите се провеждат за усвояване на осигурените по сключени двустранни ЕРАЗЪМ споразумения с европейски университети и финансирани от Националната агенция места за ...
За студенти и докторанти 15.10.2019 г. ... и докторантите по програма ЕРАЗЪМ+ предоставя възможност за реализиране на определен период на обучение в европейски висши училища, който е в рамките на един или два семестъра, от минимум 3 до максимум 12 календарни месеца в една учебна година ...
Университети 22.3.2021 г. ... споразумения по програма Еразъм+  УНИВЕРСИТЕТ / UNIVERSITY (ЕРАЗЪМ код)   АВСТРИЯ / AUSTRIA        University of Vienna (A WIEN01) University of Economics and Business Wien (A WIEN05) University of Applied ...
Мобилност на преподавателски и административен състав с цел обучение 21.11.2011 г. ... . Тази дейност по програма ЕРАЗЪМ дава възможност на преподавателския и непреподавателския състав на УНСС и институцията партньор за трансфер на знания или ноу-хау, обмяна на опит в областта на организацията на международната и другите направления на ...
Преподавателска мобилност с цел преподаване 21.11.2011 г. ... на УНСС по програма ЕРАЗЪМ и гостуване на чуждестранни преподаватели от тези университети в УНСС. Партниращите университети постигат предварително споразумение за конкретния период и програмата на лекциите на гостуващите преподаватели ...
Студентска мобилност с цел практика 21.11.2011 г. ... с цел практика по програма ЕРАЗЪМ обхваща изпращане на студенти от УНСС за провеждане на практическо обучение (стаж) за период от 3 до 10 месеца в европейско търговско предприятие, научноизследователски център или друга подобна организация, с която УНСС ...
Студентска мобилност с цел обучение 21.11.2011 г. ... с цел обучение по програма ЕРАЗЪМ обхваща изпращане на студенти и докторанти от УНСС за обучение в рамките на един или два семестъра (в една академична година) в европейски университети, с които УНСС има сключени двустранни ЕРАЗЪМ споразумения, както и ...
Дейности 9.3.2020 г. ... с цел обучение по програма ЕРАЗЪМ обхваща изпращане на студенти и докторанти от УНСС за обучение в рамките на един или два семестъра (в една академична година) в европейски университети, с които УНСС има сключени двустранни ЕРАЗЪМ споразумения, както и ...
Програма ЕРАЗЪМ+ 18.12.2020 г. ...         ЕРАЗЪМ или ЕРАЗМУС (ЕuRopean Community Action Scheme for the Mobility of University Students) е програма на Европейския съюз в областта на висшето образование, създадена през 1987 г. Първоначално тя е инкорпорирана в програма ...
Посещение и лекции на двама входящи Еразъм преподаватели в УНСС 18.12.2020 г. ... и НА „ЦРЧР” за Еразъм мобилност със страни-партньори на Европейския Съюз, в седмицата от 2 до 6 ноември 2020г. бяха приети двама Входящи Еразъм преподаватели с цел преподаване – от университета International Business College Mitrovica ...

Новини

210 results found
Еразъм харта 2021 - 2027 30.3.2021 г. ... с гордост представя новата Еразъм харта за периода 2021 - 2027 година. Еразъм харта 2021 - ...
КЛАСИРАНЕ НА СТУДЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОГРАМА „ЕРАЗЪМ+” ПРЕЗ АКАДЕМИЧНАТА 2021-2022 11.3.2021 г. ... в мобилност по програма Еразъм+ през учебната 2021-2022 учебна година. Класираните студенти ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ПОДАВАТ декларация за съгласие/отказ от участие на e-mail erasmus@unwe.bg Декларацията можете да изтеглите ТУК. Краен срок ...
Ново поколение европейци с помощта на ENGAGE.EU 4.3.2021 г. ... за новия програмен период на Еразъм+“ – разговор с ръководителя на проекта и директор на Университетския център за мобилност на студенти и преподаватели (УЦМСП) доц. д-р Екатерина Тошева. „Какво е да си смел: да даваш гласност на обществените ...
УНСС участва в нов проект по „Еразъм+“ в подкрепа на образованието в периферните селски райони в Европа 17.2.2021 г. ... силно конкурентно финансиране от програма „Еразъм +“ 2020. Транснационалният проект включва седем институции за висше образование и други неправителствени организации, работещи в сферата на образованието и развитието на селските райони. RUR’UP ще подкрепи тяхното сътрудничество в ...
Започна конкурсът за студентска мобилност по Еразъм+ за учебната 2021/22 г. 15.2.2021 г. ... университетския център за мобилност по програма Еразъм+ обявиха началото на конкурса за студентски обмени за учебната 2021/22 г. За участие в програмата могат да кандидатстват студенти от УНСС в бакалавърска и магистърска степен, в редовна и дистанционна форма на обучение, и докторанти ...
КОНКУРС ЗА СТУДЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В МОБИЛНОСТ ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+ ЗА УЧЕБНАТА 2021-2022 ГОДИНА 22.2.2021 г. ... ЦЕНТЪР ЗА МОБИЛНОСТ НА СТУДЕНТИ И ПРЕПОДАВАТЕЛИ (УЦМСП) ОТКРИВА КОНКУРС за участие на студенти и докторанти в мобилност по програма ERASMUS+ за учебната 2021 – 2022 година   УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ: За участие в програма ERASMUS+ могат да ...
Проведени бяха апробациите на обучителните ресурси, разработени в рамките на проект LiNT, както и пилотните обучения по проекта 19.2.2021 г. ... е 20-месечен проект, изпълняван по програма Еразъм+ Младеж на ЕС, който се реализира в периода юни 2019 г. – февруари 2021 г. Основната цел на проекта е да се подпомогне осигуряването на пътища за подобряване на знанията и компетенциите на младите предприемачи чрез насърчаване на ...
Дигиталната кандидатстудентска кампания 2021 на УНСС започна от Казанлък 5.2.2021 г. ... за международен обмен по програмите „Еразъм +“ и ENGAGE.EU. Доц. д-р Драгомир Стефанов Участие в представянето на университета взе Ангел Стойков, който сподели, че Студентският съвет от началото на обучението става „пръв приятел на студентите“, ...
Ректорът проф. д-р Димитър Димитров откри кандидатстудентската кампания в УНСС 2.2.2021 г. ... по програмата за мобилност „Еразъм+“, а също и в европейската университетска мрежа ENGAGE.EU. Ще имате достъп до богат книжен фонд и световни бази данни в Университетската библиотека. Ще спортувате в един от най-големите и модерни студентски спортни комплекси в ...
УНСС събра максимален брой точки за новия програмен период на ЕРАЗЪМ + 11.1.2021 г. ... поредният програмен период на програма Еразъм към ЕС и Университетският център за мобилност на студенти и преподаватели към УНСС с ръководител доц. Екатерина Тошева, кандидатства за участие и за новия период 2021-2027 година. „С нетърпение очакваме да видим новите възможности ...
УНСС събра максимален брой точки за новия програмен период на ЕРАЗЪМ + 4.1.2021 г. ... поредният програмен период на програма Еразъм към ЕС и Университетският център за мобилност на студенти и преподаватели към УНСС с ръководител доц. Екатерина Тошева, кандидатства за участие и за новия период 2021-2027 година. „С нетърпение очакваме да видим новите възможности ...
DIGI WOMEN: инструменти за цифрово предприемачество и подкрепа за жени предприемачи 8.12.2020 г. ... се финансира от програма „Еразъм+“, Ключово действие 2, Стратегически партньорства, Образование за възрастни, със споразумение за безвъзмездна помощ № 2020-1-BG01-KA204-079272. По време на началната среща бяха представени партньорските организации, целите на ...
Стартира проект DIGI WOMEN 8.12.2020 г. ... . Проектът e финансиран от програма „Еразъм +“, Ключово действие 2, Стратегически партньорства, Образование за възрастни, със споразумение за безвъзмездна помощ № 2020-1-BG01-KA204-079272. По време на началната среща бяха представени партньорските организации чрез споделяне ...
КОНКУРС ЗА СТУДЕНТИ МАГИСТРИ ЗА УЧАСТИЕ В МОБИЛНОСТ ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+ ЗА ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР НА УЧЕБНАТА 2020-2021 ГОДИНА 23.11.2020 г. ... ЦЕНТЪР ЗА МОБИЛНОСТ НА СТУДЕНТИ И ПРЕПОДАВАТЕЛИ (УЦМСП) ОТКРИВА КОНКУРС за участие на студенти магистри в мобилност по програма ERASMUS+ за ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР на учебната 2020 – 2021 година   УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ: За участие в програма ...
Среща-дискусия „Мултилатерализъм: тенденции в многостранното сътрудничество през новото десетилетие“ 23.10.2020 г. ... успешните проекти по програми като „Еразъм+“, както и чрез образователни кампании, които те провеждат не само сред младежите, но и сред децата в училище. Темата предизвика оживен интерес във Фейсбук страницата на събитието. Пълен видеозапис на ...
Среща-дискусия „Мултилатерализъм: тенденции в многостранното сътрудничество през новото десетилетие“ 22.10.2020 г. ... успешните проекти по програми като „Еразъм+“, както и чрез образователни кампании, които те провеждат не само сред младежите, но и сред децата в училище. Темата предизвика оживен интерес във Фейсбук страницата на събитието. Пълен видеозапис на ...
КЛАСИРАНЕ НА СТУДЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОГРАМА „ЕРАЗЪМ+” ПРЕЗ ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР НА УЧЕБНАТА 2020-2021 13.10.2020 г. ... участие на студенти в мобилност по програма Еразъм+ през летен семестър на учебната 2020-2021 академична година. СПИСЪК НА КЛАСИРАНИТЕ СТУДЕНТИ ТУК Класираните студенти ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ПОДАВАТ декларация за съгласие/отказ от участие на e-mail: erasmus@unwe.bg Краен ...
Трета международна научна конференция по регионално развитие и сигурност 30.9.2020 г. ... , участието в проекти по „Еразъм+“ и провеждането на традиционната научна конференция на камарата с участието на УНСС. Д-р Драган Костич връчина проф. Димитър Димитров плакет на „Кале кула“ - Пирот за доброто партньорство Поздравителни ...
Трета международна научна конференция по регионално развитие и сигурност 29.9.2020 г. ... , участието в проекти по „Еразъм+“ и провеждането на традиционната научна конференция на камарата с участието на УНСС. Д-р Драган Костич връчи на проф. Димитър Димитров плакет на „Кале кула“ - Пирот за доброто ...
КОНКУРС ЗА СТУДЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В МОБИЛНОСТ ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+ ЗА ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР НА УЧЕБНАТА 2020-2021 ГОДИНА 6.10.2020 г. ... ЦЕНТЪР ЗА МОБИЛНОСТ НА СТУДЕНТИ И ПРЕПОДАВАТЕЛИ (УЦМСП) ОТКРИВА КОНКУРС за участие на студенти и докторанти в мобилност по програма ERASMUS+ за ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР на учебната 2020 – 2021 година   УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ: За ...
Трета партньорска среща по проект LiNT 19.2.2021 г. ... проект, изпълняван по програма Еразъм+ Младеж на ЕС, който се реализира в периода юни 2019 г. – февруари 2021 г. Основната цел на проекта е да се подпомогне осигуряването на пътища за подобряване на знанията и компетенциите на младите предприемачи чрез ...
Признаване на форсмажорни разходи за мобилност с цел преподаване и обучение 19.8.2020 г. ... и прекъснати мобилности по програма Еразъм+ във връзка с форсмажорните обстоятелства по повод COVID-19.   Съгласно указанията на Европейската комисия направени разходи за отменени събития или дейности по Програма „Еразъм+“ ще бъдат признати на основание ...
Виртуална мобилност по проект ENGAGE.EU 22.7.2020 г. ... да реализират мобилност по програма Еразъм+ през зимния семестър на 2020-2021 учебна година, имат възможност да кандидатстват за включване в до два допълнителни курса (извън изискваните в рамките на стандартната мобилност) измежду посочените от партньорските университети ...
