Чуждестранни кандидат-студенти и студенти

Обновено: понеделник, 11 юли 2022 15:30

Записване

                 19 септември 2022 г. – откриване на учебната 2022/2023 г.

 

            Записването за първия семестър на първи курс е от 12.09.2022 г. до 07.10.2022 г. в канцеларията на отдел „Чуждестранни студенти и европриложения към дипломите“.

            Важно! 22.09.2022 г. /четвъртък/ - почивен ден

            Документи за кандидатите, приети по реда на ПМС № 103/1993 г. и ПМС № 228/1997 г.:

             - удостоверение, издадено от МОН (2 копия) – получава се от платформата за онлайн кандидатстване в МОН;

            - документи за кандидатстване, подадени в МОН:

  • оригинал и нотариално заверено копие на дипломата за средно образование;
  • оригинал и нотариално заверено копие на приложението към дипломата за средно образование;
  • медицинско свидетелство;
  • нотариално заверено копие от удостоверение за раждане;

            - снимки – 2 броя стандартен паспортен формат (3.5х4.5см.);

            - документ за платена такса - за приетите по реда на ПМС № 228/1997 г.;

            - Плик - документи за записване на студенти в първи курс ОКС "Бакалавър" - Електронна студентска книжка  (от книжарницата на УНСС);

Образователните документи следва да бъдат преведени на български език с изключение на издадените от Република Северна Македония.        

 

            Документи за кандидатите, приети по реда на чл. 95, ал. 8 и ал. 10 от ЗВО (собствени разноски):

           - Плик - документи за записване на студенти в първи курс ОКС "Бакалавър" - Електронна студентска книжка  (от книжарницата на УНСС);

           - документ за платена такса;

           - снимки – 2 броя стандартен паспортен формат (3.5х4.5см.);

 

              Важно!

            Във възможно най-кратък подавате документи за издаване на българска лична карта в СДВР – бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 48, тел. 02/ 982 33 16/ (link).

След получаване на личната карта попълвате заявление за актуализиране/коригиране на лични данни в отдел „Чуждестранни студенти и европриложения към дипломите“.