Чуждестранни кандидат-студенти и студенти

100 ГОДИНИ УНСС
Обновено: четвъртък, 11 юли 2019 12:11

Записване

                 30 септември 2019 г. – откриване на учебната 2019/2020 г.

 

            Записването за първия семестър на първи курс е от 18.09.2019 г. до 18.10.2019 г. в канцеларията на отдел „Чуждестранни студенти и европриложения към дипломите“.

            Важно! 23.09.2019 г. /понеделник/ - почивен ден

            Документи за кандидатите, приети по реда на ПМС № 103/1993 г. и ПМС № 228/1997 г.:

             - удостоверение, издадено от МОН (оригинал и 2 копия) – получава се от дирекция „Висше образование“ в МОН;

            - документи за кандидатстване, подадени в МОН:

  • оригинал и нотариално заверено копие на дипломата за средно образование;
  • оригинал и нотариално заверено копие на приложението към дипломата за средно образование;
  • медицинско свидетелство;
  • нотариално заверено копие от удостоверение за раждане;

            - снимки – 2 броя стандартен паспортен формат (3.5х4.5см.);

            - документ за платена такса;

            - Плик - документи за записване на студенти в първи курс ОКС "Бакалавър" - Електронна студентска книжка  (от книжарницата на УНСС);

         

 

            Документи за кандидатите, приети по реда на чл. 95, ал. 8 и ал. 10 от ЗВО (собствени разноски):

           - Плик - документи за записване на студенти в първи курс ОКС "Бакалавър" - Електронна студентска книжка  (от книжарницата на УНСС);

           - документ за платена такса;

           - снимки – 2 броя стандартен паспортен формат (3.5х4.5см.);

 

              Важно!

            Във възможно най-кратък подавате документи за издаване на българска лична карта в СДВР – бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 48, тел. 02/ 982 33 16/ (link).

След получаване на личната карта попълвате заявление за актуализиране/коригиране на лични данни в отдел „Чуждестранни студенти и европриложения към дипломите“.