УНСС на страниците на испанското дигитално списание Espiral 2.7.2020 г. ... студенти в УНСС, на програма „Еразъм“, която има голям принос за популяризирането на УНСС в чужбина и пр.   Проф. Кох  поставя акцент и на чуждоезиковата подготовка на студентите в УНСС, на държавните изпити по първи чужд език ниво С1, и втори ...
Остани в България и кандидатствай в УНСС – заслужава си! 26.6.2020 г. ... европейски университети по програмата за мобилност „Еразъм+“, ще имаш достъп до световни бази данни, ще спортуваш в един от най-големите студентски спортни комплекси. Ще учиш в академична институция със 100-годишни традиции в образованието, носител на приза „Най-престижен университет“, 97,2 ...
ДОПЪЛНИТЕЛЕН КОНКУРС ЗА СТУДЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В МОБИЛНОСТ ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+ ЗА УЧЕБНАТА 2020-2021 ГОДИНА 19.6.2020 г. ... ЦЕНТЪР ЗА МОБИЛНОСТ НА СТУДЕНТИ И ПРЕПОДАВАТЕЛИ (УЦМСП) ОТКРИВА ДОПЪЛНИТЕЛЕН КОНКУРС за участие на студенти и докторанти в мобилност по програма ERASMUS+ за учебната 2020 – 2021 година   УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ: За участие в програма ERASMUS+ могат да ...
КОНКУРС ЗА УЧАСТИЕ НА ПРЕПОДАВАТЕЛИ В МОБИЛНОСТ С ЦЕЛ ПРЕПОДАВАНЕ ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+ ЗА 2020-2021 ГОДИНА 16.6.2020 г. ... европейския университет. Съгласно правилата на програма Еразъм+, размерът на финансовата помощ се определя по три групи държави, като за учебната 2020-2021 година грантовете ще бъдат в следните размери (дневни), определени от Националната агенция за България (ЦРЧР) и Европейската комисия: Група ...
КОНКУРС ЗА УЧАСТИЕ НА ПРЕПОДАВАТЕЛИ И СЛУЖИТЕЛИ В МОБИЛНОСТ С ЦЕЛ ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+ ЗА 2020-2021 ГОДИНА 16.6.2020 г. ... европейския университет. Съгласно правилата на програма Еразъм+, размерът на финансовата помощ се определя по три групи държави, като за учебната 2020-2021 година грантовете ще бъдат в следните размери (дневни), определени от Националната агенция за България (ЦРЧР) и Европейската комисия: Група ...
„Climb a mountain!“ онлайн в Microsoft Тeams 1.5.2020 г. ... . Неговата цел беше да запознае входящите чуждестранни Еразъм студенти, които реализират мобилност в УНСС, с различните възможности на международни програми като Еразъм+ - стажове, кратки мобилности, Work and Travel програми и др. Така в дните на социална изолация Еразъм студентите заедно със своите ...
Информационна среща с класираните студенти по програма Еразъм+ за академичната 2020-2021 10.4.2020 г. ... среща онлайн с класираните студенти по програма Еразъм + за академичната 2020/2021 година.  Срещата ще е в TEAMS. Всички, които са изпратили университетските си електронни адреси, са получили покана за онлайн срещата.  Очакваме ви онлайн!  Бъдете ...
Важна информация COVID-19 15.3.2020 г. ... Заповед № 631 от 13.03.2020г. на Ректора на УНСС, УЦМСП (Еразъм+ офис) спира да приема посетители до 29.03.2020г. Комуникацията ще се извършва само по e-mail: erasmus@unwe.bg , а също можете да използвате чата във фейсбук страницата на УЦМСП https://www.facebook.com/erasmusunwe/ Уверяваме Ви, че отговаряме ...
КЛАСИРАНЕ НА СТУДЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОГРАМА „ЕРАЗЪМ+” ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2020-2021 11.3.2020 г. ... конкурса за участие на студенти в мобилност по програма Еразъм+ през учебната 2020-2021 учебна година. Класираните студенти ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ПОДАВАТ декларация за съгласие/отказ от участие на e-mail erasmus@unwe.bg Краен срок за подаване на декларацията - 13.03.2020 г. (петък). ПОРАДИ ...
Проведена беше втора партньорска среща по проект LiNT 19.2.2021 г. ... . LiNT е 20-месечен проект, изпълняван по програма Еразъм+ Младеж на ЕС, който се реализира в периода юни 2019 г. – февруари 2021 г. Основната цел на проекта е да се подпомогне осигуряването на пътища за подобряване на знанията и компетенциите на младите предприемачи чрез насърчаване на обучението по ...
КОНКУРС ЗА СТУДЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В МОБИЛНОСТ ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+ ЗА УЧЕБНАТА 2020-2021 ГОДИНА 21.2.2020 г. ... ЦЕНТЪР ЗА МОБИЛНОСТ НА СТУДЕНТИ И ПРЕПОДАВАТЕЛИ (УЦМСП) ОТКРИВА КОНКУРС за участие на студенти и докторанти в мобилност по програма ERASMUS+ за учебната 2020 – 2021 година   УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ: За участие в програма ERASMUS+ могат да кандидатстват студенти от УНСС в ...
Сертификати за отличниците от Националното състезание за есе на чужд език в областта на МИО 6.2.2020 г. ... активно участвате в мобилността по програма „Еразъм+“, заяви доц. д-р Паскал Желев, зам.-декан на факултет „Международна икономика и политика“ (на снимката долу). За нас ще бъде чест да бъдем ваши преподаватели. Икономическата и финансовата проблематика е много ...
Организирана беше фокус група по проект LiNT за разработването на инструментариум за обучение на млади предприемачи 19.2.2021 г. ... е 20-месечен проект, изпълняван по програма Еразъм+ Младеж на ЕС, който се реализира в периода юни 2019 г. – февруари 2021 г. Основната цел на проекта е да се подпомогне осигуряването на пътища за подобряване на знанията и компетенциите на младите предприемачи чрез насърчаване на ...
УНСС с награда за проекта „Enhance Adult Learners Digital Skills for Furniture Industry“ 9.12.2019 г. ... на човешките ресурси – „Еразъм+ - Changing lives, Opening minds“. Във форума участваха еврокомисарят Мария Габриел, вицепремиерът Томислав Дончев, министърът на образованието и науката Красимир Вълчев, министърът на младежта и спорта Красен Кралев и ...
КОНКУРС ЗА СТУДЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В МОБИЛНОСТ С ЦЕЛ ПРАКТИКА ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2019-2020 ГОДИНА 19.12.2019 г. ... ЦЕНТЪР ЗА МОБИЛНОСТ НА СТУДЕНТИ И ПРЕПОДАВАТЕЛИ (УЦМСП) ОТКРИВА КОНКУРС за участие на студенти и докторанти в мобилност с цел практика по програма ERASMUS+ за учебната 2019 – 2020 година   УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ: За участие в програма ...
Д-р Вера Петрагоза от Свободния лисабонски университет изнесе лекция по маркетинг в областта на спорта по програма „Еразъм+“ 29.11.2019 г. ... университет изнесе по програма „Еразъм+“, обедини катедра „Физическо възпитание и спорт“ и катедра „Маркетинг и стратегическо планиране“ при УНСС. Към студентите от специалност „Маркетинг и стратегическо планиране с преподаване на английски ...
Д-р Вера Петрагоза от Свободния лисабонски университет изнесе лекция по маркетинг в областта на спорта по програма „Еразъм+“ 26.11.2019 г. ... университет изнесе по програма „Еразъм+“, обедини катедра „Физическо възпитание и спорт“ и катедра „Маркетинг и стратегическо планиране“ при УНСС. Към студентите от специалност „Маркетинг и стратегическо планиране с преподаване на английски ...
Договор за обмен по програма Еразъм+ с университета в Щип, Македония 22.11.2019 г. ... обмен на студенти и преподаватели по програма Еразъм + сключиха УНСС чрез катедра "Регионално развитие" и университета „Гоце Делчев“ в Щип, Македония. Съгласно договора наши студенти, обучаващи се в областта на икономиката, бизнеса и управлението, имат възможност да учат до 5 ...
Представители на катедрата на първа международна конференция „Градове и периферни райони“ в Краков 16.3.2021 г. ... има договор за сътрудничество по програма Еразъм. Целта на конференцията е да започне дебата за влиянието на въпроси като климатичните промени, глобализиращата се икономика и текущите социални процеси в Европа и по света върху взаимодействието между метрополии и периферни градски ...
КОНКУРС ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛИ ЗА УЧАСТИЕ В МОБИЛНОСТ ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+ НА УЧЕБНАТА 2019-2020 ГОДИНА 13.11.2019 г. ... УНИВЕРСИТЕТСКИ ЦЕНТЪР ЗА МОБИЛНОСТ НА СТУДЕНТИ И ПРЕПОДАВАТЕЛИ към УНСС ОТКРИВА СЕЛЕКЦИОННА ПРОЦЕДУРА (КОНКУРС) за участие на преподаватели в мобилност с цел преподаване между програмни и ...
Преподаватели и докторанти от УНСС участваха в мобилности по проект № BG05M2OP001-2.009-0012 13.11.2019 г. ... подписване на споразумение по програма „Еразъм +“  между двата университета. Едни от най-важните направления на проекта са мобилността в европейски университети (на пълна издръжка), заимстването на добри практики и обмяната на опит, сътрудничеството по ...
КЛАСИРАНЕ НА СТУДЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОГРАМА „ЕРАЗЪМ+” ЗА ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР НА 2019-2020 УЧЕБНА ГОДИНА 12.11.2019 г. ... участие на студенти в мобилност по програма Еразъм+ през летния семестър на 2019-2020 учебна година. Класираните студенти да се обадят в офиса на Еразъм, кабинет 1003 за инструкции относно заминаването. Класираните студенти ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ПОДАВАТ декларация за ...
Наши преподаватели и докторанти на конференция на БАЕИ 6.11.2019 г. ... , реализиран с подкрепата на програмата „Еразъм+“ на Европейския съюз, който анализира отношението на младите хора към европейското регулиране в десет професионални направления, сред които право, туризъм, външна търговия, финанси и околна среда. На конференцията бяха обсъдени ...
Наши студенти в Представителството на ЕК в България 8.12.2019 г. ... получиха раници с логото на „Еразъм+“ и комплект информационни материали за правото и политиките на ЕС ...
Наши студенти в Представителството на ЕК в България 4.11.2019 г. ... получиха раници с логото на „Еразъм+“ и комплект информационни материали за правото и политиките на ЕС (на снимката долу) ...
ИЗВЪНРЕДЕН КОНКУРС ЗА МАГИСТРИ И ДОКТОРАНТИ ЗА УЧАСТИЕ В МОБИЛНОСТ ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+ ЗА ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР НА УЧЕБНАТА 2019-2020 ГОДИНА 25.10.2019 г. ... ЦЕНТЪР ЗА МОБИЛНОСТ НА СТУДЕНТИ И ПРЕПОДАВАТЕЛИ (УЦМСП) ОТКРИВА КОНКУРС за участие на студенти-магистри и докторанти в мобилност по програма ERASMUS+ за ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР на учебната 2019 – 2020 година   УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ: За участие в ...
Преподаватели от катедра „Публична администрация“ участваха в мобилност по програма „Еразъм+” в ИУ - Братислава 22.10.2019 г. ... на студентски обмен по програма „Еразъм+“, доц. Горчилова ги запозна с основни факти за България и УНСС. Тя изнесе и лекция на тема „Youth volunteering and building social capital“, а по време на семинарните занятия под нейно ръководство чрез ролеви игри ...
ПЪРВА СРЕЩА НА ПАРТНЬОРИТЕ по Проект IIoTNET "Industrial Internet of Things VET Network" 20.11.2020 г. ... (IloTNET), с финансовата подкрепа на програма Еразъм+, в който Института за следдипломна квалификация е водещ партньор. В проекта участват организации с дейности в областта на професионалното образование и обучение от Гърция (AKMI, READLAB), Кипър (CSI), Швеция (HEA), Литва (PIB), Италия ...
