Университетски център за мобилност на студенти и преподаватели

Обновено: вторник, 15 октомври 2019 9:46

Полезни връзки

Национална агенция за България по програма “Еразъм+” - „Център за развитие на човешките ресурси”

http://www.hrdc.bg

Представителство на Европейската комисия в България

http://ec.europa.eu/bulgaria/index_bg.htm

Мобилно приложение на ЕК

https://erasmusapp.eu/

Европейска комисия - Генерална дирекция „Образование и култура”

http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/index_en.htm

Европейска комисия - Изпълнителна агенция за образование, аудио-визия и култура

http://eacea.ec.europa.eu/index_en.php

Министерство на образованието, младежта и науката

http://www.mon.bg/news-home/

Европейска здравноосигурителна карта

http://www.ezok.bg/

Асоциация за подпомагане на академичната общност (АПАО)

www.isic.bg

Европейска мрежа за мобилност на учените EURAXESS

http://www.unwe.bg/bg/pages/5299/euraxess.html

Образователни програми „Интеграл”

www.integral.bg

Европейска студентска мрежа „ЕРАЗЪМ”

http://www.esn.org/

Студентски портал „ЕРАЗЪМ”

http://www.erasmusworld.com/portal/

Erasmus Student Network UNWE

http://unwe.esnbg.org/ 

[email protected]