Чуждестранни кандидат-студенти и студенти

Обновено: понеделник, 11 март 2013 16:30

Пътеводител на София и Студентски град

          Градски транспорт

          Право за ползване на градски транспорт с намаление имат чуждестранните студентите в редовна форма на обучение. За целта са необходими:

-         лична карта;

-         заверена студентска книжка за учебната година;

-         снимка, паспортен формат.


           Бюра за издаване на абонаментни карти:

бул.“Княгиня Мария Луиза“ № 86

пл. „Възраждане“ № 1

„Студентски град“, срещу блок 54

 Допълнителна информация можете да намерите на http://www.sofiatraffic.bg.

           

         БДЖ

          За издаване на карта за ползване на БДЖ са необходими:

-         лична карта;

-         заверена студентска книжка за учебната година;

-         снимка, паспортен формат;

-         уверение (заверено от канцеларията).


           Картите се издават:

Централна гара – София

„Студентски град“, блок 11

 Допълнителна информация можете да намерите на bdz.bg.

 

Карта на София - BGMaps, Google Maps

Карта на градския транспорт в София

 

 

Единен  безплатен телефон за спешни повиквания:    112