КЛАСИРАНЕ НА СТУДЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОГРАМА „ЕРАЗЪМ+” ЗА ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР НА 2019-2020 УЧЕБНА ГОДИНА 17.10.2019 г. ... участие на студенти в мобилност по програма Еразъм+ за 2019-2020 учебна година. С класираните студенти ще се проведе информационна среща на 21.10.2019г. (понеделник) от 14:00ч. в  зала 2023. На срещата ще получите повече информация във връзка с подготовката и ...
КОНКУРС ЗА СТУДЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В МОБИЛНОСТ ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+ ЗА ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР НА УЧЕБНАТА 2019-2020 ГОДИНА 2.10.2019 г. ... ЦЕНТЪР ЗА МОБИЛНОСТ НА СТУДЕНТИ И ПРЕПОДАВАТЕЛИ (УЦМСП) ОТКРИВА КОНКУРС за участие на студенти и докторанти в мобилност по програма ERASMUS+ за ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР на учебната 2019 – 2020 година   УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ: За участие в програма ...
Конкурс за мобилност по програма Еразъм + за студенти и докторанти 13.9.2019 г. ... конкурс за мобилност по програма Еразъм + за студенти и докторанти. За повече информация -> кабинет 1003 или в раздел мобилност: https://www.unwe ...
МEЖДУНАРОДНИ МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ В УНСС 21.2.2020 г. ... на стипендия по програмата „Еразъм +“ за семестрите, през които ще се обучават в UNINT ...
X-та международна конференция "Теория и практика на предприемачеството: настояще и бъдеще", 10 - 13 юни 2019 г., Варна 13.7.2019 г. ... на Училището по икономика „Еразъм“, Ротердам, Холандия, и Бизнес училището в Монпелие, Франция, изнася доклад на тема „Търсенето на предприемачески гени продължава“. Четиримата големи в разговор Проф. Кирил Тодоров с панелистите на ...
Проект LiNT стартира с встъпителна партньорска среща в София 19.2.2021 г. ... проект, изпълняван по програма Еразъм+ Младеж на ЕС, който се реализира в периода юни 2019 г. – февруари 2021 г. Основната цел на проекта е да се подпомогне осигуряването на пътища за подобряване на знанията и компетенциите на младите предприемачи чрез ...
Десета юбилейна конференция по предприемачество „Теория и практика на предприемачеството: настояще и бъдеще“ 26.6.2019 г. ... Училището по икономика „Еразъм“, Ротердам, Холандия, и Бизнес училището в Монпелие, Франция, изнася доклад на тема „Търсенето на предприемачески гени продължава“ Проф. Дейвид Стори коментира представянето на проф. ...
ДОПЪЛНИТЕЛЕН КОНКУРС ЗА СТУДЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В МОБИЛНОСТ ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+ ЗА УЧЕБНАТА 2019-2020 ГОДИНА 28.6.2019 г. ... ЦЕНТЪР ЗА МОБИЛНОСТ НА СТУДЕНТИ И ПРЕПОДАВАТЕЛИ (УЦМСП) ОТКРИВА ДОПЪЛНИТЕЛЕН КОНКУРС за участие на студенти и докторанти в мобилност по програма ERASMUS+ за учебната 2019 – 2020 година   УСЛОВИЯ ЗА ...
Публична лекция „Работа в европейските институции: как да постигнем това“ 9.5.2019 г. ... се включите в програма „Еразъм+“ и стажовете в евроструктурите, за да обогатите своите CV. Единственото условие е да бъдете активни, да търсите информация, да се явявате на конкурси и да не се отказвате, ако първият ви опит е неуспешен, посочи ...
Осма международна научна конференция за студенти и докторанти „Инфраструктура: бизнес и комуникации“ 17.4.2019 г. ... се по програма „Еразъм+“. В Голямата конферентна зала Вашата конференция е специална, защото в нея участват и студенти, и докторанти, отбеляза проф. Валентин Гоев. Правете разработките си самостоятелно, дори да ви ...
Осма международна научна конференция за студенти и докторанти „Инфраструктура: бизнес и комуникации“ 16.4.2019 г. ... се по програма „Еразъм+“. В Голямата конферентна зала Вашата конференция е специална, защото в нея участват и студенти, и докторанти, отбеляза проф. Валентин Гоев. Правете разработките си самостоятелно, дори да ви ...
Екип на УНСС участва в международна конференция по медиация 15.4.2019 г. ... за стратегическо партньорство Еразъм+ „Онлайн обучителна платформа по медиация“. В конференцията представителите на УНСС участваха заедно със свои колеги от  Университета на Генуа (Италия), Университета „Turiba” (Латвия), ...
Лекции на йордански преподаватели 5.4.2019 г. ... рамките на проект по програма Еразъм+ КД 107 „Мобилност на студенти и персонал от висши училища между програмни страни и партньорски страни“ в УНСС преподавателска мобилност реализираха трима преподаватели от Йордания – доц. Айман Алказалех ...
Ден на снега за чуждестранните студенти по програма „Еразъм+“ 28.3.2019 г. ... мобилност по програма „Еразъм+” в УНСС. В курортния комплекс Боровец 30 студенти от европейски страни, както и от Йордания и Виетнам, имаха възможност да карат ски – някои от тях за първи път (на снимките долу) ...
Студенти от УНСС с бронзов медал на Зимен университет 2019 26.3.2019 г. ... пред студентите за „Еразъм+“ и съобщи, че през тази година се предвижда за програмата да бъдат отпуснати повече от 39 млн.  евро. По време на лекциите Делегацията на Студентския съвет Зимен университет цели ...
Кръгла маса „Бъдещето на медиацията – роля на технологиите за придобиване на практически умения“ 21.3.2019 г. ... за стратегическо партньорство Еразъм+ „Онлайн обучителна платформа по медиация“, в който УНСС участва заедно с Университета на Генуа (Италия), Университета „Turiba” (Латвия), Университета Грац (Австрия), Университета „Mykolas ...
Наш докторант осъществи мобилност по Erasmus в Чехия 16.3.2019 г. ... мобилност по програма ЕРАЗЪМ+ за четири месечен период през учебната 2018/2019 г. Приемащ бе Университетът Томаш Бата в град Злин, Чехия. Нашият възпитаник бе приет топло от колегите си от катедра „Информатика и изкуствен интелект“, ...
Първи обучителен семинар на новоизбрания Студентски съвет 14.3.2019 г. ... България по програма „Еразъм“, гл. ас. д-р Драгомир Стефанов от катедра „Недвижима собственост“, д-р Никола Танаков от катедра „Регионално развитие“, Станимир Стаматев, докторант в катедра „Човешки ресурси и социална ...
КЛАСИРАНЕ НА СТУДЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОГРАМА „ЕРАЗЪМ+” ЗА 2019-2020 УЧЕБНА ГОДИНА 13.3.2019 г. ... в мобилност по програма Еразъм+ за 2019-2020 учебна година. С класираните студенти ще се проведе информационна среща на 14.03.2019г. (четвъртък) от 16:00ч. в  зала 4005. На срещата ще получите повече информация във връзка с ...
Среща-разговор „Европейският парламент и възможностите да участваме при вземането на решения“ 6.3.2019 г. ... за мобилност „Еразъм“ наши възпитаници учат един или два семестъра в повече от 30 престижни европейски университета, а техни колеги от ЕС – в УНСС, посочи проф. Статев. Убеден съм, че на днешната среща-разговор студентите ще ...
КОНКУРС ЗА СТУДЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В МОБИЛНОСТ ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+ ЗА УЧЕБНАТА 2019 - 2020 ГОДИНА 7.3.2019 г. ... ЦЕНТЪР ЗА МОБИЛНОСТ НА СТУДЕНТИ И ПРЕПОДАВАТЕЛИ (УЦМСП) ОТКРИВА КОНКУРС за участие на студенти и докторанти в мобилност по програма ERASMUS+ за учебната 2019 – 2020 година   УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ: За участие в програма ERASMUS+ ...
Катедра „Недвижима собственост“ и БГФМА представиха онлайн курс по фасилити мениджмънт 22.2.2019 г. ... финансиран по програма „Еразъм+”, е да повиши дигиталните знания и умения на обучаваните, свързани с околната среда и приложими във фасилити мениджмънта. Събитието беше открито от доц. д-р Георги Забунов, ръководител на катедра „Недвижима ...
Информационна среща по програма „Еразъм+“ 21.2.2019 г. ... и целите на програма „Еразъм+“, чието начало е поставено през 1987 г., представи пред студенти доц. д-р Екатерина Тошева, директор на Университетския център за мобилност на студенти и преподаватели (УЦМСП). По време на информационната среща те се ...
Договор за обмен по програма Еразъм+ с Университета в Ниш 5.2.2019 г. ... за обмен на студенти и преподаватели по програма Еразъм + сключиха УНСС чрез катедра "Регионално развитие" и университета в Ниш, Сърбия. Съгласно договора наши студенти, обучаващи се в областта на икономиката, бизнеса и управлението, имат възможност да учат до 5 месеца в Нишкия университет. Тази ...
Конференция в Македония с участие на преподаватели от катедрата 1.2.2019 г. ... прояви, съвместни договори за обмен по програма Еразъм.   Участниците от катедра "Регионално развитие" от Европа и Балканите в един от панелите на форума.  Форумът започна с пленарна сесия с фокус върху културната идентичност и нейните регионални и икономически отражения в туризма и ...
Общото събрание на УНСС даде положителна оценка за дейността на ректорското ръководство 14.1.2019 г. ... персонал по линия на програма „Еразъм+“. Нарасна интересът на студенти от европейски университети да осъществяват мобилност в УНСС, както и на наши студенти да се обучават в университети от ЕС, заяви проф. Статев. Ректорът посочи, че продължава ...
УНСС разширява академичното си сътрудничество с руски университети 11.12.2018 г. ... , партньорство в рамките на програмата „Еразъм+“ и др. По време на срещата в МГИМО Ректорът предложи през май 2019 г. УНСС да бъде съорганизатор на конференция в МГИМО, посветена на 140 години от установяването на дипломатически отношения между България и ...
СЕМИНАР по Проект 2018-1-BG01-KA102-047532-Дигитализация в Португалия 20.11.2020 г. ... - Дигитализация в Португалия" от Програма Еразъм+, Ключова дейност 1 "Образователна мобилност за граждани", сектор "Порфесионално образование и обучение". Проектът се изпълнява от ИСК при УНСС в партньорство с "Инфоркавадо" и професионалното училище "Роча Пейшото" в гр. Барселос, област ...
ТРАНСГЕНЕРАЦИОНЕН СЕМИНАР по Проект FABUSS „Успешна приемственост в семейния бизнес” 20.11.2020 г. ... – FABUSS), изпълняван по програма Еразъм+ Младеж на Европейския съюз   На 30 ноември 2018 г., в зала „Тържествена“ на Университет за национално и световно стопанство (УНСС), гр. София, Студентски град, Институтът за следдипломна квалификация при УНСС (ИСК при ...
Чуждестранните студенти по „Еразъм“ посетиха Копривщица 4.12.2018 г. ... център за мобилност на студенти и преподаватели организира екскурзия до Копривщица за чуждестранните студенти от девет страни, които реализират мобилност в УНСС през зимния семестър на учебната 2018/2019 година. Студентите се запознаха с историята и архитектурата на ...
Наша преподавателка води семинар в Лисабонския университет по бизнес и мениджмънт 5.12.2018 г. ... по бизнес и мениджмънт по програма „Еразъм+“. По покана на Университетския център за изследвания в мениджмънта „Advance“ д-р Костадинова води семинар на тема „Ценови промоции и потребителско поведение“, в който участваха студенти и изследователи от ...
Наша преподавателка води семинар в Лисабонския университет по бизнес и мениджмънт 29.11.2018 г. ... по бизнес и мениджмънт по програма „Еразъм+“. По покана на Университетския център за изследвания в мениджмънта „Advance“ д-р Костадинова води семинар на тема „Ценови промоции и потребителско поведение“, в който участваха студенти и ...
70 години катедра „Икономикс“ 20.11.2018 г. ... да Винчи“ и по програма „Еразъм+“ на ЕС; в образователни проекти на ЕС като „Жан Моне” и в проекти по линия на фондация „Отворено общество“; в проекти на рамковите и оперативните програми на ЕС и др. Провежданата от катедрата ...
