Чуждестранни кандидат-студенти и студенти

Обновено: понеделник, 11 март 2013 15:45

Такси

 

Такси (в евро)

 

Подготвителен езиков курс

ОКС „магистър” – след  ОКС „бакалавър”

По български език

По английски език

Обучение на български  и английски език

годишна

семестриална

годишна

семестриална

годишна

семестриална

 

3000

 

 

1500

 

3300

 

1650

 

4000

 

2000

 

Чуждестранните студенти с двойно гражданство, едното от които е българско, заплащат 50 % от пълната такса за обучение на чужденци.

Таксите за обучение се определят ежегодно с постановление на Министерския съвет.