Чуждестранни кандидат-студенти и студенти

Обновено: четвъртък, 21 септември 2023 8:15

Записване

             18 септември 2023 г. – начало на учебната 2023/2024 г.

 

            Записването за първия семестър е от 18.09.2023 г. до 06.10.2023 г. в канцеларията на отдел „Чуждестранни студенти и европриложения към дипломите“

             Важно! 22.09.2023 г. /петък/ - почивен ден

             Документи за кандидатите, приети по реда на ПМС № 103/1993 г. и ПМС № 228/1997 г.:

             - удостоверение, издадено от МОН  – отпечава се от платформата за онлайн кандидатстване в МОН;

            - документи при кандидатстване, подадени в МОН:

  • оригинал и нотариално заверено копие на дипломата за висше образование;
  • оригинал и нотариално заверено копие на приложението към дипломата за висше образование и оригинал и нотариално заверено копие на европейско дипломно приложение (ако притежава такова);           
  • нотариално заверено копие от удостоверение за раждане;

            - копие на дипломата за средно образование и оригинал за сверяване;

            - снимки – 2 броя стандартен паспортен формат (3.5х4.5см.);

            - документ за платена такса - за приетите по реда на ПМС №228/1997 г.;

            - Плик - документи за записване на студенти в първи курс ОКС "Магистър" - Електронна студентска книжка  (от книжарницата на УНСС).

            Нотариално завереното копие на дипломата за висше образование и на приложението към нея с изключение на европейското дипломно приложение, се легализират, превеждат на български език и заверяват в съответствие с разпоредбите на международните договори на Р България с държавата, в която са издадени, а при липса на такива разпоредби – по общия ред за легализациите, преводите и заверките на документи и други книжа.

            Записването на студентите, класирани от МОН за обучение в ОКС „магистър“ след завършена степен „бакалавър“  (в чуждестранни висши училища) по реда на чл. 4, ал. 1 от ПМС № 103/1993 г., се извършва след изпълнение на процедурата по признаване на висше образование, придобито в чужбина. Необходимо е да попълните заявление (изтегли).

            Процедурата включва:

            - установяване на статута на образователните институции, издали дипломите за  завършено висше образование;

            - установяване на автентичността на дипломите за завършено висше образование;

            Проверката се извършва от Националния център за информация и документация (НАЦИД) към МОН.

            След получаване на отговор от НАЦИД документите, отговарящи на изискванията, се разглеждат от Комисията на УНСС за признаване на придобито висше образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища.

            Ректорът взема решение за признаване на съответната степен на висше образование, придобито в чужбина с цел продължаване на обучението в УНСС, въз основа на доклад от Комисията за признаване на придобито висше образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища на УНСС.

            Изпълнението на процедурата по признаване на придобито висше образование в чуждестранно висше училище отнема най-малко месец, което означава, че студентите следва да пристигнат в България и да подадат документи не по-късно от две седмици след началото на учебната година.

             Документи за кандидатите, приети по реда на чл. 95, ал. 8 и ал. 10 от ЗВО (собствени разноски):

            - Плик - документи за записване на студенти в първи курс ОКС "Магистър" - Електронна студентска книжка  (от книжарницата на УНСС);

            - документ за платена такса;

            - снимки – 2 броя стандартен паспортен формат (3.5х4.5см.);

            - копие на дипломата за средно образование и оригинал за сверяване.

 

            Важно!

            Във възможно най-кратък срок подавате документи за издаване на българска лична карта в СДВР – бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 48, тел. 02/ 982 33 16/ (link).

След получаване на личната карта попълвате заявление за актуализиране/коригиране на лични данни в отдел „Чуждестранни студенти и европриложения към дипломите“.