70 години катедра „Икономикс“ 19.11.2018 г. ... да Винчи“ и по програма „Еразъм+“ на ЕС; в образователни проекти на ЕС като „Жан Моне” и в проекти по линия на фондация „Отворено общество“; в проекти на рамковите и оперативните програми на ЕС и др. Провежданата от катедрата ...
УНСС в проекта BEESE по програма „Еразъм +“ 15.10.2018 г. ... финансира от Европейската комисия по програма „Еразъм+“ (2018-1-HU01-KA203-047732) и е с продължителност 35 месеца; ще обедини практици от различни сфери, академични изследователи и студенти в решаването на проблеми на организации, посветени на социалната промяна; ще даде възможност на ...
Проект 2018-1-BG01-KA102-047532-Дигитализация в Португалия 20.11.2020 г. ... Дигитализация в Португалия“ от Програма „Еразъм+“, Ключова дейност 1 „Образователна мобилност за граждани“, сектор „Професионално образование и обучение“ от 16.09.2018 г. до 29.09.2018 г., се проведе обучение на обучители за използване на информационни и ...
Студенти от УНСС и още пет университета изучават медиация в Рига 16.7.2018 г. ... в интезивен курс по медиация и преговори по „Еразъм+“ - трансгранично обучение за разрешаване на спорове, чрез използване на онлайн средства. Студентите - бакалаври и магистри - са от шестте партниращи си университета в тези страни, а лекциите и практическите семинари се водят от ...
Посланикът на Мароко посети УНСС 21.6.2018 г. ... от Мароко (включително в рамките на програмата „Еразъм+“), възможности за съвместни магистърски програми и др. обсъдиха заместник-ректорът по научноизследователска дейност проф. д-р Валентин Гоев и Н. Пр. г-жа Закия Ел Мидауи, посланик на кралство Мароко у нас. На срещата присъстваха проф. ...
Проф. д-р Габриел Гарсия-Парада Ариас от университета в Гранада: Младите хора трябва да са гъвкави 5.6.2018 г. ... - съпоставки и възможности“ по програма „Еразъм“. Модератор на събитието беше ръководителят на катедра „Чужди езици и приложна лингвистика“ проф. д-р Даниела Кох-Кожухарова. Проф. Даниела Кох-Кожухарова и проф. Габриел Гарсия-Парада Ариас   ...
Европа на една ръка разстояние: да научиш за нея и да учиш в нея по програма „Еразъм+“ 31.5.2018 г. ... подготовка на заминаващи студенти по програма „Еразъм+“ под наслов „Моето Еразъм приключение - съвети за успешна мобилност“. Събитието отново беше организирано от Еразмус Стюдънт Нетуърк (ЕСН) УНСС с подкрепата на Международния офис на УНСС. На едно място се събраха повече от 30 ...
Проф. д-р Габриел Гарсия-Парада Ариас от университета в Гранада: Младите хора трябва да са гъвкави 15.6.2018 г. ... - съпоставки и възможности“ по програма „Еразъм“. Модератор на събитието беше ръководителят на катедра „Чужди езици и приложна лингвистика“ проф. д-р Даниела Кох-Кожухарова. Проф. Даниела Кох-Кожухарова и проф. Габриел Гарсия-Парада Ариас Проф. Кох ...
ИСК при УНСС с нов проект по програмата Еразъм + 17.5.2018 г. ... има одобрен за финансиране проект по Програма „Еразъм+“, Ключова дейност 1 „Образователна мобилност за граждани“, сектор „Професионално образование и обучение“ на тема „ИСК въвежда иновативни учебни планове и обучителни курсове за информационни технологии и ...
Кръгла маса „Сътрудничеството Европа - Африка: в търсене на решения на регионалните и глобалните предизвикателства“ 14.5.2018 г. ... for Unity”, финансиран по програма „Еразъм+“ се проведе в университета. Г-жа Пепа Велева, председател на УС на фондация „Open Space“, гл.ас. д-р Елизабет Йонева, научен секретар на катедра "Международни отношения", доц. д-р Игор Дамянов, декан на факултет ...
Публични лекции на румънски преподаватели 10.5.2018 г. ... , Румъния, които са в УНСС по програма „Еразъм +“, изнесоха публични лекции пред студенти от катедра „Икономика на природните ресурси“. В презентацията си „Общата селскостопанска политика и земеделие с висока природна стойност в Румъния“ доц. д-р Йонел Мугурел ...
Ръководството на Финансово-счетоводния факултет посети Икономическия факултет на Университета в гр. Сплит, Хърватия 25.4.2018 г. ... на Университета в гр.Сплит по програмата Еразъм+. През този  период  в рамките на предварително определена програма бяха  проведени  срещи с настоящето и бившето ръководства  на факултета  по Икономика  при Университета на Сплит. По конкретно ръководството ...
Чуждестранните студенти по програма „Еразъм +“ в УНСС караха ски на Витоша 20.3.2018 г. ... Витоша за студентите, обучаващи се по програма „Еразъм +“ в УНСС. Целта бе да се покаже какво богатство е да живееш в европейска столица, която е в подножието на планина, и предлага възможности за ски и сноуборд. Екскурзията даде възможност на студентите да видят красотата и многообразието на ...
Представители на Финансовата академия в Астана на посещение в УНСС 20.3.2018 г. ... задълбочаване на сътрудничеството по програма „Еразъм+“ между двете академични институции, участието на наши преподаватели като научни консултанти на докторанти от ФА, изнасяне на лекции в областта на бизнес икономиката, счетоводството, одитинга и финансите на преподаватели от УНСС пред ...
Публична лекция на тема „Политическа система и политически партии в Германия: федералните избори през 2017 г. като повратна точка“ 8.3.2018 г. ... в Бон, гост-преподавател в УНСС по програмата „Еразъм+”. В презентацията си д-р Медау се спря на особеностите на политическата и партийната система в Германия, направи анализ на резултатите от изборите през 2017 г. и на спецификата на предизборната кампания. Д-р Кевин ...
Публична лекция на д-р Кевин Медау, посветена на политическата система в Германия 1.3.2018 г. ... в УНСС по линия на програмата за академичен обмен "Еразъм+" ...
Информационна среща със студенти относно Програма „Еразъм +“ за академична година 2018/2019 13.2.2018 г. ... среща със студенти относно Програма „Еразъм +“ за академична година 2018/2019 ...
Информационна среща за програма „Еразъм+“ 21.2.2018 г. ... запознаха с програмата за мобилност „Еразъм+“ за академичната 2018/2019 година на информационна среща в университета. Доц. д-р Екатерина Тошева, директор на Университетския център за мобилност на студенти и преподаватели (УЦМСП), представи на студентите историята и целите ...
Тренировъчен курс за обучители по медиация във Вилнюс, Литва 16.2.2018 г. ... стратегическо партньорство „Еразъм+“, чиято цел е да разработи онлайн платформа за придобиване на умения и познания за управление на международни медиационни процеси и решаване на спорове. Курсът за обучители е част от множеството дейности, изпълнявани по проекта. ...
Ректорът на УНСС на посещение в Университета Джао Тонг - Шанхай 8.1.2018 г. ... Джао Тонг и на програмата „Еразъм+“. Ректорът на УНСС проф. Статев награди проф. Зонгкин, проф. Дексю и проф. Зен с грамоти и възпоменателни медали „Проф. Стефан Бобчев – основател и първи ректор на УНСС“ за техния принос в развитието на ...
Еразъм студентите в УНСС посетиха Копривщица 11.12.2017 г. ... студенти, обучаващи се по програма Еразъм+ в УНСС. Из Копривщица В града, през който минават маршрутите на повечето чужденци в България, студентите  разгледаха известните възрожденски къщи и паметници на видни български революционери и дейци. Те ...
Социолозите за отговорния избор в обучението, научните изследвания и добрите практики в УНСС 4.2.2018 г. ... обучавани при нас по програма „Еразъм” и др. През периода 10-17 ноември 2016 г., чрез Центъра за социологически и психологически изследвания при катедра „Икономическа социология” беше организиран втори формат на обучението за доброволци в/от УНСС. На 17 ...
Информационна среща за студентски обмен с Университета в Тилбург, Холандия, по програма Еразъм+ 30.10.2017 г. ... за студентски обмен по програма Еразъм+ между УНСС и холандския университет. Доц. д-р Екатерина Тошева, директор на Университетския център за мобилност на студенти и преподаватели, представи Лаура Ван Боше и откри срещата. В зала „Научни ...
Информационен ден по проекти, изпълнявани от ИСК 19.10.2017 г. ... бизнес“ е изпълняван по програма Еразъм+, сектор „Младеж“, с водеща организация Атинската търговско-промишлена палата и участници от България, Гърция, Кипър, Италия, Португалия и Република Македония. Насочен е към подпомагане на младите хора в усилията им да се ...
Партньорска среща по проект FABUSS 20.11.2020 г. ... 24-месечен проект, изпълняване по програма Еразъм+ Младеж, който се реализира в периода февруари 2017 - януари 2019 г. Неговата цел е да подпомогне младите хора, участващи в семейния бизнес, да станат способни и ефективни наследници на семейните предприятия.  Очаква се проектът да ...
Партньорска среща по проект "Успешна приемственост в семейния бизнес" 28.9.2017 г. ... 24-месечен проект, изпълняван по програма Еразъм+ Младеж, който се изпълнява в периода февруари 2017 г. – януари 2019 г. Неговата цел е да подпомогне младите хора, участващи в семейния бизнес, да станат способни и ефективни наследници на семейните предприятия. Очаква се ...
Подписано е споразумение Българо-китайският център на Шанхайския университет „Джао Тонг“ да бъде в УНСС 15.6.2017 г. ... и студенти по програма „Еразъм+“, отбеляза ректорът. Университетът ни вече има опит в такъв вид сътрудничество, посочи той и даде за пример съвместната магистърска програма между УНСС и Университета Нотингам Трент, Великобритания.   По ...
Ден на отворените врати на съвместната магистърска програма на УНСС и Университета Нотингам Трент „Европейски бизнес и финанси“ 25.5.2017 г. ... за стипендия по програмата „Еразъм+“, с право да я получат първите шестима магистри, които могат да получават и европейска стипендия. Нотингам е един от най-добрите градове за живот. Той е културен, спортен и икономически център, а в него учат повече от ...
УНСС ще си сътрудничи с ливански университети 19.5.2017 г. ... и студенти по програма „Еразъм+“. Доц. Драганов покани д-р Хабиб и представители на Факултета по правни, политически и административни науки да участват в международната научна конференция през октомври т.г. по повод 90-годишнината на проф. Иван Владимиров ...
Семинар по компютърна корпусна лингвистика 11.5.2017 г. ... и осъществен по програма Еразъм+, се проведе в университета. Гост-лектор бе Саня Маринов от катедра „Чужди езици“ към Факултета по икономика на Университета в  Сплит, Хърватия. Форумът бе открит от ст. преп. Калина Братоева, завеждащ сектор ...
Чуждестранните студенти по програма Еразъм+ посетиха наши забележителности 3.5.2017 г. ... за студентите, обучаващи се по програма Еразъм+ в УНСС. Целта на пътуването, в която се включиха 24 чуждестранни студенти, бе те да бъдат запознати с природните и исторически забележителности на страната ни. Програмата започна с посещение на пещерата Проходна, една от ...
Лекция на доц. Раковска в университета в Гданск, Полша 24.3.2017 г. ... в Университета в Гданск, Полша по програма Еразъм+ ...
Информационна среща за студентски обмен с Университета в Тилбург, Холандия, по програма Еразъм+ 24.3.2017 г. ... за студентски обмен по програма Еразъм+ между УНСС и холандския университет. По време на информационната среща Доц. д-р Екатерина Тошева, директор на Университетския център за мобилност на студенти и преподаватели, представи Лаура Ван Боше, ...
Конкурс за мобилност на студенти и докторанти по програма Еразъм+ за 2017-2018 учебна година 4.4.2017 г. ... и докторанти по програма Еразъм+, от УЦМСП се обръщаме към Вас с молба до 25.02. 2017г. да предложите на вниманието на докторантите подходящи места за мобилност.   На нашата интернет страница сме публикували списък с университети – партньори по ...
