Контролен съвет

Председател
проф. д-р Даниела Милчова Фесчиян
Кабинет: 1040
Телефон: (02) 8195 612
E-mail: [email protected]

Заместник-председател
доц. д-р Виолета Борисова Гълъбова
Кабинет: 2125
Телефон: (02) 8195 670
E-mail: [email protected]

Заместник-председател
доц. д-р Иван Цветанов Иванов
Кабинет: 1100
Телефон: (02) 8195 683
E-mail: [email protected]

Технически сътрудник
Емилия Здравкова Стоименова
Кабинет: 1037
Телефон: (02) 8195 302, (02) 962 34 85
E-mail:

kontrolen_savet@unwe.bgЧленове на Контролния съвет:

проф. д-р Галина Пенчева Младенова
доц. д-р Светла Богданова Бонева
проф. д-р Мария Ананиева Маркова
проф. д-р Силвия Трифонова Трифонова-Праматарова
проф. д.н. Таня Петрова Парушева
Антония Ивова Тодорова