Център за изследователски и образователни проекти

RSS Feed - Новини
Подреждане по: дата публикуване дата обновяване desc заглавие

УНСС участва в нов проект по програма „Еразъм +“ - DS-FARM „Цифрови умения за интелигентно земеделие“

23.3.2023 г. 15:37:13 ч.

Анкетно проучване по проект „Насърчаване на предприемачеството чрез подкрепа на перспективни иновативни идеи чрез създаване на механизми за предварително инкубиране“ /CO-WORKING/

15.7.2022 г. 10:56:25 ч.

Проект „Насърчаване на предприемачеството чрез подкрепа на перспективни иновативни идеи чрез създаване на механизми за предварително инкубиране“ /CO-WORKING/, Програма ИНТЕРРЕГ Гърция – България 2014 – 2020г.

15.7.2022 г. 10:36:51 ч.

УНСС спечели европейско финансиране за проект „Икономическо образование в България 2030“

10.5.2021 г. 13:10:00 ч.

Проф. д-р Николай Щерев: Проект „Икономическото образование в България 2030“ дигитализира учебния процес

21.9.2021 г. 15:10:00 ч.

СЕЛЕКЦИОННА ПРОЦЕДУРА (КОНКУРС) за участие на преподаватели в мобилност с цел преподаване/ изследователска дейност по проект „Икономическото образование в България 2030“

30.9.2021 г. 09:55:15 ч.

Информационна среща за участие в състезанията „Copernicus Masters” и “Galileo Masters”

19.7.2021 г. 14:15:36 ч.

Фонд „Научни изследвания“ отправя покана за участие в конкурс

28.9.2021 г. 08:35:29 ч.

ResearchCult Project Erasmus + Programme, European Commission

14.10.2021 г. 13:48:07 ч.

ПРОЕКТ DEMINA „ИНОВАЦИИ И ПРОДЪЛЖАВАЩО ОБУЧЕНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ В УПРАВЛЕНИЕТО НА ДЕСТИНАЦИЯТА“

18.10.2021 г. 10:35:29 ч.