Българска и английска диплома от съвместната магистърска програма между УНСС и Университета Нотингам Трент 13.2.2017 г. ... стипендия по програмата „Еразъм+“, с право да я получат първите шестима магистри. Те също могат да получават и Европейска стипендия. „В момента работим и по отпускането на магистърско обучение по държавна поръчка”, изтъкна д-р Митева ...
Информационна среща със студенти по програма „Еразъм+“ за академичната 2017/2018 г. 14.2.2017 г. ... със студенти по програма „Еразъм+“ за академичната 2017/2018 г. се проведе в университета. На срещата в голямата конферентна зала присъстваха доц. д-р Екатерина Тошева, директор на Университетския център за мобилност на студенти и преподаватели (УЦМСП), ...
Кръгла маса „Медиацията – пътища, проблеми, предизвикателства“ 19.1.2017 г. ... за стратегическо партньорство Еразъм+ „Онлайн обучителна платформа по медиация“, в която си партнират УНСС, Университетът на Генуа, Италия, университетът „Tуриба”, Латвия, университетът „Миколас Ромерис”, Литва, университетът ...
Международен семинар „Принципът на солидарност като основополагащ принцип на правото на Европейския съюз“ 6.1.2017 г. ... за обмен по програма Еразъм, както и включването на преподаватели и докторанти от Юридическия факултет на УНСС в международната университетска мрежа за изследване на европейското потребителско право. Италианските ...
Международен семинар „Принципът на солидарност като основополагащ принцип на правото на Европейския съюз“ 5.1.2017 г. ... за обмен по програма Еразъм, както и включването на преподаватели и докторанти от Юридическия факултет на УНСС в международната университетска мрежа за изследване на европейското потребителско право. Италианските ...
Чуждестранните студенти по Еразъм+ посетиха Габрово и Трявна 5.12.2016 г. ... , обучаващи се по програма Еразъм+ в УНСС. Целта на екскурзията беше чуждестранните студенти да се запознаят с българската култура и традиции. Градовете не бяха избрани случайно: Габрово - развиващ се като най-крупния текстилен център на България след 1878 г ...
Ден на доброволеца в/от УНСС - 46 нови доброволци получиха сертификати 28.11.2016 г. ... от чужбина по програма "Еразъм" и др.  Проектът за обучение и сертифициране на доброволци в/от УНСС се ръководи от доц. д-р Мария Стоянова и е възложен за изпълнение от Ректорския съвет (решение на РС№25/28.09.2016 г.). Катедра ...
Информационен ден на програма „Еразъм за млади предприемачи“ 18.11.2016 г. ... ден на програмата „Еразъм за млади предприемачи“. Домакин на събитието бе Студентската асоциация за изследване на международните отношения (САИМО), а лектор – Явор Профиров, координатор на проект по програма „Еразъм за млади ...
В Деня на доброволеца ректорът връчи сертификати на 46 нови доброволци 18.11.2016 г. ... в УНСС по програма „Еразъм”, допълни ректорът. „Доц. д-р Мария Стоянова е натоварена с още една добротворческа задача - създаване на детски кът за почасово гледане на деца на преподаватели, служители, докторанти и студенти в университета, за ...
Информационна среща за мобилност по програма Еразъм+ 18.11.2016 г. ... на това какво е да си Еразъм студент. По време на срещата в зала 2013 Лектор на информационната среща бе Алберт Пашов, магистър I семестър в УНСС, специалност  „Маркетинг със специализация Рекламен мениджмънт“.  ...
Проект за стратегическо партньорство Eразъм+ ,,Онлайн обучителна платформа по медиация’’ 17.11.2016 г. ... стратегическо партньорство Еразъм + в сферата на медиацията. Медиацията е ефективен интердисциплинарен метод за разрешаване на спорове, съчетаващ в единството правото с предприемачеството, управлението и психологията. Европейският съюз през последните години ...
Обучение по доброволчество 16.11.2016 г. ... висше училище по програма Еразъм и др. Това е трудова и интелектуална дейност, осъществявана безкористно и безвъзмездно в полза на друга личност, група хора или на цялото общество, отбеляза доц. Стоянова, ръководител на обучението. Доц. Мария ...
Обучение на студенти за доброволци от УНСС 10.11.2016 г. ... висше училище по програма Еразъм и др. Това е трудова и интелектуална дейност, осъществявана безкористно и безвъзмездно в полза на друга личност, група хора или на цялото общество, отбеляза доц. Стоянова, ръководител на обучението. Доц. Мария ...
УНСС ще си сътрудничи с китайския университет „Джао Тонг“ 26.10.2016 г. ... по програма „Еразъм+“. Гостите от Китай - доц. Lingti KONG, директор на отдела за международни връзки, проф. Xiaokang YANG, доц. Feng CHEN, Xunfei LIU и Mingxi DENG - представиха университета „Джао Тонг“, който тази година ...
Семинар за докторанти по програма Еразъм+ 20.10.2016 г. ... за докторанти по програма Еразъм+ се проведе в малката конферентна зала на университета. Лектор бе проф. д-р Николай Денчев, преподавател в Свободния университет в Брюксел и Католическия университет в Льовен, Белгия. По време на семинара в ...
Кръгла маса-дискусия „Програма Еразъм+ за мобилност на преподаватели и административен персонал с цел преподаване и обучение в УНСС - 2015 /2016“ 27.9.2016 г. ... на тема „Програма Еразъм+ за мобилност на преподаватели и административен персонал с цел преподаване и обучение в УНСС - 2015 /2016“ организира Университетският център за мобилност на студенти и преподаватели. На събитието в голямата конферентна ...
Преподавател от катедра „Международни отношения“ участва в Международната научна конференция на ASN 8.7.2016 г. ... и служители по програмата на „Еразъм+“ между УНСС и факултетите „Дипломация и политически науки“ и „Икономика и бизнес“ на университета в Каунас. В съответствие с договореностите ежегодно шестима студенти и петима преподаватели могат да ...
Ръководствата на УНСС и Шанхайския университет „Джао Тонг“ обсъдиха възможностите за сътрудничество 7.7.2016 г. ... и преподаватели по програмата „Еразъм+“. Проф. Статев посочи начините за обмен на студенти между двата университета, продължаването на обучението им в съответните бакалавърски и магистърски програми на двете висши училища и получаването на двойна диплома. ...
Наш преподавател изнесе лекции в Ягелонския университет в Краков 24.6.2016 г. ... рамките на програмата Еразъм+ от 27 май до 4 юни гл. ас. д-р Михаела Мишева, научен секретар на катедра „Икономическа социология“, изнесе кратък цикъл от лекции по миграционна проблематика в Института по социология на Ягелонския университет в Краков, Полша ...
Участие на наши преподаватели и служители в седмица по програма Еразъм в Кавала, Гърция 30.5.2016 г. ... , организира седмица по програма Еразъм. В събитието участие взеха представители на Литва, Австрия, Германия, Румъния, България, Португалия. От страна на УНСС участваха представителите на администрацията Лидия  Дончева, директор на дирекция „Финанси“, ...
Лекция на ас. д-р Камен Луканов в Универститета за приложни науки в гр. Хоф, Германия. 27.5.2016 г. ... мобилност на програма Еразъм+. По време на посещението бяха изнесени лекции на транспортна тематика пред студенти 3-ти курс от специалности Бизнес администрация и Международен мениджмънт. В началото бе представен нашия университет и възможностите за обучение, ...
Преподавател от катедра "Международни отношения" води лекции в университета в Ебора, Португалия 26.5.2016 г. ... мобилност по програма „Еразъм+“.  Пред студентите от специалност „Международни отношения“ д-р Хабова води лекции по теми, свързани с външната политика на Китай, отношенията ЕС – Китай и китайската инициатива „Един пояс, един ...
Открита лекция – дискусия на тема „Неформалната икономика – причини, последици и измерване“ - 19 май, Голяма конферентна зала 20.5.2016 г. ... мобилност на програма „Еразъм+“. Той води лекционен курс по „Икономика“ и „Финанси в публичния сектор“ в Университета на Салерно, Според  изследване на International Biographical Centre, Cambridge, England,  за 2011 г. ...
Лекция-дискусия на тема „Неформалната икономика – причини, последици и измерване“ 20.5.2016 г. ... мобилност на програмата „Еразъм+“. Той води лекционен курс по „Икономика“ и „Финанси в публичния сектор“ в Университета на Салерно. Според  изследване на International Biographical Centre, Cambridge, England, за 2011 г. той е ...
Открита лекция – дискусия на тема „Как се развива теорията на международната търговия“ – 17 май, зала Тържествена 20.5.2016 г. ... и катедра "Логистика" по програмата "Еразъм+" за преподавателска мобилност. Мероприятието, проведено на 17 май в зала Тържествена на УНСС, беше организирано  от катедра „Логистика“ със съдействието на Университетски център за мобилност на студенти и ...
Наш преподавател изнесе лекция във Виенския икономически университет 19.5.2016 г. ... планиране" посети по програма „Еразъм+“ Виенския икономически университет, където изнесе лекция на тема "Растеж на марките" пред студенти-бакалаври от специалност "Маркетинг". Д-р Костадинова по време на лекцията Д-р Костадинова взе участие в среща на ...
Наш преподавател изнесе лекция във Виенския икономически университет 18.5.2016 г. ... планиране" посети по програма „Еразъм+“ Виенския икономически университет, където изнесе лекция на тема "Растеж на марките" пред студенти-бакалаври от специалност "Маркетинг". Д-р Костадинова по време на лекцията Д-р Костадинова взе ...
Ден на отворените врати за съвместна магистърска програма „Европейски бизнес и финанси“ между УНСС и Университета Нотингам Трент 17.5.2016 г. ... за стипендии от програмата Еразъм + и Европейски стипендии. Студентите Доц. Ненков сподели, че по програмата вече са се дипломирали около 130 души. „През 2007 г. студентите, които се обучаваха бяха четирима, но през всяка следваща година ...
Наш преподавател изнесе лекция в Университета на Флоренция 9.5.2016 г. ... традиция при своите посещения по Еразъм, доц. Георгиева проведе и два теста: за осведомеността на италианските студенти за България (в т.ч. факти, свързващи България и Италия), и по презентираната материя. Резултатите от първия тест потвърдиха отново, че чуждестранните ...
УНСС беше домакин на национална среща на зам.-ректорите по НИД на висшите училища в България 21.4.2016 г. ... – Средиземно море“, Еразъм+ и др. С цел представяне пред академичната общност на УНСС на основните резултати от тези проучвания в областта на програма „Хоризонт 2020“ е разработен цикъл от лекции, който е част от курса за подготовка и управление ...
Чуждестранните студенти посетиха Копривщица 5.4.2016 г. ... студентите, обучаващи се по програма Еразъм+ в УНСС. Чуждестранните студенти в Копривщица Двадесетте и седем чуждестранни студенти разгледаха архитектурно-историческия резерват,  художествените и етнографските паметници. Програмата обхващаше обиколка ...
Представители на УНСС посетиха норвежкия университет Агдер по програма за мобилност в ЕИП 21.3.2016 г. ... споразумение по програма Еразъм, което ще даде възможност за осъществяване на мобилност от студенти, докторанти, преподаватели и административен персонал ...
Ден на чуждестранните студенти - 11 март 2016 година 11.3.2016 г. ... , а други са дошли по програма „Еразъм+“. Това ни дава основание на всички нас да се чувстваме членове на една голяма общност, каквато е Европейският съюз, каза зам.-ректорът. Проф. Гоев приветства чуждестранните студенти. Вляво от него: доц. Тошева и ...
Ден на чуждестранните студенти 11.3.2016 г. ... , а други са дошли по програма „Еразъм+“. Това ни дава основание на всички нас да се чувстваме членове на една голяма общност, каквато е Европейският съюз, каза зам.-ректорът. Проф. Гоев приветства чуждестранните студенти. Вляво от него: доц. Тошева и ...
Деканът на Юридическия факултет на посещение в академични институции в Загреб 7.3.2016 г. ... преподаватели и студенти по програма Еразъм. Пред академичната общност на факултета доц. Драганов изнесе лекция на тема: “Институционалната система на ЕС след договора от Лисабон”.  Лекция пред студентите По препоръка на ректора на ...
