Резултати от търсене за Европейски бизнес и финанси

Университетски подсайтове

Специалности

Структура

Преподаватели

Служители

Страници

19 results found
АНГЛИЙСКА И БЪЛГАРСКА ДИПЛОМА ПО „ЕВРОПЕЙСКИ БИЗНЕС И ФИНАНСИ“ ОТ СЪВМЕСТНАТА МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА МЕЖДУ УНСС И УНИВЕРСИТЕТА НОТИНГАМ ТРЕНТ – ВЕЛИКОБРИТАНИЯ 7.9.2018 г. ... програма „Европейски бизнес и финанси“ се осъществява съвместно от УНСС и Университета Нотингам Трент – Великобритания. Завършилите получават диплома за магистър и от двата университета, която е абсолютно равносилна на придобита магистърска ...
Нотингам Трент - Университет на годината за 2017 (Великобритания) – Ивелина Кирова - зимен семестър 2017-2018 12.1.2018 г. ... магистърска програма по  "Европейски бизнес и финанси" между УНСС и Бизнес училището на Нотингам Трент.   Трите месеца прекарани там бяха страхотно преживяване, тъй като имах възможността да опозная нова култура, нов метод на преподаване и да се ...
Международни магистърски програми в УНСС 1.9.2017 г. ... МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА „ЕВРОПЕЙСКИ БИЗНЕС И ФИНАНСИ“ НА УНСС И УНИВЕРСИТЕТА НОТИНГАМ ТРЕНТ - ВЕЛИКОБРИТАНИЯ Магистърската програма „Европейски бизнес и финанси“ се осъществява съвместно от УНСС и Университета Нотингам Трент - Великобритания. ...
Магистърски специалности с преподаване на английски език в УНСС 31.8.2017 г. ... в България (ИДЕС).   ЕВРОПЕЙСКИ БИЗНЕС И ФИНАНСИ Съвместна магистърска програма на УНССи Университета Нотингам Трент – Великобритания Магистърската програма „Европейски бизнес и финанси“ се осъществява съвместно от УНСС и Университета ...
Европейски бизнес и финанси 14.6.2017 г. ... – Великобритания “Европейски бизнес и финанси”   От септември 2007 г. стартира съвместна магистърска програма по “Европейски бизнес и финанси” между УНСС и университета Нотингам Трент – Великобритания. През 2017 г. ще се ...
Условия за кандидатстване 14.6.2017 г. ... магистърска програма по “Европейски бизнес и финанси” между УНСС и университета Нотингам Трент   да имат бакалавърска или магистърска степен в лигитимно висше училище; да владеят английски език писмено и говоримо. Кандидатите за специалност ...
За програмата 14.6.2017 г. ... – Великобритания “Европейски бизнес и финанси”   Joint Master Degree of Sciences between the UNWE and the Nottingham Trent University – United Kingdom “European Business and Finance”     От септември 2007 г. ...
Външни акредитации на УНСС от агенции, признати на международно ниво – AACSB 26.5.2017 г. ... магистърска програма “Европейски бизнес и финанси” с Университета Нотингам Трент – Великобритания. През 2009 г., 2012 г. и 2015 г. програмата беше ревалидирана за нови тригодишни периоди. Програмата „European Business and Finance“ е ...
Специалности 19.2.2016 г. ... .8 Европейски бизнес и финанси           Х           2.9 Международен бизнес и мениджмънт ...
НЕПОПЪЛНЕНИ БРОЙКИ ПО СПЕЦИАЛНОСТИ И ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ В ОКС “МАГИСТЪР” 27.9.2012 г. ... бизнес и финанси 393 Застраховане и социално дело 121 122 Застраховане и социално дело със специализация «Застраховане» 136 Икономика човешките ресурси ...
Специалности 28.8.2012 г. ... бизнес и финанси         Х       Енергиен ...
Условия за кандидатстване 28.8.2012 г. ... кандидатите за специалност „Европейски бизнес и финанси” – съвместна магистърска програма между УНСС и университета Нотингам Трент (Великобритания), доказват владеене на английски език с TOEFEL 560 и IELTS 6.5; 5. медицинско свидетелство, издадено в едномесечен срок ...
Условия за кандидатстване 12.9.2012 г. ... кандидатите за специалност „Европейски бизнес и финанси” –съвместна магистърска програма между УНСС и университета Нотингам Трент (Великобритания), доказват владеене на английски език с TOEFEL 560 и IELTS 6.5; 5. медицинско свидетелство, издадено в едномесечен ...
Изпити 6.7.2015 г. ... за специалности "Европейски бизнес и финанси", „Международен бизнес и мениджмънт“ и „Икономика на отбраната и сигурността“ със спец. „Ядрена сигурност“  , които не притежават необходимия сертификат, полагат  изпит - тест по английски език, ...
Документи и такси 6.7.2015 г. ... В2. Кандидатите за специалност "Европейски бизнес и финанси", „Международен бизнес и мениджмънт“ доказват владеене  на английски език с един от следните документи - TOEFEL 560 и IELTS 6.5. При липса на един от посочените документи се явяват на изпит - тест по ...
Балообразуване 6.7.2015 г. ... с изключение на специалноста "Европейски бизнес и финанси", „Международен бизнес и мениждмънт“ и „Икономика на отбраната и сигурността“ със спец. „Ядрена сигурност“ се образува като сума от следните оценки: 1. успех от дипломата за завършена степен на висше ...
За катедрата 14.5.2021 г. ... в магистърска програма по „Европейски бизнес и финанси”. Благодарение на разнообразните и адекватни на съвременното развитие програми, завършилите специалност “Финанси” (в различните й форми на обучение) намират своята реализация както в държавния ...
Обучение 26.9.2017 г. ... обучение в съвместна международна магистърска програма по европейски бизнес и финанси с университета в гр.Нотингам – лекции и ...

