Чуждестранни кандидат-студенти и студенти

Обновено: сряда, 06 март 2013 12:09

Библиотека

            В университетската библиотека - една от най-богатите библиотеки в страната, можете да намерите икономическа, управленска, юридическа и друга специализирана литература, както и безплатен достъп до електронна база данни от цял свят. Необходимо е да имате читателска карта.

Уеб сайт на Университетската Библиотека