Информационна среща по програма Еразъм+ 23.2.2016 г. ... информационна среща по програма Еразъм+. На събитието присъстваха и вече участвали в програмата студенти, които споделиха своите впечатления. По време на срещата Мобилността по програмата се осъществява на основата на сключени двустранни Еразъм ...
Ректорът връчи сертификати на победителите в Националното състезание по икономикс 18.2.2016 г. ... програми, студентската мобилност по Еразъм+, съвместните магистратури с чуждестранни университети др. На прага сте на изключително големи възможности, които съм сигурен, че ще оползотворите максимално, каза проф. Статев. Проф. Статев пожелава "На добър час" на ...
Нов етап на научното сътрудничество в областта на миграционната политика между УНСС и РАНХиГС 2.2.2016 г. ... и възможностите, които дава програмата „Еразъм +“ за обмен на преподаватели, изследователи и студенти от двете висши училища ...
Наш преподавател на специализация по програма "Фулбрайт" в Университета на Илинойс, САЩ 21.1.2016 г. ... и студентска мобилност по програма „Еразъм +“ между Университета на Илинойс и УНСС. Нашият преподавател пред сградата на Университета на Илинойс В университета на Илинойс, създаден през 1867 г., се обучават повече от 43 000 студенти (14% от които международни) в ...
Проф. Статев получи благодарствено писмо от ректора на Финансовата академия в Астана 22.7.2015 г. ... Диана Копева и Нася Ханджийска, координатор по програма Еразъм за УНСС, за подкрепата на студентите от казахстанския университет по време на тяхното обучение в УНСС. "Нашите студенти оценяват високото качество на образованието във Вашия университет, както и топлото посрещане и гостоприемството" се ...
Представители на катедра "Недвижима собственост" посетиха Технологичния институт в Кавала 13.7.2015 г. ... бе по покана на координатора на програма „Еразъм” д-р Димитриус Мадитинос. Визитата бе продължение на срещата, която катедра „Недвижима собственост” организира с общинската администрация на град Гоце Делчев преди месец. Тогава проф. д-р Йорданка Йовкова, декан на Бизнес факултета ...
Проф. д.ик.н. Стати Статев се срещна с директора на европейската програма „Жан Моне“ 20.7.2015 г. ... подписване на договор за мобилност по програма „Еразъм+“, както и на общ рамков договор за сътрудничество между двата университета. Проф. Статев и проф. Теласинос разискваха също възможностите за взаимен обмен на преподаватели и изследователи, както и за съвместни участия в европейски проекти ...
Преподавател от катедра "Икономическа социология" с лекционен курс в Тесалия, Гърция 9.7.2015 г. ...  на преподавателската мобилност по програма „Еразъм“.  По време на лекция в ТОИ на Тесалия Доц. Никова представи пред студентите България, УНСС и конкретните аспекти на разглежданата проблематика. Краткият лекционен курс включи презентация и дискусия върху ...
Преподавателска мобилност в Университета на Сарагоса, Испания 4.6.2015 г. ... организирани и срещи с ръководителя на център „Еразъм“ и координатора по въпросите на международните връзки към Университета на Сарагоса, на които се обсъдиха възможностите за разширяване на програмите за мобилност между Университета на Сарагоса и УНСС, както по линия на студентската мобилност, ...
Докторантска мобилност по програма Еразъм + 4.6.2015 г. ... Божикин проведе докторантска мобилност по програма Еразъм+ в Католическия университет в Белгия от месец февруари до месец май 2015 г. По време на престоя в този университет докторантът осъществи запознанства с много колеги (икономисти), работещи в областта на устойчивото развитие, обмени информация и идеи, ...
Анкетно проучване на тема "Европеизация" 16.5.2015 г. ... от 5 европейски държави и е финансиран по програма "Еразъм+" на Европейската комисия. Въпросникът се състои от три части. Първата част включва въпроси, които касаят ваши лични и професионални характеристики; втората част е посветена на организацията, която представлявате; третата част обхваща ...
Преподавател от катедра „Икономикс“ изнесе лекции в Университета за приложни науки в Саарбрюкен, Германия 11.5.2015 г. ... беше гост-преподавател в рамките на програма „Еразъм“ в Университета за приложни науки в Саарбрюкен, Германия. Доц. Мария Марикина Пред студенти от специалностите международен бизнес и бизнес науки тя представи лекции, по темите „Националната конкурентоспособност в глобалното ...
Мобилност в Братислава 4.6.2015 г. ... г. ас. Аника Петкова осъществи мобилност по програма Еразъм с цел преподаване в Икономически университет, гр. Братислава, Словакия. Пред студенти-магистри бе изнесена лекция на тема: „Взаимовръзки в платежния баланс – зависимост между текуща сметка и преки чуждестранни инвестиции. Сравнителен ...
Лекции на гръцки колеги 4.5.2015 г. ... Целиос гостува в УНСС в рамките на Европейска програма Еразъм за преподавателска мобилност с цел преподаване. Лекция на тема „Принципи в управлението на човешките ресурси и приложението им“ изнесе д-р Георгиос Аспридис от Технологичния образователен институт на Тесалия, Гърция. Д-р Димитриос ...
Чуждестранен лектор за „Принципите в управлението на човешките ресурси и приложението им“ 4.5.2015 г. ... . Той гостува в УНСС в рамките на европейска програма „Еразъм“ за преподавателска мобилност.  Лекторът Лекцията бе изнесена като съвместна в рамките на лекционния курс по Икономическа социология (семинар по тема Социални аспекти на управление на персонала и на ЧР), воден от доц.д-р ...
Лекция на преподавател от Технологичния образователен институт на Тесалия, Гърция 30.4.2015 г. ... Димитриос Целиос гостува в УНСС в рамките на програма „Еразъм“ за преподавателска мобилност ...
Доцент от катедра "Икономикс" изнесе лекция в университета на Флоренция 15.4.2015 г. ... в рамките на преподавателската мобилност по програма "Еразъм" изнесе лекция на тема "Стратегия Европа 2020 - изпълнение и предизвикателства". По време на лекцията По традиция студентите отговориха на 10 въпроса от встъпителен тест, свързан с историята, географията и икономиката на България, ...
Наш преподавател бе гост-лектор в Турция 15.4.2015 г. ... на доц. Ралчев бе в рамките на програма „Еразъм+“. Нашият университет поддържа дългогодишно партньорство за обмен на студенти и преподаватели с университета „Бахчешехир“. Доц. Ралчев със студентите Досега осъществяваният обмен бе в направление Икономика. Доц. ...
Европеизацията - Организационни инструменти за оценка на нивото на европеизацията в образователните институции 30.4.2015 г. ... в рамките на стратегическото партньорство с Програма Еразъм+ и е съфинансиран от Европейския съюз. Всички постижения, концепции и резултати от проекта ще бъдат публикувани на нашия сайт ...
Ден на чуждестранните студенти - 12 март 2015 г. 15.2.2016 г. ... и тези, дошли в университета по програма „Еразъм +“ за няколко семестъра. Това ще бъде една възможност те да споделят своите впечатления от oбучението си в нашия университет. Както всяка година част отчуждестранните студенти ще представят кратки презентации, свързани с престоя ...
Публична лекция „Малките държави в международните отношения: възможности и предизвикателства“ 3.2.2015 г. ... УНСС по линия на програмата за академичен обмен „Еразъм+”. Той е ръководител на департамента по „Международни отношения и европеистика” и по време на престоя си в нашия университет ще води лекции пред студенти от специалностите „Международни отношения”, ...
Дейности и събития през 2014 година 22.3.2015 г. ... Костадин Коларов в работната среща по програма „Еразъм за млади предприемачи“, организирана в Брюксел, 20 – 21 февруари 2014 г. Изяви на млади учени Участие на ас. д-р Силвия Георгиева в ХVI-та международна научна конференция, 21-23 март 2014 г., Юндола, организирана от Лесотехнически ...
Посланикът на Кралство Испания у нас Н.Пр. Хосе Луис Тапия изнесе публична лекция 28.11.2014 г. ... дестинация и за студентите ни по програмата Еразъм. Той огласи идеята УНСС да открие съвместна магистърска програма с испански университет, а в УНСС да бъде създаден Клуб на приятелите на испанския език и култура. На лекцията на посланик Тапия в зала „Тържествена“ присъстваха много ...
Преподавател от финландски бизнес университет изнесе лекции пред наши студенти 12.11.2014 г. ... на преподавателската мобилност по програма „Еразъм +“. Целта на посещението бе обмен на добри преподавателски практики и проучване на възможностите за по-нататъшно сътрудничество между финландския университет и нашия университет. Д-р Зашев по време на лекция пред ...
Преподавател от катедра "Икономическа социология" с лекции в чужбина 3.6.2014 г. ...  на преподавателската мобилност по програма „Еразъм“.  По време на лекция в ТОИ на Лариса Доц. Никова представи пред студентите България, нашия университет и конкретните аспекти на разглежданата проблематика. Краткият лекционен курс включваше презентация, дискусия ...
Лекционен курс на наша преподавателка в Гърция 2.6.2014 г. ...  на преподавателската мобилност по програма „Еразъм“.  По време на лекцията Доц. Никова представи пред студентите България, нашия университет и конкретните аспекти на разглежданата проблематика. Краткият лекционен курс включваше презентация, дискусия и тест, чрез ...
Докторант е класиран за участие в програма ЕРАЗЪМ+ за академичната 2014-2015 година 27.5.2014 г. ... Иван Божикин е класиран за участие в програма ЕРАЗЪМ+ за академичната 2014-2015 година. Той ще посети Католическия университет в Льовен, Белгия за период от три месеца. Мобилността по програма ЕРАЗЪМ+ ще бъде извършена през втория семестър на академичната 2014-2015 година. Целта на тази мобилност ...
Среща на ректора с посланика на Република Франция у нас 19.5.2014 г. ... Кабан прояви интерес към идващите в УНСС по програма „Еразъм“ студенти от Франция. Той изтъкна предимствата на мобилността и предпоставките за трайно популяризиране на България във Франция на базата на позитивните впечатления и установените контакти както между младите хора, така и между преподаватели от ...
Лекция на наш преподавател в университета на Флоренция 24.4.2014 г. ... на преподавателската мобилност по програма „Еразъм“.  По традиция студентите отговориха на десет въпроса от встъпителен тест, най-трудно от които се оказа питането за връзката между България и базиликата "Сан Клементе" в Рим.  Лекцията на доц. Георгиева включваше презентация, ...
Лекция на наш преподавател в университета на Флоренция 24.4.2014 г. ... на преподавателската мобилност по програма „Еразъм“.  По време на лекцията в университета на Флоренция По традиция студентите отговориха на десет въпроса от встъпителен тест, най-трудно от които се оказа питането за връзката между България и базиликата "Сан Клементе" в ...
Френският посланик в България говори пред студентите 26.3.2014 г. ... Cote D`Opale (ULCO), както и пребиваващи по програма Еразъм френски студенти. Н.Пр. Ксавие Лапер дьо Кабан, проф. Антоанета Василева (вдясно) и Елизабет Божинова Има ли обективна дефиниция, с която да определим Европа?, зададе риторичен въпрос лекторът и в отговор характеризира стария континент от ...
Нови правила по програма Еразъм+ ! 9.2.2017 г. ... правила по програма Еразъм+ от учебната 2014-2015г. до 2020г ...
Кръгла маса на тема: „Инструменти на Европейския съюз за финансиране на образователни политики и дейности”. 17.3.2014 г. ... и организации в Програма Еразъм+" беше представена от г-н Людмил Манев - управител на Европейски център за качество ...
Ден на чуждестранните студенти в университета 12.3.2014 г. ... нашия университет по програма "Еразъм". Организатори на събитието бяха Студентската асоциация за изследване на международните отношения (САИМО), Студентският съвет и Университетският център за мобилност на студенти и преподаватели. Поздравления за академичните ...
САИМО и Студентски съвет при УНСС организират "Ден на чуждестранните студенти" - 12 март 2014 27.2.2014 г. ... по програма "Еразъм" за няколко семестъра. Това ще бъде една възможност те да споделят своите впечатления от обучението си в нашия университет. Както всяка година част от чуждестранните студенти ще представят кратки презентации, ...
