Чуждестранни кандидат-студенти и студенти

Обновено: сряда, 05 януари 2022 14:48

Стипендии

            Стипендии получават чуждестранните студенти, приети в редовна форма на обучение по междуправителствени спогодби за образователен, научен и културен обмен или по актове на Министерския съвет (ПМС № 103/1993 г. и ПМС № 228/1997 г.).

         Чуждестранните студенти, обучаващи се по реда на ПМС №103/1993 г. и ПМС №228/1997 г., в първи курс получават стипендия без оглед на успеха. Във втори, трети и четвърти курс получават стипендия, само ако са положили всички изпити от предходната учебна година и имат среден успех не по-нисък от добър /4,00/.

         Стипендиите се изплащат безкасово чрез банка ДСК по сметка на студента. Необходимо е да си откриете сметка в банка ДСК и да представите IBAN в сектор „Стипендии“ кабинет 1013 (link).

 

Контакти:

Сектор „Стипендии“

Кабинет 1013 (централно фоайе)

тел. /+359 2/ 81 95 325

 E-mail: [email protected]; [email protected]