Новини

18 results found
Лекция-семинар на тема Global Value Chains 13.2.2020 г. ... УНСС и Университета Нотингам Трент „Европейски бизнес и финанси“, в която се дипломираха 168 български студенти, получили българска и английска магистърска диплома. Програмата е най-дълго просъщестувалата съвместна програма с чуждестранен университет и единствената, в която ...
Среща-дискусия на тема „България в еврозоната – факти и митове“ 11.3.2019 г. ... много успешно и магистърската програма „Европейски бизнес и финанси“ съвместно с Университета Нотингам Трент във Великобритания, посочи доц. Ралева. Доц. Стела Ралева Важността на европейската проблематика и отражението й върху развитието на страната е ...
Дипломира се десетият випуск магистри по "Европейски бизнес и финанси" 20.11.2018 г. ... дипломите на десетия випуск магистри по „Европейски бизнес и финанси" - съвместната магистърска програма между УНСС и Университета Нотингам Трент,  гл. ас. д-р Дияна Митева от катедра „Финанси“, директор и координатор на програмата. При откриването на ...
Среща на студенти с доц. Емил Хелиенек, международен координатор на съвместната магистърска програма "Европейски бизнес и финанси" 31.7.2017 г. ... Университета Нотингам Трент, Великобритания, "Европейски бизнес и финанси", и с Ева Хелиенек, мениджър „Международни партньорства“ на Бизнес училището на Нотингам Трент. На срещата присъства и гл. ас. д-р Дияна Митева от катедра „Финанси“, директор и координатор на ...
На среща със студенти бе представена магистърската програма "Европейски бизнес и финанси" 7.6.2017 г. ... представена съвместната магистърска програма "Европейски бизнес и финанси" на УНСС и Университета Нотингам Трент, Великобритания. Гл. ас. д-р Дияна Митева от катедра „Финанси“, директор и координатор на програмата, и доц. д-р Димитър Ненков, предишен ръководител на програмата, ...
Ден на отворените врати на съвместната магистърска програма на УНСС и Университета Нотингам Трент „Европейски бизнес и финанси“ 25.5.2017 г. ... представена съвместната магистърска програма "Европейски бизнес и финанси" на УНСС и Университета Нотингам Трент, Великобритания. Гл. ас. д-р Дияна Митева от катедра „Финанси“, директор и координатор на програмата, и доц. д-р Димитър Ненков, предишен ръководител на програмата, ...
Българска и английска диплома от съвместната магистърска програма между УНСС и Университета Нотингам Трент 13.2.2017 г. ... на съвместната магистърска програма "Европейски бизнес и финанси" между УНСС и Университета Нотингам Трент се проведе информационна среща с доц. Емил Хелиенек, международен директор на програмата, и ас. д-р Дияна Митева, директор и координатор на програмата. На събитието стана ясно, ...
Дипломира се осмият випуск на съвместната магистърска програма "Европейски бизнес и финанси" 22.11.2016 г. ... на УНСС и Университета Нотингам Тренд „Европейски бизнес и финанси". На тържествената церемония присъстваха ректорът на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев, доц. д-р Димитър Ненков, доц. д-р Миланка Славова, зам.-ректор по обучението в ОКС „бакалавър” и продължаващо обучение, ...
С три години е удължена съвместната магистърска програма "Европейски бизнес и финанси" 5.8.2016 г. ... оценка на съвместната магистърска програма "Европейски бизнес и финанси"  между четирите академични партньори за последните три години. Целта беше да се установи дали са спазвани най-високите стандарти за качество и процедури на Университета Нотингам Трент. доц. Емил ...
