Контролен съвет

Председател
проф. д-р Даниела Милчова Фесчиян
Кабинет : 1040
Телефон : (02) 8195 612
E-mail : d.feschiyan@gmail.com

Заместник-председател
доц. д-р Виолета Борисова Гълъбова
Кабинет :
Телефон :
E-mail :

Заместник-председател
доц. д-р Иван Цветанов Иванов
Кабинет :
Телефон :
E-mail :

Технически сътрудник
Емилия Здравкова Стоименова
Кабинет : 1037
Телефон : (02) 8195 302, (02) 962 34 85
E-mail :

kontrolen_savet@unwe.bgЧленове на Контролния съвет:

проф. д-р Галина Пенчева Младенова
доц. д-р Светла Богданова Бонева
проф. д-р Мария Ананиева Маркова
доц. д-р Силвия Трифонова Трифонова-Праматарова
проф. д-р Таня Петрова Парушева
Антония Ивова Тодорова