Наша студентка с престижна именна стипендия 12.12.2013 г. ... , студентската общност „Еразъм“, Европейската комисия, Европейския парламент, Института за пазарна икономика, както и с някои от водещите фирми на световния пазар. Според студентката обаче най-голямото признание, което е получавала досега, при това ...
Икономическият университет във Виена избра УНСС за свой партньор 2.12.2013 г. ... на УНСС по програма ЕРАЗЪМ, от Марлене Валмюлер от Икономическия университет във Виена. За повече информация: http://www.wu.ac ...
Представяне на Виртуална платформа за обучение на служители, работещи в клъстери 26.9.2019 г. ... представи програмата „Еразъм за всички 2014-2020г.” (наследник на програма „Учене през целия живот”) като възможност за финансиране на клъстерите в Европа.     Проектът има за цел да създаде платформа за хармонизиране и ...
Нова съвместна магистърска програма на УНСС с френски университет 29.4.2013 г. ... на студентите да комбинират Еразъм обучението с магистратурата „двойна диплома“. Сред тях са бъдещите кандидати по новата съвместна магистърска ...
Публични лекции на двама испански професори от Университета в Гранада 25.4.2013 г. ... гостуваха на УНСС по програма „Еразъм”. Срещата откри доц. д-р Даниела Кох-Кожухарова, ръководител на катедра „Чужди езици и приложна лингвистика“.  Тя поздрави присъстващите по случай Международния ден на книгата и деня на Сервантес и Шекспир, починали на ...
Публични лекции на двама испански професори 20.9.2019 г. ... на УНСС по програма „Еразъм”. Срещата откри доц. д-р Даниела Кох-Кожухарова, ръководител на катедра „Чужди езици и приложна лингвистика“.  Тя поздрави присъстващите по случай Международния ден на книгата и деня на Сервантес и ...
Ден на чуждестранните студенти в университета 21.3.2013 г. ... международните програми като Еразъм. „Убедена съм, че вашето обучение тук ще е успешно. Но не забравяйте също, че нашата страна притежава богата природа, история и култура. Опознайте ги, за да ги обикнете, както и УНСС“, призова студентите доц. ...
Ден на чуждестранния студент 29.3.2013 г. ... се в УНСС по програма Еразъм. Новият университетски подсайт за чуждестранните студенти, съдържащ богата информация на български и английски език беше презентиран от Анита Цанева - ръководител сектор "Чуждестранни студенти и европриложения към дипломите" ...
Младите европейци и новият бюджет на ЕС в дискусионен форум 12.2.2013 г. ... за студентски обмен "Еразъм", за която през миналата година парите не стигнаха? Как европейската общност ще реши проблема с рекордната безработица, обричаща цяло поколение от най-образованите граждани, които Европа някога е имала? Това бяха някои от ...
ИСК при УНСС на работна среща с партньорите по проект „Творчески стратегии за предвидливост – учебна програма” 26.9.2012 г. ... програма” – CSF по програма „Еразъм”, № 517671-LLP-1-2011-1-FI-ERASMUS_FEXI. На срещата бяха обсъдени организационни въпроси, касаещи дейността на проекта, чиято цел е да разработи и тества учебен модул, съчетаващ творчеството със стратегическото мислене и ...
Петият випуск дистанционни бакалаври започна обучението си РЦДО-Хасково 30.9.2015 г. ... обмен по програма "Еразъм". След време може да станем и колеги“, каза той. Доц. Драганов изтъкна, че е роден в Хасково и за него е чест да ръководи РЦДО. Доц. Живко Драганов    Студентите и академичното ръководство ...
Петият випуск дистанционни бакалаври започна обучението си РЦДО-Хасково 20.11.2012 г. ... обмен по програма "Еразъм". След време може да станем и колеги“, каза той. Доц. Драганов изтъкна, че е роден в Хасково и за него е чест да ръководи РЦДО. Доц. Живко Драганов Студентите и академичното ръководство получиха ...
Доц. д-р Мария Марикина изнесе лекция в Саарбюкен, Германия 14.5.2012 г. ... посещение по програма “Еразъм”. В германското бизнес училище тя изнесе лекция на английски на тема: “Националната конкурентоспособност в глобалното стопанство” пред студенти  по Международна бизнес администрация. Поради големия интерес към нашата ...
Доц. Емилия Георгиева изнесе лекция на тема: "Цивилизационният избор на България" в университета във Флоренция 7.5.2012 г. ... посещение по програма "Еразъм" в университета във Флоренция. В италианското висше училище тя изнесе лекция на тема: „Цивилизационният избор на България“, която бе посрещната с огромен интерес от студентите-магистри от курса по "Политика на ...
Денят на чуждестранните студенти върна добра традиция 15.3.2012 г. ... Тосков, учил по програма „Еразъм" във Франция, изразиха чрез презентации отношението си към страната и висшето училище, в което учат. Бяха споделени и някои проблеми, а за решаването им организаторите на срещата обещаха да формулират предложения, ...
Project ”Creative Strategic Foresight - Study Programme” - CSF („Творчески стратегии за предвидливост – учебна програма”) 16.5.2012 г. ... „Учене през целия живот”, „Еразъм, многостранни проекти”. Проектът има за цел да разработи и тества учебен модул , който съчетава творчеството със стратегическото мислене и приложните изследвания с образованието. Проектът ще бъде реализиран в периода от 01.10 ...
AIESEC предлага възможности за летен стаж, финансиран по програма "Еразъм" 15.3.2012 г. ... стаж, финансиран по програма „Еразъм". Условията са: Стажът да е от 3 до 12 месеца - повече информация тук Стажът да е в някой от кредитираните университети - повече информация тук За повече въпроси: За да разгледате примерни летни ...

Предстоящо

65 results found
Oн-лайн дискусия с г-жа Мария Габриел: комисар по иновации, научни изследвания, култура, образование и младеж 16.3.2021 г. ... по програми Хоризонт Европа и Еразъм+ (2021-2027 г.) в подкрепа на регионалното и местно развитие“. Ще бъдете запознати със спецификите и възможностите на двете програми през новия програмен период, както и ще имате възможност да зададете конкретни въпроси, да ...
Конкурс за участие на студенти и докторанти в програма „Еразъм+“ за 2021-2022 академична година 24.2.2021 г. ... в мобилност по програма „Еразъм+“ за учебната 2021-2022 година. Кандидатите могат да подават документи онлайн в периода от 10 февруари до 4 март 2021 г.  Повече информация за условията за участие и наличните места можете да намерите на страницата ...
Покана за участие в тестовата фаза по проект „Дигитален хуманист“, финансиран по програма Еразъм + в областта на висшето образование, ключова компетентност 2 - стратегически партньорства Проект № 2018-1-IT02-KA203-048291 22.12.2020 г. ... , които са осъществили обмен по програма Еразъм + през последните 3 години; при неравномерно разпределение на кандидатите по полов признак, предимство ще получи полът, който е по-малко представен в извадката; предимство ще получат студентите с по-висок среден успех за учебната ...
ENGAGE.EU онлайн обмен на студенти през летния семестър 2020/21 18.12.2020 г. ... отношение на признаването на курсове от Еразъм+ мобилност, вкл. относно вече изучавани курсове от предишни години. Финансиране За участие в онлайн обмена не се предвижда финансиране. Контакти доц. д-р Михаил Мусов (engage@unwe.bg), главен секретар на УНСС по международно ...
Среща на тема „Еразъм – пътуването на живота ти“ 13.10.2020 г. ... 10, ще се проведе среща на тема „Еразъм – пътуването на живота ти“. На тази среща студенти, които вече са участвали в мобилност, ще имат възможността да споделят своите впечатления и да разкажат истории, които са променили живота им. Записвания за участие на ...
Конкурс за студенти за участие в мобилност по програма „Еразъм+“ за летен семестър на учебната 2020 - 2021 година 29.9.2020 г. ... могат да подават документи ОНЛАЙН от 21 септември до 8 октомври 2020 г. включително, на e-mail: erasmus@unwe.bg ...
ЕРАЗЪМ конгрес – ERACON 2020 20.11.2020 г. ... г., с членство и в Европейската асоциация на Еразъм координаторите (EAEК). Членовете на Европейската асоциация на Еразъм координаторите (EAEК) имат следните ползи: За специалното събитие, посветено на новата инициатива за „Европейските университети“, организирано само за ...
Юбилейна научно-практическа конференция с международно участие „100 години чуждоезиково обучение в УНСС - с поглед към бъдещето“ 30.10.2020 г. ... международни проекти и програми като „Еразъм +“ и съвместна работа с преподавателите по чужди езици от катедра „ЧЕПЛ“. Подробна информация ще намерите на сайта на катедра „ЧЕПЛ“: http://departments.unwe.bg/flal ...
ERASMUS грант + AIESEC международен стаж 22.6.2020 г. ... обмен.В момента организацията си партнира с Еразъм като предоставя възможност на студентите да заминат на международен стаж, който се подсигурява от AIESEC и едновременно с това да получат Еразъм Грант от АПАО. Повече информация: тук Кандидатствайте за финансиране: тук Кандидатствайте ...
Конкурс за участие в мобилност с цел преподаване и с цел обучение по програма Еразъм + за 2020-2021 учебна година 18.6.2020 г. ... и служители от УНСС в мобилност по програма "Еразъм+" през учебната 2020-2021 година. За 2020-2021 учебна година УЦМСП ще финансира до 60 мобилности за преподаватели с цел преподаване и до 30 административни мобилности с цел обучение. Документите за участие в конкурса се изпращат само по ...
Конкурс за участие на преподаватели и административен персонал в мобилност с цел преподаване и обучение по програма „Еразъм+“ за 2020-2021 учебна година 17.6.2020 г. ... и обучение по програма  „Еразъм+“ за учебната 2020 – 2021 година. Кандидатите могат да изпращат документи в рамките на приемното време от 15 до 30 юни 2020 г. на електронен адрес erasmus@unwe.bg. Информация за условията за участие и наличните места ...
Конкурс за студенти за участие в мобилност по програма „Еразъм+“ за учебната 2020 - 2021 година 28.2.2020 г. ... и докторанти в мобилност по програма „Еразъм+“ за учебната 2020 – 2021 година ВАЖНО! Кандидатите могат да подават документи за участие в конкурса в периода 24 февруари – 6 март включително, в кабинет 1003, в рамките на приемното време: Понеделник, сряда, ...
Информационна среща за студенти за възможностите за мобилност по програма „Еразъм+“ 20.2.2020 г. ... в студентска мобилност по програма „Еразъм+“ през академичната 2020 / 2021 г ...
ПОКАНА за участие в тестовата фаза по проект „Дигитален хуманист“, Програма Еразъм+ 20.11.2020 г. ... хуманист“, финансиран по програма Еразъм + в областта на висшето образование, ключова компетентност 2 - стратегически партньорства Проект № 2018-1-IT02-KA203-048291   Поканата е насочена към студенти, които да участват безплатно в тестването на иновативни инструменти за ...
ПОКАНА за участие в тестовата фаза по проект „S.M.I.Le – Мениджмънт на продажбите, междукултурни различия, обучение“, Програма Еразъм+ 20.11.2020 г. ... , обучение“, финансиран по Програма Еразъм+ в областта на професионалното образование и обучение Ключова дейност 2 - Стратегически партньорства Проект № 2018-1-IT01-KA202-006854   Поканата има за цел да събере участници, които безплатно да участват в тестването на ...
ЕКО маратон: околосветско пътешествие с нулеви емисии 22.11.2019 г. ... са чуждестранни студенти по програма „Еразъм+“ като тази година ще има участници от Индия, Латвия, Казахстан и други. Те ще разкажат пред българските студенти за своите култура, традиции и природни забележителности, а след това ще ги запознаят с актуални екологични ...
Извънреден конкурс за магистри и докторанти за участие в мобилност по програма „Еразъм+“ за летен семестър на учебната 2019-2020 година 30.10.2019 г. ... за участие в мобилност по програма „Еразъм+“ за летен семестър на учебната 2019-2020 година. Кандидатите могат да подават документи в рамките на приемното време в периода 28 октомври – 7 ноември 2019 г. в кабинет 1003 ...
