Университетски център за мобилност на студенти и преподаватели

Обновено: петък, 18 декември 2020 17:12

Посещение и лекции на двама входящи Еразъм преподаватели в УНСС

Erasmus+ logo

Във връзка с изпълнение на Договор № 2019-1-BG01-KA107-061448 между УНСС и НА „ЦРЧР” за Еразъм мобилност със страни-партньори на Европейския Съюз, в седмицата от 2 до 6 ноември 2020г. бяха приети двама Входящи Еразъм преподаватели с цел преподаване – от университета International Business College Mitrovica (IBC-M), Република Косово.

проф. Хари Туомола, доц. Екатерина Тошева и ас. Агрон Хаджари

Професор Хари Туомола, Изпълнителен директор на Международния бизнес колеж Митровица и асистент Агрон Хаджари, в рамките на една седмица изнесоха лекции в Университета за национално и световно стопанство по следните теми: Managing transaction exposure (quantitative lecture/workshop suitable for Advanced Management Accounting, Risk Management, or Finance classes Cross-cultural communication; Public speaking and presentation skills;  Sales and negotiation; Customer relationship management; Motivation; Project Cycle Management; Business Planning and Innovation.

проф. Хари Туомола и ас. Агрон Хаджари