Контролен съвет

Председател
проф. д-р Виолета Димитрова Цакова
Кабинет : 1075A
Телефон : (02) 8195 403
E-mail : vtzakova@unwe.bg

Заместник-председател
проф. д-р Даниела Милчова Фесчиян
Кабинет : 1040
Телефон : (02) 8195 612
E-mail : d.feschiyan@gmail.com

Заместник-председател
доц. д-р Иван Цветанов Иванов
Кабинет : 1100
Телефон : (02) 8195 683
E-mail : ivan6ivanov@abv.bg

Технически сътрудник
Емилия Здравкова Стоименова
Кабинет : 1037
Телефон : (02) 8195 302, (02) 962 34 85
E-mail :

kontrolen_savet@unwe.bgЧленове на Контролния съвет:

1. проф. д-р Румен Йорданов Брусарски
2. проф. д-р Галина Пенчева Младенова
3. доц. д-р Биляна Иванова Томова
4. доц. д-р Виолета Борисова Гълъбова
5. доц. д-р Светла Богданова Бонева
6. Алекс Петков - докторант