Конкурс за студенти и докторанти за участие в програма Еразъм+ за летен семестър на академичната 2019-2020 година 7.10.2019 г. ... център за мобилност на студенти и преподаватели открива конкурс за участие на студенти и докторанти в мобилност по програма ERASMUS+ за учебната 2019-2020 година. Кандидатите могат да подават документи в рамките на приемното време в периода 30 септември - 14 октомври 2019 ...
Подбор на ползватели по проект „ИСК въвежда иновативни учебни планове и обучителни курсове за информационни технологии и дигитални умения в областта на професионалното образование и обучение“ – опитът на Португалия 5.6.2019 г. ... за финансиране по Програма „Еразъм+“, Ключова дейност 1 „Образователна мобилност за граждани“, сектор „Професионално образование и обучение“ на тема „ИСК въвежда иновативни учебни планове и обучителни курсове за информационни технологии ...
Конкурси за преподаватели и служители за участие в програма Еразъм+ 5.6.2019 г. ... и служители в мобилност по програма Еразъм+ за 2019-2020 учебна година. Кандидатите могат да подават документи в периода от 3  до 21 юни в кабинет 1003. Повече информация за условията за участие и наличните места можете да намерите на страницата на Университетския ...
Конкурс за студенти за участие в мобилност по програма „Еразъм+“ за учебната 2019 - 2020 година 27.2.2019 г. ... за участие в мобилност по програма „Еразъм+“ за учебната 2019 - 2020 ...
Информационна среща по програма „Еразъм+“ 15.2.2019 г. ... информационна среща по програма „Еразъм+“  ...
Дискусия в рамките на годишната среща на Erasmus Student Network Bulgaria (ЕСН) на тема „Активното гражданство и поколението „Еразъм“ 14.2.2019 г. ... гражданство и поколението „Еразъм“. Домакин на събитието ще бъде ЕСН - УНСС. Срещата ще започне в 15.00 ч. в зала 2029. Повече информация можете да намерите тук ...
Конкурс за докторанти по програма „Еразъм+“ за 2018-2019 академична година 14.2.2019 г. ... в мобилност по програма  „Еразъм+“   за летния семестър на 2018 - 2019 академична година Условия за участие: За участие в програма „Еразъм+“ могат да кандидатстват докторанти (редовна и задочна форма на обучение, и на самостоятелна ...
Конкурс за участие на студенти в програма „Еразъм+“ за летния семестър на 2018-2019 академична година 1.10.2018 г. ... в мобилност по програма  „Еразъм+“ за летния семестър на учебната 2018-2019 година. Кандидатите могат да подават документи в рамките на приемното време в периода 02.10 - 15.10.2018 г. в кабинет 1003. Повече информация за условията за участие и наличните места ...
Конкурс за мобилност на преподаватели и служители по програма „Еразъм+“ 25.6.2018 г. ... с цел обучение по програма  „Еразъм+“ за учебната 2018 – 2019 година.Кандидатите могат да подават документи в рамките на приемното време в периода 12.06.2018 – 04.07.2018 г. в кабинет 1003.Информация за условията за участие и наличните места можете да ...
Публична лекция на проф. д-р Габриел Гарсия-Парада Ариас от Университета на Гранада 22.5.2018 г. ... съпоставки и възможности“, по програма Еразъм. Лектор ще бъде проф. д-р Габриел Гарсия-Парада Ариас от Университета на Гранада, Кампус Сеута, катедра „Икономика, финанси и счетоводство”. Модератор на срещата: проф. д-р Даниела Кох-Кожухарова, ръководител на катедра ...
FABUSS - Обучение по проект "Успешна приемственост в семейния бизнес" 11.6.2018 г. ... – FABUSS) изпълняван по Програма Еразъм+ Младеж на Европейския съюз   Уважаеми дами и господа, Имаме удоволствието да Ви поканим да участвате в обучителен курс, организиран в рамките на проект „Успешна приемственост в семейния бизнес” (FAmily BUsiness ...
Публична лекция на тема „Политическа система и политически партии в Германия: федералните избори през 2017 г. като повратна точка“ 1.3.2018 г. ... за академичен обмен „Еразъм+”, ще представи и възможностите за академичен обмен на студенти и преподаватели в Университета в Бон ...
Представяне на романа на испански език „Хронографът на доктор Коен” на Десислава Томова, докторант в УНСС 20.2.2018 г. ... . През 2014 г провежда своя „Еразъм за млади предприемачи” в Барселона. Член е на екипа на Международният филмов фестивал СОФИЯ ФИЛМ ФЕСТ. за китариста: Христо Нейчев е роден през 1996 година. От 2008 до 2015 година учи класическа китара при доц. Д-р Росен ...
Представяне на роман на испански език „Хронографът на доктор Коен” в съпровод с класическа китара 15.2.2018 г. ... . През 2014 г провежда своя „Еразъм за млади предприемачи” в Барселона. Член е на екипа на Международният филмов фестивал СОФИЯ ФИЛМ ФЕСТ.           за китариста: Христо Нейчев е роден през 1996 година. От 2008 до 2015 година учи ...
Информационна среща със студенти относно Програма Еразъм + за академична година 2018/2019 13.2.2018 г. ... студенти относно Програма „Еразъм +“ за академична година 2018/2019 ...
Конкурс за студенти за участие в програма Еразъм+ за летния семестър на 2017-2018 академична година 25.9.2017 г. ... и преподаватели Програма Еразъм+   Университетският център за мобилност на студенти и преподаватели открива конкурс за участие на студенти (бакалаври и магистри) и докторанти в мобилност по програма ERASMUS+ за летния семестър на учебната ...
Конкурс за преподаватели и служители за участие в програма Еразъм+ 19.6.2017 г. ... служители в мобилност по програма Еразъм+ за 2017-2018 година. Кандидатите могат да подават документи в периода 19.06.2017 г. – 10.07.2017 г. в кабинет 1003. Повече информация за условията за участие и наличните места можете да намерите на www.unwe ...
Презентация на тема „Възможности за студентски обмен между УНСС и Университет Тилбург, Холандия“ 13.3.2017 г. ... за студентски обмен по програма Еразъм+ между двата университета. Презентацията и дискусията ще бъдат на английски език ...
Конкурс за студенти за участие в програма Еразъм+ за 2017-2018 академична година 1.3.2017 г. ... център за мобилност на студенти и преподаватели открива конкурс за участие на студенти и докторанти в мобилност по програма ERASMUS + за учебната 2017-2018 година. Кандидатите могат да подават документи в рамките на приемното време в периода 28 ...
Информационна среща със студенти за програма "Еразъм+" 10.1.2017 г. ... студенти относно програма „Еразъм +“ 8 февруари, 14-00 ч., голяма конферентна ...
Кръгла маса по Еразъм + на тема "Медиацията - пътища, проблеми, предизвикателства" 6.1.2017 г. ... маса по Еразъм + на тема "Медиацията - пътища, проблеми, предизвикателства" Подробности за Проекта по Еразъм ...
Информационна среща за възможностите за мобилност по програма Еразъм+ 10.11.2016 г. ... подробности за това какво е да си Еразъм студент!Дата: 17.11.2016Час: 16:00Място: УНСС, зала ...
Конкурс за мобилност на персонал по програма Еразъм+ 11.10.2016 г. ... център за мобилност на студенти и преподаватели открива конкурс за участие на преподаватели и административен персонал в мобилност с цел преподаване и мобилност с цел обучение по програма ERASMUS+ за учебната 2016 – 2017 година. Кандидатите ...
Семинар по програма Еразъм+ за докторанти 6.10.2016 г. ... на организирания по Програма Еразъм+ семинар, на който ще се дискутират две теми: „Възможности за студентска мобилност на докторанти и съвместни докторски програми“ /"Oportunities for Ph.D students mobility, joint Ph.Ds/; „Как да пишем ...
Конкурс за студенти за участие в програма Еразъм+ 21.9.2016 г. ... център за мобилност на студенти и преподаватели открива конкурс за участие на студенти и докторанти в мобилност по програма ERASMUS+ за летен семестър на учебната 2016/2017 година. Кандидатите могат да подават документи в рамките на приемното време в ...
Кръгла маса-дискусия на тема "Програма Еразъм+ за мобилност на преподаватели и административен персонал с цел преподаване и обучение в УНСС - 2015/2016" 20.9.2016 г. ... тема „Програма Еразъм+ за мобилност на преподаватели и административен персонал с цел преподаване и обучение в УНСС - 2015 /2016“ 26 септември, 10:00 ч., голяма конферентна ...
Допълнителен конкурс за преподаватели и служители за участие в програма Еразъм+ 26.2.2016 г. ... служители в мобилност по програма Еразъм+ за 2015-2016 година. Кандидатите могат да подават документи в периода 29.02.2016г. – 10.03.2016 г. в кабинет 1003. Повече информация за условията за участие и наличните места можете да намерите на www.unwe ...
Конкурс за студенти за участие в програма Еразъм+ за 2016-2017 година 26.2.2016 г. ... център за мобилност на студенти и преподаватели открива конкурс за участие на студенти и докторанти в мобилност по програма ERASMUS+ за учебната 2016-2017 година. Кандидатите могат да подават документи в рамките на приемното време в периода 29.02 ...
Информационна среща по програма Еразъм+ 17.2.2016 г. ... информационна среща по програма Еразъм+. Събитието ще се проведе на 23 февруари (вторник) от 11:00 часа в зала 4056. По време на срещата ще бъде предоставена информация за възможностите, които предлага програма Еразъм+, както и предимствата и ползите от участието в ...
Проект "Младите срещу младежката безработица" 19.3.2015 г. ... безработица“ по Програмата „Еразъм+”, КД3 Структурен диалог. Основната цел на проекта е да осигури възможност за провеждането на конструктивен диалог между младите хора и представителите на публичните институции, отговорни за младежките политики, ...
Публична лекция на тема: "Малките държави в международните отношения: възможности и предизвикателства" 30.1.2015 г. ... програмата за академичен обмен „Еразъм+”. Проф. Белфър е ръководител на департамента по „Международни отношения и европеистика” и по време на престоя си в УНСС ще води лекции пред студенти от специалностите „Международни отношения”, „Европеистика” и ...
Ден на чуждестранните студенти в УНСС 28.2.2014 г. ... обучаващите се по програма "Еразъм" няколко семестъра. Това ще им даде възможност да споделят впечатления от подготовката си в нашия университет. Част от чуждестранните студенти ще представят кратки презентации, свързани с престоя си тук ...
Конкурс за участие в преподавателска мобилност по програма Еразъм 20.9.2013 г. ... УЦМСП – УНСС/Мобилност/Програма Еразъм/За преподаватели и служители/Мобилност с цел преподаване/Университети. За допълнителна информация и подаване на документи за участие: Университетски център за мобилност на студенти и преподаватели, УНСС, Партер (срещу ...
Международна конференция на тема: "Подкрепа на достъпа до висше образование за нископредставени групи” 20.9.2013 г. ... през целия живот”, подпрограма „Еразъм” на Европейския съюз. Гост-лектори  ще бъдат водещи експерти в областта на ученето през целия живот от университета Уулвърхямптън, Великобритания, университета в Алгарв, Португалия и университета  в Лудж, Полша ...
Презентация на проф. Жан-Пиер Матиер от университета в гр. Орлеан, Франция 18.4.2013 г. ... финансова помощ по програма Еразъм, както и стипендия от страна на френския университет. Условията, на които трябва да отговарят, са: Да владеят френски език на ниво В2, според Европейската езикова рамка, или по-високо; Да имат минимален успех от ...
Конкурс по програма "Еразъм" 5.3.2013 г. ... И ПРЕПОДАВАТЕЛИ Програма „Еразъм”   УНИВЕРСИТЕТСКИЯТ ЦЕНТЪР ЗА МОБИЛНОСТ НА СТУДЕНТИ И ПРЕПОДАВАТЕЛИ към УНСС ОТКРИВА СЕЛЕКЦИОННА ПРОЦЕДУРА (КОНКУРС) за участие на студенти и докторанти в международен обмен по програма “ERASMUS” и ...

Фотогалерия

0 results found

Видеогалерия

0 results found

Google Търсене