Структура

Главни секретари

Главен секретар по учебните процеси и документация
Главен секретар по компютърни иновации
Главен секретар по вътрешните актове на УНСС
Главен секретар по международно сътрудничество
Главен секретар по дистанционно обучение
Главен секретар по акредитацията
Главен секретар по практическо обучение и връзки с бизнеса
Главен секретар по научноизследователските проекти
Главен секретар по социално-битови въпроси на учащите и чуждестранни студенти
Главен секретар по уеб комуникации