Чуждестранни кандидат-студенти и студенти

Обновено: сряда, 25 май 2022 19:02

Такси

 

Такси (в евро)

 

Подготвителен езиков курс

ОКС „Магистър” – след  ОКС „Бакалавър”

ОКС „Магистър” - след ОКС „Бакалавър”

 

По български език

По английски език

Обучение на български  и английски език

Спец. „Икономика на отбраната и сигурността“, със спец. „Ядрена сигурност“

Обучение на английски език

за

година

за

семестър

за

година

за

семестър

за

година

за

семестър

за

година

за

семестър

3000

1500

3300

1650

4000

2000

5000

2500

 

Чуждестранните студенти с двойно гражданство, едното от които е българско, заплащат 50 % от пълната такса за обучение на чужденци.

Таксите за обучение се определят ежегодно с решение на Министерския съвет.