Структура

Общо събрание

Председател
Заместник-председател