Информационна среща на тема „Ела да научиш как да получиш английска диплома с два семестъра в УНСС и един в Нотингам!“ 8.7.2016 г. ... за съвместната магистърска програма „Европейски бизнес и финанси“ на УНСС и Университета Нотингам Трент. Доц. Емил Хелиенек, международен координатор по програмата, и ас. д-р Дияна Митева, директор и координатор по програмата, дадоха разяснения на присъстващите и отговориха на ...
Ден на отворените врати за съвместна магистърска програма „Европейски бизнес и финанси“ между УНСС и Университета Нотингам Трент 17.5.2016 г. ... и Университета Нотингам Трент – „Европейски бизнес и финанси“. На срещата присъстваха ас. д-р Дияна Митева, координатор по програмата,  доц. д-р Димитър Ненков,  ръководител на програмата,  и Дамян Илиев, магистър четвърти семестър по програмата. Ас. Митева ...
Дипломира се седмият випуск на съвместната магистърска програма „Европейски бизнес и финанси” на УНСС и Университета Нотингам Трент 17.11.2015 г. ... на съвместната магистърска програма „Европейски бизнес и финанси“ на УНСС и Университета Нотингам Трент получиха своите дипломи. На тържеството присъстваха ректорът на университета проф. д.ик.н Стати Статев, проф. д-р Веселка Павлова, зам.-ректор по обучението в ОКС "Магистър", ...
Дипломира се шестият випуск от съвместната магистърска програма „Европейски бизнес и финанси“ на УНСС и Университета Нотингам Трент 29.9.2014 г. ... на съвместната магистърска програма „Европейски бизнес и финанси“ на УНСС и Университета Нотингам Трент получиха своите дипломи. Шестнадесетте абсолвенти бяха поздравени от ректора на УНСС проф. Стати Статев, заместник-ректора на Университета Нотингам Трент и директор на Колежа ...
Проф. д.ик.н. Стати Статев отличи ръководителя на съвместната магистърска програма на УНСС и Университета Нотингам Трент 14.7.2014 г. ... от съвместните магистърски програми „Европейски бизнес и финанси“ и "Международен бизнес и мениджмънт". Отляво надясно: проф. Веселка Павлова, проф. Стати Статев, доц. Емил Хелиенек и доц. Димитър Ненков Проф. Статев изрази благодарността на университета ...
Среща-разговор с Н.Пр. Джонатан Алън, извънреден и пълномощен посланик на Великобритания в България 20.5.2014 г. ... съвместната магистърска програма по “Европейски бизнес и финанси” с университета Нотингам Трент, в родния град на посланик Алън. Много от нашите студенти по тази програма са сред най-добрите и в британския университет, посочи проф. Статев. Ректорът изтъкна също, че в УНСС се ...
Дипломира се третият випуск на съвместната магистърска програма „Европейски бизнес и финанси“ 23.9.2013 г. ... Белослава Гуевска Завършилите "Европейски бизнес и финанси" са търсени като специалисти и експерти в сферата на националния и международния бизнес, големите корпорации, институциите на централната и местната власт. Снимка на магистрите  с ръководството ...
Новите магистърски програми на факултет „Международна икономика и политика“ с приложение в световния бизнес 13.9.2013 г. ... „Завършилите съвместната магистърска програма „Европейски бизнес и финанси", която осъществяваме заедно с катедра „Финанси", работят в европейски корпорации и банки, консултантски фирми, специализирани агенции, международни организации.“, посочва проф. Василева. Втората нова за ...
Втори випуск магистри с дипломи от УНСС и Нотингам Трент 24.1.2013 г. ... випуск магистри от съвместната програма „Европейски бизнес и финанси“ получиха своите български и английски дипломи от УНСС и Нотингам Трент.  Шестнадесетте абсолвенти бяха поздравени от ректора на УНСС Проф. д.ик.н. Стати Статев и ръководителя на съвместната магистърска ...

