Университетски център за мобилност на студенти и преподаватели

100 ГОДИНИ УНСС
Обновено: понеделник, 21 ноември 2011 16:53

Преподавателска мобилност с цел преподаване

Преподавателската мобилност с цел преподаване е свързана с изпращане на преподаватели от УНСС за изнасяне на кратки курсове от лекции (в период от една седмица) в университети-партньори на УНСС по програма ЕРАЗЪМ и гостуване на чуждестранни преподаватели от тези университети в УНСС.

Партниращите университети постигат предварително споразумение за конкретния период и програмата на лекциите на гостуващите преподаватели.