Предстоящо

10 results found
Връчване на дипломите на десетия випуск магистри от специалност „Европейски бизнес и финанси" на съвместната магистърска програма между УНСС и Университета Нотингам Тренд 19.11.2018 г. ... десетия випуск магистри от специалност  „Европейски бизнес и финанси" на съвместната магистърска програма между УНСС и Университета Нотингам Тренд ...
Ден на отворените врати на съвместната магистърска програма на УНСС и Университета Нотингам Трент „Европейски бизнес и финанси“ 17.5.2017 г. ... и Университета Нотингам Трент „Европейски бизнес и финанси“  23 май, 18.00 ч., зала 2028А Елате да разберете как да получите английска диплома с два семестъра в УНСС и един в Университета Нотингам Трент, Великобритания ...
Ден на отворените врати за съвместната магистърска програма "Европейски бизнес и финанси" на УНСС и Университета Нотингам Трент 30.1.2017 г. ... на УНСС и Университета Нотингам Трент "Европейски бизнес и финанси" Официален гост: доц. д-р Емил Хелиенек, международен директор на програмата 10 февруари от 17.30 ч. в зала 2032А Събитието цели да предостави повече информация за тези, които се интересуват от възможността да ...
Тържествено връчване на дипломите на магистрите от съвместната програма на УНСС и Университета Нотингам Тренд "Европейски бизнес и финанси" 15.11.2016 г. ... на УНСС и Университета Нотингам Трент - "Европейски бизнес и финанси" ще се състои на 21 ноември от 18:30 ч. в зала "Тържествена" ...
Ден на отворени врати за съвместната магистърска програма „Европейски бизнес и финанси“ на УНСС и Университета Нотингам Трент 10.5.2016 г. ... Нотингам Трент – „Европейски бизнес и финанси“.   Събитието цели да предостави повече информация за тези, които се интересуват от възможността да получат английска диплома, като същевременно учат един семестър в Англия и два семестъра в ...
Връчване на дипломите на шестия випуск от съвместната магистърска програма „Европейски бизнес и финанси“ на УНСС и Университета Нотингам Трент 24.9.2014 г. ... 26 септември (петък) от 18 часа в зала „Тържествена” на официална академична церемония ще бъдат връчени дипломите на успешно завършилите съвместната магистърска програма „Европейски бизнес и финанси“ на УНСС и Университета Нотингам Трент - Великобритания. Деветнадесетте ...
Тържествено връчване на дипломите на завършилите „Европейски бизнес и финанси“ 18.9.2013 г. ... съвместната магистърска програма „Европейски бизнес и финанси“ ще се проведе на 20 септември от 17.00 ч. в зала „Тържествена“ ...
Дипломиране на випускници от съвместната магистърска програма „Европейски бизнес и финанси“ на УНСС и Университета Нотингам Трент 24.1.2013 г. ... випуск магистри от съвместната програма „Европейски бизнес и финанси“ получиха своите български и английски дипломи от УНСС и Нотингам Трент.  Шестнадесетте абсолвенти бяха поздравени от ректора на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев и ръководителя на съвместната магистърска ...

Фотогалерия

0 results found

Видеогалерия

2 results found

Google Търсене